WIN11: Invocatie voor een Gouden Eeuw in Latijns-Amerika

Roep de Gouden Eeuw op in Latijns-Amerika door oproepen te doen om hedendaagse problemen op te lossen

Noot: De naam ‘Latijns-Amerika’ verwijst naar ieder land dat ten zuiden van de Amerikaanse grens met Mexico ligt. De term ‘Latijns-Amerikanen’ verwijst naar iedereen die in die regio woont, ongeacht hun etnische, raciale of nationale herkomst.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wonder Moeder. Amen.

In naam van Aartsengel Michaël, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain en de hele geest van de Opgevaren Schare draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van Gods wil en Gods koninkrijk in… (Beschrijf de situaties en condities die je wilt dat deze invocatie oplost.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God, die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden dat jouw koninkrijk door ons in Latijns-Amerika wordt gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoording om jouw Gouden Eeuw in Latijns-Amerika te manifesteren.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de gelegenheid geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft, evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven.
Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het universum ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze naties. Wij beloven boven de verleidingen van het lagere zelf uit te stijgen, zodat je ons van alle onvolmaakte energieën kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw Gouden Eeuw, nu en eeuwig, in Latijns-Amerika gemanifesteerd wordt. Amen.

 

Aartsengel Michaël, bescherm het hoogste potentieel van Latijns-Amerika
1. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid boven Latijns-Amerika en vorm een ondoordringbaar schild rondom het energieveld van iedere persoon en elke door God gezegende natie. Vernietig en verteer alle onvolmaakte energie, duistere geesten en alle krachten van de antichrist die het goddelijke plan voor Latijns-Amerika tegenwerken. Ik zegen Latijns-Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen van een Gouden Eeuw in iedere natie.

Aartsengel Michaël, neem de leiding (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
Alle Amerikanen worden nu bevrijd om één volk onder God te zijn.

Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
We vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu wij snel in actie komen,
zullen wij de Gouden Eeuw brengen.

2. Aartsengel Michaël, verteer alle archieven waarin misbruik van macht in Latijns-Amerika staat – vooral door zwarte magie – die terugvoert op de vroegste beschavingen. Maak alle Latijns-Amerikanen bewust van het bewustzijn van onwetendheid, bijgeloof en verkeerde overtuigingen die het een kleine elite mogelijk maken om ongelimiteerde macht over de mensen te hebben. Ik zegen Latijns-Amerika en ik houd het volmaakte concept van een Gouden Eeuw in iedere natie voor ogen.

3. Aartsengel Michaël, vernietig en verteer de krachten van de antichrist die plannen smeden om de vrijheid van Latijns-Amerika te vernietigen door te voorkomen dat hun door God gegeven rechten in de grondwet van iedere natie worden geschreven. Maak alle Latijns-Amerikanen bewust van de noodzaak te eisen dat hun door God gegeven rechten door alle takken van de regering, het leger, bedrijven en alle mensen moeten worden gerespecteerd. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat onze rechten kunnen worden behouden.

4. Aartsengel Michaël, vernietig en verteer het bewustzijn van totalitarisme dat tot de concentratie van macht in handen van een kleine elite leidt. Vernietig en verteer elke neiging van naties om tussen twee vormen van dictatorschap heen en weer te schommelen, hetzij naar de rechterflank, de militaire junta, of naar de linkerflank, een totalitair regime. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen van een evenwichtig Godbestuur in iedere natie.

5. Aartsengel Michaël, vernietig en verteer het bewustzijn van geweld dat tot revoluties leidt die enkel het fundament vormen voor een tegenrevolutie. Vernietig en verteer het bewustzijn dat de grondslag vormt voor de guerrillabewegingen die politieke macht willen of geld en alle andere groepen die bereid zijn om geweld te gebruiken om hun zaak te bevorderen. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat mensen geweld verwerpen als oplossing voor een conflict en de innerlijke Christus volgen naar de echte vrede.

6. Aartsengel Michaël, vernietig en verteer het bewustzijn van elitarisme dat de bevolking in een staat van analfabetisme, onwetendheid en machteloosheid wil houden. Vernietig en verteer het bewustzijn dat de mensen verlamt of passief maakt, en denkt dat God of de regering veranderingen tot stand moeten brengen. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij allemaal weten dat de enige manier om onze situatie in de buitenwereld te veranderen, is door ons bewustzijn te verhogen.

7. Aartsengel Michaël, vernietig en verteer het bewustzijn dat de grondslag vormt voor corruptie, die een elite creëert die boven de wet staat. Vernietig en verteer alle rookgordijnen zodat de mensen die hun macht, geld of connecties misbruiken, ontmaskerd worden als de machtselite die tegen de mensen is. Ik zegen Latijns-Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat we bevrijd worden van elke vorm van corruptie.

8. Aartsengel Michaël, vernietig en verteer het bewustzijn dat achter de politieke corruptie zit, die een elite vormt die macht uitoefent zonder door de mensen verkozen te zijn. Vernietig en verteer alle oppositie tegen vrije en eerlijke verkiezingen zodat de Wil van God – die door de mensen heen werkt – wordt weerspiegeld in alle takken van de regering. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen van duidelijke verkiezingen die enkel Gods kandidaten naar voren brengen.

9. Aartsengel Michaël, vernietig en verteer het bewustzijn van de antichrist dat mensen zich slachtoffer laat voelen, waardoor ze iemand anders de schuld geven in plaats van de verantwoordelijkheid voor hun situatie op zich te nemen. Maak alle Latijns-Amerikanen bewust van de noodzaak om alle wrok omdat ze niet genoeg hebben, te overwinnen en in plaats daarvan het Licht van God door ons heen te laten werken en ons alles te laten geven wat wij nodig hebben. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij wakker worden en aan ons doel beantwoorden.

 

Kies voor het Leven!
Geliefde Aartsengel Michaël, red Latijns-Amerika of het zal omkomen! (3x)
Aartsengel Michaël, wek alle Latijns-Amerikanen uit het doodsbewustzijn dat ervoor zorgt dat wij ons vereenzelvigen met sterfelijke menselijke wezens die van onze God gescheiden zijn. Met het volledige gezag van mijn vrije wil en de macht van de Christusvlam in mij, zeg ik tot alle Latijns-Amerikanen:

KIES HET VOOR HET LEVEN (4x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze natie.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan de bedoeling met ons beantwoorden.

De Amerika’s worden nu bevrijd
om haar bedoeling te manifesteren.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. Amerika is altijd vrij
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor haar is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te beschermen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu alle oude patronen verteerd worden,
lijkt de toekomst zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze natie steeds verder hogerop te brengen.

 

Geliefde Jezus, neem de leiding over de leugens van de antichrist die gebruikt worden om verdeeldheid onder de mensen in Latijns-Amerika te brengen
1. Geliefde Jezus, maak alle Latijns-Amerikanen bewust van de innerlijke boodschap die achter jouw missie zit, namelijk dat de Levende Christus komt om ons van alle tekortkomingen te bevrijden. Oordeel over en ontmasker de valse predikers die zeggen dat jij een zachtaardige leraar was en die zeggen dat Christus een passieve kracht is. Verteer alle archieven van valse religies in Latijns-Amerika die teruggaan tot op de vroegste beschavingen. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij de liefde van Christus accepteren als een actieve kracht die niet toelaat dat iemand in menselijke beperkingen gevangen blijft.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na elk couplet herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van de Christus zien die ons bevrijdt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn
die de aarde vrij houdt.
Wij houden de fakkel van Vissen omhoog
en leggen nu Aquarius open.
Jouw zege voor de aarde wordt behaald,
de Gouden Eeuw is nu begonnen.

2. Geliefde Jezus, verteer het bewustzijn dat achter mensenoffers en andere vormen van zwarte magie in Latijns-Amerika zit. Vernietig en verteer de illusie van de antichrist dat God bloedoffers eist, zelfs de verkeerde overtuigingen dat jij voor onze zonden moest sterven. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij de macht van God binnenin ons ontdekken en accepteren.

3. Geliefde Jezus, verteer de archieven in Latijns-Amerika van de mythe dat een verlosser van buitenaf zal verschijnen en de mensen zal redden. Vernietig en verteer het bewustzijn dat achter alle vormen van bijgeloof en verkeerde overtuigingen zit dat mensen zich op hun gemak laat voelen in hun ellende of denken dat ze er niets aan kunnen doen. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij allen inzien dat de sleutel om de maatschappij te veranderen de kracht van God binnenin elk van ons is.

4. Geliefde Jezus, verteer het bewustzijn van de antichrist dat Latijns-Amerikanen het gevoel geeft dat wij inferieur zijn aan mensen in andere culturen of dat wij het niet waard zijn een zoon of dochter van God te zijn. Vernietig en verteer de illusie van de antichrist die voorkomt dat wij van onszelf houden, zodat wij kunnen ophouden onszelf naar beneden te halen of onze inspanningen te saboteren. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij de onvoorwaardelijke liefde van God accepteren die hij voor ieder van ons heeft en dat wij ons uniek zijn als individu en als cultuur accepteren.

5. Geliefde Jezus, verteer het bewust van jaloezie en afgunst dat mensen kwaadaardig maakt en achterbaks. Help alle Latijns-Amerikanen zich van alle afgunst te bevrijden en de neiging om achter iemands rug om iets te doen om ze te manipuleren of af te kraken. Ik zegen Latijns-Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij open, redelijk en eerlijk met elkaar omgaan.

6. Geliefde Jezus, maak alle Latijns-Amerikanen bewust van het feit dat het noodzakelijk is verder te kijken dan de katholieke doctrines en cultuur zonder over te gaan op het tegenovergestelde uiterste zoals het socialisme, het christelijke fundamentalisme of een andere valse religie. Ik zegen Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat er een echt spiritueel ontwaken plaats vindt en dat de spiritualiteit van de Gouden Eeuw naar boven komt.

7. Geliefde Jezus, maak alle Latijns-Amerikanen bewust van de noodzaak om verder te kijken dan de katholieke doctrines zonder het geloof in jou en Moeder Maria te verliezen. Maak de mensen bewust van de realiteit dat zowel jij als Moeder Maria tegenwoordig bij ons zijn en dat jullie in bewustzijn zijn gestegen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat het bestaan en de leringen van de Opgevaren Schare wereldwijd worden geaccepteerd.

8. Geliefde Jezus, maak alle Latijns-Amerikanen bewust van het feit dat wij allemaal een Christuspotentieel hebben, maar dat wij onze talenten moeten vermenigvuldigen. Inspireer de mensen om de neiging te boven te komen om iets uit te stellen of te zeggen dat we iets gaan doen, terwijl we dat helemaal niet van plan zijn. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat mensen bewust worden gemaakt van het pad naar Christusschap en het potentieel hebben om méér te worden.

9. Geliefde Jezus, maak alle Latijns-Amerikanen bewust van het feit dat alleen door een echt spiritueel ontwaken Latijns haar sociale en economische problemen kan oplossen. Help ons het ‘ikke-ikke-ikke’-bewustzijn te boven te komen en de druk van de familie of de samenleving te overwinnen die voorkomen dat we zijn die wij als spirituele mensen zijn. Help ons de neiging te overwinnen om egocentrisch te zijn in plaats van op God gericht. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat de spirituele mensen zichzelf accepteren als medeschepper van de Gouden Eeuw.

 

Ik eis de Amerika’s voor God op
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, eis ik de Amerika’s voor God en de Opgevaren Schare op. Ik zal de krachten van de antichrist de Amerika’s niet laten vernietigen. Geliefde Aartsengel Michaël, zend miljarden Engelen van de Blauwe Vlam om alle Amerikanen los te snijden van de leugens van de antichrist, het doodsbewustzijn en de sluier van gescheidenheid. Geliefde Jezus, zend jouw engelen van het oordeel naar alle Amerikanen en help ze verder te kijken dan de dualiteit van het menselijke denken, zodat zij vrijuit kunnen kiezen wie zij willen dienen. Geliefde Moeder Maria, zend jouw engelen van Onvoorwaardelijke Liefde om alle Amerikanen te bevrijden van angst. Ik roep op dat het alle Amerikanen mogelijk wordt gemaakt om een volledig vrije keus te maken tussen het doodsbewustzijn en het levensbewustzijn.

Aartsengel Michaël, bind de zielen die voor de dood kiezen en verwijder ze uit de Amerika’s. Aartsengel Michaël, bescherm degenen die het leven kiezen opdat zij het Christusbewustzijn kunnen manifesteren en de open deur worden om Gods koninkrijk naar de Amerika’s te brengen.

Geliefde Jezus, licht alle Amerikanen voor over de realiteit dat Noord Amerika de Goddelijke Vader vertegenwoordigt, Midden Amerika de Goddelijke Zoon vertegenwoordigt en Zuid Amerika de Goddelijke Moeder vertegenwoordigt. Alleen wanneer de mensen in alle delen van de Amerika’s de Wet van de Vader respecteren, de Visie van de Zoon hebben en de Liefde van de Moeder tot uitdrukking brengen, kan er een stroom van goddelijke energie, in de vorm van een 8, naar dit halfrond stromen. En alleen dan kan de Gouden Eeuw fysiek worden gemanifesteerd. Ik eis de Amerika’s voor God op en ik aanvaard Saint Germain als de spirituele koning van Amerika, nu een eeuwig. Amen.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

Moeder Maria wek alle Amerikanen om het leven te beschermen
1. Moeder Maria, verteer het bewustzijn dat tot misbruik van het leven leidt en dat ervoor zorgt dat mensen onverschillig worden voor dit misbruik. Maak alle Latijns-Amerikanen bewust van de intrinsieke waarde van het menselijk leven en schud alle mensen wakker uit hun onverschilligheid voor het misbruik van het leven, vooral dat van kinderen. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat alle spirituele mensen in opstand komen tegen het misbruik van het leven en respect voor het leven eisen op elk gebied van de maatschappij.

Wees gegroet Moederlicht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou,
jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De stuit is van het zuiverste wit.
De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is vredig.
Alle problemen in het hart houden nu op.

De keel schijnt nu o zo blauw.
Het voorhoofd straalt een smaragdgroene kleur uit.
De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder,
nu ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. Moeder Maria, maak alle Latijns-Amerikanen bewust van de speciale waarde van kinderen als de toekomst van een maatschappij. Maak alle mensen bewust van de noodzaak het Heilige Christuskind te beschermen en te koesteren in ieder kind. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat alle kinderen worden gewaardeerd en tegen armoede, kinderarbeid en andere vormen van misbruik worden beschermd.

3. Moeder Maria, maak alle Latijns-Amerikanen bewust van het bewustzijn dat voor een onevenwichtige groei van de bevolking zorgt. Maak de weg vrij voor een evenwichtige bevolkingsaanwas die voor de juiste hoeveelheid kinderen zorgt om groei zonder extreme armoede te veilig te stellen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat de bevolkingsaanwas wordt geleid door de Visie van Christus en de liefde van de Goddelijke Moeder.

4. Moeder Maria, maak degenen die de macht hebben om de maatschappij te veranderen bewust van het feit dat het toestaan van armoede in een land, een ernstige vorm van kindermisbruik is. Breng de goddelijke oplossing tot stand opdat geen enkel kind in Latijns-Amerika in armoede opgroeit of gedwongen wordt in sloppenwijken of op straat te leven. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat alle kinderen in een welvarende, stabiele en liefdevolle omgeving opgroeien.

5. Moeder Maria, verteer het bewustzijn dat gezinnen vernietigt. Maak alle Latijns-Amerikanen ervan bewust dat het noodzakelijk is dat de oude familiecultuur wordt losgelaten zonder zich over te geven aan een levensstijl die het gezin vernietigt. Inspireer de mensen om de Christuswaarheid te accepteren over het opvoeden van kinderen en de relatie tussen man en vrouw, Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat het Heilige Gezin wordt gezien als de hoeksteen van de samenleving.

6. Moeder Maria, verteer het bewustzijn dat het misbruik van vrouwen veroorzaakt en voorkomt dat ze thuis dezelfde status krijgt en gelijke kansen buitenshuis. Maak mensen bewust van het feit dat er echte, spirituele gelijkheid tussen de seksen moet komen en dat het Heilige Gezin in ieder huis beschermd moet zijn. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat er een gezinsstructuur komt die gepast is voor de Gouden Eeuw.

7. Moeder Maria, maak alle Latijns-Amerikanen bewust van het feit dat ons bewustzijn Moeder Aarde beïnvloedt en natuurrampen kan veroorzaken. Verteer het bewustzijn dat tot vernietigende aardbevingen en vulkanische uitbarstingen in deze streek kan leiden. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat de mensen wakker worden zonder ernstige natuurrampen te ervaren.

8. Moeder Maria, maak alle Latijns-Amerikanen bewust van de noodzaak om economische groei te bevorderen zonder de omgeving te verkrachten. Inspireer tot een visie op de economie van de Gouden Eeuw die mensen met Moeder Aarde laat werken zonder haar natuurlijke bronnen te vernietigen. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat er een nieuwe aanpak is voor economische groei en dat men bewust met het milieu omgaat.

9. Moeder Maria, maak alle Latijns-Amerikanen bewust van de noodzaak om een waar gevoel van eenzijn in Latijns-Amerika te vestigen, het eenzijn dat zowel over mentale als nationale grenzen heen gaat. Maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om een spiritueel eenzijn in alle Amerika’s te vestigen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat er een volmaakte stroom, in de vorm van een 8, tussen het Noordelijk en het Zuidelijk Halfrond bestaat, die leidt tot een Gouden Eeuw in de Amerika’s.

 

Verhoog het Moederlicht in alle mensen in Latijns-Amerika
Moeder Maria en Moeder Liberty, manifesteer jullie Vlammende Aanwezigheid boven Latijns-Amerika en zend miljarden engelen om alle Latijns-Amerikanen bewust te maken van de noodzaak om het leven te beschermen waar het ook wordt misbruikt of vernietigd. Snijd alle Latijns-Amerikanen los van de traagheid, de onverschilligheid en de spirituele blindheid die voorkomt dat wij zien dat mensen misbruikt worden vanaf de wieg tot het graf. Wek alle Latijns-Amerikanen zodat wij ons losmaken van de machtselite die het leven misbruikt en mensen als goederen behandelt of als schaakstukken in hun nooit eindigende spel om de macht en controle. Ik gebruik nu mijn vrije wil om tot alle echte Amerikanen overal te roepen:

WORD WAKKER EN BESCHERM HET LEVEN (4x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

Het Moederlicht wordt in allen verhoogd
1. Wees gegroet Maria, wij eren jou. Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen. In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

Ik aanvaard dat Moeder Maria en Moeder Liberty Latijns-Amerika omgeven met de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat Latijns-Amerika een zon is die goddelijke liefde naar alle naties op aarde uitstraalt.

 

Saint Germain, breng de economie van de Gouden Eeuw in Latijns-Amerika
1. Saint Germain, vernietig en verteer het bewustzijn dat armoede veroorzaakt en ervoor zorgt dat mensen armoede als iets onvermijdelijks accepteren, of als hun enige optie. Maak de Latijns-Amerikanen bewust van het feit dat alleen wanneer alle mensen economische kansen krijgen er echte voorspoed in hun natie zal komen. Ik zegen alle Latijns-Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen van een werelddeel dat bevrijd is van de last van armoede.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam.
Jij komt op aarde in naam van Christus zelf.
Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar een Gouden Eeuw.

O, Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Moeder Maria.
Samen brengen wij dan het licht,
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Voor allen zichtbaar wordt door Michael
de banier van de Christuszege omhoog gehouden.

2. Saint Germain, vernietig en verteer het bewustzijn dat voor een klassenstructuur zorgt van een rijke elite en een arme meerderheid. Vernietig het bewustzijn achter de machtselite dat de ongelijkheid in de maatschappij wil behouden, zodat zij de illusie kunnen handhaven dat zij beter dan andere mensen zijn. Maak de Latijns-Amerikanen bewust van de noodzaak om economische rechtvaardigheid in te stellen voor de economie van een natie naar een hoger niveau kan toegroeien. Ik zegen Latijns-Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen van een waarachtig vrije economie die gebaseerd is op spirituele gelijkheid.

3. Saint Germain, vernietig en verteer het bewustzijn dat ervoor zorgt dat de economie van een natie afhankelijk wordt op één bron van rijkdom, waaronder drugs. Maak de Latijns-Amerikanen bewust van de noodzaak om verscheidenheid in de economie toe te passen als de enige manier om meer voorspoed te krijgen. Ik zegen Latijns-Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat er een economie met veel verscheidenheid is die alle mensen kansen biedt.

4. Saint Germain, vernietig en verteer het bewustzijn dat tot sociale ongelijkheid leidt en ervoor zorgt dat mensen analfabetisme accepteren, waaronder economisch analfabetisme. Maak de Latijns-Amerikanen bewust van het feit dat een goed opgeleide bevolking de echte sleutel is tot economische groei. Ik zegen Latijns-Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen van sociale gerechtigheid en scholing voor alle mensen.

5. Saint Germain, vernietig en verteer het bewustzijn dat achter de overtuiging zit dat Latijns-Amerika afhankelijk is van rijke naties, vooral de Verenigde Staten. Maak de Latijns-Amerikanen ervan bewust hoe zij zich op economisch gebied zelf kunnen onderhouden en met de Verenigde Staten samenwerken in een vrije handelsovereenkomst die gebaseerd wordt op Gods wil in plaats van hebzucht. Ik zegen Latijns-Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen van voorspoed in alle naties en alle mensen.

6. Saint Germain, vernietig en verteer het bewustzijn dat ervoor zorgt dat mensen geloven dat de economie van een natie gebaseerd moet worden op óf het kapitalisme óf het socialisme. Maak Latijns-Amerika bewust van de manieren waarop je een Gouden Eeuw economie kunt vestigen met een echt vrije markt. Ik zegen Latijns-Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen van een waarlijk vrije economie die niet in handen is van de staat of grote corporaties, maar op Gods wetten is gebaseerd.

7. Saint Germain, vernietig en verteer het bewustzijn dat voor onderkapitalisatie zorgt of leidt tot een eindeloze cyclus van hyperinflatie en recessies. Maak de Latijns-Amerikanen bewust van de manieren waarop je een evenwichtige en blijvende economische groei kunt vestigen door hun naties te bevrijden van de manipulaties van multinationale corporaties en de internationale monetaire elite. Ik zegen Latijns-Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat er een gestadig groeiende economie is die boven alle manipulaties staat.

8. Saint Germain, vernietig en verteer het bewustzijn dat ervoor zorgt dat mensen geloven dat de economie in handen moet zijn van een kleine elite. Maak de Latijns-Amerikanen bewust van de noodzaak om een nieuwe aanpak voor de economie te accepteren die mensen de economische vrijheid geeft en de vrijheid om hun mening te uiten – waaronder een vrije pers. Ik zegen Latijns-Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat er een vrije uitwisseling van ideeën is die leidt tot een economisch wonder die in de Gouden Eeuw heel gewoon is.

9. Saint Germain, vernietig en verteer het bewustzijn dat ervoor zorgt dat de machtselite en de regering van de Verenigde Staten zich met Zuid Amerika bemoeien om hun geheime agenda te bevorderen om de wereldmacht in handen te krijgen. Maak alle mensen in de Verenigde Staten bewust van het bestaan van de machtselite en de noodzaak om hun exploitatie van mensen in de Amerika’s te stoppen. Maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om hun eigen problemen thuis op te lossen – zoals het misbruik van drugs – in plaats van in het buitenland. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat broederliefde en het gevoel van eenzijn dat alle uiterlijke grenzen te boven gaat, wordt gemanifesteerd.

 

Saint Germain, maak alle mensen bewust van het bestaan van de Opgevaren Schare
Saint Germain, licht alle mensen voor over de macht van de vrije wil, zodat wij ons kunnen realiseren dat de Opgevaren Schare bereid is om alle duisternis uit dit werelddeel te verwijderen, maar dat jij pas kunt handelen als wij ervoor kiezen ons los te maken uit de duisternis. Ik gebruik nu mijn vrije wil om naar alle Amerikanen overal te roepen:

WORD WAKKER EN BESCHERM DE VRIJHEID! (4x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verheffen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria in de buurt.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

6. Michaël houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Latijns-Amerikanen los snijden van de duistere geesten en duistere energieën.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Latijns-Amerikanen los snijden van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Latijns-Amerikanen los snijden van de spirituele slavernij aan de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Latijns-Amerikanen los snijden van de materiële slavernij aan de krachten van de antichrist.

Ik kies ervoor één met mij God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de krachten van de machtselite in Latijns-Amerika bindt.

Latijns-Amerika, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn Engelen van de Blauwe Vlam alle Latijns-Amerikanen omgeven met een ondoordringbaar schild van de energie van de Blauwe Vlam. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle giftige energie die naar ons wordt toegezonden door de krachten van deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons, het menselijke ego, bindt, zodat de prins van deze wereld, wanneer hij komt, niets bij ons vindt. Ik geef het anti-zelf van Latijns-Amerika op en ik aanvaard dat het wordt verteerd door de Violette Vlam en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat het anti-zelf van Latijns-Amerika wordt vervangen door haar Christuszelf, nu en eeuwig.

Met het gezag van de Christusvlam in mij bevestig ik dat het koninkrijk van God in Latijns-Amerika wordt gemanifesteerd. Het wordt gemanifesteerd door de Vrijheidsvlam, die door mijn IK BEN Aanwezigheid handelt en de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Aartsengel Michaël. Amen.