8.56 Ik waak over de stroom

Ik trek nu bewust mijn aandacht terug van alles buiten mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn Godvlam. Ik beloof het leven bewuster te leven. Ik beloof in het bewustzijn te leven dat ik medeschepper naast God ben. Ik ben hier om mijn unieke gave naar deze wereld te brengen en dat doe ik door de Zon van mijn Godvlam door mijn identiteit, mijn gedachten, gevoelens en handelingen te laten schijnen.

Hierbij geef ik alle op mijn ego gebaseerde verlangens, ambities en verwachtingen op. Ik beloof mij opnieuw met mijn Godvlam en mijn goddelijke plan te verbinden, zodat ik niet langer mijn leven verspil aan het zinloos najagen van doelen die mijn ego heeft. In plaats daarvan beloof ik aan mijn goddelijke plan, mijn reden van bestaan, te voldoen. Ik beloof op de wereld te zijn, maar niet van de wereld. Ik beloof mijn licht voor de mensen te laten schijnen, zodat mijn Godvlam het licht van de wereld kan ZIJN.

Ik beloof het licht te vermeerderen dat ik van God heb gekregen en altijd het innerlijk contact met mijn Godvlam in stand te houden. Ik beloof de stroom in de vorm van een 8 van Boven naar beneden in stand te houden en het elke dag te vermeerderen. Zo beloof ik dat ik de juiste prioriteiten in mijn leven zal stellen. Ik zal eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken, namelijk de ononderbroken stroom in de vorm van een 8, en ik zal God alle andere dingen eraan laten toevoegen die deel uitmaken van mijn goddelijke plan. Ik aanvaard volledig dat ik in de stroom van de Rivier van Leven ben en daardoor behoort het overvloedige leven mij nu al toe. O God, ik aanvaard dat jij mij met het grootste plezier jouw koninkrijk geeft en ik neem dat koninkrijk, nu en eeuwig, aan.