7.41 Bevrijding van Astrale Projecties op de Zeven Stralen

Eerste Straal – Macht
Ik bevestig hierbij bewust en accepteer dat ik medeschepper met God ben en dat ik het recht heb om geïncarneerd te zijn op planeet aarde. Ik heb het recht om het spirituele pad te bewandelen, mijn ego en mijn verleden te transcenderen en mijn Christusschap tot uitdrukking te brengen als de individualiteit die ik van God heb gekregen. Ik heb het recht mijn licht te laten schijnen voor de mensen opdat men mijn goede werken kan zien en zij daardoor hun eigen potentieel accepteren of afwijzen die uitgedrukt wordt in de eeuwenoude waarheid: wat één gedaan heeft, kunnen allen doen.

Aartsengel Michaël, bescherm mij tegen alle projecties van de antiwil.
Elohim Hercules, zuiver mijn keelchakra van alle vervormingen van wilskracht.
Master MORE, toon mij de vervormingen van de eerste straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, IK BEN één met jouw onvoorwaardelijke kracht.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

 

Tweede Straal – Wijsheid
Ik erken en accepteer nu bewust dat ik, om mijn Christusschap te manifesteren en bevrijd te worden van mijn verleden, volledig respect voor de vrije wil van anderen en volledig respect voor mijn eigen vrije wil moet hebben. Ik erken dat, hoewel ik het recht heb denkbeelden op het Ma-terlicht te projecteren, het projecteren van beelden en energie in de geest van andere mensen hun vrije wil schendt. Ik beloof hierbij dat ik nooit astrale projecties op anderen zal richten en ik beloof dat ik nooit astrale projecties in mijn innerlijke heiligdom zal toelaten. Ik beloof mij volledig te concentreren op het blootleggen van en het transcenderen van de balk in mijn eigen oog, zodat de prins van deze wereld niets bij mij vindt.

Aartsengel Jophiël, bescherm mij tegen alle projecties van antiwijsheid.
Elohim Apollo, zuiver mijn kruinchakra van alle kromme leugens.
Geliefde Lanto, toon mij de vervormingen van de tweede straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, IK BEN één met jouw onvoorwaardelijke wijsheid.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

 

Derde Straal – Liefde
Om mijn eigen spirituele vrijheid te krijgen, beloof ik dat ik psychisch geweldloos zal worden, zodat ik de volledige verantwoording voor mijn eigen reactie op elke situatie neem. Ik zie dat ik, wanneer niet met voorwaardelijke gevoelens reageer, wat alle gevoelens betreft die minder zijn dan de volmaakte liefde die alle angst uitwerpt, geen astrale energie zal produceren. En wanneer ik geen astrale energie verzamel, zal ik ook geen behoefte hebben om astrale projecties naar andere mensen te sturen. Wanneer ik de baas ben over mijn eigen reactie, zal ik de baas zijn over mijn vrije wil en dan heb ik ook geen behoefte om macht over de vrije wil van anderen uit te oefenen. En wanneer mijn aura en chakra’s bevrijd zijn van alle energie die onder het niveau van onvoorwaardelijkheid liggen, zal ik geen openingen hebben voor astrale projecties of energie die mijn eigen wezen binnenkomen. Ik kan vrij zijn van binnen en daardoor kan ik anderen bevrijden om te zijn wie zij zijn en van daar groeien.

Aartsengel Chamuël, bescherm mij tegen alle projecties van antiliefde
Elohim Heros, zuiver mijn hartchakra van alle voorwaardelijke liefde.
Paul de Venetiaan, toon mij de vervormingen van de derde straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, IK BEN één met jouw onvoorwaardelijke liefde.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

 

Vierde Straal – Zuiverheid
Ik verklaar nu dat ik bereid ben naar de balk in mijn eigen oog te kijken en dat ik bereid ben alles op te geven wat mijn eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid in de weg staat. Ik houd meer van mijn Aanwezigheid dan welk aspect van mijn ego ook en ik wens in staat te zijn op elke situatie met onvoorwaardelijke liefde te reageren, zodat ik nooit weer impulsen projecteer die andere delen van het leven beperken. In plaats daarvan wens ik de Levende Christus te zijn die enkel dient om al het leven te verheffen.

Aartsengel Gabriël, bescherm mij tegen alle projecties van antizuiverheid.
Elohim Zuiverheid, zuiver mijn stuitchakra van alle onzuivere bedoelingen.
Serapis Bey, toon mij de vervormingen van de vierde straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik ben één met jouw onvoorwaardelijke zuiverheid.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

 

Vijfde Straal – Waarheid
Ik erken nu dat er, omdat ik mijn Christusschap uitdruk, mensen zullen zijn die niet willen veranderen, geen verantwoording willen nemen voor zichzelf. Ze zullen zich door mij bedreigd voelen en daarom zullen ze proberen op allerlei manieren paranormale energie en gedachten op mij te projecteren om mij zover te krijgen dat ik mij aan hun mentale kader onderwerp. En hoewel ik mij met Christus zal verheugen wanneer mensen om zijnentwil allerlei dingen foutief tegen mij zeggen, zal ik ook erkennen dat hun projecties een rechtstreekse schending van mijn vrije wil zijn. Ik heb het recht mijn eigen keuzes te maken gebaseerd op mijn eigen waarneming van het leven zonder beïnvloed te worden door de paranormale projecties van andere mensen of duistere krachten.

Aartsengel Raphaël, bescherm mij tegen alle projecties van antiwaarheid.
Elohim Cyclopea, zuiver mijn derde-oogchakra van alle vervormde visies.
Geliefde Hilarion, toon mij de vervormingen van de vijfde straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, IK BEN één met jouw onvoorwaardelijke waarheid.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

 

Zesde Straal – Dienstbaarheid
Ik verklaar hierbij dat ik er genoeg van heb de voetveeg te zijn voor de astrale energieën van andere mensen of de krachten van de dood en de hel. Ik wens bevrijd te zijn van alles wat mijn dienstbaarheid aan God, de geascendeerde meesters en God, beperkt. Ik eis hierbij mijn vrijheid op van alle astrale projecties en ik beveel de Zeven Aartsengelen mij te beschermen en mij te verzegelen tot ik in staat ben de verkeerde overtuigingen in te zien en op te geven die mij kwetsbaar maken voor deze projecties.

Aartsengel Uriël, bescherm mij tegen alle projecties van antivrede.
Elohim Vrede, zuiver mijn solar plexuschakra van alle energie minder dan vrede.
Geliefde Nada, toon mij de vervormingen van de zesde straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik ben één met jouw onvoorwaardelijke vrede.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

 

Zevende Straal – Vrijheid
In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, beveel ik de Zeven Elohim mijn chakra’s te zuiveren van alle verzamelingen paranormale energie. Ik beveel de zeven Chohans mij te verlichten opdat ik de astrale vervormingen van de zeven stralen kan doorzien en opgeven. Ik beveel mijn IK BEN Aanwezigheid mij te helpen zien wat ons eenzijn in de weg staat. Ik beveel Jezus om het WOORD van Christus het oordeel te laten zijn over alle wezens die paranormale energie op mij richten. Ik beveel Akshobya de volmaakte spiegel te vormen om alle astrale projecties die op mij gericht worden naar hun bron terug te spiegelen, zodat de wezens die ze sturen de kans krijgen de eeuwige les te leren: dat jij oogst wat jij zaait.

Aartsengel Zadkiël, bescherm mij tegen alle projecties van antivrijheid.
Elohim Arcturus, zuiver mijn zielchakra van alle vervormingen van vrijheid.
Saint Germain, toon mij de vervormingen van de zevende straal in mijn wezen.

Machtige IK BEN Aanwezigheid, IK BEN één met jouw onvoorwaardelijke vrijheid.
Geliefde Jezus, laat het WOORD van Christus alle wezens oordelen die mij aanvallen.
Geliefde Akshobya, wees de spiegel die alle projecties naar hun bron laat terugkeren.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)