6.21 De Levende Christus is de Overwinnaar op aarde

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen nu daarvoor opkomen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij. Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart. Aan Jezus’ missie van neem ik deel.

Christus is weer gekomen in mij. Ik laat zijn licht schijnen, voor iedereen zichtbaar.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst, zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid niet meer
onderling verdelen en veroveren.
We volgen Christus, de innerlijke koning.
We beloven allen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat wij het levende bewijs daarvan worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christus zijn die zorgt dat de aarde vrij blijft.
We zetten ons in om het leven te beschermen.
De wederkomst is op handen.

5. De toorts van Vissen houden wij omhoog,
wij ontvouwen het Aquariustijdperk nu.
We delen jouw liefde voor Saint Germain.
Hij zal de aarde met Justice regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde wordt behaald.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De innerlijke Christus bevrijdt ons allemaal
om nu in Aanwezigheid van God zelf te zijn