5.41 Dat allen de Levende Christus in zichzelf mogen ontdekken

Vader, de tijd is gekomen; verheerlijk jouw Zoon opdat de Levende Christus jou kan verheerlijken – door alle mensen. Omdat jij de Levende Christus de macht hebt gegeven over elk lichaam opdat hij het eeuwige leven zou geven aan even zovelen als jij hem gegeven heeft. En dit is het eeuwige leven opdat zij jou, de enige echte God zouden mogen kennen, en de Levende Christus die jij gezonden hebt.

Ik heb jouw naam geopenbaard aan de mensen die jij mij op de wereld gegeven hebt: ze waren van jou, en jij hebt ze de Levende Christus gegeven; en zij hebben jouw WOORD beschermd. Nu weten ze dat alles, het geeft niet wat dat jij mij gegeven heeft, van jou is. Want ik heb hen de woorden gegeven die jij mij gegeven hebt; en zij hebben ze ontvangen, en hebben zeker geweten dat ik van jou kwam, en zij hebben geloofd dat jij mij echt gezonden hebt.

En nu ben ik niet meer op de wereld, maar dezen zijn op de wereld en ik kom bij jou. Heilige vader, bescherm door de LOGOS hen die de Levende Christus in zichzelf aanvaard hebben opdat ze één kunnen zijn, zoals wij één zijn.

En nu kom ik bij jou; en deze dingen spreek ik de wereld in; zodat degenen die oren hebben om te horen de Levende Christus zouden kunnen ontdekken en mijn vreugde in zichzelf waarmaken. Ik heb hen jouw WOORD gegeven; en de wereld heeft degenen gehaat die de Levende Christus vertegenwoordigen, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat jij ze van de aarde wegneemt, maar dat jij ze tegen het kwaad beschermt. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben.

Heilig hen door jouw waarheid, jouw WOORD is de waarheid. Zoals jij de Levende Christus naar de wereld hebt gezonden, zo stuur ik ze ook de wereld in opdat ze ook de Levende Christus kunnen zijn. En vanwege hen heilig ik mezelf, zodat zij ook geheiligd kunnen worden door de waarheid.

Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die me door het Levende Woord zullen geloven. Dat ze allen één mogen zijn; zoals jij, Vader, in mij bent, en ik in jou dat zij ook één in ons mogen zijn, zodat de wereld kan geloven dat jij het WOORD gezonden hebt om alle mensen te helpen de LOGOS in zichzelf te ontdekken. En de glorie die jij de Levende Christus geeft, heb ik hen gegeven; dat zij één mogen zijn, zoals wij één zijn. De Levende Christus in hen, en jij in mij dat ze volmaakt tot één gesmeed mogen worden; en dat de wereld mag weten dat jij de Levende Christus hebt gezonden, en van alle mensen houdt, zoals jij van mij houdt.

O rechtvaardige Vader, de wereld kent jou niet, maar ik ken jou en zij weten dat jij de Levende Christus in alle harten gezonden hebt. En ik heb hen jouw naam bekend gemaakt, en zal het verklaren: dat de liefde waarmee jij de Levende Christus hebt lief gehad, ook in hen mag zijn en ik in hen, terwijl zij de Christusvlam in zichzelf aanvaarden en zo de Levende Christus worden die het WOORD door hen heen laten stromen en heerschappij nemen over de aarde.