5.43 IK BEN de ENE

IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het eind. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.

IK BEN de ENE, die vele vormen wordt die bestemd zijn terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.

IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geschapen Zoon, de Logos van de Christusgeest.

IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich uitdrukt als de eeuwige stroom om dat te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS, onder de hoede van de Heilige Geest neemt.

IK BEN de ENE, die zich uitdrukt als zelf-bewuste wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om bewust te verkiezen méér te zijn.

IK BEN de ENE, het zelf dat al het leven omvat en naarmate de zelf-bewuste verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.

IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het gevoel van het zelf in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die van al het leven houdt.

IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig MEER.