6.71 Ik kies ervoor om de realiteit van oorlog onder ogen te zien

Ik kies ervoor om het fundamentele feit onder ogen te zien dat God ons mensen de heerschappij over de aarde gegeven heeft. Daarom zijn wij de enigen die het gezag hebben om vrede te brengen en oorlogen te stoppen. Wij hebben het gezag om oorlogen te stoppen, maar wij hebben de macht niet. God heeft de macht om oorlogen te stoppen, maar God heeft het gezag niet.

Ik erken dat geen enkele hoeveelheid geweld of macht vrede op aarde kan brengen, want we kunnen een probleem niet oplossen met dezelfde staat van bewustzijn als de bewustzijnsstaat die het probleem heeft gecreëerd. Vrede kan nooit tot stand gebracht worden door angst, maar enkel als de Vlam van Extatische Vrede elke angst, haat en onrecht verteert. Ik kies ervoor om elke angst op te geven in de Vlam van Extatische Vrede opdat ik één kan worden met die vlam. In dat eenzijn BEN IK bevrijd van de verlammende angst voor oorlogen en IK BEN bereid mij in te zetten voor de vrede.

Ik kies er nu voor om de Wet van de Ene te erkennen, waardoor iemand de open deur voor de macht van God kan worden, zodat deze naar de wereld stroomt. Ik verklaar dat IK bereid BEN de Vlam van Extatische Vrede te belichamen. IK BEN bereid die vlam de strijd mijn eigen innerlijk te laten verteren, zodat ik niet meer een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, ben. IK BEN bereid om heel te zijn opdat mijn heelheid de aanvaardbare offerande wordt die God kan vermenigvuldigen.

Ik kies er nu voor te erkennen dat mensen onmogelijk vrede kunnen brengen, maar dat met God alles mogelijk is. Ik gebruik mijn vrije wil om mijn van God gekregen gezag over de aarde op te eisen. Ik geef liefdevol dat gezag over aan Aartsengel Michaël en ik beveel Aartsengel Michaël en zijn legioenen engelen over deze planeet heen te marcheren en het bewustzijn van antivrede en alle energie die een verkeerde kwaliteit heeft gekregen door oorlogen, te verteren.