7.51 Ik eer de Moeder van Onafhankelijkheid

Geliefde Moeder Maria, geliefde Moeder van Onafhankelijkheid, geliefde Moeder van Vrijheid, ik wil echt onafhankelijk, echt vrij, zijn. Ik erken dat ware vrijheid alleen bereikt kan worden door de waarheid te kennen die mij vrij maakt. Ik roep daarom tot jou en ik verklaar dat ik de waarheid wil weten over hoe mijn ego en de krachten op deze wereld mijn ziel tot slaaf hebben gemaakt. Ik ben bereid elk aspect van mijn ego aan het licht te laten brengen, omdat ik weet dat mijn ego niet mijn ware identiteit is. Ik weet dat het achterlaten van mijn ego niet het verlies van mijn individualiteit betekent. Het houdt in dat ik mijn spirituele identiteit herwin, wat mij onafhankelijk van alles buiten mijn ware Zelf maakt. Ik begrijp nu dat ik alleen maar onafhankelijkheid in Gods koninkrijk binnenin mij kan vinden.

Als de ontmaskering van mijn ego enige pijn bij mij zal veroorzaken, dan verwelkom ik dat. Ik ben bereid dit tijdelijke ongemak te verdragen om de grotere vrijheid te krijgen om als een Godvrij, spiritueel Wezen door het leven te gaan dat onafhankelijk van het ego en de krachten op deze wereld is. Daarom vraag ik jou en mijn Christuszelf mijn ego bloot te leggen opdat ik kan zien wat het is en daardoor de vrijheid krijg om mij ervan los te maken. Ik beloof eerst het koninkrijk van God te zoeken door volledig een te zijn met mijn IK BEN Aanwezigheid. Ik beloof alle ego-illusies los te laten, zodat de prins van deze wereld niets bij mij vindt. Ik zal ophouden de denkbeelden die mijn ego op de werkelijkheid projecteert, proberen te rechtvaardigen of te erkennen. In plaats daarvan zoek ik de Christuswaarheid en ben ik bereid vrij te zijn.

Door mijn ego te overwinnen, ben ik bereid mijn rechtmatige rol als medeschepper naast God die naar deze wereld gezonden is om Gods koninkrijk op aarde te brengen, te vervullen. Ik ben bereid de talenten die ik van God gekregen heb, te vermenigvuldigen en over de aarde te heersen. Ik ben bereid de Geest van de Here God, mijn eigen IK BEN Aanwezigheid, op mij te laten stralen en me te zalven om goed nieuws aan de zachtmoedigen te brengen; om gebroken harten te verbinden; om gevangenen vrijlating aan te kondigen en de gevangenis te openen voor degenen die vastzitten.

Ik ben bereid de Moedervlam te eren door het instrument te zijn om alle kinderen van God uit hun gevangenschap te bevrijden. Ik ben bereid de Moeder te eren door het instrument te zijn om het Ma-terlicht van alle onvolmaakte beelden te bevrijden en het weer in de zuiverheid van het koninkrijk van God te herstellen.