8.57 O Moeder Maria, wij zijn Eén in de Rivier van Leven

In het begin was er enkel Liefde, de dynamische Liefde die méér van zichzelf wilde ZIJN. Uit dit verlangen van de Liefde om méér te ZIJN, ontstond de vormwereld als fundering voor de kosmische dans van de Goddelijke Minnaar met de geliefde. Geboren uit Liefde is de schepping geen statische wereld, maar een voortdurend stromende, eeuwig transcenderende Rivier van Leven, waarin de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder Eén zijn.

In het begin van mijn leven als zelfbewust Wezen, wist ik dat IK een Kind van Liefde BEN. Ook ik verlangde ernaar méér van mijzelf te zijn en schiep vreugdevol mee in de Rivier van Leven. Uit Liefde om méér te zijn, daalde ik af naar de dichtere sferen om te laten zien dat de geliefde één kan zijn met de Goddelijke Minnaar, zelfs in een wereld van duisternis.

Maar toen mijn geschenk van Liefde keer op keer werd afgewezen door degenen die zijn vergeten dat ze kinderen van Liefde zijn, begon ik mijn Liefde in te houden en probeerde ik die voor de goddelozen  verborgen te houden. Door dit te doen, scheidde ik mij van de Rivier van Leven af en begon ik mij incompleet te voelen. Ik begon toen aan een eindeloze spiraal door te proberen mijn niet compleet zijn te compenseren met op aarde ‘dingen’ te hebben of ‘dingen’ te doen. Ik probeerde mijn naaktheid te bedekken met de ‘dingen’ van deze wereld en er vervolgens met al mijn kracht aan vast te houden.

Ik besef nu dat dit alles ijdelheid is en dat dit nooit mijn heelheid kan herstellen. Want wat baat het mij, als ik de hele wereld bezit en mijn heelheid verlies? Ik zal enkel heel zijn, wanneer ik aanvaard dat IK een Kind van Liefde BEN en de Rivier van Leven zonder voorwaarden door mij heen laat stromen.

Ik hoor en voel nu het niet te stuiten geruis van het Levende Water van de Rivier van Leven dat langs mij stroomt en aan mij trekt om het gevoel dat ik een gescheiden identiteit heb, los te laten en weer opnieuw, door Eén te zijn met het Leven zelf, vrij te zijn. Ik laat nu alle antiliefde in mijn Wezen los en voel hoe dit door het Levende Water van Liefde wordt weggespoeld. En nu, als laatste daad van totale overgave, laat ik alles los waar ik aan vasthoud op deze wereld. Ik laat mijn ego en zijn wanhopige pogingen aan de illusie vast te houden dat ik gescheiden ben van de Rivier van Leven, dat de Goddelijke Zon van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder kan worden gescheiden, los.

Daarom duik ik in de Rivier van Liefde met het uitzinnige gevoel dat ik vrij ben om te ZIJN wie IK BEN, namelijk opnieuw het Kind van Liefde dat weet dat het onvoorwaardelijk door de Goddelijke Vader en persoonlijk door de Goddelijke Moeder word liefgehad. Ik laat het Levende Water van Liefde al mijn gehechtheid aan welke uitdrukking van de antiliefde ook, elke illusie dat ik van de Goddelijke Liefde gescheiden kan worden, wegspoelen. Zo laat ik mij volmaakt in Liefde maken.

IK BEN een Kind van Liefde en ik accepteer nu volledig dat IK de Geliefde van God BEN. Ik ren niet langer weg voor de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Vader en de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder. Omdat ik de Stroom van Liefde door mijn Wezen voel, voel ik mij heel, voel ik mij compleet. Ik ervaar het Eenzijn met mijn Bron, mijn IK BEN Aanwezigheid, als de uitdrukkingsvorm van de Goddelijke Vader in mijn Wezen. Ik ervaar het Eenzijn met mijn Bron, als de uitdrukkingsvorm van de Goddelijke Moeder in mijn Wezen.

Moeder Maria, ik heb jou lief als mijn ware Moeder, mijn Goddelijke Moeder en ik aanvaard dat IK jouw Koesterende Liefde waard BEN die mij van alle antiliefde bevrijdt. Daarom zijn we Eén in die Liefde, nu en eeuwig, en onze Liefde zal alle mensen koesteren en hen vrij maken om hier beneden alles te ZIJN wat ze Boven al zijn. Daarom houd ik het volmaakte concept voor ogen dat alle mensen een Zon van Liefde zijn.