4.51 IK BEN bereid het raadsel van leven en dood te ontrafelen

Geliefde Jezus, ik ben bereid het mysterie van leven en dood te ontrafelen. Ik ben bereid mijn angst voor de dood onder ogen te zien, de angst die voorkomt dat ik de dood nader bekijk en zo voorkomt dat ik de waarheid begrijp dat de dood niet echt bestaat. Ik ben bereid jouw innerlijke lering over leven en dood te begrijpen, zodat ik weg kan gaan bij degenen die spiritueel dood zijn en zo de gelederen kan versterken van degenen die spiritueel levend zijn.

Geliefde Jezus, onderwijs me over de weg die van de dood naar het leven leidt. Toon mij de nauwe poort en de smalle weg die naar het eeuwige leven leidt. Ik ben bereid de wijde poort en de brede weg die naar vernietiging leidt, te verlaten, zodat ik niet langer een blinde volgeling van de blinde leiders ben. Ik wil graag één van jouw discipelen zijn en ik verklaar me bereid alles los te laten wat voorkomt dat ik jou op de Weg naar het Leven volg. Ik ben niet aan mijn materiële, emotionele of mentale bezittingen gehecht, noch aan mijn sterfelijke identiteitsgevoel. Daarom ben ik bereid mijn netten met de dingen waar ik in verwikkeld zit op deze wereld achter me te laten om de Levende Christus te volgen. Ik ben bereid mezelf allerlei dingen te ontzeggen, mijn kruis op te nemen en jou te volgen. Toon mij de Weg opdat ik een Volgeling van de Weg kan zijn – de Weg naar het Leven.