5.42 Ik Kies voor het Leven van Christus!

Aartsengel Michaël, vernietig en verteer alle illusies van het antiwoord!
Aartsengel Michaël, vernietig en verteer alle illusies van het antiwoord!
Aartsengel Michaël, vernietig en verteer alle illusies van het antiwoord!
Aartsengel Michaël, vernietig en verteer alle illusies van het antiwoord!

 
Aartsengel Michaël, maak de meest spirituele mensen bewust van het doodsbewustzijn dat ervoor zorgt dat wij ons zien als sterfelijke menselijke wezens die van onze God gescheiden zijn. Snijd ons los van onze veroordelingen en de veroordeling van onszelf die ervoor zorgen dat wij denken dat wij niet het recht hebben om het Levende Woord de machtselite aan te laten vechten door middel van ons.

Geliefde Aartsengel Michaël, gij Verdediger van het Geloof, als de mensen beter zouden weten, zouden ze het beter doen en met het gezag van mijn door God gegeven vrije wil verklaar ik hierbij dat ik bereid ben om het beter te weten. Ik ben bereid om alles in mijn wezen en leven te zien wat niet op één lijn ligt met de waarheid van Christus. En wanneer ik dat zie, zal ik het overgeven aan de alles verterende vuren van de Heilige Geest, de Violette Vlam van Saint Germain. Zo verwerf ik, door de balk uit mijn eigen oog te verwijderen, de transparantie waardoor de prins van deze wereld, als hij komt, niets bij mij vindt. Ik begrijp nu dat totale overgave die tot totale transparantie leidt, de allerbeste manier is om je spiritueel te verdedigen.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid om alle gerichtheid op mezelf te overwinnen en ik besef dat ik niet hier ben om aardse wensen te vervullen of zelfs maar naar persoonlijke groei te zoeken. Ik ben hier om aan de hogere spirituele verlangens te voldoen zoals die beschreven worden in mijn goddelijke plan, om te werken aan de groei van allen. Ik ben bereid te erkennen dat wanneer spirituele groei niet tot uitdrukking wordt gebracht door het helpen van anderen, dit geen Christusschap is. Daarom wil ik mij niet langer concentreren op mijn persoonlijke groei, maar wil ik me richten op de groei van alle mensen. Ik wil andere mensen zien als deel van mijn grotere zelf, het ene Lichaam van God op aarde.

Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN VAN CHRISTUS! (4x)

Ik kies het bewustzijn van het eeuwige leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik hier ben om de open deur te zijn voor het Levende Woord en laat het WOORD degenen oordelen die de dood verkiezen boven het leven. Dus ben ik bereid om het instrument te zijn om de illusies van de antichrist aan te vechten en de mensen te bevrijden van de machtselite. Ik zal niet gehecht zijn aan de reacties van andere mensen en hun veroordeling van mij, want ik zal hun vrije wil respecteren. Maar ik zal ook mijn eigen vrije wil respecteren en mijn recht om in elke situatie in het centrum van de oneindige vrede van Christus te blijven. Ik weet dat IK evenwichtige Kracht-Liefde in actie BEN en daarom sta ik boven de dualistische extremen.