Shiva vernietigt de matrix van Anti-individualiteit

ONDERWERPEN: Het krachtveld van spirituele arrogantie – Het portaal van duisternis verteren – De heelheid achter de chaos – Het gevaar van het gepeupelbewustzijn

Geascendeerde Meester Shiva, 22 juni 2012 – Het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing

IK BEN Shiva, en ik kom hier om een machtige daad te verrichten door de zwarte magie op te ruimen die zich heeft gevormd en in stand wordt gehouden tussen het mausoleum van Voorzitter Mao en het portret van die zelfde voorzitter dat boven de ingang van de Verboden Stad hangt. Als jij met je innerlijke blik kon zien, zou je zien dat er een boog door de lucht loopt van het portret naar het mausoleum en dat er nog een boog onder de aarde door loopt.

Het krachtveld van spirituele arrogantie
Daartussen lopen draden van intens negatieve energie die een maalstroom vormen – bijna een portaal – die het astrale vlak opent zodat degenen die hier van oost naar west doorheen lopen als door een katapult naar het niveau van het astrale vlak worden geschoten, waar zich de annalen van de communistische overname en de geschiedenis van China bevinden. Hier zijn annalen van de miljoenen mensen die wreed en meedogenloos werden vermoord, door een dictator die werd gedreven, niet door compassie of liefde voor het volk zoals hij beweerde, maar natuurlijk door de intense spirituele hoogmoed en arrogantie van de gevallen wezens die het ‘hele universum rood’ probeerden te maken, zoals zij zeiden.

Wat een arrogantie zou het zijn als een menselijk wezen op dit hele kleine vlekje stof dat aarde heet, serieus gelooft dat hij het hele universum kon beïnvloeden. Wat een arrogantie, zeg!

Zodoende is deze hele natie beïnvloed door de gedachtegang dat zij het centrum van het universum zijn, dat zij een speciale plaats bezetten en recht hebben op speciale erkenning van de andere naties.

Het krachtveld van de duistere krachten – deze zorgvuldig bewerkte zwarte magie, dit portaal van zwarte magie dat al decennia lang hier is gevestigd, wordt in een oogwenk door Shiva vernietigd, want ik ben de vernietiger van alles wat duister is. Maar door te vernietigen wat duister is, ben ik de bevrijder van het licht in de mensen opdat zij dat licht kunnen herkennen, besluiten dat te vermenigvuldigen en zich daardoor verheffen en daarmee hun hele natie verheffen.

Het portaal van duisternis verteren
IK BEN Shiva. Ik verteer die annalen nu. Ik verteer het hele portaal. Ik zweef nu hoog boven die atmosfeer en vanuit deze positie laat ik een geweldig krachtige actie van de Vlam van Shiva los. Terwijl die afdaalt, splitst die zich in tweeën, zoals bliksemschichten, die zowel het portret en het gebalsemde lichaam van de voormalige dictator raken, alle annalen daarvan verteren, en alleen het lege fysieke omhulsel overlaten, zodat de mensen dat omhulsel kunnen bekijken en de leegte in hun hart kunnen voelen – want alleen dat lege omhulsel is nog maar over.

Wat een arrogantie is het dan om een dictator te balsemen en hem in het openbaar ten toon te stellen, zoals ook met Lenin in Moskou is gebeurd. Kunnen jullie niet inzien dat er nergens in de opgeslagen geschiedenis een beschaving is die zijn leiders op zo’n manier vergoddelijkt? Terwijl de communistische ideologie tegelijkertijd beweert dat er geen God bestaat en geen enkel mens goddelijk is. Dus hoe moeilijk is het dan om de inconsistentie te zien tussen de communistische ideologie en de daden van die communistische staat?

De heelheid achter de chaos
Je zou kunnen denken dat wat je op de achtergrond hoort, het chaotisch tumult van de grote massa is, maar ik zeg tegen jullie: Ik ben Shiva, en voor mij bestaat er geen chaos. Ik weet altijd wat de waarheid is van wat de ‘chaostheorie’ wordt genoemd, waarbij met zegt dat het fladderen van een vlinder een rimpeleffect heeft op het onderling verbonden systeem dat daardoor een belangrijke gebeurtenis op verre afstand tot stand kan brengen.

Ik zeg dat dit echt zo is. De mensheid is onderling helemaal met elkaar verbonden. Als één enkele persoon zijn of haar bewustzijn verhoogt, heeft het maar weinig effect als je het geïsoleerd bekijkt. Niet belangrijker dan het fladderen van de vleugel van een vlinder. Desalniettemin zeg ik tegen jullie dat je zult zien, omdat de aarde onderling verbonden is en omdat alles in zo’n chaos verkeerd, dat zelfs dit gigantische systeem op heel kleine impulsen kan reageren en dat daarom iedere persoon significant is.

Wat hebben de communistische partijen en de communistische leiders altijd geprobeerd: de individualiteit vernietigen, omdat zij op een bepaald niveau weten hoe gevaarlijk dat is. Wat hebben zij in plaats daarvan geprobeerd? Zij hebben geprobeerd het gepeupelbewustzijn te vormen, waarbij iedereen zich bij het gepeupel aansluit en niemand enige individualiteit tot uitdrukking durft te brengen.

Het gevaar van het gepeupelbewustzijn
Je ziet dit natuurlijk hier in China waar heel veel mensen zich bogen en de communistische overname accepteerden en de wreedheden die daarop volgden. Vervolgens zie je dat toen de studenten in opstand kwamen – omdat zij hun individualiteit durfden te erkennen – wat heeft hun opstand neergehaald? Opnieuw het gepeupel dat met machinegeweren kwam en wreed op degenen vuurden die zij niet als mensen konden beschouwen. Zij wilden nergens over nadenken, want zij dachten niet na.

Hun geest was door het gepeupelbewustzijn overgenomen en zij volgden slechts hun orders op. Niet alleen de fysieke, maar ook de demonen die hen hadden overgenomen en die de trekkers overhaalden van de machinegeweren, die zij richten, op wat? De demonen maakten zich totaal niet druk om de mensen, want zij wilden het bloed verspillen opdat zij dat konden drinken en zich daarmee voeden en krachtiger worden.

De soldaten die de geweren vasthielden waren slechts instrumenten van geen enkele waarde. Naderhand voelden die zich zo beschaamd – zo’n diepe innerlijke leegte – dat zij ogenblikkelijk alles moesten ontkennen, zoals Kuan Yin al heeft gezegd. Hoe kun je onder ogen zien dat je die gruweldaden hebt begaan, wanneer jij denkt dat er geen genade voor jou bestaat?

Ik, Shiva, kom natuurlijk dit gepeupelbewustzijn vernietigen, het gepeupel die gedachteloos de orders uitvoeren van de machtselites en daarom arresteren of doden, of op andere manieren hun medemens onderdrukken zonder hen als menselijke wezens te beschouwen.