WIN32: Het Wekken van de Drang om méér te zijn in het Midden-Oosten

Invocatie om de top tien procent van de mensen in het Midden-Oosten bewust te maken van de drang om méér te zijn en zich hun goddelijke plan te herinneren

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Mannelijke, de Goddelijke Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke, Amen.

In naam van Aartsengel Michaël, Master MORE, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain en de volledige geest van de geascendeerde meesters, roep ik de oneindige en niet te stoppen stroom van de Rivier van Leven aan om in de top tien percent van de mensen in het Midden-Oosten de wens te wekken méér te zijn. Help deze mensen zich hun Goddelijke plannen en hun belofte te herinneren om hun maatschappij uit de donkere tijden te halen en naar de Gouden Eeuw te brengen. (Beschrijf specifieke situaties en plaatsen waar u deze rozenkrans verandering wilt laten brengen.)

God is Vader en Moeder

God is Vader, God is Moeder,
nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron.
Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan
om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom
en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is
en dat onze zege daardoor is behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd
over het pad dat de heiligen hebben begaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde
en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde
met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij bevrijden alle mensen, zodat zij kunnen begrijpen
dat het waar is dat alles één is
en in die eenheid zullen wij
tot in eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld;
al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder,
wij zien God in elkaar.

1. In naam van Master MORE zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “Word je bewust van het feit dat de Ene Ware God méér is dan alle beelden en geschriften die op deze aarde worden aangetroffen.“

Wees gegroet Diamanten Hart (na elk couplet herhalen):

Geliefde Boeddha, Master MORE,
wij smeken jouw Diamanten Hart:
Inspireer ons allen om altijd alles
wat ons is voorgegaan.

Geliefde Master MORE van de Blauwe Vlam,
jouw Wil en Aanwezigheid aanbidden wij,
wij onderzoeken ons volledig potentieel,
opdat wij Gods koninkrijk in ere kunnen herstellen.

2. In naam van Master MORE zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat de Ene Ware God een Levende God is die transcendeert en méér wordt.”

3. In naam van Master MORE zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat de Ene Ware God ons schiep om medescheppers te zijn en Gods koninkrijk op aarde te brengen.“

4. In naam van Master MORE zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat wij niet aan ons medescheppende potentieel t kunnen voldoen, tenzij wij ook bereid zijn méér te worden in voortdurende zelf-transcendentie.”

5. In naam van Master MORE zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat vasthouden aan de geschriften en tradities van gisteren de manifestatie van Gods koninkrijk zal blokkeren.“

6. In naam van Master MORE zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat de Ene Ware God NIET de uiterlijke God van het Oude Testament is, maar de Levende God binnenin ons allen.”

7. In naam van Master MORE zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat de Ene Ware God onze verering niet nodig heeft, maar wil dat wij Gods koninkrijk medescheppen op aarde.“

8. In naam van Master MORE zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat de Ene Ware God boven mannelijk en vrouwelijk staat, maar zich als een volkomen evenwichtige mannelijke en vrouwelijke polariteit heeft uitgedrukt.“

9. In naam van Master MORE zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat wij slechts aan onze rol als medeschepper kunnen voldoen als wij ons als de vrouwelijke polariteit van onze Schepper te beschouwen, die materie ziet als uitdrukking van de Geest.“

 

Zeg het decreet één keer, of zo vaak je wilt op, voor je verder gaat.

Decreet van Eenzijn
1. Surya, gij volkomen evenwichtige
die jouw licht schijnt als een stralende zon,
vanuit de God Ster de aarde bezielend
met niet te stoppen kracht die wedergeboorte voortbrengt.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Oh Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
geef nu de Oneindige Macht van de Ene vrij,
om de sluier van de leugens van dualiteit te vernietigen
die alle mensen vrij snijdt van zijn banden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht,
die de aarde overstroomt als een stralende douche,
omdat we Vader en Moeder in eenzijn zien,
zullen wij altijd in oneindige gelukzaligheid zijn.

2. Het herstel van de vrouwelijke in man en vrouw
die de matrijs van Gods perfecte plan openbaart
die alle gesneden en oude beelden verteert,
die de godsdienst voorbij aardse vorm opheft.

3. De Gouden Eeuw van Saint Germain eindelijk werkelijkheid,
de leugens van dualiteit iets uit het verleden,
de Goddelijke Moeder wordt in allen verhoogd
die naar hun innerlijk luisteren en de oproep volgen.

4. Maraytaii (Maa-ree-ta-ie) is de naam van de Goddelijke Moeder
die al haar kinderen roept om hun licht te laten schijnen,
met Jezus plaatsen wij ons nu op het definitieve standpunt
en bevestigen dat Gods koninkrijk nabij is.

5. Moeder Maria toont alle mensen de weg
naar het koninkrijk binnenin door de vrouwelijke straal,
want wanneer wij God in elke vorm zien,
weten wij dat overvloed waarlijk de norm is.

6. En nu worden wij geleid door de grote Master MORE
over de enorme zee naar een ons verwelkomende kust,
waar de stemmen van alle dualiteit zullen ophouden,
omdat we met Heer Boeddha in het centrum van vrede zitten.

7. Omdat Alpha-Omega hun unie openbaren,
weten wij dat scheiding niet echt kan zijn
en zo kunnen wij de Grote Centrale Zon ingaan,
waar de ultieme overwinning van de unie wordt behaald.

8. En zo gaan wij voorwaarts om het grote plan aan te kondigen,
om scheiding tussen God en de Mens te overbruggen.
De oproep aanvaardend medescheppers te zijn,
aangezien wij de aarde in haar Godoverwinning opheffen.

 

1. In naam van Jezus Christus zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat Christus een universele staat van bewustzijn is die ons allen in staat stelt om ons rechtstreeks met de Ene Ware God in ons hart te verbinden.“

Wees gegroet Verblijdende Christus (na elk couplet herhalen):

Illusie is de bron van vrees,
de illusie sterft wanneer jij in de buurt bent.
Oh Jezus, wij ontvangen jouw Vreugde,
de Vreugde die alle angst zal vernietigen.

Oh Jezus, jij bent altijd dichtbij,
wanneer wij jou zonder angst accepteren.
Dus is eenzijn de belangrijkste sleutel om
de overwinning van de liefde zelf te behalen.

2. In naam van Jezus Christus zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat wij geen uiterlijke godsdienst of haar priesterschap nodig hebben om het koninkrijk van God binnen ons te vinden.“

3. In naam van Jezus Christus zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat het bewustzijn van Christus Eenzijn is, terwijl het bewustzijn van de antichrist gebaseerd wordt op een scheiding van twee tegengestelde polariteiten.“

4. In naam van Jezus Christus zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat het meest subtiele van de antichrist is dat het de mannelijke en vrouwelijke aspecten van God scheidt en het laat lijken alsof wij, als de vrouwelijke polariteit, van de mannelijke polariteit worden afgesneden.“

5. In naam van Jezus Christus zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat de primaire oorzaak van oorlog de onderdrukking van het vrouwelijke element is, dat tot een uit zijn evenwicht gebrachte uitdrukking van mannelijke macht leidt.“

6. In naam van Jezus Christus zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat er wezens zijn die het bewustzijn van de antichrist tot een zodanige graad hebben belichaamd dat zij zich tegenover God zien en tot doel hebben te bewijzen dat de vrije wil gebreken vertoond.“

7. In naam van Jezus Christus zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat deze gevallen wezens proberen zich als goden op aarde te vestigen door onze geest door de illusies van dualiteit te beheersen.“

8. In naam van Jezus Christus zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat de gevallen wezens ons in de dualistische slag tussen relatief goed en kwaad willen betrekken door ons rollen te laten spelen in de epische drama’s die zij hebben geconstrueerd.“

9. In naam van Jezus Christus zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat één zo’n episch drama is, dat er slechts één ware godsdienst is en dat wij slechts door deze uiterlijke godsdienst gered kunnen worden.“

 

Zeg het decreet één keer, of zo vaak je wilt op, voor je verder gaat.

Decreet van Eenzijn
1. Surya, gij volkomen evenwichtige
die jouw licht schijnt als een stralende zon,
vanuit de God Ster de aarde bezielend
met niet te stoppen kracht die wedergeboorte voortbrengt.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Oh Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
geef nu de Oneindige Macht van de Ene vrij,
om de sluier van de leugens van dualiteit te vernietigen
die alle mensen vrij snijdt van zijn banden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht,
die de aarde overstroomt als een stralende douche,
omdat we Vader en Moeder in eenzijn zien,
zullen wij altijd in oneindige gelukzaligheid zijn.

2. Het herstel van de vrouwelijke in man en vrouw
die de matrijs van Gods perfecte plan openbaart
die alle gesneden en oude beelden verteert,
die de godsdienst voorbij aardse vorm opheft.

3. De Gouden Eeuw van Saint Germain eindelijk werkelijkheid,
de leugens van dualiteit iets uit het verleden,
de Goddelijke Moeder wordt in allen verhoogd
die naar hun innerlijk luisteren en de oproep volgen.

4. Maraytaii is de naam van de Goddelijke Moeder
die al haar kinderen roept om hun licht te laten schijnen,
met Jezus plaatsen wij ons nu op het definitieve standpunt
en bevestigen dat Gods koninkrijk nabij is.

5. Moeder Maria toont alle mensen de weg
naar het koninkrijk binnenin door de vrouwelijke straal,
want wanneer wij God in elke vorm zien,
weten wij dat overvloed waarlijk de norm is.

6. En nu worden wij geleid door de grote Master MORE
over de enorme zee naar een ons verwelkomende kust,
waar de stemmen van alle dualiteit zullen ophouden,
omdat we met Heer Boeddha in het centrum van vrede zitten.

7. Omdat Alpha-Omega hun unie openbaren,
weten wij dat scheiding niet echt kan zijn
en zo kunnen wij de Grote Centrale Zon ingaan,
waar de ultieme overwinning van de unie wordt behaald.

8. En zo gaan wij voorwaarts om het grote plan aan te kondigen,
om scheiding tussen God en de Mens te overbruggen.
De oproep aanvaardend medescheppers te zijn,
aangezien wij de aarde in haar Godoverwinning opheffen.

 

1. In naam van Saint Germain zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat er zo veel meer over het leven te weten valt en dat begrip de sleutel tot ware vrijheid is.“

Wees gegroet Alchemie van de Vrijheid (na elk couplet herhalen):

Oh Saint Germain, de aarde zal
ondergedompeld zijn in jouw grote meesterschap.
De sleutel tot vrijheid is jouw Liefde
die afdaalt als een heilige duif.

Jouw liefde verteert nu alle angst
die de zoete geur van Vrijheid verspreidt.
O Saint Germain, al het leven is vrij
door de Heilige alchemie van de Vrijheid.

2. In naam van Saint Germain zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat de gevallen wezens een machtselite hebben gevormd die de bevolking wil beheersen door hun kennis te beperken of door hen foute kennis te geven.“

3. In naam van Saint Germain zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat zowel de kerk als de staat zijn gebruikt om het begrip van mensen van Gods Wet en van het leven in het Ma-terrijk te beperken of te verdraaien.“

4. In naam van Saint Germain zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat het tijd wordt dat de creatieve elite ontwaakt en zich tegen de leugens uitspreekt die door de machtselite worden aangedragen.“

5. In naam van Saint Germain zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat de creatieve elite geen episch drama moet creëren als tegenhanger van de machtselite.“

6. In naam van Saint Germain zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat het NIET de rol van de creatieve elite is om de machtselite te vernietigen, maar de machtselite onbelangrijk te maken door mensen uit hun illusies te wekken.“

7. In naam van Saint Germain zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat Gods Wet universeel is, wat betekent dat het verder gaat dan één enkele godsdienst en niet tot één enkele godsdienst op aarde kan worden beperkt.“

8. In naam van Saint Germain zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat er meer te weten valt over Gods Wet dan in geschriften van hetzij de Islam, het Judaïsme of het Christendom wordt geschreven.“

9. In naam van Saint Germain zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat de eerste stap naar een betere maatschappij vrijheid van gedachten is, de vrijheid creatief te zijn. Aldus, laat noch de staat, noch de kerk noch de wetenschap je verbeelding beperken.“

 

Zeg het decreet één keer, of zo vaak je wilt op, voor je verder gaat.

Decreet van Eenzijn
1. Surya, gij volkomen evenwichtige
die jouw licht schijnt als een stralende zon,
vanuit de God Ster de aarde bezielend
met niet te stoppen kracht die wedergeboorte voortbrengt.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Oh Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
geef nu de Oneindige Macht van de Ene vrij,
om de sluier van de leugens van dualiteit te vernietigen
die alle mensen vrij snijdt van zijn banden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht,
die de aarde overstroomt als een stralende douche,
omdat we Vader en Moeder in eenzijn zien,
zullen wij voor altijd in oneindige gelukzaligheid zijn.

2. Het herstel van de vrouwelijke in man en vrouw
die de matrijs van Gods perfecte plan openbaart,
die alle gesneden en oude beelden verteert,
die de godsdienst voorbij aardse vorm opheft.

3. De Gouden Eeuw van Saint Germain eindelijk werkelijkheid,
de leugens van dualiteit iets uit het verleden,
de Goddelijke Moeder wordt in allen verhoogd
die naar hun innerlijk luisteren en de oproep volgen.

4. Maraytaii is de naam van de Goddelijke Moeder
die al haar kinderen roept om hun licht te laten schijnen,
met Jezus plaatsen wij ons nu op het definitieve standpunt,
en bevestigen dat Gods koninkrijk nabij is.

5. Moeder Maria toont alle mensen de weg
naar het koninkrijk binnenin door de vrouwelijke straal,
want wanneer wij God in elke vorm zien,
weten wij dat overvloed waarlijk de norm is.

6. En nu worden wij geleid door de grote Master MORE
over de enorme zee naar een ons verwelkomende kust,
waar de stemmen van alle dualiteit zullen ophouden,
omdat we met Heer Boeddha in het centrum van vrede zitten.

7. Omdat Alpha-Omega hun unie openbaren,
weten wij dat scheiding niet echt kan zijn
en zo kunnen wij de Grote Centrale Zon ingaan,
waar de ultieme overwinning van de unie wordt behaald.

8. En zo gaan wij voorwaarts om het grote plan aan te kondigen,
om scheiding tussen God en de Mens te overbruggen.
De oproep aanvaardend medescheppers te zijn,
aangezien wij de aarde in haar Godoverwinning opheffen.

 

1. In naam van Moeder Maria zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat het Ma-terlicht niet zelf vorm kan aannemen, maar dat het om het even welke vorm zal aannemen die er door bewuste geesten wordt opgelegd.“

Wees gegroet Moederstroom (na elk couplet herhalen):

Oh Moeder Maria, wij ontvangen jouw Liefde
die ons zoveel gratie verleent.
Omgeven door liefde weten wij
en voelen we dat gescheidenheid niet bestaat.

Opgenomen als we nu zijn in jouw Heilig Hart,
maken wij deel uit van het lichaam van God zelf.
Wij zullen ons volledig potentieel gebruiken
om alle mensen van angst te bevrijden.

2. In naam van Moeder Maria zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat de huidige armoede en de ongelijkheid in het Midden-Oosten producten zijn van de uit het evenwicht gebrachte beelden in het collectieve bewustzijn.“

3. In naam van Moeder Maria zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat armoede en onrechtvaardigheid de producten zijn van de bevolking in het algemeen die blindelings een machtselite volgt die door het dualiteitsbewustzijn wordt verblind.“

4. In naam van Moeder Maria zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat de machtselite de mensen regeert door kunstmatige scheidingen te creëren en hen tegen elkaar op te zetten.“

5. In naam van Moeder Maria zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat het meest fundamentele en schadelijke van deze conflicten die bestaat tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van God.“

6. In naam van Moeder Maria zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat dit basisconflict in de maatschappij als conflict tussen mannen en vrouwen wordt neergezet door vrouwen voor de val verantwoordelijk te maken.“

7. In naam van Moeder Maria zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat er geen manier is om armoede en ongelijkheid te overwinnen zonder de onderdrukking van vrouwen in het hele Midden-Oosten te transcenderen.“

8. In naam van Moeder Maria zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat slechts door het evenwicht te herstellen tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteiten in zowel individuen als de maatschappij, de creatieve stroom kan worden hersteld en niet-gewelddadige oplossingen worden teweeggebracht.“

9. In naam van Moeder Maria zeg ik in het collectieve bewustzijn van het Midden-Oosten: “ Word je bewust van het feit dat het Ma-terlicht het Lichaam van de Goddelijke Moeder is en volledig in staat is het overvloedige leven voor allen te manifesteren. Maar om dit te laten gebeuren, moeten de mensen hun haat voor de Moeder en het vrouwelijke element transcenderen. Slechts liefde voor de Moeder zal overvloed en rechtvaardigheid voor allen brengen.“

 

Zeg het decreet één keer, of zo vaak je wilt op, voor je verder gaat.

Het Moederlicht wordt in alles verhoogd

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen in het Midden-Oosten vrij snijden van duistere geesten.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen in het Midden-Oosten vrij snijden van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen in het Midden-Oosten vrij snijden van de geestelijke slavernij onder de valse hiërarchie.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen in het Midden-Oosten vrij snijden van de materiële slavernij onder de machtselite.

Ik verkies één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de machtselite in het Midden-Oosten bindt.

 

IK BEN MEER
Rivier van het Leven, overvloedige stroom,
ik gloei door uw licht.
Ik stroom – ik groei,
één met uw eeuwige weten.
Vul mijn ruimte – met uw genade.
Ik ben op mijn rechtmatige plaats.
Ik zal – voor altijd vrij zijn,
Altijd zie ik Gods plan voor mij.
Heilige duif – van hierboven,
geen voorwaarden aan Gods liefde.
Omdat ik het vraag – valt er licht
die de Christus in allen verhoogt.
Het leven wordt verzegeld – allen worden geheeld.
Gods perfectie wordt geopenbaard.
Wij beginnen – zonder zonde,
één met God zullen wij winnen.
Het leven is één – God heeft gewonnen,
een nieuwe dag is begonnen.
Heilig licht – oh zo helder,
alles wordt gecorrigeerd.
De aarde is vrij – om nu
de vrijheidsster te ZIJN die allen zien.
Altijd méér dan voorheen,
Rivier van Leven die ik vereer.
IK BEN méér – eeuwig,
ik herstel de stroom van het Leven.
Rivier van leven, door de Zoon,
zijn Vader, Moeder als één.

OM MANI PADME HUM (Chant 9x of 33x)

De aarde is van de Heer en de volheid van zijn niet te stuiten stroom. (3x) Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke, Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat de oneindige macht van het Goddelijke Vrouwelijke alle mensen met een ondoordringbaar schild van onvoorwaardelijke liefde omgeeft. Ik bevestig dat wij tegen alle energieën verzegeld worden die tegen ons door de krachten van deze wereld worden gezonden. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons bindt, het menselijke ego, zodat wanneer de prins van deze wereld komt, hij niets in ons vindt. Ik geef het antizelf en alle antiliefde in mij en alle mensen op en ik aanvaard dat het door de oneindige liefde van het Goddelijke Vrouwelijke wordt verteerd. Ik aanvaard dat het antizelf van de mensen door ons Christus zelf wordt vervangen, nu en eeuwig.

Door de macht van de Christusvlam in mij, bevestig ik dat ik in de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde word verzegeld. Ik bevestig dat alle mensen in de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde worden verzegeld. Ik bevestig dat de aarde in de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde wordt verzegeld. Aldus, wordt het Moederlicht in perfecte unie met de Goddelijke Vader verhoogd. En door de macht van de Heilige Geest, vloeit het in de matrijs van de Zoon die het overvloedige leven aan alle mensen brengt die in Onvoorwaardelijke Liefde verblijven. Amen.