7.52 Het Onze Vader van Vrijheid

Geliefde Vader-Moeder God in ons en al het leven, wij willen graag zo vrij te zijn dat wij ons in jouw licht en liefde kunnen laten koesteren. Wij willen graag vrij zijn om de goddelijke individualiteit tot uitdrukking te brengen waar jij ons in het begin mee hebt begiftigd. Wij willen graag medeschepper naast jou zijn, zoals de bedoeling met ons is. Wij willen graag Moeder Aarde bevrijd zien om een Gouden Eeuw van spirituele vrijheid en overvloed voor al het leven te manifesteren.

Wij weten dat jij ons vrije wil hebt gegeven en daardoor krijgen wij de mogelijkheid om meer of minder te zijn dan waarvoor wij zijn geschapen. Wij verlangen ernaar méér te zijn, zodat jij méér door ons kunt zijn. Daarom zijn wij bereid ons van de illusie los te maken dat de wil en de wetten van de Vader, de waarheid van Christus en het Ma-terlicht onze vrijheid en creatieve expressie beperken. Wij aanvaarden de realiteit dat wij alleen ware vrijheid in het koninkrijk van God kunnen vinden, wat ons het eeuwige leven oplevert. Wij begrijpen dat door tegen God te rebelleren of door ons van onze Schepper en onze Levensboom af te scheiden, wij in feite onze eigen vrijheid, de vrijheid van anderen en de vrijheid van het Ma-terlicht afnemen. Wij nemen de vrijheid af om Gods volmaaktheid tot uitdrukking te brengen en wij beperken het leven tot de gevangenis van de geest van de dualiteit, de geest van de antichrist.

Wij roepen nu geliefde Jezus, geliefde Moeder Maria, geliefde Saint Germain en onze geascendeerde broeders en zusters in de kosmische hiërarchie op om ons te helpen de leugens van de antichrist te doorzien die onze ziel al zo lang als slaaf heeft gebruikt. Wij zijn bereid van ons menselijke ego en alle kromme leugens in ons bewustzijn bevrijd te zijn. Wij zijn bereid de waarheid van Christus te ontvangen die ons werkelijk bevrijdt, zodat de prins van deze wereld niets bij ons vindt wanneer hij komt. Wij roepen de Christus in ons op om alle elementen van de antichrist in ons wezen te vervangen.

Wij roepen ook de geascendeerde meesters op om de heerschappij over alle aspecten van het leven op planeet aarde te nemen. Leg alle elementen van de antichrist voor iedereen bloot opdat mensen de vrijheid hebben om te kiezen of zij de Christus of de antichrist in deze tijd willen dienen. Wij roepen de Christus in al het leven op om op te staan en alle elementen van de antichrist te vervangen die de manifestatie van de Gouden Eeuw van Aquarius blokkeren. Daarom handhaven wij het volmaakte concept voor de aarde. Wij aanvaarden dat in en door ons de Gouden Eeuw, nu en tot in eeuwigheid, een gemanifesteerde werkelijkheid is.