5.31 Wij eren de LOGOS

In het begin is er de LOGOS, en deze Universele Christusgeest is met God en de Christusgeest is God. Alles wordt gemaakt door de LOGOS; en zonder de Christusgeest wordt niets gemaakt, dat gemaakt is. In de LOGOS is het leven; en het leven van de Universele Christusgeest – verpersoonlijkt als de Levende Christus – is het licht van medescheppers.

Het licht van de Christusgeest schijnt in het duister; en degenen die verblind zijn door de duisternis van het dualiteitsbewustzijn begrijpen het niet. De LOGOS is het ware Licht dat elke medeschepper die ter wereld komt, licht geeft.
De LOGOS is op de wereld, en de wereld wordt eruit gemaakt, en de wereld kent niet het Levende Woord van de LOGOS. De LOGOS krijgt eindelijk de kans als het Levende Woord en degenen die verblind zijn door de dualiteit, ontvangen niet het Levende Woord. Maar aan even zovelen als degenen die het Levende Woord ontvangen, geeft de LOGOS de kracht om de Zon van God te ZIJN, zelfs aan degenen die het WOORD geloven. Degenen die het Levende Woord aanvaarden, worden herboren, niet lichamelijk, noch door de wil van het vlees, noch door de wil van de mens, maar door God.

En de LOGOS wordt tot vlees en woont onder ons als de Levende Christus, het vleesgeworden WOORD. En wij aanschouwen de glorie van de Levende Christus in Jezus, de glorie van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan aanvaarden wij ons potentieel om één te ZIJN met het Levende Woord en zo de Zon van God te ZIJN, de Levende Christus in deze tijd. En wij beloven aan het mandaat dat ons door God geschonken is, te voldoen om het WOORD in ons te vermenigvuldigen en de open deur te ZIJN, waardoor de LOGOS als het Levende Woord in ons, heerschappij over de aarde zal krijgen.