6.76 Ik roep de kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke

Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen tot het overeenkomt met de volmaakte wil van het Goddelijke Manlijke. Ik ben de open deur voor de alles omvattende visie van de Goddelijke Zoon die zich manifesteert door de eeuwige stroom van de Heilige Geest, het Volmaakte Concept om mensen te wekken voor het feit dat het jaar 2012 een belangrijke groeikans voor de mensheid vertegenwoordigt.

Ik roep de manifestatie op dat een kritische massa mensen zich bewust wordt van hoe ons bewustzijn ieder aspect van het leven op aarde beïnvloedt, zelfs de fysieke planeet en het evenwicht in de natuur. Ik roep een uitgebreid bewustzijn op dat in de volgende vier jaar dit besef op het fysieke vlak moet verschijnen en positieve veranderingen in het gedrag van individuen en naties produceert.

Ik roep het ontwaken op van de meest spiritueel bewuste mensen, de top tien procent, voor de lessen die we moeten leren, zodat wij een verschuiving kunnen teweegbrengen in het collectieve bewustzijn. Ik roep op elke ontkenning te verteren die voorkomt dat mensen zien, dat als wij niet erkennen, hoe ons bewustzijn de aarde Moeder beïnvloedt, de les dan moet worden geleerd door fysieke gebeurtenissen, zoals veranderingen van de aarde, natuurrampen, klimaatsveranderingen of oorlogen.

Ik roep het ontwaken op van de top tien procent voor alle gerichtheid op akelige profetieën en alle angst voor de toekomst. Ik roep op dat mensen bewust worden van het hoogste besef dat met God – die door ons heen werkt – alles mogelijk is. Ik roep op dat mensen zich bewust worden van ware vrede, de innerlijke vrede, die begrip te boven gaat en niet afhankelijk is van wereldomstandigheden. Ik roep op dat de spirituele mensen zich bewust worden van de kinderlijke onschuld, wat hen een echt gevoel van vrede en optimisme over de toekomst en een visie op Saint Germains Gouden Eeuw geeft.

Geliefde Moeder Maria, ik geef mijn angst en twijfel aan jou en ik zend het naar jouw Volmaakte Hart, waar het ogenblikkelijk wordt verteerd door jouw oneindige liefde. Ik erken de kracht van overgave die mij in staat stelt om gecentreerd te zijn en daarom niet alleen in vrede te zijn, maar om de vrede te zíjn op deze wereld. Daarom bevestig ik dat IK de Vlam van Vrede bén op aarde, de open deur voor de oneindige vrede van de Boeddha die de illusies van het bewustzijn van oorlog verteert.