WIN10: Invocatie voor een Gouden Eeuw in Amerika

Roep de Gouden Eeuw in Amerika op, waarvan het de bedoeling is dat het een natie is voor alle mensen die de IK BEN in zichzelf erkennen

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wonder Moeder. Amen.

In naam van Aartsengel Michaël, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain en de hele geest van de Opgevaren Schare draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van Gods wil en Gods koninkrijk in…(Beschrijf de situaties en condities die je wilt dat deze invocatie oplost.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God, die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden dat jouw koninkrijk door ons in Amerika wordt gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoording jouw Gouden Eeuw in Amerika te manifesteren.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de gelegenheid geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft, evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven.
Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het universum ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze natie. Wij beloven boven de verleidingen van het lagere zelf uit te stijgen, zodat je ons van alle onvolmaakte energieën kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw Gouden Eeuw, nu en eeuwig, in Amerika gemanifesteerd wordt. Amen.

 

Aartsengel Michaël, bescherm het hoogste potentieel van Amerika
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij roep ik Aartsengel Michaël op jouw Vlammende Aanwezigheid te manifesteren bij alle echte Amerikanen en een ondoordringbaar schild te vormen rondom ons energieveld. Vernietig en verteer alle onvolmaakte energie, duistere geesten en alle krachten van de antichrist die ons goddelijke plan tegenwerken. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij ons hoogste potentieel manifesteren.

Aartsengel Michaël, neem de leiding (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in dit mooie land.
Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
Amerika is altijd vrij om één natie onder God te zijn.

Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
We vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu wij snel in actie komen,
zullen wij de Gouden Eeuw brengen.

2. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid boven Amerika en vorm een ondoordringbaar schild rondom deze natie en het nationale energieveld. Vernietig en verteer alle onvolmaakte energie, duistere geesten en alle krachten van de antichrist die het goddelijke plan met Amerika tegenwerken. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept van een Gouden Eeuw voor deze natie voor ogen.

3. Aartsengel Michaël, vernietig en verteer de krachten van de antichrist die plannen smeden om de vrijheid van Amerika te vernietigen door langzaam onze door God gegeven rechten uit te hollen. Maak Amerika bewust van de noodzaak dat wij onze rechten moeten verdedigen tegen alle vijanden, in het buitenland of in ons eigen land. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij onze rechten behouden.

4. Aartsengel Michaël, vernietig en verteer de krachten van de antichrist die deze natie proberen te vernietigen door het Amerikaanse volk tegen elkaar en tegen hun God op te zetten. Maak alle Amerikanen bewust van het feit dat de meester-sleutel om Amerika aan haar doel te laten beantwoorden, is door één natie onder God te zijn. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept van onze spirituele eenheid voor ogen.

5. Aartsengel Michaël, vernietig en verteer de krachten van de antichrist die het secularisme en het materialisme gebruiken om het geloof in God van de mensen te vernietigen. Vernietig en verteer de illusie dat er geen God is of dat menselijke wezens zijn geëvolueerd zonder enige hogere leiding. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij onszelf zien als medeschepper met God, die spirituele wetten gebruikt om Gods koninkrijk op aarde te brengen.

6. Aartsengel Michaël, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat een democratie geen vrijheid kan garanderen. Een regering kan alleen van het volk, door het volk en voor het volk zijn wanneer het volk alert is en actief deelneemt aan het regeringsproces. Als de mensen slapen of onverschillig zijn, zal de Amerikaanse regering onvermijdelijk van de elite, door de elite en voor de elite worden. Vernietig en verteer alle krachten van de antichrist die de democratie tegenwerken. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat de democratie behouden blijft.

7. Aartsengel Michaël, maak alle Amerikanen bewust van het bestaan van een machtselite die nooit wilde dat er democratische naties zouden komen. Deze elite probeert de democratie te ondermijnen en ieder aspect in Amerika te beheersen. Vernietig en verteer alle krachten van de antichrist die achter de Amerikaanse machtselite zitten. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat het elitarisme wordt vervangen door spirituele eenheid.

8. Aartsengel Michaël, maak alle Amerikanen bewust van het bestaan van een machtselite dat Amerika probeert te gebruiken als werktuig voor hun agenda om de wereldmacht te krijgen. Vernietig en verteer alle krachten van de antichrist om de politieke, economische en militaire macht van Amerika te gebruiken om één regering op de wereld te vormen die anti-God is. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen van waarachtig Godsbestuur in deze natie.

9. Aartsengel Michaël, maak alle echte Amerikanen bewust van het tijdloze feit dat als de goede mensen niets doen, het kwaad onvermijdelijk triomfeert. De keus is aan ons om de koers van onze natie te wijzigen door de heerschappij af te nemen van degenen die Amerika gebruiken om de wereld te regeren. Maak ons bewust van onze persoonlijke verantwoordelijkheid om de bewaker te zijn die de macht van de IK BEN binnenin ons gebruikt om heerschappij over Amerika te nemen en Gods koninkrijk naar de hele planeet te brengen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij wakker worden en aan ons doel beantwoorden.

 

Kies voor het Leven!
Geliefde Aartsengel Michaël, red Amerika of het zal omkomen! (3x)
Aartsengel Michaël, wek alle Amerikanen uit het doodsbewustzijn dat ervoor zorgt dat wij ons vereenzelvigen met sterfelijke menselijke wezens die van onze God gescheiden zijn. Met het volledige gezag van mijn vrije wil en de macht van de Christusvlam in mij, zeg ik tot alle Amerikanen:

KIES VOOR HET LEVEN (4x)

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in dit mooie land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze natie.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan de bedoeling met ons beantwoorden.

Amerika wordt nu bevrijd
om haar bedoeling te manifesteren.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. Amerika is altijd vrij
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor haar is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te beschermen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu alle oude patronen verteerd worden,
lijkt de toekomst zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze natie steeds verder hogerop te brengen.

 

Geliefde Jezus, neem de leiding over de leugens van de antichrist die gebruikt worden om de Amerikanen te verdelen
1. Geliefde Jezus, maak alle Amerikanen bewust van de innerlijke boodschap die achter jouw missie zit, namelijk dat jij een voorbeeld bent dat allen kunnen navolgen. Oordeel over en ontmasker de valse predikers die de sleutel van kennis hebben weggenomen en ontkennen dat wij allemaal een Christuspotentieel hebben. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij niet meer doen wat de blinde leiders zeggen, maar de Christus binnenin ons volgen.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na elk couplet herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van de Christus zien die ons bevrijdt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn
die de aarde vrij houdt.
Wij houden de fakkel van Vissen omhoog
en leggen nu Aquarius open.
Jouw zege voor de aarde wordt behaald,
de Gouden Eeuw is nu begonnen.

2. Geliefde Jezus, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat de echte boodschap van elke ware religie is dat het koninkrijk van God binnenin ons is. Vernietig en verteer de illusie van de antichrist dat een religie in de buitenwereld ons buiten de hemel kan houden of onze verlossing kan garanderen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij de macht van God binnenin ons ontdekken en accepteren.

3. Geliefde Jezus, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat er geen enkele factor is die voor meer verdeeldheid in de wereld heeft gezorgd dan religie. Vernietig en verteer de illusies van de antichrist die mensen laten geloven dat hun religie de enig ware religie is. Maak ons bewust van het feit dat wanneer een religie rigide en dogmatisch wordt, het een werktuig voor de krachten van de antichrist is geworden. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij het universele pad van zelftranscendentie zien dat boven alle religies staat.

4. Geliefde Jezus, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat de scheiding tussen kerk en staat bedacht is om te voorkomen dat één religie de natie domineert. Vernietig en verteer de illusie van de antichrist dat het nodig is om alle spirituele principes uit de Amerikaanse regering te halen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij universele spirituele principes in ere houden als de sleutel tot de toekomst van Amerika.

5. Geliefde Jezus, maak alle Amerikanen bewust van het eeuwige feit dat echt spirituele vrijheid vrijheid van het menselijke ego inhoudt. Schud ons wakker uit de ontkenning die voorkomt dat wij de balk in ons eigen oog zien. Help ons ons potentieel te accepteren om het dualiteitsbewustzijn te boven te komen. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat duizenden Amerikanen hun Christusschap manifesteren.

6. Geliefde Jezus, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat om Amerika aan haar doel te laten beantwoorden, de top tien procent van de Amerikanen bereid moet zijn hun kruis op te nemen en jou te volgen. Wij moeten bereid zijn ons ego aan het kruis te laten sterven, zodat we weer kunnen opstaan in het eeuwige leven van het Christusbewustzijn. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat alle Amerikanen het potentieel inzien van een Gouden Eeuw met vrede, voorspoed en vooruitgang.

7. Geliefde Jezus, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat de krachten van de antichrist het dualiteitsbewustzijn gebruiken om de Amerikanen te verdelen in tegengestelde groeperingen. Maak ons bewust van de onderliggende eenheid dat wij allemaal deel uitmaken van het Lichaam van God op aarde. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat alle Amerikanen samenwerken in de Geest van Christus, de Geest van Eenzijn.

8. Geliefde Jezus, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat het bewustzijn van de antichrist twee relatieve uitersten tegen elkaar opzet en er dan een strijd tussen creëert. Maak ons bewust van die strategie die ervoor zorgt dat wij ons laten meeslepen in een gevecht van het ene uiterste tegen het andere en daardoor als onze levenskracht verbruiken in een dualistische strijd die nooit Gods koninkrijk op aarde kan brengen. Geliefde Jezus, help ons te stoppen met strijden voor het menselijke goed en houdt ons tegen om weerstand te bieden aan het menselijke kwaad. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat alle Amerikanen de dualistische strijd de andere wang toekeren en reiken naar de op één doel gerichte visie van Christus.

9. Geliefde Jezus, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat de krachten van de antichrist beneden en de machtselite op aarde er alles aan zullen doen om te voorkomen dat wij de macht van God, de IK BEN Aanwezigheid binnenin ons, ontdekken en gebruiken. Daarom hebben de valse predikers van het christendom van jou een afgod gemaakt om jouw voorbeeld te vernietigen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij jouw belofte geloven en God het werk door ons laten doen dat hij door jou heeft gedaan.

 

Ik eis Amerika voor God op
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, eis ik Amerika voor God en de Opgevaren Schare op. Ik zal de krachten van de antichrist deze natie niet laten vernietigen. Geliefde Aartsengel Michaël, zend miljarden Engelen van de Blauwe Vlam om Amerika los te snijden van de leugens van de antichrist, het doodsbewustzijn en de sluier van gescheidenheid. Geliefde Jezus, zend jouw engelen van het oordeel naar alle Amerikanen en help ze verder te zien dat de dualiteit van het menselijke denken, zodat zij vrijuit kunnen kiezen wie zij willen dienen. Geliefde Moeder Maria, zend jouw engelen van onvoorwaardelijke liefde om alle Amerikanen te bevrijden van angst. Ik roep op dat het alle Amerikanen mogelijk wordt gemaakt om een volledig vrije keus te maken tussen het doodsbewustzijn en het levensbewustzijn.

Aartsengel Michaël, bind de zielen die voor de dood kiezen en verwijder ze uit Amerika. Aartsengel Michaël, bescherm degenen die het leven kiezen opdat zij het Christusbewustzijn kunnen manifesteren en de open deur worden om Gods koninkrijk naar Amerika te brengen. Ik eis Amerika voor God op en ik aanvaard Saint Germain als de spirituele koning van Amerika, nu een eeuwig. Amen.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

Moeder Maria wek alle Amerikanen om het leven te beschermen
1. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om de vrijheid en door God gegeven rechten van allen die niet voor zichzelf kunnen spreken, te beschermen. Schud ons wakker uit al onze gemakzuchtigheid en al onze onverschilligheid voor het lijden van andere mensen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij de ongelooflijke kans aangrijpen om anderen te helpen.

Wees gegroet Moederlicht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou,
jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De stuit is van het zuiverste wit.
De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is vredig.
Alle problemen in het hart houden nu op.

De keel schijnt nu o zo blauw.
Het voorhoofd straalt een smaragdgroene kleur uit.
De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder,
nu ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat Amerika werd geschapen als geschenk voor alle mensen die God vereren, de IK BEN DIE IK BEN, en de IK BEN Aanwezigheid die de verpersoonlijkte God in iedere levensstroom is. Dit zijn de IK BEN mensen en dat zijn de echte Amerikanen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij weer contact maken met de IK BEN Aanwezigheid binnenin ons.

3. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat deze natie niet werd geschapen om hen een comfortabele levensstijl met privileges te geven. Amerika werd geschapen om de echte Amerikanen een fundament te geven om spirituele vrijheid over de hele wereld te verspreiden. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij onze spirituele verantwoordelijkheid in ere houden.

4. Moeder Maria, maak alle Amerikanen – waar ze ook wonen – bewust van het feit dat allen die God in enige vorm vereren, de verantwoordelijkheid voor Amerika op zich moeten nemen. Alle echte Amerikanen moeten bijeen komen als het Lichaam van God op aarde en de koers van Amerika uitstippelen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij het Lichaam van God op aarde vormen.

5. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat de menselijke ziel boven rassen staat en dat geen enkel ras dus superieur is aan een ander ras. Vernietig en verteer alle discriminatie en zelf-discriminatie van een ras, zodat rassen niet meer belangrijk zijn in de Amerikaanse maatschappij. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij erkennen dat God niet naar de kleur van iemands huid kijkt, maar enkel naar de zuiverheid van zijn hart.

6. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat de menselijke ziel boven de seksen staat en dat mannen niet superieur zijn aan vrouwen. Vernietig en verteer het bewustzijn van de antichrist dat zegt dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zondeval en geen banen in een kerk of bij de staat zouden kunnen krijgen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat mannelijke en vrouwelijke kenmerken elkaar aanvullen in volmaakte harmonie.

7. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat de menselijke ziel boven een etnische of nationale herkomst staat en dat er geen enkele groep mensen superieur is aan een andere. Vernietig en verteer het bewustzijn van de antichrist dat mensen laat geloven dat zij tot Gods uitverkoren volk behoren. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij de spirituele eenheid omarmen die achter alle uiterlijke verschijningen zit.

8. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat God geen onderscheid maakt op basis van de economische klasse, opleiding of familieachtergrond. Vernietig en verteer het bewustzijn van de antichrist dat zegt dat een kleine elite meer macht en privileges moet hebben dan de gewone bevolking. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat er echt spirituele gelijkheid in Amerika is.

9. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat vrijheid verantwoordelijkheid betekent en dat onze bewustzijnsstaat ieder aspect van onze natie en zelfs de natuur zelf beïnvloedt. Help ons het directe verband te zien tussen onze bewustzijnsstaat en politieke en economische problemen, evenals natuurrampen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat alle Amerikanen het Moederlicht bewaken en het potentieel verteren dat politieke en economische onrust en natuurrampen ontstaan.

 

Verhoog het Moederlicht in alle Amerikanen
Moeder Maria en Moeder Liberty, manifesteer jullie Vlammende Aanwezigheid boven Amerika en zend miljarden engelen om de Amerikanen bewust te maken van de noodzaak om het leven te beschermen waar het ook wordt misbruikt of vernietigd. Snijd alle Amerikanen los van de traagheid, de onverschilligheid en de spirituele blindheid die voorkomt dat wij zien dat mensen misbruikt worden vanaf de wieg tot het graf. Wek alle Amerikanen zodat wij ons losmaken van de machtselite die het leven misbruikt en mensen als goederen behandelt of als schaakstukken in hun nooit eindigende spel om de macht en controle. Ik gebruik nu mijn vrije wil om tot alle echte Amerikanen overal te roepen:

WORD WAKKER EN BESCHERM HET LEVEN (4x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

Saint Germain, wek alle Amerikanen om de vrijheid te beschermen
1. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat Amerika alleen maar werd geboren vanwege een goddelijk sponsorschap en alleen maar kan blijven bestaan als ze ‘één natie onder God’ blijft. Als mensen in Amerika Gods wet niet meer erkennen, maar geloven dat zij zelf de wet kunnen stellen, het goddelijke sponsorschap van Amerika ophoudt. Daardoor zal deze natie ten onder gaan, net als Rome en andere grote beschavingen. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat wij de goddelijke wet in ere houden.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (na elk couplet herhalen):

O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam.
Jij komt op aarde in naam van Christus zelf.
Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw.

O lieve Saint Germain en Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Moeder Maria.
Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Michael houdt de banier van de Christuszege,
voor iedereen zichtbaar, omhoog.

2. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat Amerika niet een economie van vrij ondernemerschap heeft. Ze heeft een kapitalistisch systeem dat reguleringen door de regering gebruikt en in principe monopolies handhaaft voor multinationale corporaties. Vernietig en verteer alle krachten van de antichrist die het monopolie van het kapitalisme op hun agenda hebben staan, dat tot economische macht op wereldniveau leidt. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen van een waarachtig vrije economie die gebaseerd is op goddelijke wetten.

3. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat de pers in Amerika in het bezit is en in de macht van een kleine media-elite. Deze elite gelooft dat informatiebeheer het grootste goed is. Vernietig en verteer alle krachten van de antichrist die de media gebruiken om de leugens van de antichrist te verspreiden en de waarheid achter te houden. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat alle Amerikanen de waarheid kennen.

4. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat Amerika niet een vrije regering heeft omdat alleen kandidaten die gesteund worden door de machtselite belangrijke politieke banen kunnen krijgen. Vernietig en verteer alle krachten van de antichrist die door de lobby-industrie heen werken en andere krachten die het democratische proces tegenwerken en de corruptie laten doorwoekeren. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen voor het Congres, de Senaat, het Witte Huis en de gerechtshoven.

5. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat de machtselite wereldwijd de energieprijzen manipuleert als middel om hun macht uit te breiden. Het Amerikaanse volk moet eisen dat er een verantwoord energiebeleid komt dat Amerika onafhankelijk maakt van buitenlandse olie en voorkomt dat ze meegezogen worden in een oorlog om olie. Vernietig en verteer alle krachten van de antichrist die de energie gebruiken om de wereld in hun macht te krijgen. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat er nieuwe technologie opkomt die goedkopen energie ter beschikking stelt aan alle mensen zonder dat de machtselite er macht over heeft.

6. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat wij moeten stoppen de internationale machtselite het buitenlandse beleid te laten domineren. We moeten eisen dat het Amerikaanse leger nooit in conflicten wordt gebruikt die geen ware vrijheid bevorderen, maar enkel wereldmacht op de agenda bevorderen. Zend oceanen vol met het licht van de violette vlam naar het beleid van Amerika in het buitenland en verteer alle rookgordijnen. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat alle Amerikanen de verborgen manipulaties zien en opkomen voor hun vrijheid.

7. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat ze de neiging moeten overwinnen om onze eigen regering te wantrouwen. Leer ons niemand te vertrouwen, maar dat God door de Amerikaanse regering heen kan werken wanneer wij bereid zijn de open deur te zijn voor Gods macht, wijsheid en liefde. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat alle Amerikanen handelen als de bewakers van het Moederlicht in Amerika en op de wereld.

8. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om de verslaving aan een comfortabele levensstijl te doorbreken. Wij moeten stoppen compromissen te sluiten voor onze grootste dromen en principes in ruil voor een materieel comfortabele levensstijl. Saint Germain, wek alle Amerikanen voor de spirituele visie op Amerika. Ik zegen Amerika en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat Amerika de voorloper op de Gouden Eeuw is.

9. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van de ware visie op het spirituele potentieel van Amerika. Zend oceanen vol met het licht van de violette vlam om de blindheid te verteren die voorkomt dat Amerikanen op zoek gaan naar het Christusbewustzijn in plaats van naar alle aardse bezigheden en pleziertjes. Maak ons bewust van de realiteit dat wanneer wij de IK BEN Aanwezigheid door ons heen laten werken, wij de macht, wijsheid en liefde krijgen om een Gouden Eeuw voor Amerika te manifesteren. Ik zegen alle Amerikanen en ik houd het volmaakte concept voor ogen dat haar overwinning zich naar alle naties zal verspreiden en leven, vrijheid en geluk aan alle mensen schenkt.

 

Saint Germain, maak alle mensen bewust van het bestaan van de geascendeerde meesters
Saint Germain, licht alle mensen voor over de macht van de vrije wil, zodat wij ons kunnen realiseren dat de geascendeerde meesters bereid is om alle duisternis uit deze natie te verwijderen, maar dat jij niet kunt handelen tot wij ervoor kiezen ons los te maken uit de duisternis. Ik gebruik nu mijn vrije wil om naar alle Amerikanen overal te roepen:

WORD WAKKER EN BESCERM DE VRIJHEID! (4x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam,
Jij komt naar de aarde in Christus’ eigen naam.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in iedereen te verhogen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette vlam, laat het vloeien.
Doordring alle leven hier beneden,
altijd stromend,
steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig.
We zijn zuiver,
we worden genezen.
In jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij
in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg
die de dageraad van een nieuwe dag brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzij om
en leiden ons de Gouden Eeuw in,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig regeert
en de mooiste droom van de hemel vervult.

4. O lieve Saint Germain en Jezus,
we komen dichter bij jullie en Maria.
Van jullie boven naar ons beneden
houden we een constante stroom in stand.

5. Samen brengen we nu het licht
dat de aarde tot zo’n stralende ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wakker maken.

6. De banier van Christus’ zege wordt door Michael
omhoog geheven opdat allen het kunnen zien.
Alle duisternis wordt vervangen door licht,
omdat de hele kosmos zo stralend schijnt.

7. O Saint Germain, we houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat we de Gouden Eeuw zien.
Een eeuw waarin al het leven vrij is.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Amerikanen los snijden van de duistere geesten en duistere energieën.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Amerikanen los snijden van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Amerikanen los snijden van de spirituele slavernij aan de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Amerikanen los snijden van de materiële slavernij aan de krachten van de antichrist.

Ik kies ervoor één met mij God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de krachten van de machtselite in Amerika bindt.

Amerika, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn Engelen van de Blauwe Vlam alle Amerikanen omgeven met een ondoordringbaar schild van de energie van de Blauwe Vlam. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle giftige energie die naar ons wordt toegezonden door de krachten van deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons, het menselijke ego, bindt, zodat de prins van deze wereld, wanneer hij komt, niets bij ons vindt. Ik geef het anti-zelf van Amerika op en ik aanvaard dat het wordt verteerd door de Violette Vlam en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat het anti-zelf van Amerika wordt vervangen door haar Christuszelf, nu en eeuwig.

Met het gezag van de Christusvlam in mij bevestig ik dat het koninkrijk van God in Amerika wordt gemanifesteerd. Het wordt gemanifesteerd door de Vrijheidsvlam, die door mijn IK BEN Aanwezigheid handelt en de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Aartsengel Michaël. Amen.