RINV05: De Creatieve Stroom van Hercules

Een invocatie om jouw creatieve krachten te ontsluiten. Het roept de positieve eigenschappen van de Eerste Straal op door Elohim Hercules.

 

In de naam IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik tot mijn IK BEN Aanwezigheid om door de IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN te stromen om deze invocatie op volledige sterkte op te zeggen. Ik roep tot Hercules, Amazonia en de andere Elohim om het volmaakte Alpha- en Omega-evenwicht in mijn uitdrukkingsvorm van de Eerste Straal te brengen. Help mij alle obstructies voor mijn creatieve vrijheid in te zien en transcenderen, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen.)

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en dat onze zege behaald is.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde, met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij laten alle mensen vrij in te zien dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

 

Deel 1

1. O Hercules, één met jou word ik gevuld met waardering voor het feit dat ik besta als een geïndividualiseerd, zelfbewust verlengstuk van mijn Schepper.

O Hercules Blauw, je vult iedere ruimte met oneindige Kracht en oneindige Genade; je belichaamt de sleutel tot creativiteit, de wil om tot in Oneindigheid te transcenderen.

O Hercules Blauw, één met jou, open ik mijn hart voor jouw realiteit. Bij het voelen van jouw vlam, zie ik zo helder dat mijn zelftranscenderen ware alchemie is.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

2. O Hercules, één met jou erken ik dat mijn IK BEN Aanwezigheid geboren werd uit de stuwkracht van de Schepper om méér te zijn.

O Hercules Blauw, ik verhef liefdevol mijn stem om God oneindig te loven. Ik ben dankbaar voor mijn persoonlijke aandeel in Gods oneindig ingewikkelde kunstwerk.

O Hercules Blauw, je heelt nu al het leven en hult allen in het Zegel van je Blauwe Vlam; jouw elektrisch-blauwe vuur in ons onthult het diepste verlangen naar alles wat werkelijk bestaat.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

3. O Hercules, één met jou erken ik dat de Bewuste Jij die IK BEN, werd geboren omdat mijn IK BEN Aanwezigheid verlangde zijn door God gegeven individualiteit in de materiële wereld tot uitdrukking te brengen.

O Hercules Blauw, ik verbind nu mijn leven aan het helpen transcenderen van de menselijke strijd op deze planeet. De dualistische leugens zijn door jouw licht doorboord en herstellen de volheid van mijn innerlijke gezichtsvermogen.

O Hercules Blauw, ik ben één met jouw wil, alle ruimte in mijn wezen vul je met de Blauwe Vlam, je geeft me de kracht om gestaag door te gaan tot ik iedere sluier doorboor en iedere heuvel beklim.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

4. O Hercules, één met jou erken ik dat het mijn eigen innerlijke wens is om te ervaren hoe deze wereld wordt getransformeerd door het licht en de individualiteit van mijn IK BEN Aanwezigheid die door de open deur schijnt die IK BEN.

O Hercules Blauw, jouw Tempel van Licht onthulde aan ons allen door ons innerlijke gezichtsvermogen een baken dat licht naar de aarde straalt dat de wedergeboorte van onze planeet tot stand brengt.

O Hercules Blauw, jij beschermt al het leven en geeft ons kracht altijd te transcenderen. In jou heeft de uitbreiding van het zelf geen einde, terwijl ik in Gods oneindig stijgende spiraalbeweging ascendeer.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

5. O Hercules, één met jou bevestig ik dat ik metterdaad bereid ben om me op deze wereld tot uitdrukking te brengen. Ik ben bereid met mijn co-creatieve vaardigheden te experimenteren.

Accelereren in Creativiteit, IK BEN werkelijk,
Accelereren in Creativiteit opdat al het leven heelt,
Accelereren in  Creativiteit, IK BEN MEER,
Accelereren in Creativiteit, allen zullen zich verheffen.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Hercules en Amazonia.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Michaël en Geloof.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Master MORE.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

Deel 2

1. O Hercules, één met jou erken ik mijn dankbaarheid voor het feit dat jij en de andere Elohim een kader hebben gecreëerd waarbinnen ik mijn co-creatieve vaardigheden kan uitoefenen.

O Hercules Blauw, je vult iedere ruimte met oneindige Kracht en oneindige Genade; je belichaamt de sleutel tot creativiteit, de wil om tot in Oneindigheid te transcenderen.

O Hercules Blauw, één met jou, open ik mijn hart voor jouw realiteit. Bij het voelen van jouw vlam, zie ik zo helder dat mijn zelftranscenderen ware alchemie is.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3x of 9x)

2. O Hercules, één met jou erken ik mijn wil om mijn co-creatieve krachten tot uitdrukking te brengen.

O Hercules Blauw, ik verhef liefdevol mijn stem om God oneindig te loven. Ik ben dankbaar voor mijn persoonlijke aandeel in Gods oneindig ingewikkelde kunstwerk.

O Hercules Blauw, je heelt nu al het leven en hult allen in het Zegel van je Blauwe Vlam; jouw elektrisch-blauwe vuur in ons onthult het diepste verlangen naar alles wat werkelijk bestaat.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3x of 9x)

3. O Hercules, één met jou erken ik mijn verlangen tot zelftranscendentie door de resultaten van mijn co-creatieve resultaten te evalueren.

O Hercules Blauw, ik verbind nu mijn leven aan het helpen transcenderen van de menselijke strijd op deze planeet. De dualistische leugens zijn door jouw licht doorboord en herstellen de volheid van mijn innerlijke gezichtsvermogen.

O Hercules Blauw, ik ben één met jouw wil, alle ruimte in mijn wezen vul je met de Blauwe Vlam, je geeft me de kracht om gestaag door te gaan tot ik iedere sluier doorboor en iedere heuvel beklim.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3x of 9x)

4. O Hercules, één met jou erken ik mijn bereidheid mezelf te leren kennen door naar het resultaat te kijken van wat ik heb gecreëerd.

O Hercules Blauw, jouw Tempel van Licht onthulde aan ons allen door ons innerlijke gezichtsvermogen een baken dat licht naar de aarde straalt dat de wedergeboorte van onze planeet tot stand brengt.

O Hercules Blauw, jij beschermt al het leven en geeft ons kracht altijd te transcenderen. In jou heeft de uitbreiding van het zelf geen einde, terwijl ik in Gods oneindig stijgende spiraalbeweging ascendeer.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3x of 9x)

5. O Hercules, één met jou erken ik dat ik mezelf niet zal veroordelen vanwege mijn experimenten, maar ik zal in constante zelftranscendentie met de River van Leven mee blijven stromen.

Accelereren in Creativiteit, IK BEN werkelijk,
Accelereren in Creativiteit opdat al het leven heelt,
Accelereren in  Creativiteit, IK BEN MEER,
Accelereren in Creativiteit, allen zullen zich verheffen.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Hercules en Amazonia.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Michaël en Geloof.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Master MORE.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

Deel 3

1. O Hercules, één met jou erken ik dat ik ervan houd om mijn creatieve kracht te gebruiken om een verandering te bewerkstelligen die al het leven verheft.

O Hercules Blauw, je vult iedere ruimte met oneindige Kracht en oneindige Genade; je belichaamt de sleutel tot creativiteit, de wil om tot in Oneindigheid te transcenderen.

O Hercules Blauw, één met jou, open ik mijn hart voor jouw realiteit. Bij het voelen van jouw vlam, zie ik zo helder dat mijn zelftranscenderen ware alchemie is.

OM AMITABHA HRIH (3x of 9x)

2. O Hercules, één met jou word ik vervuld met de vreugdevolle onschuld van de liefde voor experimenteren.

O Hercules Blauw, ik verhef liefdevol mijn stem om God oneindig te loven. Ik ben dankbaar voor mijn persoonlijke aandeel in Gods oneindig ingewikkelde kunstwerk.

O Hercules Blauw, je heelt nu al het leven en hult allen in het Zegel van je Blauwe Vlam; jouw elektrisch-blauwe vuur in ons onthult het diepste verlangen naar alles wat werkelijk bestaat.

OM AMITABHA HRIH (3x of 9x)

3. O Hercules, één met jou houd ik van het proces om mijn huidige bewustzijnsstaat te transcenderen.

O Hercules Blauw, ik verbind nu mijn leven aan het helpen transcenderen van de menselijke strijd op deze planeet. De dualistische leugens zijn door jouw licht doorboord en herstellen de volheid van mijn innerlijke gezichtsvermogen.

O Hercules Blauw, ik ben één met jouw wil, alle ruimte in mijn wezen vul je met de Blauwe Vlam, je geeft me de kracht om gestaag door te gaan tot ik iedere sluier doorboor en iedere heuvel beklim.

OM AMITABHA HRIH (3x of 9x)

4. O Hercules, één met jou zoek ik liefdevol naar het meesterschap van de geest over de materie.

O Hercules Blauw, jouw Tempel van Licht onthulde aan ons allen door ons innerlijke gezichtsvermogen een baken dat licht naar de aarde straalt dat de wedergeboorte van onze planeet tot stand brengt.

O Hercules Blauw, jij beschermt al het leven en geeft ons kracht altijd te transcenderen. In jou heeft de uitbreiding van het zelf geen einde, terwijl ik in Gods oneindig stijgende spiraalbeweging ascendeer.

OM AMITABHA HRIH (3x of 9x)

5. O Hercules, één met jou zoek ik liefdevol een evenwichtige uiting van mijn creativiteit die al het leven verheft.

Accelereren in Creativiteit, IK BEN werkelijk,
Accelereren in Creativiteit opdat al het leven heelt,
Accelereren in  Creativiteit, IK BEN MEER,
Accelereren in Creativiteit, allen zullen zich verheffen.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Hercules en Amazonia.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Michaël en Geloof.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Master MORE.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

Deel 4

1. O Hercules, één met jou word ik in een hogere versnelling naar de vlam van totale eerlijkheid gebracht.

O Hercules Blauw, je vult iedere ruimte met oneindige Kracht en oneindige Genade; je belichaamt de sleutel tot creativiteit, de wil om tot in Oneindigheid te transcenderen.

O Hercules Blauw, één met jou, open ik mijn hart voor jouw realiteit. Bij het voelen van jouw vlam, zie ik zo helder dat mijn zelftranscenderen ware alchemie is.

OM VAJRASATTVA HUM (3x of 9x)

2. O Hercules, één met jou ben ik bereid de volledige en totale verantwoording op me te nemen voor mijn eigen bewustzijnsstaat.

O Hercules Blauw, ik verhef liefdevol mijn stem om God oneindig te loven. Ik ben dankbaar voor mijn persoonlijke aandeel in Gods oneindig ingewikkelde kunstwerk.

O Hercules Blauw, je heelt nu al het leven en hult allen in het Zegel van je Blauwe Vlam; jouw elektrisch-blauwe vuur in ons onthult het diepste verlangen naar alles wat werkelijk bestaat.

OM VAJRASATTVA HUM (3x of 9x)

3. O Hercules, één met jou ben ik vervuld met totaal respect voor de vrije wil van mijzelf en anderen.

O Hercules Blauw, ik verbind nu mijn leven aan het helpen transcenderen van de menselijke strijd op deze planeet. De dualistische leugens zijn door jouw licht doorboord en herstellen de volheid van mijn innerlijke gezichtsvermogen.

O Hercules Blauw, ik ben één met jouw wil, alle ruimte in mijn wezen vul je met de Blauwe Vlam, je geeft me de kracht om gestaag door te gaan tot ik iedere sluier doorboor en iedere heuvel beklim.

OM VAJRASATTVA HUM (3x of 9x)

4. O Hercules, één met jou probeer ik anderen uit vrije keuze tot zelftranscendentie te inspireren.

O Hercules Blauw, jouw Tempel van Licht onthulde aan ons allen door ons innerlijke gezichtsvermogen een baken dat licht naar de aarde straalt dat de wedergeboorte van onze planeet tot stand brengt.

O Hercules Blauw, jij beschermt al het leven en geeft ons kracht altijd te transcenderen. In jou heeft de uitbreiding van het zelf geen einde, terwijl ik in Gods oneindig stijgende spiraalbeweging ascendeer.

OM VAJRASATTVA HUM (3x of 9x)

5. O Hercules, één met jou werk ik aan het uitbrengen van nieuwe ideeën die mensen en samenlevingen helpen te transcenderen.

Accelereren in Creativiteit, IK BEN werkelijk,
Accelereren in Creativiteit opdat al het leven heelt,
Accelereren in  Creativiteit, IK BEN MEER,
Accelereren in Creativiteit, allen zullen zich verheffen.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Hercules en Amazonia.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Michaël en Geloof.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Master MORE.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

Deel 5

1. O Hercules, één met jou sta ik altijd open voor een hoger idee, een hogere visie, een hoger inzicht, een hogere uitdrukkingsvorm.

O Hercules Blauw, je vult iedere ruimte met oneindige Kracht en oneindige Genade; je belichaamt de sleutel tot creativiteit, de wil om tot in Oneindigheid te transcenderen.

O Hercules Blauw, één met jou, open ik mijn hart voor jouw realiteit. Bij het voelen van jouw vlam, zie ik zo helder dat mijn zelftranscenderen ware alchemie is.

OM AMOGASIDDHI AH (3x of 9x)

2. O Hercules, één met jou ben ik in alle uitdrukkingsvormen evenwichtig. Ik zoek naar de Middenweg in plaats van over te hellen in uitersten.

O Hercules Blauw, ik verhef liefdevol mijn stem om God oneindig te loven. Ik ben dankbaar voor mijn persoonlijke aandeel in Gods oneindig ingewikkelde kunstwerk.

O Hercules Blauw, je heelt nu al het leven en hult allen in het Zegel van je Blauwe Vlam; jouw elektrisch-blauwe vuur in ons onthult het diepste verlangen naar alles wat werkelijk bestaat.

OM AMOGASIDDHI AH (3x of 9x)

3. O Hercules, één met jou zal ik nooit tegen andere mensen strijden, maar werk ik altijd naar een positief, niet agressief doel toe.

O Hercules Blauw, ik verbind nu mijn leven aan het helpen transcenderen van de menselijke strijd op deze planeet. De dualistische leugens zijn door jouw licht doorboord en herstellen de volheid van mijn innerlijke gezichtsvermogen.

O Hercules Blauw, ik ben één met jouw wil, alle ruimte in mijn wezen vul je met de Blauwe Vlam, je geeft me de kracht om gestaag door te gaan tot ik iedere sluier doorboor en iedere heuvel beklim.

OM AMOGASIDDHI AH (3x of 9x)

4. O Hercules, één met jou ben ik vervuld met het verlangen om positieve veranderingen tot stand te brengen, om het verschil te maken.

O Hercules Blauw, jouw Tempel van Licht onthulde aan ons allen door ons innerlijke gezichtsvermogen een baken dat licht naar de aarde straalt dat de wedergeboorte van onze planeet tot stand brengt.

O Hercules Blauw, jij beschermt al het leven en geeft ons kracht altijd te transcenderen. In jou heeft de uitbreiding van het zelf geen einde, terwijl ik in Gods oneindig stijgende spiraalbeweging ascendeer.

OM AMOGASIDDHI AH (3x of 9x)

5. O Hercules, één met jou ben ik vervuld met de wil om me tegen het misbruik van macht uit te spreken en het te ontmaskeren.

Accelereren in Creativiteit, IK BEN werkelijk,
Accelereren in Creativiteit opdat al het leven heelt,
Accelereren in  Creativiteit, IK BEN MEER,
Accelereren in Creativiteit, allen zullen zich verheffen.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Hercules en Amazonia.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Michaël en Geloof.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Master MORE.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

Deel 6

1. O Hercules, één met jou onderneem ik de juiste actie terwijl ik niet gehecht ben aan de vruchten van mijn handelingen.

O Hercules Blauw, je vult iedere ruimte met oneindige Kracht en oneindige Genade; je belichaamt de sleutel tot creativiteit, de wil om tot in Oneindigheid te transcenderen.

O Hercules Blauw, één met jou, open ik mijn hart voor jouw realiteit. Bij het voelen van jouw vlam, zie ik zo helder dat mijn zelftranscenderen ware alchemie is.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

2. O Hercules, één met jou ben ik niet gehecht aan het boeken van een specifiek resultaat, maar probeer ik al het leven te verheffen.

O Hercules Blauw, ik verhef liefdevol mijn stem om God oneindig te loven. Ik ben dankbaar voor mijn persoonlijke aandeel in Gods oneindig ingewikkelde kunstwerk.

O Hercules Blauw, je heelt nu al het leven en hult allen in het Zegel van je Blauwe Vlam; jouw elektrisch-blauwe vuur in ons onthult het diepste verlangen naar alles wat werkelijk bestaat.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

3. O Hercules, één met jou probeer ik het bewustzijn van de mensen te verhogen in plaats van fysieke resultaten te boeken.

O Hercules Blauw, ik verbind nu mijn leven aan het helpen transcenderen van de menselijke strijd op deze planeet. De dualistische leugens zijn door jouw licht doorboord en herstellen de volheid van mijn innerlijke gezichtsvermogen.

O Hercules Blauw, ik ben één met jouw wil, alle ruimte in mijn wezen vul je met de Blauwe Vlam, je geeft me de kracht om gestaag door te gaan tot ik iedere sluier doorboor en iedere heuvel beklim.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

4. O Hercules, één met jou ben ik op zoek naar oplossingen die niet worden gebaseerd op een geforceerde denkwijze, maar op de oneindige creativiteit van God.

O Hercules Blauw, jouw Tempel van Licht onthulde aan ons allen door ons innerlijke gezichtsvermogen een baken dat licht naar de aarde straalt dat de wedergeboorte van onze planeet tot stand brengt.

O Hercules Blauw, jij beschermt al het leven en geeft ons kracht altijd te transcenderen. In jou heeft de uitbreiding van het zelf geen einde, terwijl ik in Gods oneindig stijgende spiraalbeweging ascendeer.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

5. O Hercules, één met jou ben ik een instrument om macht aan te wenden op een manier die vrede brengt.

Accelereren in Creativiteit, IK BEN werkelijk,
Accelereren in Creativiteit opdat al het leven heelt,
Accelereren in  Creativiteit, IK BEN MEER,
Accelereren in Creativiteit, allen zullen zich verheffen.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Hercules en Amazonia.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Michaël en Geloof.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Master MORE.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

Deel 7

1. O Hercules, één met jou ben ik altijd bereid om mijn huidige bewustzijnsstaat te transcenderen om de open deur te zijn voor ideeën die ik nu nog niet kan zien.

O Hercules Blauw, je vult iedere ruimte met oneindige Kracht en oneindige Genade; je belichaamt de sleutel tot creativiteit, de wil om tot in Oneindigheid te transcenderen.

O Hercules Blauw, één met jou, open ik mijn hart voor jouw realiteit. Bij het voelen van jouw vlam, zie ik zo helder dat mijn zelftranscenderen ware alchemie is.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3x of 9x)

2. O Hercules, één met jou ben ik één met jou stuwkracht tot handelen, tot iets doen, door mijn creatieve krachten vrijuit te gebruiken.

O Hercules Blauw, ik verhef liefdevol mijn stem om God oneindig te loven. Ik ben dankbaar voor mijn persoonlijke aandeel in Gods oneindig ingewikkelde kunstwerk.

O Hercules Blauw, je heelt nu al het leven en hult allen in het Zegel van je Blauwe Vlam; jouw elektrisch-blauwe vuur in ons onthult het diepste verlangen naar alles wat werkelijk bestaat.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3x of 9x)

3. O Hercules, één met jou ben ik vrij om te handelen zonder gebruik van dwang. Ik zoek de Middenweg voorbij de dualistische dwang, waar ik de open deur voor de kracht van God ben.

O Hercules Blauw, ik verbind nu mijn leven aan het helpen transcenderen van de menselijke strijd op deze planeet. De dualistische leugens zijn door jouw licht doorboord en herstellen de volheid van mijn innerlijke gezichtsvermogen.

O Hercules Blauw, ik ben één met jouw wil, alle ruimte in mijn wezen vul je met de Blauwe Vlam, je geeft me de kracht om gestaag door te gaan tot ik iedere sluier doorboor en iedere heuvel beklim.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3x of 9x)

4. O Hercules, één met jou ben ik waarlijk de open deur voor de wil en kracht van mijn IK BEN Aanwezigheid om zich vrijuit in deze wereld tot uitdrukking te brengen.

O Hercules Blauw, jouw Tempel van Licht onthulde aan ons allen door ons innerlijke gezichtsvermogen een baken dat licht naar de aarde straalt dat de wedergeboorte van onze planeet tot stand brengt.

O Hercules Blauw, jij beschermt al het leven en geeft ons kracht altijd te transcenderen. In jou heeft de uitbreiding van het zelf geen einde, terwijl ik in Gods oneindig stijgende spiraalbeweging ascendeer.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3x of 9x)

5. O Hercules, één met jou voel ik me volledig vrij de open deur te zijn, en niets meer dan dat.

Accelereren in Creativiteit, IK BEN werkelijk,
Accelereren in Creativiteit opdat al het leven heelt,
Accelereren in  Creativiteit, IK BEN MEER,
Accelereren in Creativiteit, allen zullen zich verheffen.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Hercules en Amazonia.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Michaël en Geloof.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde Master MORE.

Accelereren in Creativiteit! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

Zeg het volgende decreet één keer, 3x, 9x op, of zo vaak als je ingegeven wordt.

IK BEN méér op alle zeven stralen

1. Het is Gods Wil, dat ik méér ben, de toekomst heeft voor mij het beste in petto.
Omdat ik Gods koninkrijk onderzoek, is mijn leven rijker dan ooit.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De beelden die mijn ogen projecteren, zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Dus als ik mijn visie perfectioneer, verwacht ik een gouden toekomst.

De violette vlam zal me bevrijden van de visies van een lager mij.
Al ik met de blik van Christus zie, zal ik altijd in Gods volmaaktheid zijn.

2. Gods Wijsheid maakt het kristalhelder dat ik de toekomst nooit hoef te vrezen.
Ik houd mij aan Gods wet, voor eeuwig in zijn Heilige Sfeer.

3. Gods Liefde is volmaakt en ik weet dat ik in zijn eeuwige stroom ben.
Mijn hart is als een gloeiende lamp, terwijl ik mijn liefde aan allen schenk.

4. Gods Zuiverheid is als een vuur dat elk vals verlangen verteert.
Ik streef naar onzelfzuchtige dienstbaarheid om de mensen steeds hogerop te brengen.

5. Gods helende Waarheid verheft elke ziel, alle vermoeide harten zal ze troosten.
Ze geeft allen een hoger doel, ze maakt ieder mens weer heel.

6. Gods Vrede daalt op ons allen neer, verfrissend als een waterval.
Ze maakt ons vrij van alles wat klein is, zodat wij de roep van Vrijheid kunnen volgen.

7. Gods Vrijheid zet alles op de juiste plaats, alle schaduwen worden vervangen door licht.
We zien innerlijk met andere ogen, omdat we naar nieuwe hoogten worden getild.

8. Door meesterschap op elke straal is mijn toekomst een schitterend nieuwe dag, want ik heb de Middenweg gevonden, ik ben in mijn hart een spelend kind.

9. Door mijn innerlijke waarde te kennen, vind ik opnieuw die heilige lach.
In de Geest vond ik wedergeboorte, nu zie ik Gods koninkrijk op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig al het leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
alle genade aan ons verlenend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we zijn geheeld,
in jouw licht zijn wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

 

Verzegeling
In naam van Hercules en Amazonia en de andere Elohim ben ik de open deur voor de creatieve stroom van de Eerste Straal die zich door mijn wezen tot uitdrukking brengt op een volkomen evenwichtige manier. Ik ben in evenwicht en ik blijf in evenwicht, vandaag en tot in alle eeuwigheid – terwijl ik steeds méér word zonder ooit nog te proberen aan iets vast te houden in deze wereld. Zodoende ben ik, door constante zelftranscendentie, verzegeld in de creatieve stroom van de Rivier van Leven. Amen.