6.74 Ik kies ervoor bevrijd te zijn van oorlogen

Ik kies er nu voor om de volledige verantwoordelijkheid voor mijn eigen geest en mijn eigen leven te nemen, zo bevrijd ik mij van het gevoel dat ik slachtoffer ben van krachten die buiten mijn bereik liggen. Ik erken dat ik alleen echt vrij kan zijn, wanneer ik de macht heb mijn reacties op welke situatie ook zelf te bepalen. Ik ben alleen maar vrij wanneer ik kan kiezen om met liefde te reageren op alles wat het leven mij toezendt.

Ik kies ervoor te erkennen dat mensen, wanneer ze verblind zijn door het bewustzijn van de antichrist, niet aan de dualistische strijd om de superioriteit voorbij kunnen zien. Dan kunnen zij niet een vreedzame oplossing voor conflicten zien en ze kunnen niet inzien dat alle conflicten ontstaan uit de illusie van gescheidenheid. Ik kies ervoor aan deze dualiteit te ontstijgen en te reiken naar de heldere, op één doel gerichte, visie van de Christusgeest die mij het onderliggende eenzijn van al het leven toont.

Ik erken dat ik enkel wanneer ik het eenzijn van al het leven zie, met liefde kan reageren op alle situaties. En alleen als mijn uitgangspunt liefde is, zal ik zien dat er een geweldloze oplossing is voor ieder probleem, crisis of conflict. Enkel degenen die vrij zijn van dualiteit kunnen de open deur zijn om oplossingen, voor ieder zichtbaar, naar het materiële rijk toe te brengen. Dus verklaar ik dat ik bereid ben de open deur te zijn voor de geweldloze oplossingen van de Christusgeest en de Vlam van Extatische Vrede die alle tegenwerking bij hun totstandbrenging zal verteren.