6.75 Ik roep Vergevingsgezindheid op

Saint Germain, help alle mensen te beseffen dat er alleen ware vrijheid kan komen wanneer mensen bereid zijn aan hun verleden te ontstijgen, dat het beter is om alle handelingen uit het verleden te vergeven dan zich schuldig te voelen of grieven te koesteren. Help de mensen in te zien dat er maar één manier is om uit de vicieuze cirkel van de ene oorlog die het toneel schept voor de volgende oorlog, te stappen en dat is als mensen onvoorwaardelijk vergeven. Help de mensen te weten te komen dat ze heel kunnen worden gemaakt met de Violette Vlam van Vergeving die alle onvolmaakte energie uit het verleden uitwist, hen schoonspoelt om met een heldere geest en een zuiver hart aan de nieuwe dag te beginnen. Help de mensen te beseffen dat de degenen met een rein hart God zullen zien en door God te zien, zullen zij niet meer als mensen leven, maar in hun ware identiteit als zonen en dochters van God herboren worden. En enkel als zij zich realiseren dat allen een onderdeel van het lichaam van God zijn, kan er vrede op aarde en goede wil onder de mensen zijn. Ik gebruik mijn vrije wil nu om naar alle spirituele mensen overal te roepen:

WORD WAKKER EN WEES DE VLAM VAN VRIJHEID!

WORD WAKKER EN WEES DE VLAM VAN VRIJHEID!

WORD WAKKER EN WEES DE VLAM VAN VRIJHEID!

WORD WAKKER EN WEES DE VLAM VAN VRIJHEID!