9.20 IK BEN Verzegeld in de Sfeer van Licht

 

In naam van Jezus Christus aanvaard ik de vlammende aanwezigheid van mijn Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid helemaal om mij heen als een volmaakte atmosfeer van Christuslicht, Christuskracht, Christuswaarheid en Christusliefde. Ik aanvaard dat ik afgesloten ben van alle energie die minder is dan de volmaaktheid van Christus.

Ik geef alles op wat minder is dan de volmaaktheid van Christus in mijn bewustzijn en de prins van deze wereld vindt hij niets bij mij wanneer hij komt. De krachten van deze wereld hebben daarom geen macht mij te scheiden van mijn Christuszelf, mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn God.

Ik geef elk gevoel van gescheidenheid van God op en het gevoel dat ik de doener ben. Ik aanvaard dat mijn IK BEN Aanwezigheid de ware doener in mijn leven is en dat mijn Aanwezigheid werkt evenals ik werk.

Ik aanvaard dat een onoverwinnelijke golf van de Violette Vlam van Vrijheid mij vult en alle tekortkomingen in mijn bewustzijn, wezen en wereld verteert. Ik aanvaard dat ik gereinigd en heel gemaakt ben door de kracht van de Heilige Geest en daarom ben ik vandaag in spiritueel opzicht herboren. Ik aanvaard de alchemistische eenheid van mijn ziel en Christuszelf, nu en eeuwig.

Met de kracht van mijn Christuszelf ben ik bevrijd, zodat ik zie dat alles God is. Ik aanvaard dat ik vrij ben alles te zijn in God wat ik ben en daarom bevestig ik dat ik hier beneden alles ben wat ik Boven al ben. Hierdoor ga ik verder en straal de Liefde en Waarheid van Christus naar allen die ik ontmoet en ik visualiseer het volmaakte concept voor mij, voor al het leven en planeet aarde.

Ik ben van de Heer, totaal.
Alle mensen zijn van de Heer, totaal.
De aarde is van de Heer, totaal.

Op dit moment gebeurt het met de totale kracht van de Levende Christus in mij. Daarom is het dus klaar. Amen.