WIN35: Aanroep om het verkeerde Fundament onder het Christendom bloot te leggen

Roep op dat er wordt blootgelegd hoe de vroeg katholieke kerk de leringen van Jezus heeft geperverteerd en een religie heeft gevormd om de bevolking onder de duim te houden in plaats van de mensen te bevrijden van alle aardse tirannen.

 

In naam van de Kosmische Christus, roep ik de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder aan en ik draag deze aanroep op aan het in ere herstellen van heelheid in de visie van de mensen op de ware missie en leringen van Christus: (Doe specifieke oproepen)

God is Alpha en Omega
God is Vader, God is Moeder,
door de Zoon één met elkaar.

Oh gescheidenheid is de leugen,
het ego bindt ons daaraan zonder dat wij het zien.
Voorwaarden zijn de subtiele middelen
om de niets vermoedende dwazen in de val te laten lopen.

Alles wat je bezit, wordt een gevangenismuur
en daarom staan we op om gehoor te geven aan de oproep.
Transcendentie is de hoofdsleutel,
méér worden is vrijheid.

Door overgave ontvang je het overvloedige leven,
de overgave overwint alle strijd.
We duiken in de stroom
en we vervullen de mooiste droom van de hemel.

De Christusvisie houdt ons op koers
en herinnert ons aan onze gezamenlijke Bron.
Als wij in evenwicht zijn, zullen we altijd verder groeien
en blijven we in de Heilige Stroom.

We zien de ENE die buiten alle vormen om bestaat,
omdat het eenzijn de enige norm is.
We verblijven in de Heilige Ruimte, gehuld in Eeuwige Genade.

God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkaar.

 

Eerste Straal – Macht
1. IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het eind. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.

O Licht van Christus (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

O Licht van Christus in mijn hart,
We zullen het christendom opnieuw starten,
Wanneer ego sterft, worden we herboren
en delen de Vreugde van de Paasmorgen.

Er is geen vrees, er is geen dood,
verteerd door de eeuwige adem.
Herboren, ik ben de open deur
waardoor het christendom méér is.

2. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat het Petrusbewustzijn model stond voor de katholieke kerk en daardoor ook voor het christendom. Het model is dat mensen hun door Christus ingebouwde vermogen om Christus te herkennen, gebruiken, maar dat ze niet bereid zijn om zich door Christus uit hun mentale kader te laten halen.

3. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en het bewustzijn van niet bereid zijn de eeuwige wet te volgen om niet het oude te laten sterven voor het nieuwe in Geest geboren kan worden, bloot te leggen.

4. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen hoe het gevallen bewustzijn de katholieke kerk doordringt en hoe de gevallen wezens in de valse hiërarchie er snel bij waren om zich bij het christendom te voegen en het te gebruiken met de bedoeling om het te manipuleren en te beheersen.

5. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen hoe de mensen die verblind zijn door het bewustzijn van de antichrist zich bij de christelijke religie voegden in haar begintijd en hoe ze haar vervormden door giftige ideeën toe te voegen die het christendom in een neerwaartse spiraal brachten.

6. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de waarheid achter de apostolische opvolging bloot te leggen, namelijk dat wat de katholieke kerk gehandhaafd heeft van Petrus, het doodsbewustzijn is.

7. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de realiteit bloot te leggen dat enkel het doodsbewustzijn gehandhaafd kan worden door een ononderbroken lijn in het fysieke, terwijl de Heilige Geest niet tot enige structuur, kerk of organisatie beperkt kan worden.

8. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de onmogelijkheid bloot te leggen dat een organisatie de ononderbroken stroom van de Geest kan hebben. Want wanneer een organisatie een bepaalde grootte en complexiteit bereikt, zullen de mensen die haar gecreëerd hebben haar met genoeg van hun bewustzijn begiftigd hebben om een levende entiteit te creëren, een levend beest. En dat beest zal de uiterlijke organisatie gebruiken die haar gecreëerd heeft om zichzelf te onderhouden.

 

Tweede Straal – Wijsheid
1. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat als mensen in een organisatie niet bereid zijn hun sterfelijke identiteit te laten sterven, zelfs de organisatie schijnbaar te laten sterven en voortdurend herboren te laten worden, zij dan het beest aanbidden in plaats van de Levende Christus worden.

O Licht van Christus (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

O Licht van Christus in mijn hart,
We zullen het christendom opnieuw starten,
Wanneer ego sterft, worden we herboren
en delen de Vreugde van de Paasmorgen.

Er is geen vrees, er is geen dood,
verteerd door de eeuwige adem.
Herboren, ik ben de open deur
waardoor het christendom méér is.

2. IK BEN de ENE, die vele vormen wordt die bestemd zijn terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.

3. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat degenen die niet willen transcenderen, die het oude niet willen laten sterven, voortdurend continuïteit in de vorm van een structuur, een organisatie, een kerk willen. En daardoor hebben ze geen verbinding met de realiteit en de vibratie van de Levende Christus.

4. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat er geen ruimte is voor de Levende Christus in de structuur. De toewijding die mensen hebben, wordt zo gekleurd door de gesneden beelden die de katholieke kerk geleverd heeft en andere belangrijke christelijke kerken, dat ze geen plaats hebben voor de Levende Christus.

5. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat de meeste mensen die zich christen noemen enkel ruimte in hun hart hebben voor de dode Christus die voldoet aan hun beeld. En als Christus niet voldoet aan hun beeld, dan zouden ze hem schuwen, zich terugtrekken van hem en hem zelfs de duivel noemen.

6. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat de meeste christenen ogenblikkelijk de Levende Geest die door iedereen stroomt, afwijzen. Ze zullen niet erkennen dat iemand de Levende Geest kan bezitten, want ze denken dat de Geest in een structuur gekooid kan worden, zodat het alleen op de leiders van hun kerk rust.

7. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat Jezus niet wilde dat het christendom een mentaal kader zou worden, waar niets de gedachten en harten van mensen bij God brengt, maar hen naar een door mensen gemaakt beeld, een gesneden beeld, een afgod, brengt.

8. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat het idee achter de structuur is, iets te creëren dat je aandacht hier op aarde bezig houdt, je een ritueel geeft dat je aandacht weghaalt bij de realiteit dat het koninkrijk van God in jouw eigen hart is.

 

Derde Straal – Liefde
1. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat de structuur niet toe zal laten het innerlijke koninkrijk te vinden. Want er wordt van je verondersteld dat je de uiterlijke regels van de structuur opvolgt, ingesteld door een organisatie die beweert de enige kerk te zijn die Christus op aarde vertegenwoordigt.

O Licht van Christus (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

O Licht van Christus in mijn hart,
We zullen het christendom opnieuw starten,
Wanneer ego sterft, worden we herboren
en delen de Vreugde van de Paasmorgen.

Er is geen vrees, er is geen dood,
verteerd door de eeuwige adem.
Herboren, ik ben de open deur
waardoor het christendom méér is.

2. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat de christelijke kerken niets anders vertegenwoordigen dan de onwil van mensen om hun sterfelijke leven op te geven voor de realiteit van Christus. Ze trachten hun leven te redden; ze zijn niet bereid om hun leven voor Christus op te geven. En daardoor moeten degenen die Christus ontkennen voor de mens, Christus voor de Vader ontkennen.

3. IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geschapen Zoon, de Logos van de Christusgeest.

4. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de realiteit bloot te leggen dat degenen die zich niet het Christuslicht eigen hebben gemaakt – die niet het ego en het menselijke bewustzijn hebben opgegeven – niet de poort naar ascensie kunnen ingaan. Want ze kunnen niet het sterfelijke gevoel van zelf achterlaten waarvan ze denken dat het vervolmaakt kan worden, of werd gered door Jezus’ offer aan het kruis.

5. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de dringende noodzaak bloot te leggen dat een voldoende aantal christenen wakker worden en verandering eisen, weigeren te deze oude doctrines en dogma’s te geloven en te zeggen: “Laten we terugkeren en kijken naar waar ze vandaan komen, laten we eens naar de giftige ideeën kijken die de christelijke kerk zijn ingeslopen. En laten we vervolgens ons Christusonderscheid gebruiken en onze hart en vaststellen wat in overeenstemming is met de visie van Christus en wat niet. En laten we daarna beslissen om wat niet in overeenstemming is met de realiteit van Christus’ missie en visie bij de wortel uit te trekken.”

6. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de realiteit bloot te leggen dat de Levende Christus het absolute en laatste oordeel uitsprak over het beest van het orthodoxe christendom en de katholieke kerk.

7. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de realiteit bloot te leggen dat mensen een nieuwe start krijgen, een nieuwe witte bladzij waarop ze kunnen schrijven. Daardoor roep ik naar alle mensen die een christelijke religie volgen, bewust te erkennen wat ze op innerlijke niveaus voelen, namelijk dat er een verschuiving plaats heeft gevonden, dat een cyclus tot een einde is gekomen.

8. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de realiteit bloot te leggen dat Jezus zijn licht heeft teruggetrokken, het licht dat ervoor gezorgd heeft dat zoveel mensen in staat zijn om zichzelf christen te noemen, terwijl ze de afgoden van de antichrist aanbidden.

 

Vierde Straal – Zuiverheid
1. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat Jezus mensen de tijd wilde geven om het innerlijke onderscheidingsvermogen op te bouwen en de werkelijkheid van Christus te herkennen. Toch kan Jezus deze dispensatie niet langer handhaven en daardoor moeten mensen op zichzelf staan, zonder iets van het licht dat hen onderhouden heeft.

O Licht van Christus (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

O Licht van Christus in mijn hart,
We zullen het christendom opnieuw starten,
Wanneer ego sterft, worden we herboren
en delen de Vreugde van de Paasmorgen.

Er is geen vrees, er is geen dood,
verteerd door de eeuwige adem.
Herboren, ik ben de open deur
waardoor het christendom méér is.

2. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat christenen met hun eigen karma aan de slag moeten, hun eigen gedachten, hun eigen afgoden, hun eigen dualistische beelden die ze voortdurend aan het Ma-terlicht opleggen en daardoor aan zichzelf, hun uiterlijke geest, hun fysieke lichaam opleggen.

3. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat Jezus niet langer de ‘zonden’ van de wereld zal dragen, de gesneden beelden van de wereld. Jezus heeft zijn licht en sponsorschap uit het christendom teruggetrokken. Er zullen geen kansen meer zijn dat mensen zich verbergen onder de vermomming dat ze christen zijn, terwijl ze niet de geboden naleven die Jezus gegeven heeft. Het wordt deze huichelarij niet langer mogelijk gemaakt om overeind te blijven.

4. IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich uitdrukt als de eeuwige stroom om dat te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS, onder de hoede van de Heilige Geest neemt.

5. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat het de bedoeling is dat veel mensen deelnemen aan het blootleggen van de huichelarij en de misvattingen van het orthodoxe christendom. Want dit is het Aquariustijdperk, het tijdperk van de Heilige Geest, de eeuw van gemeenschap, waarin velen naar voren moeten treden om een rol te spelen in de blootlegging.

6. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat er een manier is die de dualistische benadering van spiritualiteit en religie te boven gaat. Er is een manier om God en Christus te benaderen die niet ernstig is, die niet belast wordt door een huichelachtige houding. Het is mogelijk om spiritualiteit te benaderen door de vlam van de Levende Vreugde die Jezus is.

7. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat er geen vreugde is bij het christendom, omdat het gebaseerd wordt op het bewustzijn dat je een zondaar bent, dat jij je schuldig moet voelen en dat religie een verplichting is en niet een vreugde.

8. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat als katholieken geen angst hadden voor hel en vagevuur, als ze niet het gevoel van zonde en schuld hadden, niets hen zou aansporen om naar de kerk te gaan. Want ze zouden beseffen dat ze de uiterlijke kerk niet nodig hebben, maar ze zouden de Levende Christus in hun hart kunnen vinden.

 

Vijfde Straal – Waarheid
1. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat het koninkrijk van God zich niet in de katholieke kerken of enige andere kerken bevindt. Het koninkrijk van God is in jou, wat de reden is dat het een misvatting is dat Jezus de sleutels aan Petrus gaf. In werkelijkheid gaf Jezus de sleutels aan het bewustzijn dat het mogelijk maakt dat alle mensen de Levende Christus herkennen.

O Licht van Christus (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

O Licht van Christus in mijn hart,
We zullen het christendom opnieuw starten,
Wanneer ego sterft, worden we herboren
en delen de Vreugde van de Paasmorgen.

Er is geen vrees, er is geen dood,
verteerd door de eeuwige adem.
Herboren, ik ben de open deur
waardoor het christendom méér is.

2. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat het vermogen om buiten onze mentale kaders te kijken, de echte sleutel tot het koninkrijk is, dit is de Sleutel van Kennis die de poort opent naar het koninkrijk in ons hart – wanneer we hem gebruiken.

3. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat wanneer we de Sleutel van Kennis niet gebruiken, we gevoelig worden voor de leugen dat we een uiterlijke kerk, een uiterlijke organisatie, een predikant van Christus of zelfs het offer van Christus om gered te worden, nodig hebben.

4. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de leugen bloot te leggen dat we een uiterlijke kerk nodig hebben, zodat mensen een nieuwe vrijheid kunnen vinden en de tijd gebruiken als een gelegenheid om de dood te boven te komen en om de Levende Waarheid in hun hart te vinden.

5. IK BEN de ENE, die zich uitdrukt als zelf-bewuste wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om bewust te verkiezen méér te zijn.

6 Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat de Levende Waarheid niet gevonden wordt in structuren, boeken en gebouwen. Ze wordt nergens buiten jou gevonden. En als jij je richt op iets buiten jezelf, dan is dat uiterlijke ding tot een afgod geworden, een gesneden beeld dat tussen jou en de Levende God staat, die vorm te boven gaat.

7. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de realiteit bloot te leggen dat er geen heilige plaats is, noch in Rome, Jeruzalem of ergens anders. De heilige plaats is in jou en als je haar daar niet vindt, heb je de uiterlijke plaats tot een heiligschennis, een afgod gemaakt. En daardoor moet ze zeker sterven voor jij vrij kunt zijn.

8. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat als je deze afgod niet zelf laat sterven, jij met hem moet sterven. Want je komt in de valstrik vast te zitten door je onwil om na te denken, om verantwoording te nemen voor je eigen wezen, spirituele pad en verlossing.

 

Zesde Straal – Dienstbaarheid
1. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat de essentie van Jezus’ boodschap is dat het koninkrijk van God in jou is. Daarom ben jij alleen verantwoordelijk voor het zoeken naar het koninkrijk in JOU. Niemand kan het voor je zoeken, niemand kan je in dat koninkrijk brengen, tenzij jij het in jezelf zoekt.

O Licht van Christus (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

O Licht van Christus in mijn hart,
We zullen het christendom opnieuw starten,
Wanneer ego sterft, worden we herboren
en delen de Vreugde van de Paasmorgen.

Er is geen vrees, er is geen dood,
verteerd door de eeuwige adem.
Herboren, ik ben de open deur
waardoor het christendom méér is.

2. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat wij verantwoordelijk zij voor onze eigen verlossing, want wij zijn verantwoordelijk voor het gebruik van onze vrije wil. En we hebben de kracht van onze aandacht, onze medescheppende krachten, om een identiteitsgevoel te creëren als sterfelijke mensen die het koninkrijk van God niet kunnen ingaan op eigen kracht.

3. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de misvatting bloot te leggen die ons laat denken dat we door een proces moeten gaan voor we het koninkrijk kunnen ingaan, in plaats van te accepteren dat Jezus 2000 jaar geleden zei: Het koninkrijk van God is nabij – en als we bereid zijn naar binnen te gaan en het daar zoeken.

4. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en het feit bloot te leggen dat we het innerlijke koninkrijk op elk moment kunnen vinden. Er is geen ander proces dan het proces waar we doorheen moeten gaan om de illusie te transcenderen dat er iets is wat ons scheidt van het koninkrijk van God.

5. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat als wij een of andere conditie op deze wereld hebben verheven om macht te hebben over onze Geest, dan is het wel het gesneden beeld dat we voor God geplaatst hebben in ons. Wij hebben het gecreëerd en alleen wij kunnen het on-creëren, alleen wij kunnen verder gaan, alleen wij kunnen beslissen om het te laten sterven door het niet met het licht van onze aandacht te voeden.

6. IK BEN de ENE, het zelf dat alle leven omvat en naarmate de zelf-bewuste verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.

7. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat de werkelijke uitdaging die Jezus de mensheid toe slingerde de noodzaak is ons gevoel te veranderen over wat echt is. In dit tijdperk zijn mensen bereid de uitdaging aan te nemen en daardoor om het ontsluiten roepen van de innerlijke herinnering van wat de mensen in hun hart al weten.

8. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de werkelijkheid bloot te leggen dat we hier zijn om aan te tonen dat we bereid zijn om de volledige en laatste verantwoording voor onszelf op te pakken. We zijn bereid om ons boven het dualiteitsbewustzijn te verheffen, het aan onszelf bloot te leggen en het in de uiterlijke wereld, in de religie, cultuur, gezin en maatschappij bloot te leggen.

 

Zevende Straal – Vrijheid
1. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de noodzaak bloot te leggen dat mensen bereid zijn zich uit te spreken en te zeggen: “Dit heeft geen zin meer. Ik weiger het te geloven. Ik weiger mijn leven daardoor te laten leiden, het mijn leven te laten verteren. Ik weiger het en daarom ben ik bereid om me uit te spreken. Ik ben bereid om de realiteit uit te spreken dat er méér in het leven is.” O Licht van Christus in mijn hart,

O Licht van Christus (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

O Licht van Christus in mijn hart,
We zullen het christendom opnieuw starten,
Wanneer ego sterft, worden we herboren
en delen de Vreugde van de Paasmorgen.

Er is geen vrees, er is geen dood,
verteerd door de eeuwige adem.
Herboren, ik ben de open deur
waardoor het christendom méér is.

2. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de realiteit bloot te leggen dat wat we ook van hem mogen denken, Jezus altijd méér is. Jezus is meer dan iets dat in woorden, in enige lering uitgesproken kan worden,. Jezus is meer en we zullen dat meer kennen, wanneer we beslissen om er in ons hart naar te zoeken. Want enkel daar zullen wij de Levende Christus vinden.

3. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat we de Christus alleen maar vinden, wanneer we in ons hart gaan om dat punt van stilte te zoeken, de enkelvoudigheid die de opening is naar het koninkrijk van God. Want het is de opening die de tijd en ruimte te boven gaan, die vorm te boven gaat en dat is waar we Christus vinden.

4. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat hoewel Christus vorm aan kan nemen, het Christusbewustzijn altijd meer is dan enige vorm die ze aanneemt – net als wij meer zijn dan de vorm die wij aangenomen hebben. En daardoor moeten we, voor we Christus kunnen vinden, ons opnieuw verbinden met het vormloze zelf dat we zijn.

5. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat we een goddelijke individualiteit hebben en dat deze vorm te boven gaat. Het heeft geen vorm die we met de uiterlijke geest nauwkeurig kunnen vaststellen. We kunnen het zich enkel laten ontvouwen; we zullen het niet kennen tot het zich door ons manifesteert.

6. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat het Petrusbewustzijn het idee is dat er een kloof tussen onze acties en onze innerlijk weten is, zodat we van binnen verondersteld worden te weten wat we zullen doen. En dan hebben we een ruimte waar we kunnen beslissen of we bereid zijn het te doen of niet.

7. IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het gevoel van het zelf in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die van al het leven houdt.

8. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat het gevallen bewustzijn, het dualiteitsbewustzijn, alles wil beoordelen gebaseerd op een aardse door mensen gemaakte maatstaf, zelfs een maatstaf van perfectie.

 

Achtste Straal – Integratie
1. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat het het doodsbewustzijn is, wanneer jij je impulsen vanuit je IK BEN Aanwezigheid beoordeelt, voordat jij ze als acties of woorden laat manifesteren. Daardoor ben je niet bereid om je in de stroom van de Geest te laten sterven, waardoor je niet weet hoe de Heilige Geest door jou heen zal stromen.

O Licht van Christus (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

O Licht van Christus in mijn hart,
We zullen het christendom opnieuw starten,
Wanneer ego sterft, worden we herboren
en delen de Vreugde van de Paasmorgen.

Er is geen vrees, er is geen dood,
verteerd door de eeuwige adem.
Herboren, ik ben de open deur
waardoor het christendom méér is.

2. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat wanneer je wilt oordelen, je niet bereid bent de Geest te laten waaien waarheen zij wil. Je wilt van te voren weten of ze op een geschikte manier zal stromen en daarom stop je haar stroom juist door de wens om het te weten voor je het ziet.

3. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat Jezus wil dat we als kleine kinderen worden die bereid zijn uit te drukken wat door de Geest tot ons komt. Hij wil ook dat we ons afscheiden van de uiterlijke identiteit, zodat we ons niet uitdrukken door het ego en de angsten van het menselijke.

4. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat Jezus wil dat wij onbevreesd zijn voor God, en onbevreesd voor de mens wanneer we de Geest door ons heen laten uitdrukken. Dit is de Heilige Geest, dit is de stroom, dit is de kerk die Jezus ging beginnen, en dit is de kerk waar de poorten van de hel geen vat op zullen hebben.

5. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat de ‘poorten van de hel’ de wens is om vorm permanent te maken en de Geest in vorm op te sluiten. Het kan niet, en daarom zullen de poorten van de hel vat hebben op elke kerk die de Geest in vorm tracht op te sluiten, zoals de katholieke kerk al zolang gedaan heeft dat iedereen denkt dat het de enige manier is om christen te zijn. Maar het is niet een waarachtig christen zijn, want het is niet als Christus zijn, die uitdrukking gaf aan alles wat in hem opkwam.

6. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat Jezus geen idee had wat God door hem wilde doen, hij liet het gewoon gebeuren. Jezus had geen gevoel van voorbeschikking, van te voren een duidelijke omlijning hebben of een voorgevoel.

7. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat hoewel Jezus bepaalde flauwe vermoedens had en visioenen, hij niet toeliet dat ze zijn geest in de val lieten lopen dat hij wilde dat het gebeurde, of bang te zijn dat ze zouden gebeuren. Hij gaf zich over om Gods plan zich te laten ontvouwen.

8. IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig MEER.

 

Negende Straal – Evenwicht
1. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat zelfs Jezus momenten had van zwaar ploeteren, wanneer hij zijn eigen geesten onder ogen moest komen en ze aan God overgeven. En dit is een proces dat altijd door zal gaan voor ons allen – dit hoort erbij als je een echte volgeling van Christus bent.

O Licht van Christus (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

O Licht van Christus in mijn hart,
We zullen het christendom opnieuw starten,
Wanneer ego sterft, worden we herboren
en delen de Vreugde van de Paasmorgen.

Er is geen vrees, er is geen dood,
verteerd door de eeuwige adem.
Herboren, ik ben de open deur
waardoor het christendom méér is.

2. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de noodzaak bloot te leggen dat wij in een bewustzijnsstaat gaan die er één is van eeuwigdurende overgave, voortdurende overgave, waarbij we niet proberen de stroom van de Heilige Geest, die niet beheerst kan worden, te beheersen, maar we laten het gebeuren.

3. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de noodzaak bloot te leggen ons de vreugde te laten voelen om verrast te zijn over wat de Geest door ons kan doen – dingen die ons intellect en onze uiterlijke geest zich niet kunnen voorstellen, want het past niet in onze mentale kaders.

4. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat onze leraren in het spirituele rijk een oneindig aantal verrassingen voor ons hebben waar ze mee voor de dag zouden willen komen om mensen uit hun mentale kaders te schudden. Maar ze moeten een bereidwillig hart en geest hebben, ze hebben degenen nodig die bereid zijn zich te laten verrassen.

5. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat de Heilige Geest ons niet in verlegenheid brengt, want de Heilige Geest wil niet een spektakel van zichzelf maken – dat doet het ego wel. Maar de Heilige Geest wil ons en anderen verrassen door hoe ze het hart van mensen aanraakt op een oprechte en transformerende manier.

6. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de noodzaak bloot te leggen om alert te zijn, zodat we die woorden naar buiten laten komen die het hart van de mensen aan zullen raken. Niet beslist om hen uiteindelijk te wekken, maar om hen te helpen een eerste stap te doen en aan het proces te beginnen dat hen op den duur hun mentale kader laat transcenderen.

7. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat het alleen het ego is dat zich voorstelt hoe een ultiem geschenk van de Heilige Geest eruit moet zien, een ultieme gebeurtenis die iedereen zal wekken.

8. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de misvatting bloot te leggen van de fundamentalistische christenen die de wederkomst van Jezus op elk moment verwachten. Ze dromen dat Jezus aan de lucht zal verschijnen als een onmiskenbare manifestatie die niemand kan ontkennen, zodat zij kunnen zeggen: “Kijk eens naar ons, kijk eens hoe verstandig wij waren, omdat we wisten dat Christus op deze manier zou komen.”

 

Tiende Straal – Transparantie
1. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat de droom van een zichtbare wederkomst van de kwade en overspelige generatie komt die een uiterlijk teken begeert. In werkelijkheid zal Christus als de bliksemflits van Oost naar West verschijnen op manieren die mensen niet zullen herkennen.

O Licht van Christus (Refrein na iedere affirmatie herhalen):

O Licht van Christus in mijn hart,
We zullen het christendom opnieuw starten,
Wanneer ego sterft, worden we herboren
en delen de Vreugde van de Paasmorgen.

Er is geen vrees, er is geen dood,
verteerd door de eeuwige adem.
Herboren, ik ben de open deur
waardoor het christendom méér is.

2. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat Christus door veel mensen zal verschijnen, door een woord hier, een gebaar daar, een kopje water in Christus’ naam die iemand op een ander spoor zal zetten dan het neergaande spoor waar ze alle levens lang in zitten.

3. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat de Geest niet werkt op een uiterlijke demonstratieve manier, maar op vele subtiele manieren. We moeten deze stroom laten gebeuren door onze rituelen los te laten.

4. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat in de katholieke kerk en andere belangrijke kerken alles in steen gevat is door rituelen en dogma’s, en dit heeft de Geest eruit geperst.

5. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de noodzaak bloot te leggen dat we eerlijk moeten zijn en in de spiegel kijken. We moeten naar de structuren kijken die we hebben opgebouwd in onze eigen geest, en denken dat op een dag iemand op aarde onze superieure wijsheid of intellect zal herkennen – zelfs al is het in werkelijkheid het ego.

6. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de noodzaak voor ons bloot te leggen naar die structuren te kijken en ze voor de winden van de geest te laten verschrompelen. Dan zullen we de nieuwe vrijheid, vreugde en onschuld voelen die Jezus ons toewenst.

7. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en bloot te leggen dat in het Aquariustijdperk, het niet de eenzelvige asceet is, de celibataire priester die God bij de mensen brengt. Het zullen degenen zijn die een gewone levensstijl hebben, maar niet op een gewone manier leven, omdat ze de traditionele rollen van mannelijk en vrouwelijk hebben getranscendeerd.

8. Ik roep het zwaard van Christus aan om de sluier te doorklieven en de noodzaak bloot te leggen dat alle christenen het gevallen bewustzijn transcenderen, dat vrouwen de schuld wil geven voor de val en onderdrukking van het vrouwelijke element in zichzelf en in wat zij als hun religie, kerk of beweging zien.

 

IK BEN de ENE
IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het eind. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.
IK BEN de ENE, die vele vormen wordt die bestemd zijn terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.
IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die n perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geschapen Zoon, de Logos van de Christusgeest.
IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich uitdrukt als de eeuwige stroom om dat te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS, onder de hoede van de Heilige Geest neemt.
IK BEN de ENE, die zich uitdrukt als zelf-bewuste wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om bewust te verkiezen méér te zijn.
IK BEN de ENE, het zelf dat alle leven omvat en naarmate de zelf-bewuste verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.
IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het gevoel van het zelf in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die van al het leven houdt.
IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig MEER.

OM MANI PADME HUM (9, 33 of 144 keer)

Ik word geheeld, ik word verzegeld,
Gods eigen visie wordt onthuld. (9, 33 of 144 keer)

 

Verzegeling
In naam van Alpha en Omega aanvaard ik de volmaakte visie van mijn dienstbaarheid aan het leven, aan mij gegeven door mijn Hogere Zelf. Ik geef alle verlangens, behoeften en verwachtingen van het gescheiden zelf op en dompel me onder in de Rivier van Leven. Ik laat de Heilige Geest me voeren naar daar waar ik mee kan stromen met de Rivier van Leven en vervul moeiteloos mijn Goddelijke plan.

Ik aanvaard de enkelvoudige visie van Christus die de balken in mijn eigen oog blootlegt, zodat ik alle dualistische illusies in mijn wezen kan zien en bewust opgeven. Ik sta naakt voor Christus, terwijl ik niets tracht te verbergen voor het alziende oog van God. Ik houd me aan niets vast en ik ben bereid om elke en alle illusies te zien en op te geven.

In deze onvoorwaardelijke overgave zie ik niets op deze wereld dat macht heeft over mijn Geest en daardoor accepteer ik geen onvolmaakte condities als permanent of zelfs uiteindelijk echt. Daardoor word ik transparant voor de illusies en de energieën van deze wereld. Mijn oog is enkelvoudig en daardoor vindt de prins van deze wereld niets in mij. Naarmate ik alle onzuiverheden in mijn wezen opgeef, weet ik dat het volmaakte concept voor de christelijke beweging moeiteloos gemanifesteerd wordt en ik aanvaard dat het christendom wordt verzegeld in de perfecte visie van God.

Ik weet dat datgene wat onecht is, niet kan beïnvloeden wat echt is. Ik aanvaard dat IK echt BEN en dat enkel het volmaakte concept voor mijn leven echt is. Ik aanvaard dat God mij geschapen heeft en zag dat ‘het goed was’. In de zuiverheid van deze visie blijf ik voor eeuwig verzegeld, omdat IK méér BEN.