4.43 Word je bewust van het bestaan van Licht

Ik bevestig mijn eenzijn met de Aanwezigheid van Oneindig Licht en zeg tegen alle mensen: “Wees je bewust van jullie oorspronkelijke roeping en jullie reden om op deze planeet te zijn. Ik roep jullie op verder te kijken dan jullie menselijke ego, jullie dualistische overtuigingen en wereldbeeld. Ik roep jullie op wakker te worden en aan jullie beperkte identiteitsgevoel te ontstijgen. Ik roep jullie op weer contact te maken met jullie ware, goddelijke individualiteit, zodat jullie kunnen voldoen aan jullie door God gegeven recht om zonen en dochters van God op aarde te zijn, de medescheppers met God op aarde te zijn. Ik roep jullie op je over je angsten, je gebrek aan eigenwaarde, je gevoel dat jullie niet het recht hebben hier op aarde te zijn of je Christusschap uit te oefenen, heen te zetten. Ik roep jullie op wakker te worden en bewust het besluit te nemen de heerschappij over jezelf terug te nemen en dan die heerschappij uit te oefenen over het zelf door heerschappij over de aarde te nemen.”

“Ik roep jullie op je los te maken uit het massabewustzijn, een afgescheiden en uitverkoren volk te zijn die ervoor hebben gekozen die ene ware God te aanbidden die in het koninkrijk van God binnenin jou verblijft. Ik roep jullie op de open deur te zijn, waardoor de volmaakte visie van God opnieuw in de bewuste geest van de bewoners van de aarde kan worden gehandhaafd en Gods visie over de materie zelf heen te leggen, zodat deze planeet de onvolmaakte beelden kan afschudden die haar al eonen lang zijn opgedrongen.”

“Ik roep de aarde op haar as rechtop te zetten, alle tekortkomingen af te wentelen en de perfectie van God in vergrote vorm uit te beelden. Ik roep het overvloedige leven voor alle mensen op aarde op. Ik roep Gods koninkrijk op aarde op, zoals het al in de hemel gemanifesteerd wordt, in de vorm van de volmaakte visie in de geest van de geascendeerde meesters.”

“Ik roep de mensen op zich bewust te worden van hun innerlijke roeping en zich te herinneren dat ze vrijwillig hebben aangeboden naar de aarde te komen om deze planeet en haar bewoners vanuit de duisternis te verheffen naar het licht, het licht van God. Ik roep het licht van de Vader op de oceaan van het Moederlicht in beweging te zetten en Gods volmaakte visie in het Ma-teruniversum te materialiseren. Laat er Licht op aarde zijn. En er IS Licht!”