RINV02: Invocatie om de Zeven Stralen in Evenwicht te brengen

Noot: Deze invocatie staat in de lijst van invocaties als INV21

Een invocatie om de creatieve stroom van alle zeven stralen door je energieveld in evenwicht te brengen. Deze invocatie roept de zeven Elohim en de Dhyani Boeddha’s op.

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door de IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN te stromen en deze decreten met volledige kracht op te zeggen. Ik roep de zeven Elohim om het volmaakte evenwicht tussen Alpha en Omega te brengen voor de integratie van mijn zeven stralen. Help mij alle onevenwichtige condities te zien en te transcenderen, waaronder… (doe persoonlijke oproepen)

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.

Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons vrij van elk gevoel van strijd te maken.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en zo wordt onze zege behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde met rijke zegeningen van Boven.
Wij maken alle mensen vrij te zien dat eenzijn realiteit is
en in dat eenzijn zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
En dan wordt de aarde echt geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

 

1e straal

1. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de eerste straal in een eeuwig transcenderende creatieve stroom.

O Hercules Blauw, je vult iedere ruimte met oneindige Kracht en oneindige Genade; je belichaamt de sleutel tot creativiteit, de wil om naar de Oneindigheid te transcenderen.

O Hercules Blauw, in eenzijn met jou, open ik mijn hart voor jouw realiteit. Door jouw vlam te voelen, zie ik zo helder dat het transcenderen van mijn zelf de echte alchemie is.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

2. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de eerste straal in een eeuwig transcenderende creatieve stroom.

O Hercules Blauw, Ik verhef liefdevol mijn stem om God oneindig te prijzen. Ik ben dankbaar om mijn persoonlijke aandeel te hebben in Gods oneindig ingewikkelde kunstwerk.

O Hercules Blauw, je heelt nu al het leven en hult allen in het Zegel van je Blauwe Vlam; jouw elektrisch blauwe vuur in ons onthult ons diepste verlangen naar alles wat echt is.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

3. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de eerste straal in een eeuwig transcenderende creatieve stroom.

O Hercules Blauw, ik beloof nu mijn leven te geven om deze planeet te helpen de menselijke strijd te transcenderen. De leugens van de dualiteit worden doorboord door jouw licht en herstelt de volheid van mijn innerlijke gezichtsvermogen.

O Hercules Blauw, ik ben één met jouw wil, alle ruimte in mijn wezen vul je met de Blauwe Vlam. Jouw kracht maakt dat ik gestaag voortga tot ik iedere sluier doorboor en iedere heuvel beklim.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

4. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de eerste straal in een eeuwig transcenderende creatieve stroom.

O Hercules Blauw, je Tempel van Licht die door ons innerlijke gezichtsvermogen wordt onthuld, een baken dat licht naar de aarde straalt en de wedergeboorte van onze planeet tot stand brengt.

O Hercules Blauw, jij verdedigt al het leven en geeft ons de kracht om altijd te transcenderen. In jou komt er geen einde aan de uitbreiding van het zelf, omdat ik in Gods oneindige spiralen ascendeer.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

5. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de eerste straal in een eeuwig transcenderende creatieve stroom.

Accelereren naar Creativiteit, IK BEN echt,
Accelereren naar Creativiteit, al het leven hele,
Accelereren naar Creativiteit, IK BEN MEER,
Accelereren naar Creativiteit, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereren naar Creativiteit! (3x)
Geliefde Hercules en Amazonia.

Accelereren naar Creativiteit! (3x)
Geliefde Michaël en Geloof.

Accelereren naar Creativiteit! (3x)
Geliefde Master MORE.

Accelereren naar Creativiteit! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

2e straal

1. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de tweede straal in eeuwig transcenderende spiralen van verlichting.

Geliefde Apollo, met je tweede straal, jij opent mijn ogen om een nieuwe dag te zien. Ik doorzie de leugens en het bedrog van de dualiteit en transcendeer de denkwijze die de nederlaag oplevert.

Geliefde Apollo, gij Gouden Elohim, mijn ogen zien nu je stralende licht, terwijl je de bladzijden van wijsheid zachtjes opent, voel ik dat ik vrij ben van al het oude.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3x of 9x)

2. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de tweede straal in eeuwig transcenderende spiralen van verlichting.

Geliefde Apollo, in jouw vlam weet ik dat je levende wijsheid altijd een stroom is,
in jouw licht zie ik mijn eigen hoogste wil ondergedompeld in de stroom die nooit stilstaat.

Geliefde Apollo, je licht maakt duidelijk waarom we hier geïncarneerd zijn, eraan werkend om onze eigen kosmische sfeer te verhogen, vormen we samen de voorhoede.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3x of 9x)

3. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de tweede straal in eeuwig transcenderende spiralen van verlichting.

Geliefde Apollo, alle leugens blootleggend, ik geef nu alle op het ego gebaseerde banden op. Ik weet dat mijn waarneming echt de sleutel is om de kromme dualiteit te transcenderen.

Geliefde Apollo, we slaan nu acht op jouw oproep die ons naar de Grote Hal van Wijsheid trekt die alle leugens blootlegt die voor de val hebben gezorgd, je helpt ons het eenzijn van allen weer op te eisen.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3x of 9x)

4. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de tweede straal in eeuwig transcenderende spiralen van verlichting.

Geliefde Apollo, jouw wijsheid zo duidelijk, in eenzijn met jou vrees ik geen enkele slang. Ik ben bereid de balk in mijn oog te zien, ik ben vrij van de eigen dualiteit van de slang.

Geliefde Apollo, ik sla mijn ogen nu op, ik zie dat de aarde in een nieuwe fase zit, ik doorsta bereidwillig jouw doordringende blik, daartoe gerechtigd verlaat ik het doolhof van de dualiteit.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3x of 9x)

5. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de tweede straal in eeuwig transcenderende spiralen van verlichting.

Accelereer mijn Wakker zijn, IK BEN echt,
Accelereer mijn Wakker zijn, al het leven hele,
Accelereer mijn Wakker zijn, IK BEN MEER,
Accelereer mijn Wakker zijn, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereer mijn Wakker zijn! (3x)
Geliefde Apollo en Lumina.

Accelereer mijn Wakker zijn! (3x)
Geliefde Jophiël en Christina.

Accelereer mijn Wakker zijn! (3x)
Geliefde Meester Lanto.

Accelereer mijn Wakker zijn! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

3e straal

1. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de derde straal in eeuwig transcenderende spiralen van onvoorwaardelijke liefde.

O Heros-Amora, in je liefde zo roze, kan het me niet schelen wat anderen van mij denken; in eenzijn met jou eis ik een nieuwe dag op, als een onschuldig kind dartel ik en speel.

O Heros-Amora, een nieuw leven begonnen, ik lach naar de duivel, de ernstige; ik baad me in je glorierijke Robijn-Roze Zon, wetend dat mijn God het leven een plezier laat zijn.

OM AMITHABA HRIH (3x of 9x)

2. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de derde straal in eeuwig transcenderende spiralen van onvoorwaardelijke liefde.

O Heros-Amora, het leven is zo mooi, ik zie dat de wereld net een groot stuk speelgoed is; wat mijn geest er ook op projecteert, de spiegel van het leven weerspiegelt het net zo.

O Heros-Amora, ik oogst wat ik zaai, toch is dit Plan B om me te helpen groeien. Want Plan A is dat ik echt op de stroom meega, me onderdompel in de Oneindige Liefde die jij me toebedeelt.

OM AMITHABA HRIH (3x of 9x)

3. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de derde straal in eeuwig transcenderende spiralen van onvoorwaardelijke liefde.

O Heros-Amora, jij brandt voorwaarden weg, ik weet dat IK vrij BEN om een nieuwe stap te doen. Ondergedompeld in de stroom van oneindige Liefde, weet ik dat mijn Geest van Boven is gekomen.

O Heros-Amora, nu ik wakker ben, zie ik dat er aan echte liefde geen voorwaarden vastzitten, de duivel zit vast in zijn dualiteit, maar IK BEN bevrijd door de realiteit van Liefde.

OM AMITHABA HRIH (3x of 9x)

4. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de derde straal in eeuwig transcenderende spiralen van onvoorwaardelijke liefde.

O Heros-Amora, ik voel dat ik eindelijk uitgestegen ben boven de valkuil uit mijn verleden, in ware liefde eis ik mijn vrijheid op om te groeien, ik ben eeuwig één de met de Oneindige Stroom van Liefde.

O Heros-Amora, voorwaarden zijn banden die een net van kromme leugens vormen; jouw liefde heeft geen banden, vliegt eeuwig, en verheft al het leven in de Robijn-Roze lucht.

OM AMITHABA HRIH (3x of 9x)

5. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de derde straal in eeuwig transcenderende spiralen van onvoorwaardelijke liefde.

Accelereren naar Eenzijn, IK BEN echt,
Accelereren naar Eenzijn, al het leven hele,
Accelereren naar Eenzijn, IK BEN MEER,
Accelereren naar Eenzijn, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereren naar Eenzijn! (3x)
Geliefde Heros en Amora.

Accelereren naar Eenzijn! (3x)
Geliefde Chamuël en Charity (Naastenliefde).

Accelereren naar Eenzijn! (3x)
Geliefde Paul de Venetiaan.

Accelereren naar Eenzijn! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

4e straal

1. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de vierde straal in eeuwig transcenderende spiralen van acceleratie naar Zuiverheid.

Geliefde Astrea, jouw hart is zo zuiver, met Cirkel en Zwaard van wit en blauw. Snijd al het leven los uit onnozele drama’s, op vleugelen van Zuiverheid verheft onze planeet zich.

Geliefde Astrea, in Godzuiverheid, accelereer al mijn levensenergie die mijn geest in ware eendracht met de Meesters van liefde tot in Oneindigheid verheft.

OM VAJRASATTVA HUM (3x of 9x)

2. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de vierde straal in eeuwig transcenderende spiralen van acceleratie naar Zuiverheid.

Geliefde Astrea, stuur vandaag vanaf de Straal van Zuiverheid bevrijding naar al het leven. Door over te schakelen op Zuiverheid BEN IK nu bevrijd van alles wat minder is dan de Zuiverheid van liefde.

Geliefde Astrea, in eenzijn met jou, je cirkel en zwaard van elektrisch blauw, en met het Licht van Zuiverheid dat er dwars doorheen snijdt en alles in mij verheft wat waar is.

OM VAJRASATTVA HUM (3x of 9x)

3. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de vierde straal in eeuwig transcenderende spiralen van acceleratie naar zuiverheid.

Geliefde Astrea, accelereer ons allen, omdat ik zo hartstochtelijk om jouw bevrijding roep.
Bevrijd al het leven van onzuiver visies die boven elke twijfel en angst verheven zijn; IK BEN zeker aan het opstijgen.

Geliefde Astrea, IK BEN bereid om alle leugens te zien die mij niet vrij laten,
Ik stijg boven iedere onzuiverheid uit, met het Licht van Zuiverheid eeuwig in mij.

OM VAJRASATTVA HUM (3x of 9x)

4. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de vierde straal in eeuwig transcenderende spiralen van acceleratie naar zuiverheid.

Geliefde Astrea, accelereer het leven boven alle strijd en worsteling van de dualiteit uit.
Verteer elke deling tussen God en de mens, accelereer de vervulling van Gods volmaakte plan.

Geliefde Astrea, ik roep liefdevol op: breek de onzichtbare muur van gescheidenheid af.
Ik geef alle leugens op die voor de val hebben gezorgd, ik bevestig voor eeuwig het eenzijn van Allen.

OM VAJRASATTVA HUM (3x of 9x)

5. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de vierde straal in eeuwig transcenderende spiralen van acceleratie naar zuiverheid.

Accelereren naar Zuiverheid, IK BEN echt,
Accelereren naar Zuiverheid, al het leven hele,
Accelereren naar Zuiverheid, IK BEN MEER,
Accelereren naar Zuiverheid, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereren naar Zuiverheid! (3x)
Geliefde Elohim Astrea.

Accelereren naar Zuiverheid! (3x)
Geliefde Gabriël en Hoop.

Accelereren naar Zuiverheid! (3x)
Geliefde Serapis Bey.

Accelereren naar Zuiverheid! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

5e straal

1. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de vijfde straal in eeuwig transcenderende spiralen van creatieve visie.

Cyclopea zo dierbaar, de waarheid die je onthult, de waarheid die de kwalen van de dualiteit zullen helen, je Smaragdgroene Licht is als een geweldige balsem, mijn emotionele lichaam is volkomen kalm.

Cyclopea zo dierbaar, in de Smaragdgroene Sfeer, ik blijf altijd getrouw aan heldere visies; ik zal volharden in het verbeteren van mijn waarneming, omdat ik diep in mijn hart je waarheid vereer.

OM AMOGASIDDHI AH (3x of 9x)

2. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de vijfde straal in eeuwig transcenderende spiralen van creatieve visie.

Cyclopea zo dierbaar, met jou wikkel ik alle negatieve spiralen af die mijn geest verduisteren; ik weet dat zuiver gewaarzijn echt mijn kern is, de sleutel om echt de open deur te worden.

Cyclopea zo dierbaar, verhelder mijn innerlijk zien, daartoe gemachtigd doorboor ik de vreselijke nacht van de ziel, door sluiers van dualiteit stijg ik op, gebaad in je doordringende Smaragdgroene Licht.

OM AMOGASIDDHI AH (3x of 9x)

3. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de vijfde straal in eeuwig transcenderende spiralen van creatieve visie.

Cyclopea zo dierbaar, het leven kan enkel de beelden terug spiegelen die mijn geest erop projecteert, de sleutel tot mijn genezing is mijn geest zuiveren van de beelden waar mijn ego zich achter verbergt.

Cyclopea zo dierbaar, ik wil hoog mikken, ik kom steeds dichter bij jouw helende vlam, ik zie mijn leven door jouw ogen die maar op één doel zijn gericht,  IK BEN klaar om uit te vliegen, welke ziekte ik ook heb.

OM AMOGASIDDHI AH (3x of 9x)

4. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de vijfde straal in eeuwig transcenderende spiralen van creatieve visie.

Cyclopea zo dierbaar, je Smaragdgroene Vlam legt ieder subtiel dualistisch machtsspel bloot, waaronder het spel van willen zeggen dat de waarheid maar op één manier gedefinieerd kan worden.

Cyclopea zo dierbaar, ik voel de stroom, omdat jij je Levende Waarheid aan mij schenkt; ik weet dat de waarheid alle systemen beneden transcendeert, ondergedompeld in jouw licht blijf ik groeien.

OM AMOGASIDDHI AH (3x of 9x)

5. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de vijfde straal in eeuwig transcenderende spiralen van creatieve visie.

Accelereren naar Heelheid, IK BEN echt,
Accelereren naar Heelheid, al het leven hele,
Accelereren naar Heelheid, IK BEN MEER,
Accelereren naar Heelheid, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereren naar Heelheid! (3x)
Geliefde Cyclopea en Virginia.

Accelereren naar Heelheid! (3x)
Geliefde Raphaël en Maria.

Accelereren naar Heelheid! (3x)
Geliefde Meester Hilarion.

Accelereren naar Heelheid! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

6e straal

1. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de zesde straal in eeuwig transcenderende spiralen van acceleratie naar eenheid.

O Elohim Vrede, in de Vlam van Eenheid is er geen plaats meer voor het spel der dualiteit, we weten dat alle vormen uit dezelfde bron voortkomen die ons machtigt om een nieuwe koers te varen.

O Elohim Vrede, de klok die je nu luidt, die ervoor zorgt dat alle atomen vibreren en zingen, ik zie nu dat niets los van elkaar bestaat; ik klamp me niet meer vast aan mijn op het ego gebaseerde zelf.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

2. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de zesde straal in eeuwig transcenderende spiralen van acceleratie naar eenheid.

O Elohim Vrede, je helpt me te weten dat Jezus kwam om jouw Vlam te schenken aan allen die eraan toe zijn de strijd op te geven door de Christus te volgen naar het oneindige leven.

O Elohim Vrede, met jouw ogen zie ik dat ik enkel in eenzijn vrij zal zijn, ik geef het gevoel op van een gescheiden mij, IK BEN de turbulente zee van Samsara aan het oversteken.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

3. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de zesde straal in eeuwig transcenderende spiralen van acceleratie naar eenheid.

O Elohim Vrede, jij toont me de weg om mijn geest te zuiveren van het gekrakeel der dualiteit, jij doorboort de illusies van zowel ruimte als tijd; gescheidenheid wordt verteerd door jouw Oneindige Genade.

O Elohim Vrede, welk een schoonheid in je naam die in mij de schaamte der dualiteit verteert. Door de vibratie van jouw Gouden Vlam kon Christus de illusie van de dood te boven komen.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

4. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de zesde straal in eeuwig transcenderende spiralen van acceleratie naar eenheid.

O Elohim Vrede, je brengt nu de niet tegen te houden vlam van Kosmische Wedergeboorte naar de aarde. Ik geef het gevoel op dat ik iets bezit en laat je Licht door mijn wezen heen schijnen.

O Elohim Vrede, door jouw kalmte zijn we vrij van de chaos der dualiteit, in eenzijn met God een nieuwe identiteit, we verhogen de aarde naar de Oneindigheid.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

5. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de zesde straal in eeuwig transcenderende spiralen van acceleratie naar eenheid.

Accelereren naar Eenheid, IK BEN echt,
Accelereren naar Eenheid, al het leven hele,
Accelereren naar Eenheid, IK BEN MEER,
Accelereren naar Eenheid, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereren naar Eenheid! (3x)
Geliefde Vrede en Aloha.

Accelereren naar Eenheid! (3x)
Geliefde Uriël en Aurora.

Accelereren naar Eenheid! (3x)
Geliefde Jezus en Nada.

Accelereren naar Eenheid! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

7e straal

1. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de zevende straal in eeuwig transcenderende spiralen van overgave aan het eenzijn.

Geliefde Arcturus, breng nu de stroom van de Violette Vlam uit om al het leven te helpen groeien in zich eeuwig uitbreidende cirkels van Licht: het pulseert zo helder in ieder atoom.

Geliefde Arcturus, gij Vrije Elohim, ik open mijn hart voor jouw realiteit die mijn hart tot in oneindigheid uitbreidt, jouw vlam is de sleutel naar mijn Godvictorie.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3x of 9x)

2. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de zevende straal in eeuwig transcenderende spiralen van overgave aan het eenzijn.

Geliefde Arcturus, wees altijd bij me, herboren, ben ik eraan toe om de nieuwe dag te zien.
Ik heb geen gehechtheid aan het leven hier op aarde, ik eis mijn nieuwe leven op in je Vlam van Wedergeboorte.

Geliefde Arcturus, je zuivere Violette Vlam is voor iedere kwaal het allerbeste geneesmiddel. Hier kan geen duisternis tegenop, zo verzeker ik me eeuwig van mijn vrijheid.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3x of 9x)

3. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de zevende straal in eeuwig transcenderende spiralen van overgave aan het eenzijn.

Geliefde Arcturus, je heldere violette vuur vult nu ieder atoom en brengt ze hogerop. De ruimte in elk atoom helemaal gevuld met jouw licht, terwijl de materie zelf zo helder schijnt.

Geliefde Arcturus, je transformerende Genade stelt me in staat om nu elke uitdaging onder ogen te zien, terwijl jouw violette licht mijn innerlijke ruimte overstroomt, race ik maar al te graag naar mijn ascensie toe.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3x of 9x)

4. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de zevende straal in eeuwig transcenderende spiralen van overgave aan het eenzijn.

Geliefde Arcturus, breng een nieuw tijdperk, help de aarde en de mensheid om een bladzijde om te slaan, je transformerende licht geeft me zekerheid: Saint Germains Gouden Eeuw is de realiteit.

Geliefde Arcturus, ik geef alle angst op, IK VOEL je Aanwezigheid zo tastbaar dicht bij, door je Lied van Vrijheid dat in mijn oor klinkt, weet ik dat IK zo dierbaar BEN voor God.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3x of 9x)

5. Ik ben de Christusbalans tussen de Alpha en Omega van de zevende straal in eeuwig transcenderende spiralen van overgave aan het eenzijn.

Accelereren naar Vrijheid, IK BEN echt,
Accelereren naar Vrijheid, al het leven hele,
Accelereren naar Vrijheid, IK BEN MEER,
Accelereren naar Vrijheid, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereren naar Vrijheid! (3x)
Geliefde Arcturus en Victoria.

Accelereren naar Vrijheid! (3x)
Geliefde Zadkiël en Amethist.

Accelereren naar Vrijheid! (3x)
Geliefde Saint Germain.

Accelereren naar Vrijheid! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

Zeg het volgende decreet één keer, 3x, 9x op, of zo vaak als je ingegeven wordt.

IK BEN MEER  op alle zeven stralen

1. Het is Gods Wil, dat ik méér ben, in de toekomst wacht mij het beste.
Omdat ik Gods koninkrijk onderzoek, is mijn leven rijker dan ooit.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De beelden, die mijn ogen projecteren, zullen door de kosmische spiegel worden gereflecteerd.
Dus omdat mijn visie perfect is, verwacht ik een gouden toekomst.

De violette vlam zal me bevrijden van visies van een mindere mij.
Omdat ik met het oog van de Christus zie, zal ik in Gods volmaaktheid zijn.

2. Gods Wijsheid maakt het kristalhelder dat ik de toekomst nooit hoef te vrezen.
Ik hang Gods eigen wet aan, voor eeuwig in zijn Heilige Sfeer.

3. Gods Liefde is volmaakt en ik weet dat ik in zijn eeuwige stroom ben.
Mijn hart is als een brandende lamp, omdat ik mijn liefde aan allen schenk.

4. Gods Zuiverheid is als een vuur: het verteert elk vals verlangen.
Ik streef naar onzelfzuchtige dienstbaarheid om de mensen steeds hoger te brengen.

5. Gods helende Waarheid verheft elke ziel, alle vermoeide harten zal ze troosten.
Ze geeft aan allen een hoger doel, het maakt iedereen heel.

6. Gods Vrede daalt op ons allen neer, verfrissend als een waterval.
Ze maakt ons vrij van alles wat klein is, zodat wij de roep van Vrijheid kunnen volgen.

7. Gods Vrijheid zet alles op de juiste plaats, alle schaduwen worden vervangen door licht.
We zien met andere ogen met een innerlijk zicht, omdat we naar nieuwe hoogten worden getild.

8. Door meesterschap op elke straal, is mijn toekomst een schitterende nieuwe dag, want ik heb de Middenweg gevonden, in wezen ben ik een spelend kind.

9. Door mijn innerlijke waarde te kennen, vind ik opnieuw die heilige vrolijkheid.
In de Geest vond ik mijn wedergeboorte, ik zie Gods koninkrijk nu op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

 

Verzegeling
In naam van de zeven Elohim, ben ik de open deur voor de creatieve stroom van alle zeven stralen, die zich door mijn wezen tot uitdrukking brengen op een volkomen evenwichtige manier. In evenwicht ben ik, en in evenwicht blijf ik, vandaag en tot in alle eeuwigheid – omdat ik méér word zonder ooit te proberen me aan iets vast te houden op deze wereld. Zodoende ben ik, door constante zelftranscendentie, verzegeld in de creatieve stroom van de Rivier van Leven. Amen.