6.42 Ik roep Jezus aan

In naam van IK BEN DIE IK BEN roep ik rechtstreeks tot het Heilige Hart van Jezus Christus en naar mijn Christuszelf om in mijn wezen te komen en mij de innerlijke leiding te geven, die ik nodig heb om alle innerlijke en uiterlijke beperkingen te overwinnen en vrij te zijn om God te dienen. O Jezus, ik verklaar, dat ik bereid ben om door God onderwezen te worden en ik ben bereid om naar elke onvolmaaktheid in mijn leven en persoonlijke psyche te kijken, die ik moet veranderen. Ik ben bereid te horen wat ik moet horen en niet alleen wat mijn ego en mijn menselijke denken willen horen. Ik ben bereid ernaar te kijken en alle beperkingen te overwinnen die mij beletten te zijn die ik werkelijk ben, die mij ervan weerhouden om een geïncarneerde Christus te zijn. Jezus, geef mij de eenpuntige visie, hoe ik mijn persoonlijke Christusschap kan bereiken, zodat ik aan het doel waarvoor mijn ziel naar de aarde kwam, kan voldoen en mijn ascensie in het Licht bereiken.

In naam van Jezus Christus, roep ik tot Aartsengel Michaël en mijn Christuszelf om mij te beschermen en me los te snijden van alle uiterlijke en innerlijke krachten die tussenbeide zouden kunnen komen bij mijn intieme omgang met Jezus. Ik roep speciaal het inbinden op van mijn persoonlijke ego en alle menselijke verlangens en om de blootlegging van alle verkeerde ideeën die misschien in mijn geest geprojecteerd zouden kunnen zijn, van binnenuit of van buitenaf.

Ik roep de Heilige Geest en mijn Christuszelf aan om mij te bewaken en me het onderscheid van geest te geven dat mij de vibratie van waarheid en de vibratie van onwaarheid nauwkeurig laat lezen. In naam van mijn Heer en Verlosser Jezus Christus, daag ik de geesten binnen en buiten mij uit jouw licht tevoorschijn te halen en ik roep Aartsengel Michaël op alle geesten te binden die niet uit het licht komen. Ik aanvaard dat het nu op dit moment gebeurt, met de volledige kracht van Jezus Christus. Amen.

1. Naar Jezus roep ik, ik geef alles van mij op.
Ik laat mijn netten achter en ik heb er geen spijt van.
Ik laat de mammon achter en vind God.

O Jezus, mijn Heer, hanteer je geweldige zwaard
en snijd me nu los om je discipel te zijn.

2. Mijn hart dorst ernaar om eerst God te zoeken.
Mijn leven is een zoektocht en ik zal niet rusten
tot ik de waarheid vind en de Christusgeest krijg.

O Jezus, mijn Heer, hanteer je geweldige zwaard
en snijd me nu los om je discipel te zijn.

3. O Jezus, mijn geliefde, ik weet dat jij nabij bent.
Ik voel je enorme liefde van boven neerdalen.
Ik voel nu jouw Aanwezigheid die mijn angst verteert.

O Jezus, mijn Heer, hanteer je geweldige zwaard
en snijd me nu los om je discipel te zijn.

4. Omdat mijn hart zuiver is, ben ik er zeker van
dat ik mijn God zien zal, terwijl hij me bevrijdt
van alle sterfelijke zonde in het koninkrijk binnenin.

O Jezus, mijn Heer, hanteer je geweldige zwaard
en snijd me nu los om je discipel te zijn.

5. Geen mens kan mij bedriegen, wanneer ik om Gods waarheid vraag
en ontvang als mijn gids om trots te overwinnen.
Ik ben nederig en oprecht naar God en naar jou.

O Jezus, mijn Heer, hanteer je geweldige zwaard
en snijd me nu los om je discipel te zijn.

6. Ik overwin strijd door alle leven te vergeven.
Ik luister naar jouw oproep, ik dien iedereen.
Door te dienen voel ik dat jouw vrede echt bestaat.

O Jezus, mijn Heer, hanteer je geweldige zwaard
en snijd me nu los om je discipel te zijn.

7. O Jezus, ik zie dat God binnenin mij is.
Het werk dat jij verricht, kan God in mij ook doen
en dat God in mij, mijn ziel bevrijdt.

O Jezus, mijn Heer, hanteer je geweldige zwaard
en snijd me nu los om je discipel te zijn.

Coda:
Mijn ziel geeft gehoor aan jouw oproep om alles achter te laten
en in het Licht op te stijgen dat het menselijke zicht ontstijgt.
O Jezus, ik zie dat jij altijd bij me bent.