6.77 Ik roep licht in het Midden-Oosten op

LAAT ER LICHT IN HET MIDDEN-OOSTEN ZIJN!
LAAT ER LICHT IN HET MIDDEN-OOSTEN ZIJN!
LAAT ER LICHT IN HET MIDDEN-OOSTEN ZIJN!

De Levende Aanwezigheid van Abraham, de Opgevaren Master MORE verklaart:
Laat er licht in het Midden-Oosten zijn en laat het de Nieuwe Dag van het Christuslicht zijn dat steeds helderder brandt tot niemand de uitstraling van de Shekinah Glory kan ontgaan, de bliksem van de terugkeer van Christus, die als bliksem van het Oosten naar het Westen straalt.

Laat er licht in het Midden-Oosten zijn en laat het het pulserende licht van de Zoon van God zijn die het kloppen van het fysieke hart in de borst van elke man, vrouw en kind bestuurt tot zij het besef wekken dat het Christuslicht niet buiten, maar vanuit het koninkrijk van God dat in hen is, straalt.

Laat er licht in het Midden-Oosten zijn en laat het als de Ster van Bethlehem zijn die een wedergeboorte van het Christuskind in elk hart signaleert dat bereid is ruimte te geven aan de geboorte van de Levende Christus.

Laat er licht in het Midden-Oosten zijn en laat het het licht zijn dat de sluier van duisternis verjaagt die het voor mensen moeilijk maakt te onderscheiden wat echt is en wat onecht is. Laat de rijzende ster van het Christuslicht de kans aan allen bieden te zien wat echt en onecht is.

Laat er licht in het Midden-Oosten zijn en laat het het licht van het Christusoordeel zijn dat de schapen van de geiten scheidt, hen scheidt die bereid zijn scherp waar te nemen van hen die niet willen waarnemen, want zij verkiezen in het bewustzijn van de dood te blijven.

Laat er licht in het Midden-Oosten zijn en laat het het Licht van het Leven zijn dat echt allen in staat stelt om geestelijk herboren te worden, om uit water en uit Geest geboren te worden. En laat het licht hen oordelen die geestelijk dood verkiezen te blijven opdat hun kansen eindigen en opdat zij niet meer op deze planeet zullen incarneren en het mogelijk maakt dat de aarde Moeder opstaat, de boeien van het doodsbewustzijn van zich afwerpt en overal nieuw leven tevoorschijn brengt.

Wij die ons erkennen als de zaden van Abraham, wij die onze verantwoordelijkheid om de Christus op aarde te zijn, nemen en zo bekrachtigen wij het Levende Woord van God:

ER ZIJ LICHT IN HET MIDDEN-OOSTEN!
ER ZIJ LICHT IN HET MIDDEN-OOSTEN!
ER ZIJ LICHT IN HET MIDDEN-OOSTEN!

Geliefde Aartsengel Michaël, Jophiël, Chamuël, Gabriël, Raphaël, Uriël, Zadkiël, Uzziël en Uniël, wek de spirituele mensen in het Midden-Oosten en daarna alle mensen tot het besef en de aanvaarding dat zij de Goddelijke Moeder in het Midden-Oosten zijn. Wek hen uit de illusie dat iemand van buitenaf zal komen en alles in orde zal maken. Maak hen bewust van de werkelijkheid dat God inderdaad een Gouden Eeuw in het Midden-Oosten en de wereld zal manifesteren, maar enkel wanneer wij aanvaarden dat God dit slechts door ons kan doen.

Zo zijn wij hier om het verticale eenzijn van iedereen te vestigen, die eenzijn met zijn of haar Hogere Wezen bereikt. En dan vestigen wij het horizontale eenzijn van de spirituele mensen die eenzijn met elkaar bereiken voorbijgaand aan alle aardse verschillen. Uit dit eenzijn wordt de Christus geboren, die zal oordelen over hen die niet bereid zijn het doodsbewustzijn achter te laten en daardoor zal hen niet meer toegestaan worden op aarde te incarneren. En aangezien de aarde lichter wordt gemaakt, ZAL de Goddelijke Moeder de Gouden Eeuw in het Midden-Oosten en op aarde manifesteren.

Aldus, zeggen wij: WIJ ZIJN DE ENE, ZO BOVEN ZO BENEDEN! (3x, 9x of meer)