6.61-6.64: Vier Wondervrede Affirmaties

6.61 Ik bevestig mijn liefde voor God, de Vader

In naam van de Moeder van Vrede geef ik alle verkeerde voorstellingen van God, de Vader, in mijn wezen en wereld op. Ik geef alle zucht naar de allerhoogste macht en overheersing en elk verlangen om vrijheid te beperken op. Ik geef elke angst voor verandering en alle onwil tot zelftranscendentie op. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op de herinnering aan mijn geestelijke oorsprong en mijn ware identiteit terug te halen opdat ik mijn hoogste potentieel in God kan zien. Ik ben de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle boosheid tegen God in mij en in al het leven verteert en ons weer op één lijn brengt met Gods volmaakte wil voor dit universum. Ik beloof te transcenderen en te blijven groeien, terwijl ik het evenwicht bewaar tussen de uitbreidende en de samentrekkende kracht in mijn wezen. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op alle verkeerde voorstellingen van God, de Vader, in mij, in alle mensen en Moeder Aarde te verteren. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Vader voor mij en ik bevestig mijn liefde voor de Vader in allen.

6.62 Ik bevestig mijn liefde voor God, de Zoon

In naam van de Moeder van Vrede geef ik alle verkeerde voorstellingen van God, de Zoon, in mijn wezen en wereld op. Ik geef alle onwil op om het onderscheid te maken over wat een evenwichtige manifestatie van de Vader-Moeder God is. Ik geef elke angst op om voor de hoogste waarheid op te komen. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op mijn volmaakte onderscheidingsvermogen te herstellen opdat ik de Christuswaarheid kan zien. Ik ben de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle spirituele blindheid in mij en al het leven verteert en ons weer op één lijn brengt met Gods volmaakte visie voor dit universum. Ik beloof mij los te maken van de relatieve leugens die door de duistere krachten gecreëerd zijn en voor de hoogste waarheid van God op te komen. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op alle verkeerde voorstellingen van God, de Zoon, in mij, in alle mensen en in Moeder Aarde te verteren. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Zoon voor mij en ik bevestig mijn liefde voor de Christus in allen.

6.63 Ik bevestig mijn liefde voor God, de Moeder

In naam van de Moeder van Vrede geef ik alle verkeerde voorstellingen van God, de Moeder, in mijn wezen en mijn wereld op. Ik geef alle onwil op om Gods wet te volgen en alle eisen tot vrijheid zonder enige beperking. Ik geef alle neigingen op Gods wet in opspraak te brengen om deze zich aan de wereld aan te laten passen. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op mijn liefde voor Gods wet terug te brengen. Ik ben de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle geschipper in mijzelf en in al het leven verteert en ons weer op één lijn brengt met Gods volmaakte plan voor dit universum. Ik beloof de behoefte om te doen wat goed voelt zonder rekening met de gevolgen te houden, achter mij te laten. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op alle verkeerde voorstellingen van God, de Moeder, in mij, in alle mensen en Moeder Aarde te verteren. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder voor mij en ik bevestig mijn liefde voor de Moeder in allen.

6.64 Ik bevestig mijn liefde voor God, de Heilige Geest

In naam van de Moeder van Vrede geef ik alle verkeerde voorstellingen van God, de Heilige Geest, in mijn wezen en wereld op. Ik geef alle onwil op om Gods creatieve drang naar voortdurende zelftranscendentie te volgen. Ik geef elke angst op om Gods volmaaktheid in deze wereld te openbaren. Ik geef de gedachtegang op dat het doel de middelen heiligt. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op mijn gedrevenheid om te groeien te herstellen. Ik ben de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle onbalans verteert die mensen tot het uiterste op het gebied van totalitair gezag of rebellie tegen Gods wetten laat gaan. Ik beloof aan het gevoel van me op mijn gemak voelen voorbij te gaan en me voor mijn grootst mogelijke groei in te zetten. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op alle verkeerde voorstellingen van God, de Heilige Geest, in mij, in alle mensen en Moeder Aarde te verteren. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van De Heilige Geest voor mij en ik bevestig mijn liefde voor de Geest in allen.