6.78 Ik erken de ware boodschap van Christus

Ik erken dat Jezus naar de aarde kwam om het potentieel voor alle menselijke wezens te symboliseren om het menselijke zelf te laten sterven. Waardoor wij weer kunnen herrijzen in een nieuw identiteitsgevoel, waarin we niet langer de realiteit ontkennen dat wij medescheppers met God zijn.

Ik erken dat het koninkrijk van God in mij is, dat ik één ben met mijn Vader, dat mijn Vader tot nu toe heeft gewerkt en dat ik bereid ben om te werken door de medeschepper te zijn waarvoor ik hier naar toe gezonden werd. Ik ben bereid om deel te hebben aan het koninkrijk van God op aarde brengen. Dit is de bedoeling waarvoor Jezus kwam, dit is de bedoeling van hem om door de fysieke gebeurtenissen van de kruisiging te gaan, zijn dood aan het kruis – om te symboliseren wat er voor alle mensen spiritueel mogelijk is.

Want waarachtig, het Christusbewustzijn is universeel. Het Christusbewustzijn verenigt het materiële met het spirituele. Het verenigt de Goddelijke Vader met de Goddelijke Moeder, zodat er geen scheiding tussen de Schepper en zijn schepping bestaat. Want zonder hem werd niets gemaakt wat gemaakt werd.

Ik erken dat dit precies is waarom het koninkrijk van God in mij is, omdat God – Gods wezen, en Gods Aanwezigheid – in alles ingebed is. Enkel een religie die gebaseerd wordt op scheiding heeft het christendom in een monotheïstische religie kunnen veranderen, daardoor het gesneden beeld van de uiterlijke God oprichtend. Het boze, verre wezen in de lucht, dat op ons neerkijkt, klaar staat om ons te oordelen voor elke willekeurige overtreding en ons voor eeuwig naar de hel te sturen.

Ik roep de bewustwording van de christelijke mensen op, degenen die zich tegenwoordig christenen noemen, van de werkelijkheid van Jezus’ ware boodschap, namelijk dat hij niet gekomen is om nog een religie te creëren die ons Christuspotentieel ontkent. Jezus kwam alle mensen bewust te maken van het potentieel om het koninkrijk van God in ons te zoeken en daardoor verlengstukken van dat koninkrijk op aarde te worden, de medescheppers, die dat koninkrijk medescheppen en het manifesteren. Daardoor overvloedig leven aan alle mensen geven, zowel het overvloedige materiële leven als het overvloedige spirituele leven.

Daarom ben ik bereid om de Ma-terpolariteit te worden voor de Geestpolariteit van de geascendeerde Jezus Christus en te dienen om mensen bewust te maken van de ware betekenis van de innerlijke leringen van Jezus en zijn voorbeeld voor allen.