6.41 Gebed voor Extatische vrede

Zeg de volgende affirmatie hardop. Je kunt de hele affirmatie drie keer, negen keer of meerdere malen herhalen tot je het gewenste effect voelt.

Heer, IK kies ervoor het instrument van jouw vrede te ZIJN.
Waar haat is, BEN IK de Vlam van Liefde.
Waar onrecht is, BEN IK de Vlam van Rechtvaardigheid.
Waar twijfel is, BEN IK de Vlam van Waarheid.
Waar wanhoop is, BEN IK de Vlam van Visie.
Waar duisternis is, BEN IK het Licht der wereld.
Waar droefheid is, BEN IK de Vlam van Gelukzalige Vreugde.

O Goddelijke Meester, ik kies ervoor anderen te troosten en door dit te doen jouw troost vinden. Ik kies ervoor anderen te begrijpen en door dit te doen jouw begrip vinden.
Ik kies ervoor anderen lief te hebben en door dit te doen jouw liefde voor mij vinden.
Want door van onszelf aan anderen te geven, ontvangen wij meer van jou.
Door anderen te vergeven, krijgen wij jouw vergeving.
Door ons ego te laten sterven, worden wij herboren in het eeuwige leven en zijn wij de Levende Christus – op aarde, zoals wij dat al in de hemel zijn, nu en tot in eeuwigheid MEER.

Wanneer wij hier beneden alles durven te ZIJN, wat wij Boven zijn, zal de aarde hier beneden alles zijn wat ze in het hart van God al is. En dus BEN IK de Gouden Eeuw die geopenbaard is, omdat ik Gods vlam van de Extatische Vrede lief heb met geheel mijn hart, ziel en verstand. Want IK BEN het Licht der wereld en zolang IK op deze wereld BEN, is er vrede op aarde en Gods wil voor al het leven.