WIN17: Invocatie voor het Eerherstel van het WOORD in Zuid-Amerika

Roep op tot het in ere herstellen van het WOORD in Zuid-Amerika. Het Woord is de erkenning dat er een werkelijkheid bestaat die buiten de door mensen gemaakte, op hun ego gebaseerde illusies omgaat. Alleen door je af te stemmen op die werkelijkheid kunnen wij de problemen oplossen die onze samenleving kwellen.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Met het gezag van mijn Christusvlam, roep ik de hele LOGOS op, alle wezens die Eén zijn met de universele Christusgeest, de bron van het spirituele leven, de bron van alle waarheid en de bron van het Levende Woord. Ik eis dat de sluier van illusies die gecreëerd werd door de leugenaar en de leugen, wordt vernietigd. Ik eis dat alle leugens aan het licht gebracht worden en hoe zij het WOORD van Waarheid hebben verdraaid. Ik eis dat alle mensen de echte keus krijgen om de geest van de dualistische illusies op te geven en het eeuwige leven van de Christuswaarheid te aanvaarden. Ik eis dat het WOORD van Waarheid in ere hersteld wordt op elk gebied van de regering en de samenleving, vooral… (Beschrijf de situaties en omstandigheden, die jij wilt, dat deze invocatie oplost.)

Wij eren de LOGOS
In het begin is er de LOGOS, en deze Universele Christusgeest is met God en de Christusgeest is God. Alles wordt gemaakt door de LOGOS; en zonder de Christusgeest wordt niets gemaakt, dat gemaakt is. In de LOGOS is het leven; en het leven van de Universele Christusgeest – verpersoonlijkt als de Levende Christus – is het licht van medescheppers.

Het licht van de Christusgeest schijnt in het duister; en degenen die verblind zijn door de duisternis van het dualiteitsbewustzijn begrijpen het niet. De LOGOS is het ware Licht dat elke medeschepper die ter wereld komt, licht geeft.
De LOGOS is op de wereld, en de wereld wordt eruit gemaakt, en de wereld kent niet het Levende Woord van de LOGOS. De LOGOS krijgt eindelijk de kans als het Levende Woord en degenen die verblind zijn door de dualiteit, ontvangen niet het Levende Woord. Maar aan even zovelen als degenen die het Levende Woord ontvangen, geeft de LOGOS de kracht om de Zon van God te ZIJN, zelfs aan degenen die het WOORD geloven. Degenen die het Levende Woord aanvaarden, worden herboren, niet lichamelijk, noch door de wil van het vlees, noch door de wil van de mens, maar door God.

En de LOGOS wordt tot vlees en woont onder ons als de Levende Christus, het vleesgeworden WOORD. En wij aanschouwen de glorie van de Levende Christus in Jezus, de glorie van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan aanvaarden wij ons potentieel om één te ZIJN met het Levende Woord en zo de Zon van God te ZIJN, de Levende Christus in deze tijd. En wij beloven aan het mandaat dat ons door God geschonken is, te voldoen om het WOORD in ons te vermenigvuldigen en de open deur te ZIJN, waardoor de LOGOS als het Levende Woord in ons, heerschappij over de aarde zal krijgen.

 

Grote Goddelijke Leider, snijd ons los van de sluier van onwetendheid
1. In naam van de Grote Goddelijke Leider roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat de Opgevaren Schare een realistisch plan heeft om een Gouden Eeuw in Zuid-Amerika te manifesteren. IK BEN de overwinning van het Levende Woord, die de Goddelijke Leiding voor Zuid-Amerika onthult.

Aartsengel Michaël, neem de leiding (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
De mensheid wordt dan bevrijd om één volk onder God te zijn.

Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
We vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar Genade door heen stroomt.
Nu wij snel in actie komen,
zullen wij zeker de Gouden Eeuw brengen.

2. In naam van de Grote Goddelijke Leider roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat het fundament van een Gouden Eeuw het in ere herstellen van het WOORD is, als de Levende Waarheid die niet tot enig door mensen gemaakt geloofssysteem kan worden beperkt. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de Goddelijke Leiding voor Zuid-Amerika onthult.

3. In naam van de Grote Goddelijke Leider roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat wat de Gouden Eeuw blokkeert, is dat mensen door mensen gemaakte systemen hebben gemaakt en die liever hebben dan het wezen en de wet van God. IK BEN de overwinning van het Levende Woord, die de Goddelijke Leiding voor Zuid-Amerika onthult.

4. In naam van de Grote Goddelijke Leider roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat dit een overtreding is van de eerste twee geboden die ervoor zorgt dat mensen een gesneden beeld maken en dat aanbidden in plaats van de Levende God. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de Goddelijke Leiding voor Zuid-Amerika onthult.

5. In naam van de Grote Goddelijke Leider roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat om een Gouden Eeuw te manifesteren er eerst helemaal opnieuw nagedacht moet worden over elk aspect in de maatschappij van Zuid Amerika. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de Goddelijke Leiding voor Zuid-Amerika onthult.

6. In naam van de Grote Goddelijke Leider roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat enkel de top tien procent bekwaam genoeg is om voorloper te zijn door opnieuw over dit proces na te denken, want zij alleen kunnen zich op de Opgevaren Schare afstemmen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de Goddelijke Leiding voor Zuid-Amerika onthult.

7. In naam van de Grote Goddelijke Leider roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat om de voorloper te zijn, zij bereid moeten zijn alle door mensen gemaakte geloofssystemen te onderzoeken en de open deur te worden voor de Opgevaren Schare om nieuwe ideeën naar buiten te brengen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de Goddelijke Leiding voor Zuid-Amerika onthult.

8. In naam van de Grote Goddelijke Leider roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat een maatschappij in de Gouden Eeuw er één is die helemaal wordt gebaseerd op Gods wet, waaronder de natuurwetten en niet de door mensen gemaakte wetten. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de Goddelijke Leiding voor Zuid-Amerika onthult.

9. In naam van de Grote Goddelijke Leider roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat alleen de top tien procent van de mensen waarlijk Gods Wet kan kennen, maar dat kan alleen als ze verder reiken dan de dualistische geloofsovertuigingen van hun eigen ego. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de Goddelijke Leiding voor Zuid-Amerika onthult.

Bescherm ons tegen de krachten van het antiwoord
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart roep ik Aartsengel Michaël voor de absolute Godbescherming voor allen die bestemd zijn om deel te nemen aan de wereldwijde initiatieven om het WOORD in Zuid-Amerika in ere te herstellen. Bescherm ons tegen alle agressieve mentale suggesties en alle emotionele programmeringen die ons proberen rustig te houden en voorkomen dat wij aan onze reden om te ZIJN voldoen.

 

Zeg het volgende decreet één keer op, of zo vaak je wilt, voor je verder gaat.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze natie.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan de bedoeling met ons beantwoorden.

Planeet Aarde wordt dan bevrijd
om aan haar doel te beantwoorden.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. De mensheid is dan bevrijd
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor haar is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te beschermen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu alle oude patronen verteerd worden,
lijkt de toekomst zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze natie steeds verder hogerop te brengen.

 

Geliefde Jezus, maak ons bewust van de realiteit van Christus
1. In naam van Jezus Christus roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat Jezus op aarde kwam om de mensheid een waarlijk universele vorm van spiritualiteit te geven dat wordt gebaseerd op het Levende Woord. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de verkeerde leraren in Zuid Amerika.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na elk couplet herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van de Christus zien die ons bevrijdt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn
die de aarde vrij houdt.
Wij houden de fakkel van Vissen omhoog
en leggen nu Aquarius open.
Jouw zege voor de aarde wordt behaald,
de Gouden Eeuw is nu begonnen.

2. In naam van Jezus Christus roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat vanaf het allereerste begin de katholieke kerk het Levende Woord heeft vervangen door dode doctrines. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de verkeerde leraren in Zuid Amerika.

3. In naam van Jezus Christus roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat de enige factor die mensen kan bevrijden van elke aardse onderdrukking, is door zich rechtstreeks te verbinden met God binnenin hen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de verkeerde leraren in Zuid Amerika.

4. In naam van Jezus Christus roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat de katholieke kerk vanaf het moment dat ze gesticht werd een werktuig was om de mensen te overheersen en rustig te houden. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de verkeerde leraren in Zuid Amerika.

5. In naam van Jezus Christus roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat de Katholiek Kerk de oude religies in Zuid-Amerika heeft overgenomen, religies die ook de mensen rustig hielden en die dienden om een elitaire maatschappij in stand te houden waarin een kleine machtselite de mensen overheerste. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de verkeerde leraren in Zuid Amerika.

6. In naam van Jezus Christus roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat om een Gouden Eeuw op te laten komen, de mensen in Zuid-Amerika verder moeten kijken dan zowel het katholicisme als de traditionele Zuid Amerikaanse religies. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de verkeerde leraren in Zuid Amerika.

7. In naam van Jezus Christus roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat de mensen een universele vorm van spiritualiteit moeten accepteren zonder in de val te lopen van het fundamentalistische christendom. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de verkeerde leraren in Zuid Amerika.

8. In naam van Jezus Christus roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat de mensen een universele vorm van spiritualiteit moeten accepteren zonder in de val te lopen van het socialisme, materialisme of andere vormen van atheïsme. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de verkeerde leraren in Zuid Amerika.

9. In naam van Jezus Christus roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat de mensen de ware universele leringen van Jezus moeten ontdekken door te beseffen, dat de Christus in iedere man en vrouw geboren kan worden. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die het oordeel brengt over de verkeerde leraren in Zuid Amerika.

 

Maak ons bewust van onze liefde voor de waarheid
Geliefde Jezus, maak ons bewust van onze liefde voor God en Gods waarheid die we al bezitten in de innerlijke schuilhoeken van ons wezen. Help ons te beseffen dat het ware doel van elke spirituele lering NIET is om ons de absolute waarheid te geven, maar om het als hulpmiddel te laten dienen om ons bewustzijn te verhogen, zodat wij contact maken met de Geest van Waarheid in ons. Door de Geest van Waarheid te zoeken, kunnen we zowel de mentale als de fysieke slavernij overwinnen en Gods koninkrijk in Zuid-Amerika vestigen. Inspireer ons om het pad van Christusschap te omarmen, zodat de ware wederkomst van Christus kan plaatsvinden doordat de Christus in ons geboren wordt.

 

Zeg het volgende decreet één keer op, of zo vaak je wilt, voor je verder gaat.

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

Moeder Maria, wek onze liefde voor de aarde
1. In naam van Moeder Maria roep ik de bewustwording van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika op van het feit dat om een Gouden Eeuw te manifesteren armoede getranscendeerd moet worden, zodat alle mensen het overvloedige leven kunnen leiden. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de mensen van Zuid-Amerika in evenwicht brengt.

Wees gegroet Moederlicht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De stuit is van het zuiverste wit.
De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is rustig.
Alle problemen in het hart lossen nu op.

De keel schijnt o zo blauw.
Het voorhoofd straalt een smaragdgroene tint uit.
De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. In naam van Moeder Maria roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat het universum een spiegel is en dat daarom fysieke armoede een weerspiegeling is van een bewustzijnsstaat. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de mensen in Zuid-Amerika in evenwicht brengt.

3. In naam van Moeder Maria roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat armoede uit het bewustzijn van gescheidenheid voortkomt dat de waarheid ontkent dat het Moederlicht letterlijk overvloed aan alle mensen op aarde kan geven. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de mensen in Zuid-Amerika in evenwicht brengt.

4. In naam van Moeder Maria roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat deze ontkenning aanleiding geeft tot de illusie van gebrek die het mogelijk maakt om een bevolking te verdelen in degenen die iets bezitten en degenen die niets hebben. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de mensen in Zuid-Amerika in evenwicht brengt.

5. In naam van Moeder Maria roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat dit bewustzijn begon bij degenen die God ontkennen en God willen buitensluiten van de aarde, zodat zij kunnen regeren zonder tegenstand te krijgen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de mensen in Zuid-Amerika in evenwicht brengt.

6. In naam van Moeder Maria roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat armoede gebaseerd wordt op de ontkenning van het Christuspotentieel in ieder menselijk wezen. De ontkenning van Christus door de machtselite zorgt ervoor dat de mensen de Christus binnenin zichzelf ontkennen, waardoor het de elite gemakkelijk wordt gemaakt om de mensen in hun macht te houden. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de mensen in Zuid-Amerika in evenwicht brengt.

7. In naam van Moeder Maria roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat armoede een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal is geworden, omdat mensen die zijn opgegroeid in armoede zich niet een betere toekomst kunnen voorstellen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de mensen in Zuid-Amerika in evenwicht brengt.

8. In naam van Moeder Maria roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat om de vicieuze cirkel te doorbreken de mensen de ontkenning van hun Christuspotentieel moeten overwinnen en accepteren dat het voor mensen onmogelijk is om armoede te overwinnen, maar dat bij God – die door mannen en vrouwen heen werkt – alles mogelijk is. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de mensen in Zuid-Amerika in evenwicht brengt.

9. In naam van Moeder Maria roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat alleen de top tien procent de spirituele revolutie in gang kan zetten die de vicieuze cirkel van armoede zal doorbreken en het overvloedige leven voor alle mensen in Zuid-Amerika manifesteren. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de mensen in Zuid-Amerika in evenwicht brengt.

 

Help ons alle onevenwichtigheden in de liefde en macht te overwinnen
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, roep ik het ontwaken op van de meest spiritueel ontwikkelde mensen voor ons ware potentieel in deze tijd. Moeder Maria, help ons om al het opgaan in onszelf te overwinnen en het juiste evenwicht tussen liefde en macht te verwerven opdat wij de machtselite kunnen aanvechten zonder meegezogen te worden in de eeuwige dualistische strijd. Help ons om ware vertegenwoordigers van Christus te worden en de werken te doen van de Levende Christus voor dit tijdperk en zo het Moederlicht in ons en voor het gehele continent van Zuid-Amerika te verhogen.

 

Zeg het volgende decreet één keer op, of zo vaak je wilt, voor je verder gaat.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

Ik aanvaard dat Moeder Maria en de Grote Goddelijke Leider Zuid-Amerika hullen in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat de aarde een zon is die goddelijke liefde naar het universum uitstraalt.

 

Saint Germain, maak ons bewust van het potentieel voor een Gouden Eeuw
1. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat om permanente veranderingen in de maatschappij door te voeren, het WOORD moet worden geaccepteerd als de ENIGE factor die de politiek kan laten uitstijgen boven de dualistische menselijke machtsstrijd. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Zuid-Amerika teweegbrengt.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam.
Jij komt op aarde in naam van Christus zelf.
Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar een Gouden Eeuw.

O, Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Moeder Maria.
Samen brengen wij dan het licht,
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Voor allen zichtbaar wordt door Michael
de banier van de Christuszege omhoog gehouden.

2. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat je de waarheid noch links, noch rechts, noch in het midden van het politieke spectrum kunt vinden. Enkel het Levende Woord is de waarheid. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Zuid-Amerika teweegbrengt.

3. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat Zuid-Amerika het dualistische patroon moet transcenderen door heen en weer te gaan tussen dictatorschap door de rechtervleugel en dictatorschap door de linkervleugel – en weer terug. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Zuid-Amerika teweegbrengt.

4. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat dit ENKEL zal gebeuren wanneer de top tien procent hun Christuspotentieel erkent en besluit dat tot uitdrukking te brengen door deel te nemen aan het politieke proces en het openbare debat. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Zuid-Amerika teweegbrengt.

5. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat ze de erkenning moeten verspreiden dat om echte vorderingen te maken de politiek boven de dualistische strijd tussen aan elkaar tegengestelde ideeën moet gaan staan. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Zuid-Amerika teweegbrengt.

6. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat er alleen maar vooruitgang zal komen wanneer mensen alle door mensen gecreëerde politieke ideologieën durven te onderzoeken en de politiek baseren op het Levende Woord en de wetten van God in plaats van de wetten van de mens. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Zuid-Amerika teweegbrengt.

7. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat de ware vorm van revolutie de universele spirituele revolutie is. Dit is een totaal geweldloze revolutie en ieder die de gewelddadige revolutie zoekt, verlengt alleen maar de dualistische strijd die de elite aan de macht houdt. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Zuid-Amerika teweegbrengt.

8. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat de echte revolutie wordt gebaseerd op de erkenning dat alle mensen een Christuspotentieel hebben, wat betekent dat de één niet beter is dan de ander. Dit is het fundament om een maatschappij op te bouwen met gelijke kansen en gerechtigheid voor allen, wat de enige manier is om een waarlijk vrije samenleving te krijgen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Zuid-Amerika teweegbrengt.

9. In naam van Saint Germain roep ik de bewustwording op van de meest spirituele mensen in Zuid-Amerika van het feit dat een vrije maatschappij niet kan worden gebaseerd op overtuigingskracht, maar moet voortkomen uit het evenwicht tussen overtuigingskracht en liefde, die enkel kan voortkomen uit de Christusvisie. Vrijheid kan niet geforceerd worden, want overtuigingskracht kan niet vrij zijn. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw in Zuid-Amerika teweegbrengt.

 

Saint Germain, maak ons bewust van onze liefde voor de vrijheid
Saint Germain, maak de meest spirituele mensen bewust van onze innerlijke liefde voor de Vrijheid. Wek de vele mensen die vrijwillig in deze tijd zijn geïncarneerd om mee te helpen jouw Gouden Eeuw werkelijk te manifesteren. Maak ons bewust van het wezen van ons goddelijke plan, zodat we kunnen opkomen voor de Vrijheid en het werktuig zijn om mensen te bevrijden van de tirannie van het bewustzijn van de antichrist en de machtselite.

 

Zeg het volgende decreet één keer op, of zo vaak je wilt, voor je verder gaat.

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verheffen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria in de buurt.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

6. Michaël houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

 

Ik Kies voor het Leven van Christus!
Aartsengel Michaël, vernietig en verteer alle illusies van het antiwoord! (3x)
Aartsengel Michaël, maak de meest spirituele mensen bewust van het doodsbewustzijn dat ervoor zorgt dat wij ons zien als sterfelijke menselijke wezens die van onze God gescheiden zijn. Snijd ons los van onze veroordelingen en de veroordeling van onszelf die ervoor zorgen dat wij denken dat wij niet het recht hebben om het Levende Woord de machtselite aan te laten vechten door middel van ons.

Geliefde Aartsengel Michaël, gij Verdediger van het Geloof, als de mensen beter zouden weten, zouden ze het beter doen en met het gezag van mijn door God gegeven vrije wil verklaar ik hierbij dat ik bereid ben om het beter te weten. Ik ben bereid om alles in mijn wezen en leven te zien wat niet op één lijn ligt met de waarheid van Christus. En wanneer ik dat zie, zal ik het overgeven aan de alles verterende vuren van de Heilige Geest, de Violette Vlam van Saint Germain. Zo verwerf ik, door de balk uit mijn eigen oog te verwijderen, de transparantie waardoor de prins van deze wereld, als hij komt, niets bij mij vindt. Ik begrijp nu dat totale overgave die tot totale transparantie leidt, de allerbeste manier is om je spiritueel te verdedigen.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid om alle gerichtheid op mezelf te overwinnen en ik besef dat ik niet hier ben om aardse wensen te vervullen of zelfs maar naar persoonlijke groei te zoeken. Ik ben hier om aan de hogere spirituele verlangens te voldoen zoals die beschreven worden in mijn goddelijke plan, om te werken aan de groei van allen. Ik ben bereid te erkennen dat wanneer spirituele groei niet tot uitdrukking wordt gebracht door het helpen van anderen, dit geen Christusschap is. Daarom wil ik mij niet langer concentreren op mijn persoonlijke groei, maar wil ik me richten op de groei van alle mensen. Ik wil andere mensen zien als deel van mijn grotere zelf, het ene Lichaam van God op aarde.

Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN VAN CHRISTUS! (4x)

Ik kies het bewustzijn van het eeuwige leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik hier ben om de open deur te zijn voor het Levende Woord en laat het WOORD degenen oordelen die de dood verkiezen boven het leven. Dus ben ik bereid om het instrument te zijn om de illusies van de antichrist aan te vechten en de mensen te bevrijden van de machtselite. Ik zal niet gehecht zijn aan de reacties van andere mensen en hun veroordeling van mij, want ik zal hun vrije wil respecteren. Maar ik zal ook mijn eigen vrije wil respecteren en mijn recht om in elke situatie in het centrum van de oneindige vrede van Christus te blijven. Ik weet dat IK evenwichtige Kracht-Liefde in actie BEN en daarom sta ik boven de dualistische extremen.

Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van de Levende Christus op deze wereld.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de spirituele slavernij aan de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de materiële slavernij aan de machtselite.

Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de machtselite op aarde bindt.

De aarde is van de Heer en de volheid van het WOORD (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen hullen in een ondoordringbaar schild van Blauwvlammende energie. Ik bevestig dat wij verzegeld worden tegen alle giftige energie die door de krachten van deze wereld naar ons worden toegezonden. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons, het menselijke ego, bindt, zodat wanneer de prins van deze wereld komt, hij niets bij ons vindt. Ik geef het antizelf van Zuid-Amerika op en aanvaard dat het wordt verteerd door de Violette Vlam en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat het antizelf van Zuid Amerika, nu en eeuwig, wordt vervangen door haar Christuszelf.

Met de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat het Levende Woord in ere hersteld wordt als het hoogste gezag in alle aspecten van de maatschappij in Zuid-Amerika. Het WOORD wordt gemanifesteerd door de Vrijheidsvlam die door mijn IK BEN Aanwezigheid en de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, Aartsengel Michaël, Moeder Maria, de Godin Liberty en Saint Germain heen werken. Amen.