6.66 Ik ben bereid het Pad van Vrede te bewandelen

Ik kies er nu voor om het fundamentele feit te erkennen dat God de mensen de heerschappij over de aarde heeft gegeven. Dus zijn wij de enigen die het gezag hebben oorlogen te stoppen en vrede te brengen, want wij zijn degenen die oorlogen beginnen.

Ik erken dat de ware oorzaak van oorlog is dat de mensen verblind zijn geraakt door het dualiteits- en scheidingsbewustzijn, dat het onmogelijk maakt het eenzijn van al het leven in te zien. Daarom denken zij dat ze het kwaad kunnen vernietigen, Gods werk kunnen doen of zelfs vrede kunnen creëren door de mensen te vermoorden die zij als het kwaad bestempelen. Toch is het onmogelijk een probleem op te lossen met dezelfde staat van bewustzijn als de bewustzijnsstaat die het probleem heeft gecreëerd. En daardoor is het onmogelijk om vrede te brengen met het bewustzijn van de antichrist dat de ware oorzaak is van oorlog.

Vrede kan alleen tot stand gebracht worden door het Licht van Vrede te brengen, de Vlam van Extatische Vrede om het oorlogsbewustzijn te verteren. De Vredesvlam komt van het spirituele wezen dat bekend staat als de Elohim van Vrede. Toch moet de Vredesvlam deze wereld binnenkomen door geïncarneerde mensen, want wij hebben de heerschappij over de aarde gekregen. Daarom wijd ik mij aan het bewandelen van het Pad van Vrede door eerst de balk in mijn eigen oog, mijn eigen innerlijke strijd, te verwijderen zodat ik de open deur kan worden voor de Vredesvlam om deze wereld te beschijnen en de oorzaak van oorlog te verteren.

Daarom bevestig ik nu de woorden van de Elohim van Vrede, zodat het Licht van Vrede door deze woorden kan stromen, terwijl ik ze uitspreek in het materiële rijk, waardoor ze het Levende Woord worden. Ik stuur deze woorden en hun boodschap het massabewustzijn in om degenen te wekken die gewekt kunnen worden, degenen die zich vrijwillig hebben aangeboden om het Pad van Vrede in dit leven te bewandelen. Daarom zeg ik tot alle spirituele mensen op aarde:

WORD WAKKER EN MAAK JE STERK VOOR DE VREDE!

WORD WAKKER EN MAAK JE STERK VOOR DE VREDE!

WORD WAKKER EN MAAK JE STERK VOOR DE VREDE!

WORD WAKKER EN MAAK JE STERK VOOR DE VREDE!