Je Goddelijke Plan kennen door de Kristallijnen Structuur van Goddelijke Leiding

ONDERWERPEN: Het kosmische standpunt – De kern van jouw wezen – Zuiver gewaarzijn kan niet begrepen worden – Je goddelijke plan – Een noodzakelijke stap – Word een echte student door je waarneming te onderzoeken – Hoe ascendeer je? – Wat is goddelijke leiding? – De verkeerde meesters en hun verkeerde studenten – Zeg een novene voor mij op

Geascendeerde Meester De Grote Goddelijke Leider, 14 december 2009

EUTAY (chant 14x) Als het mogelijk was, zou ik je bewustzijn vergroten opdat je de kosmos vanuit het verheven perspectief van een kosmisch wezen kon zien. De Grote Goddelijke Leider BEN IK en ik ben een kosmisch wezen. Begrip jij wat een kosmisch wezen is?

Let nu eens op je reactie op die vraag. Kwam je in de verleiding om “Ja” te zeggen? Want als dat zo is, moet ik je zeggen dat je niet kunt ‘begrijpen’ wat een kosmisch wezen is. De lineaire analytische geest kan niet doorgronden, kan niet de uitgestrekte uitspansels van een kosmisch wezen overbruggen. Daardoor is het niet een kwestie van inzicht, maar van weten – van ervaren, van één worden met en bereiken wat de antieken gnosis noemden.

Zo zou ik, als het mogelijk was, je optillen zodat je – al was het maar een fractie van een seconde – het perspectief van een kosmisch wezen zou kunnen zien. Ik zou jou met me omhoog nemen, helemaal door mijn wezen, door de kristallijnen structuur die IK BEN. Ik zou je helemaal omhoog tillen, tot bovenaan de top van de kristallen piramide van mijn Wezen. En die top is het ene punt, de eenpuntigheid, mijn geliefden, geconcentreerd boven de witte kubus die tussen Alpha en Omega in zit in de Grote Centrale Zon.

Mijn geliefden, een kosmisch wezen is een kosmisch wezen, omdat het – let op: niet ‘hij’ of ‘zij’ zoals jullie op aarde dat opvatten – zijn bewustzijn verhoogd heeft, zijn zelfgewaarzijn, naar dat punt waarop het weet dat het zijn oorsprong vindt in de eenpuntigheid die inderdaad de kruising is van de stroom van het cijfer 8 tussen Alpha en Omega. Dat kruispunt, die eenpuntigheid, is het portaal, de poort, de open deur, tussen deze wereld van vorm en de Schepper die het uit zijn eigen Wezen geschapen heeft.

Je kunt natuurlijk zeggen dat “Zonder hem niets gemaakt werd dat gemaakt werd.” Dat betekent natuurlijk dat het Wezen van de Schepper overal in de wereld van vorm zit. Maar er is geen plek in de wereld van de vorm, behalve de centrale zon waar een directe opening is naar het Wezen van de Schepper. Daardoor is dit het bevel van de Schepper dat naar de wereld van vorm uitstroomt: “Laat er Licht zijn! Laten we ons een mens maken naar ons eigen beeld en onze eigen gelijkenis en laat hem de heerschappij over de aarde, over de wereld van vorm, over het materiële universum, krijgen.”

Het kosmische standpunt
Als ik je, maar één seconde kon meenemen, om op die witte kubus te zitten en over de uitgestrekte kosmos heen te kijken die voor jou ligt – met haar miljoenen melkwegstelsels, miljoenen lagen en sferen en compartimenten – als je dat een fractie van een seconde zou kunnen zien, zou jouw leven, jouw perspectief op het leven, ogenblikkelijk veranderen. Let op wat ik zeg. Je perspectief op het leven IS jouw leven – tot je beseft dat jij meer bent dan jouw perspectief, dat jij meer bent dan elk willekeurig perspectief, dan welk zelfgevoel ook dat gecreëerd werd om jouwe uitdrukkingsvorm, jouw ervaringen, in de wereld van vorm te faciliteren.

Jullie kunnen de centrale zon niet ervaren, de witte kubus, de troostende, helende, totaal heel zijnde Aanwezigheid van Alpha en Omega, je kunt dit niet ervaren als menselijk wezen, dat zichzelf als mens ziet. Hoe kun je de allerhoogste werkelijkheid ervaren, dat juist dat beginpunt van de wereld van de vorm is. Je kunt dat ervaren, omdat de kern van jouw wezen een verlengstuk van het Wezen van de Schepper zelf is.

De kern van je wezen is bekend bij – of liever is ervaren door – de mystici in alle tijden. Het wordt in de oude Veda’s genoemd en beschreven in woorden, het wordt beschreven in het taoïsme, het boeddhisme, in het christendom, soms versluierd, soms overduidelijker. Maar in alle mystieke, spirituele leringen op de wereld, de Kabbala, de Soefi’s, ze hebben het allemaal – die beschrijving van dat iéts wat de kern van je wezen is. Dat iets wat jou ervan ervan bewust maakt dat jij bestaat als individueel wezen. Want jij bent trouwens een individueel wezen, je bent een verlengstuk, een individualisatie, van je Schepper.

Mijn geliefden, let op het subtiele onderscheid dat aanleiding heeft gegeven tot een subtiele leugen. Individualiteit betekent niet beslist gescheidenheid. Je werd niet als apart wezen geschapen, als een afgescheiden zelf. Je werd geschapen als individueel wezen, dat een bepaald perspectief heeft, dat de wereld van vorm vanuit een bepaald gezichtspunt ziet. Dat punt, is echter niet een apart punt in ruimte of tijd. Het is weer eenpuntigheid, mijn geliefden, want ieder punt is echt eenpuntig – als het bewust is van zichzelf als verlengstuk van het Wezen van de Schepper.

Dit is dan jouw potentieel om je zelfgewaarzijn te verhogen tot je het volledige gewaarzijn bereikt van de Schepper. In tegenstelling tot wat sommige leringen beweren, betekent dit niet dat jij je individualiteit verliest. Want zelfs jouw Schepper heeft individualiteit – hoewel die heel ver boven een mens op aarde staat, zelfs boven die van een geascendeerde meester, dat jij het nauwelijks kunt doorgronden.

Toch heeft de specifieke Schepper dit universum geschapen als uitdrukkingsvorm van zijn eigen creativiteit en individualiteit. Er zijn andere manieren waarop een universum geconstrueerd kan worden en jullie wetenschappers gaan beseffen dat jullie specifieke universum afhangt van een serie constanten die zo delicaat in evenwicht zijn dat jullie specifieke levensvorm – vooral de op koolstof gebaseerde vorm van leven die jullie fysieke lichaam vormt – gewoon niet had kunnen bestaan als één van die cruciale constanten maar enigszins anders was geweest.

Wel, mijn geliefden, het betekent niet dat als deze constanten verschillend waren geweest, er geen leven had bestaan. Er hadden andere levensvormen bestaan, maar jullie specifieke Schepper koos ervoor om de constanten op deze specifieke manier in evenwicht te brengen om deze specifieke levensvorm te creëren die jullie in jullie universum zien. Om je de waarheid te zeggen kun je naar andere melkwegstelsels en wereldsystemen gaan, zelfs in jullie vormwereld, waar je andere vormen van leven kunt vinden, want er is, er is daar een enigszins ander evenwicht. Niettemin is mijn punt het volgende: Je Schepper is een individueel wezen uit het Al-zijn van God. Jij bent een individueel wezen uit het Al van jouw Schepper. Je hebt het potentieel om je zelfgewaarzijn te vergroten tot dat niveau van Schepperbewustzijn, waardoor jij je daarna kunt kwalificeren om jouw eigen wereld van vorm als uitdrukkingsvorm van jouw wezen, jouw individualiteit, jouw creativiteit, te scheppen. Daarom ben jij medeschepper. Je leert door met je Schepper mede te scheppen, tot je een schepper wordt die je eigen creatie kunt definiëren.

De kern van jouw wezen
En wat is dan die kern van jouw wezen, dat in zelfgewaarzijn kan groeien? Nu, het is die eenpuntigheid, dat op één punt lijkende verlengstuk van het Wezen van de Schepper. We hebben dat de Bewuste Jij of het bewuste zelf genoemd. Andere mystieke leringen hebben het andere namen gegeven, dat kan ‘atman’ of wat ook maar zijn.

Tenzij je ervan houdt om spijkers op laag water te zoeken, is het woord niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is het concept dat er, hoe je het ook noemt, een kern in je wezen zit die je bewust maakt – niet bewust van een specifieke vorm van het zelf. Want deze kern van jouw wezen, deze Bewuste Jij, is niet een zelf zoals het soort zelf dat je hebt gecreëerd als uitdrukkingsvorm in de wereld van vorm. Dat zelf – dat bedoeld wordt om je tot uitdrukking te brengen – heeft een vorm; jouw Bewuste Jij heeft geen vorm. Dat is zuiver gewaarzijn.

Let op dat de lineaire geest niet het concept kan bevatten van de Bewuste Jij. Jij kunt het concept van de Bewuste Jij niet vatten – als je het concept van de Bewuste Jij als concept ziet. Mijn geliefden, het is geen concept. Maar wanneer we jullie een lering geven die in woorden wordt uitgedrukt, zijn we gebonden aan de beperkingen van de woorden zelf. En daarom kan de lineaire geest, zodra iets in woorden beschreven wordt, er een concept van maken – dat je dan weer kunt beschrijven, er woorden aan toevoegen, argumenten voor of tegen voor kunt bedenken, het echt of onecht noemen.

Maar zie je, we gaven de leringen over de Bewuste Jij, omdat we weten dat er enkelen zijn die het zullen begrijpen. Ze begrijpen het, omdat ze zich als de Bewuste Jij hebben ervaren, gescheiden van een specifiek zelf dat ze hebben gecreëerd, want de Bewuste Jij is zuiver gewaarzijn. En er zijn mensen onder de top 10 procent die spontaan – zonder diverse oefeningen, zoals meditatie of contemplatie – dat zuivere gewaarzijn ervaren hebben, waardoor de Bewuste Jij zichzelf ervaart als meer dan enig zelf dat hij in de wereld van vorm geschapen heeft – en daarom ervaart dat hij vrij is. Hij wordt door niets aan de wereld van vorm gebonden. Hij kan nooit door iets aan de wereld van vorm gebonden worden. Tenzij hij ervoor kiest dat individuele zelf in te gaan, zodat hij dan de wereld ziet vanuit dat zelf, de wereld door het filter van dat zelf ziet en daardoor een ogenblik kan vergeten dat hij meer is – dat hij zuiver gewaarzijn is.

Er zijn zeker veel mensen op deze planeet, de overgrote meerderheid, die nog nooit zuiver gewaarzijn hebben ervaren. We zijn ons er heel erg gewaar van, mijn geliefden, dat als je nog nooit zuiver gewaarzijn ervaren hebt, de leringen over de Bewuste Jij eenvoudig een concept voor jou zullen zijn – waar je lineaire analytische geest zijn gebruikelijke werk mee zal doen. Afhankelijk van je bewustzijnsstaat, afhankelijk van je drama’s, je inzicht of je gebrek daaraan, zul je beelden projecteren op de leringen over de Bewuste Jij. Je zult ermee doen wat je wilt. Je nagelt ze misschien aan het kruis, en noemt ze zus of zo, maakt er een gesneden beeld van – in plaats van, wat je in het ideale geval moet doen, de diepte van een spirituele lering doorgronden, het niet bij woorden laten, mijn geliefden, boven de woorden gaan staan tot je gnosis bereikt met de Geest achter de woorden.

God is een Geest en zij die hem aanbidden, moeten dat in geest en waarheid doen. Zij die God zouden kennen, moeten hem in de Geest kennen, want je kunt God niet met de eindige geest (het denken) kennen. God is oneindig – kan niet met de eindige geest doorgrond worden. Het is een eenvoudige waarheid, mijn geliefden, maar er zijn mensen die steeds maar weer opnieuw geïncarneerd zijn in religieuze kringen – maar zij hebben dit heel basale concept door buiten de leringen van de buitenwereld om te gaan, nog steeds niet begrepen, door rechtstreeks naar de Geest te gaan en gnosis met de Geest te ervaren. Waardoor jij dat eenzijn kent – jij ervaart het.

Zuiver gewaarzijn laat zich niet begrijpen
Mijn geliefden, de schoonheid van jouw bewuste zelf is dat het zuiver gewaarzijn is. Daarom kan je bewuste zelf zich in een beperkt zelfgevoel projecteren en in feite geloven – een geloofwaardige ervaring krijgen – dat je een beperkt menselijk wezen bent, een sterfelijke zondaar. Als je die ervaring wenst te hebben, kun je die krijgen, omdat jouw bewuste zelf naar binnen kan gaan en de wereld vanuit dat binnenste ervaren.

Maar het mooie is dat je bewuste zelf altijd alleen maar zuiver gewaarzijn is en zich dus de andere kant op kan projecteren. In plaats van zich naar beneden te projecteren naar de lagere niveaus van vibratie, kan het zichzelf net zo goed omhoog naar de hogere niveaus van vibratie projecteren en daarom zich naar het eenzijn met een spiritueel wezen, zich zelfs in de Grote Centrale Zon projecteren – en nog verder om de Schepper te ervaren, waar hij per slot van rekening maar een druppel uit de oceaan van het bewustzijn van de Schepper is.

Begrijp je dat, tot je verder gaat dan de lineaire analytische geest, pas als je verder gaat dan het gescheiden zelf, je bestaan als verlengstuk van het wezen van de Schepper, als zuiver gewaarzijn, gewoon een theoretisch concept is? Je kunt er voor of tegen zijn. Mijn geliefden, er zijn mensen die leven na leven voor of tegen diverse spirituele concepten zijn. Wij, de geascendeerde meesters, respecteren de vrije wil. Als mensen deze ervaring oneindig willen, gaan ze hun gang maar, binnen de grenzen van de Wet van Vrije Wil. Toch gebruiken wij, de geascendeerde meesters, onze aandacht niet om dergelijke mensen te helpen, want ze hebben zichzelf onderworpen aan de wet van actie en reactie – de harde leerschool.

Ze kunnen zich religieus noemen. Ze kunnen een heiliger dan gij houding aangenomen hebben, waardoor ze denken dat ze alles beter weten dan alle anderen, want ze hebben een volmaakt geloofssysteem gecreëerd waarvan ze geloven dat alles erin past, zelfs de Schepper zelf. En dus werd deze wet bedacht om ervoor te zorgen dat deze mensen precies terug gespiegeld krijgen wat ze uitgezonden hebben. En ze zullen blijven oogsten wat ze gezaaid hebben tot ze er genoeg van krijgen en zeggen: “Er moet meer in het leven zijn dat wat ik nu op dit moment ervaar.” En wanneer je op dat punt aankomt, dat je meer wilt dat wat je op de kosmische spiegel geprojecteerd hebt, op dat moment kun je met het spirituele pad beginnen waarop wij, de geascendeerde meesters, jou kunnen helpen.

We kunnen je leringen geven die ontworpen zijn om je bewustzijn, je inzichten, te vergroten. We kunnen je technieken geven en hulpmiddelen om je te helpen spirituele energie op te roepen. En daarom kun je beginnen aan de reis om de sluier dunner te maken, de sluier van Maya, tot je er doorheen gaat zien. Maar wat zie je als je door de sluier van Maya heen begint te zien? Het is niet, zoals enkelen verwachten, dat prachtige koninkrijk der hemelen daarboven, met al die prachtige kenmerken waar je misschien over gehoord of gelezen hebt.

Let op wat ik nu hier zeg opdat je het niet verwart met een of ander beeld in de lineaire geest. Er zijn zeker mensen op aarde die echte ervaringen van het spirituele rijk ervaren hebben. En ze zijn teruggekomen om erover te vertellen. Maar mijn punt is dat wanneer je aan het spirituele pad begint, wanneer je begint de sluier van Maya op te heffen die je eigen specifieke geest bewolkt, wat je dan ziet is niet een verheven visie van het spirituele rijk in al haar schoonheid, hoewel al die schoonheid echt is en daar ook is. Nee, wat je in het begin ziet, zijn glimpen van zuiver gewaarzijn, zuiver bewustzijn. Waarin je bewuste zelf – dat zich tot nu toe bewust van zichzelf is geweest als menselijk wezen – zichzelf begint te zien als meer dan een mens, dat zuiver gewaarzijn ervaart, wat jou bewust maakt van je bewuste zelfbewustzijn van het feit dat het nooit gevangen kan blijven in deze wereld van vorm of enig zelfgevoel dat hij in zijn innerlijk gecreëerd heeft.

Er is niets wat je bewuste zelf kan bevatten, en dat beseft je bewuste geest wanneer het zichzelf als zuiver gewaarzijn ervaart, buiten elk zelf op deze wereld om – zuiver, niet vervuild gewaarzijn. Dan begin je dat in te zien. Er zijn spirituele tradities, zoals het oosters boeddhisme, waarin ze een serie door de tijd heen geteste technieken en methodes hebben om mensen hun geest te laten verstillen tot ze zuiver gewaarzijn ervaren.

Jouw goddelijke plan
Het doel van alle echte leraren uit het Oosten is om de student op het punt te brengen waarop hij of zij zuiver gewaarzijn, zuiver bewustzijn, ervaart. Veel van deze instrumenten en technieken, veel van deze systemen zijn deugdelijk en waardevol, maar ze zijn in de allereerste plaats deugdelijk en waardevol voor de soort zielen, de soort levensvormen, die meestal in het Oosten incarneren en die er meer op toegerust zijn om het leven te ervaren – een toegewijde vorm van yoga.

De levensvormen die in de allereerste plaats in het Westen incarneren, zijn meer toegerust voor een actief leven. Ze willen begrijpen, het zijn meer praktische realisten, die niet alleen hier zijn om te ervaren, maar om mede te scheppen – niet alleen om waar te nemen, maar een hogere visie te projecteren op het Ma-terlicht. En zo zie je, dat als je in het Westen geboren bent, het waarschijnlijk is dat je tenminste in deze incarnatie de ervaring krijgt van niet passief waarnemen, maar om actief mede te scheppen. Dit mijn geliefden, is een belangrijk besef voor degenen die erin geïnteresseerd zijn om hun goddelijke plan te ontdekken en dat goddelijke plan in dit leven uit te voeren.

Wat is een goddelijk plan eigenlijk? Het is een plan dat vanuit een bewustzijnsstaat gemaakt wordt die boven de eigenschappen staat die bij de mensen op aarde zo gewoon zijn. Je hebt niet het soort zelf dat je door vele levens heen hebt gecreëerd – je kijkt niet vanuit dat soort zelf – wanneer jij je goddelijke plan creëert, in samenwerking met je spirituele leraren. Je bewuste zelf heeft een stap achteruit gedaan uit dat expressieve zelf dat je gedurende vele levens gecreëerd hebt. Je ziet daarom duidelijk de beperkingen van dat zelf. Je ziet waar het nog verbeterd moet worden, maar je ziet ook dat de overtuigingen die hij is gaan accepteren en hoe die overtuigingen getranscendeerd moeten worden voor je een stap hogerop kunt doen naar een hogere ervaring, en vooral voor je een echte medeschepper kunt worden die het koninkrijk van God mede helpt te scheppen op aarde in plaats van een andere manifestatie.

Zie je wat we gezegd hebben over de Bewuste Jij? De Bewuste Jij kunt niet ophouden met bewust zijn en daarom kan de Bewuste Jij niet stoppen met medescheppen. Zelfs als het bewuste zelf zichzelf beschouwt als de laagste mens op aarde, het meest egoïstische, primitieve menselijke wezen op aarde – een psychopaat die er enkel op uit is anderen te kwellen – zelfs die persoon is constant aan het medescheppen door de bekwaamheid van de geest te gebruiken om beelden op het Ma-terlicht te projecteren. Die beelden zijn laag, ze zijn op geen enkele manier in overeenstemming met de hogere visie van het koninkrijk van God op aarde, maar ze zijn nog steeds een vorm van medescheppen. Omdat ze op precies dezelfde manier op het Ma-terlicht geprojecteerd worden als een hoger beeld dat op het Ma-terlicht wordt geprojecteerd.

Je bewuste zelf is wie hij denkt dat hij is. Hij is hoe hij zichzelf beschouwt, in die zin dat hij medeschept door het zelfgevoel dat hij op dat moment heeft, waar hij zich mee identificeert. Welke beelden er ook in het patroon zitten, de structuur, van dat zelf, zijn de beelden waardoor het licht van het bewuste zelf heen stroomt. En die beelden vormen de filmstrook van het gescheiden zelf dat op het scherm van het Ma-terlicht wordt geprojecteerd.

Laat je niet door de schijn bedriegen. De hoogst spiritueel geëvolueerde persoon op aarde creëert niet op een fundamenteel andere manier dan iemand die het laagste bewustzijn heeft. Ze hebben beide een bewust zelf dat de open deur is voor het licht van de IK BEN Aanwezigheid dat naar het materiële frequentiespectrum stroomt. Ze identificeren zich beide met een bepaald zelf, een bepaald mentaal kader en ze projecteren het licht door de beelden in dat mentale kader. Het is enkel een kwestie van hoe zuiver het zelfgevoel is, hoeveel het zelfgevoel wel of niet in overeenstemming is met de IK BEN Aanwezigheid is.

Daardoor heeft iemand met een hoge spirituele verworvenheid een zelfgevoel dat veel meer in overeenstemming is met zijn of haar IK BEN Aanwezigheid. Het gevolg is dat er een grotere opening is waardoor het licht door het uiterlijke bewustzijn van iemand heen kan stromen. En daardoor heeft iemand veel meer macht om zelf te creëren, zoals Jezus demonstreerde toen hij de doden opwekte, toen hij verschrompelde ledematen genas, toen hij het lichaam van lepra zuiverde en andere zogenaamde wonderen verrichtte, die de grootste psychopaat op aarde nooit zou kunnen uitvoeren. Begrijp echter dat het hetzelfde bewustzijn is, met dezelfde kwaliteit, alleen met een andere intensiteit, en een andere kwantiteit heeft.

Een noodzakelijke stap
Dus je ziet, mijn geliefden, wanneer je op het punt komt dat je meer verlangt, dat je een hoger pad wenst, wanneer je het gewaarzijn bereikt dat er misschien een bedoeling met jouw leven is, dat je misschien een levensplan hebt – en je dat plan zou willen weten, je helder zou willen zien of je dat plan misschien bewust zou kunnen uitvoeren. Op dat punt moet je een absoluut noodzakelijke stap doen. Je zult nooit je goddelijke plan bewust ontdekken tot jij je bewust wordt van het mechanisme van waarneming.

De waarneming is de grote val voor het bewuste zelf. Als je eenmaal een apart zelf gecreëerd hebt, als je bewuste zelf eenmaal in die creatie, dat mentale kader, gestapt is en zich ermee vereenzelvigd heeft, dan zal het bewuste zelf geloven dat wat het door dat mentale kader waarneemt niet een waarneming, maar de realiteit is. Het is geen beeld van hoe de werkelijkheid werkt – nee, het is de werkelijkheid zelf. Dat is – juist dan op dat moment – de scheidslijn tussen degenen die geholpen kunnen worden door de geascendeerde meesters en degenen die niet geholpen kunnen worden door de geascendeerde meesters. De scheidslijn – je huidige waarneming van het leven – is niet de hoogst mogelijke. Het is niet de enige manier om naar het leven te kijken.

Wat is de realiteit die we steeds maar weer in dictaten, wat is het enige dat we hebben uitgedrukt, uitgelegd? Dat jij momenteel in een lagere bewustzijnsstaat bent dan de geascendeerde meesters en dat jij om de kruising die je naar de geascendeerde staat brengt over te steken, jouw bewustzijn moet verhogen. Je moet je bewustzijn zuiveren van menselijke elementen die niet door die opening heen kunnen.

Hoe vaak hebben wij dit al niet op verschillende manieren gezegd? Hoe moeilijk is het om het verband tussen je huidige bewustzijnsstaat en je waarneming te begrijpen? Hoe moeilijk is het om te doorgronden dat jouw waarneming, omdat jij in een lagere bewustzijnsstaat bent – die je, naar ik hoop, herkent – niet zuiver is. Die kan niet zuiver zijn. Als die zuiver was, zou je niet in die lage bewustzijnsstaat zijn, want je bewustzijnsstaat is net een gekleurde bril die je waarneming kleurt, omdat jouw bewuste zelf door die gekleurde bril heenkijkt. En daardoor wordt alles wat je ziet op deze wereld gekleurd door je bewustzijnsstaat, je mentale kader.

Dit is precies het besef dat de sleutel is om iemand met een katapult naar die rijken te schieten, waarin wij, de geascendeerde meesters, dat opmerken en zeggen: “Ah, hier komt een student waar wij mee kunnen werken.” Let op dat een lering van een geascendeerde meester vinden, lid worden van een organisatie van een geascendeerde meester, urenlang decreten en rozenkransen opzeggen, dit alles zal je niet kwalificeren om de student te zijn waar wij, de geascendeerde meesters, rechtstreeks mee kunnen werken op innerlijke niveaus. Veel leden van organisaties van geascendeerde meesters zijn niet klaar om een innerlijke, rechtstreekse relatie met ons te onderhouden – daarom zitten ze in die organisatie in de buitenwereld en zijn ze aan de leringen in de buitenwereld gehecht. Daarom kunnen ze of zullen ze niet verder dan die lering kijken, ons niet horen, onze Aanwezigheid niet rechtstreeks ervaren.

Word een echte student door je waarneming te onderzoeken
Wat is er dan voor nodig om een echte student te worden – een student die zijn goddelijke plan kan bevatten op een bewuste manier, in plaats van dat goddelijke plan op een niet-bewuste manier uit te voeren, zoals velen van jullie trouwens doen? Veel van degenen die trouwens lid zijn van organisaties van geascendeerde meesters, zijn dat, omdat ze hun goddelijke plan gevolgd hebben bij belangrijke details in hun leven. Bij de grote belangrijke beslissingen hebben ze wel wat leiding gevoeld die hen in staat heeft gesteld om de juiste keuze te maken. Alleen hebben ze niet het grote plaatje gezien, ze hebben hun plan niet gezien, ze hebben niet begrepen waarom ze die keuze moesten maken, waarom dat zo belangrijk was. Ze hebben niet begrepen wat ze van een bepaalde situatie moesten leren, hoewel in veel gevallen ze het toch wel geleerd hadden door de harde leerschool.

Maar wat moeten degenen die voor de harde leerschool willen slagen, doen, wat moeten jullie zien? Je moet op het punt komen dat je bereid bent je waarneming te onderzoeken. Dat je bereid bent te zeggen, geliefde Jezus, geliefde Moeder Maria, Geliefde Grote Goddelijke Leider, geliefde Saint Germain, geliefde Master MORE – welke meester je maar het meest in je hart voelt, je moet zeggen: “Onderwijs me, toon me wat ik niet kan zien door mijn huidige waarneming, mijn huidige gemoedstoestand. Til de sluier op, die gecreëerd is door mijn huidige waarneming opdat ik verder kan kijken en zien dat ik meer ben, dat de waarheid meer is, dat de Geest meer is, dat jij als geascendeerde meester meer bent dan het beeld dat ik nu van jou heb. Want ik zou je in geest en in waarheid willen kennen, niet volgens een beeld dat door mijn huidige waarneming wordt beperkt.”

Waarom denk je dat zoveel meesters gezegd hebben: “IK BEN méér dan dit?” Omdat het tijd is voor degenen onder jullie die er klaar voor zijn om een stap hogerop te doen en te beseffen dat als wij meer zijn, jij meer bent. Jij bent meer dan jouw waarneming. Maar je zult niet zien dat jij meer bent dan jouw waarneming tot jij je geest opent en erkent: “Er is iets wat ik niet zie. Mijn waarneming wordt gekleurd door mijn huidige bewustzijnsstaat, zelfs mijn sekse, mijn ras, mijn religie, mijn achtergrond, mijn nationaliteit.”

Zelfs je analytische lineaire geest kan je helpen te zien dat je waarneming gekleurd is, als je kijkt naar hoe je opgevoed bent om op een bepaalde manier naar het leven te kijken, volgens je religie, je politieke systeem, je ras, je nationaliteit en wat dies meer zij. En je beseft dat wanneer je andere mensen ontmoet die opgegroeid zijn in een andere omgeving, dat die enigszins anders naar het leven kijken – of misschien wel heel anders – dan jij geleerd hebt naar het leven te kijken. En dit helpt je dan te beseffen dat jouw manier van kijken naar de wereld gewoon maar één manier was – niet de enige manier, niet beslist de enige waarheid.

Hoe zul je ooit de waarheid leren kennen, de echte waarheid? Alleen wanneer je herkent dat wat jij op dit moment als de waarheid ziet, niet de allerhoogste waarheid is. Het is iets dat gekleurd wordt door jouw waarneming, het is een mentaal beeld. Dat is het begin van wijsheid, dat is het begin van het spirituele pad, waarop je geleid kunt worden door de geascendeerde meesters. En waar je kunt beginnen de sluier op te tillen, zodat jij bewust jouw goddelijke plan kunt zien, het bewust begint uit te voeren, met de stroom van de Rivier van Leven mee te gaan in plaats van in het donker te schuifelen. Soms op je goddelijke plan stuitend, maar heel vaak belangrijke kansen missend die je niet ziet, omdat je enkel ziet wat jij wilt zien, wat jouw ego wil dat je ziet of wat jij, als bewust zelf, wilt ervaren.

Hoe ascendeer je?
Ik heb een decreet uitgegeven die mijn causale lichaam ontsluit voor degenen die bereid zijn mij te kennen als de Grote Goddelijke Leider, als kosmisch wezen, als de kristallijnen structuur die helemaal God, de Schepper, de Centrale Zon, de witte kubus tussen Alpha en Omega bereikt. Toch is het decreet op zich niet een garantie dat degenen die het opzeggen, zelfs degenen die het vaak opzeggen, de sluier optillen. Je moet bereid zijn om aan de eis van Omega te voldoen – de beperkingen van waarneming erkennen. En om bereid te zijn om verder te kijken, om iets te zien wat je nog niet eerder gezien hebt, iets wat jouw ego niet wil dat je het ziet, iets wat je tijdgenoten niet willen dat je ziet – omdat ze je niet willen verliezen, ze willen niet dat je boven hen uitstijgt, ze willen niet dat je gaat, dapper gaat, waar nog nooit iemand gegaan is, zoals zij zeggen, mijn geliefden.

Zie je niet dat de enige manier waarop wij, de geascendeerde meesters, jou kunnen helpen, is als jij bereid bent te zien wat jij niet ziet? Wat is goddelijke leiding? Is het een dwangbuis? Is het zo dat als je kiest voor goddelijke leiding, ik van je vraag dat jij je vrije wil aan mij geeft, zodat jij net een robot wordt of een marionet aan een touwtje?

Denk je dat ik hierboven zit als één of andere dictator die jouw vrije wil wil overnemen en jou vertellen wat jij bij iedere stap in je dagelijkse leven moet doen? “Koop deze kleren, doe dit, eet dat, ga hierheen of daarheen.” Denk je dat een kosmisch wezen jou op microniveau wil managen en je vrije wil wil overnemen? Hoe kan je vrije wil overnemen jou ooit helpen om die ene stap te doen die noodzakelijk is om jou te laten ascenderen, om een ingewijde, een meester te worden – namelijk om volledig en definitief verantwoording te nemen voor je eigen gemoedstoestand, voor je eigen gebruik van je vrije wil?

Hoe kan dwang jou ooit helpen om verantwoording voor jezelf te nemen? Je kunt niet gedwongen worden om verantwoording voor jezelf te nemen – als dat het geval was, dan zou de duivel al heel lang geleden ieder mens gedwongen hebben te ascenderen. Want dat is zijn doel – bewijzen dat je inderdaad door dwang kunt ascenderen – maar dat kan niet. Dan zou de duivel zelf al geascendeerd zijn, maar dat is niet zo, en hij zal dat ook nooit doen, omdat je niet door dwang kunt ascenderen, je kunt niet gedwongen worden te ascenderen.

Je kunt enkel ascenderen door bereid te zijn de verantwoording te nemen voor jezelf, door te erkennen dat je waarneming vervuild is door jouwe mentale kader, door jouw persoonlijke drama, door de epische drama’s die je bent gaan accepteren. Die epische drama’s die gecreëerd zijn door de duivel zelf om je in de val te laten zitten van een mindere bewustzijnsstaat, zodat je nooit in staat zult zijn om de waarheid te begrijpen dat je meer bent dan je gescheiden zelf die denkt dat hij in het epische drama moet strijden.

Jij bent meer dan elk zelfgevoel dat je op deze wereld gecreëerd hebt, omdat jij zuiver bewustzijn bent. Als je een zelfgevoel hebt dat wereldse eigenschappen heeft, dan kun JIJ nooit deze wereld transcenderen. Maar je KUNT deze wereld WEL transcenderen, zoals bewezen is door degenen die voor jou geascendeerd zijn. Maar wat ascendeert er? Dat is niet jouw wereldse zelf. Niemand kan naar de hemel terug ascenderen als hij niet uit de hemel is afgedaald. En de persoon die uit de hemel is afgedaald, is jouw bewuste zelf, dit zuivere gewaarzijn.

Maar wanneer je terug ascendeert naar de hemel door gewaar te worden van jezelf als dat zuivere gewaarzijn, ben je ook gewaar van jouw ervaringen in de wereld van vorm. En daardoor ben jij meer dan je was toen je afdaalde, toch ben jij niet anders dan voor je afgedaald bent, je bent meer ervan. Meer van die essentiële eigenschap waarmee jij begiftigd werd, je individualiteit, die in je IK BEN Aanwezigheid verankerd zit.

Wat is goddelijke leiding?
Daardoor ben ik een kosmisch wezen, IK BEN één met de vlam van goddelijke leiding, maar wat is goddelijke leiding? Het is niet een specifieke instructie om dit te doen of dat te doen, dit te geloven, of dat te geloven. Goddelijke leiding is een levende bewustzijnsstroom.

Je hebt gehoord dat ik de persoonlijke goeroe was van Saint Germain, maar ik was niet de eerste goeroe van Saint Germain. Hij heeft andere goeroes gehad, voor hij naar een bewustzijnsniveau steeg waarop hij bereid was om de beperkingen van zijn eigen waarneming te erkennen. En toen was hij in staat om zijn voordeel te doen met de goddelijke leiding die ik hem gaf. Want je hebt gehoord dat er gezegd wordt dat Saint Germain geascendeerd is door één miljoen juiste beslissingen te nemen. Nu, die beslissingen waren geen beslissingen waarin ik tegen hem zei: “Doe dit” en hij ervoor koos om blindelings te gehoorzamen. Dat waren beslissingen waarin hij voor een keuze stond, waardoor je met de uiterlijke geest niet kon zien wat goed of fout was.

En zo stemde hij zich af – met zijn innerlijke wezen – op de Aanwezigheid die ik ben, op de bewustzijnsstroom die ik ben. En daardoor heeft hij de vibratie die ik ben gelezen en door die vibratie te lezen, was hij in staat te weten dat wat twee keuzes leken die mogelijk waren in zijn gewone geest, geen van beide keuzes de juiste was. Ze vertegenwoordigden enkel het ene uiterste en het andere uiterste op de dualistische bewustzijnsschaal. En daardoor, door zich aan te sluiten bij goddelijke leiding, was hij in staat een derde optie te zien die hij daarvoor niet kon zien en hij wist dat dit de juiste keuze was in die specifieke situatie.

Zie je de essentiële sleutel hier? Wanneer je een situatie op deze wereld tegenkomt – waarin je denkt: ”Ik moet kiezen tussen twee polariteiten, twee uitersten, twee handelswijzen” – dan zul je, als je waarneming vervuild is, naar die situatie kijken door die waarneming. Jouw waarneming zal een keuze maken die gebaseerd wordt op jouw mentale staat, je zult denken dat je waarneming accuraat is. En daarom zul je een keuze maken die gebaseerd wordt op die waarneming – dan zul je één van de dualistische uitersten kiezen. Omdat je met je vervuilde waarneming niet in staat bent iets anders te zien dat boven die twee dualistische polariteiten staat. En daardoor zul je keuzes maken die niet de hoogst mogelijke keus zijn.

Je kunt er nog steeds van leren, maar je leert door de harde leerschool, niet door de school van goddelijke leiding. Want je bent niet op die school gegaan van goddelijke leiding, want je bent niet bereid geweest om verder dan je waarneming te kijken en af te stemmen op mijn Aanwezigheid. Je stemt je niet af op mijn Aanwezigheid door te zeggen: “Grote Goddelijke Leider, moet ik dit doen of dat doen.” Want ik ben een kosmisch wezen dat niet ín de dualiteitsstaat is.

Dus kom me geen leiding vragen over wat je specifiek moet kiezen. In plaats daarvan kom je me vragen: “Geliefde Goddelijke Leider, toon me jouw echte Aanwezigheid. Ik wil graag jouw stroom van bewustzijn kennen, ik zou graag één zijn met die stroom van goddelijke leiding, ik zou graag die stroom van goddelijke leiding omhoog willen volgen door de kristallijnen structuur die jij bent, tot ik op de witte kubus kan zitten tussen Alpha en Omega en zo het kosmische perspectief krijg op mijn situatie op aarde. Opdat ik kan zien wat ik nu niet zie opdat ik de echte keus, de Christuskeuze in deze situatie, kan bevatten. De Christuskeuze die boven de dualistische uitersten staat – waarvan ik erken dat die door mijn waarneming worden gecreëerd, de waarneming die uit mijn drama’s ontstaat, zelfs gekleurd door de epische drama’s van het gevallen bewustzijn. Het bewustzijn van de antichrist dat me laat denken dat ik maar twee opties heb, die beiden door de dualiteit bepaald worden. Grote Goddelijke Leider, til de sluier op opdat ik verder dan de dualiteit kan zien en de helderheid van goddelijke leiding echt kan zien.”

De verkeerde meesters en hun verkeerde studenten
Dan kan ik jullie helpen, mijn geliefden. Dan kan ik je goeroe zijn – wanneer je bereid bent de misvatting te zien, het vooroordeel, de dualiteit van jouw eigen waarneming – waarvan je altijd zo zeker was dat die accuraat was. Je bent bereid om de schok te verdragen van plotseling zien hoe beperkt, hoe bevooroordeeld, hoe inaccuraat, jouw waarneming was, hoe ver die afstond van het perspectief van een geascendeerde meester, van de Christuswerkelijkheid. Dit kan een heftige schok zijn. En wanneer je aan het proces begint om de sluier op te tillen, zul je door veel schokken gaan.

Deze bereidheid om de schok te verdragen om je waarneming te moeten betwijfelen, je waarneming te laten onthullen als inaccuraat, dit is het kenmerk van een chela van de echte geascendeerde meesters. In tegenstelling tot degenen die enkel de bevestiging zoeken dat hun waarneming accuraat is – die enkel willen horen wat bevestigt wat ze willen zien en dat wat ze willen zien de absolute waarheid is, zelfs goddelijke leiding. Dat zijn geen studenten, chela’s, van de geascendeerde meesters. Dat zijn studenten van de verkeerde hiërarchie, degenen die met zichzelf pronken als geascendeerde meesters en je beloven dat ze je in de hemel kunnen brengen zonder dat je de balk uit je eigen oog hoeft te halen, de balk van de vervuilde waarneming die je de werkelijkheid op een bepaalde manier laat zien en laat denken dat dit de werkelijkheid is en niet slechts een of ander mentaal beeld dat je voor de echte God hebt geplaatst.

Er zijn myriaden van deze bedriegers in de verkeerde hiërarchie. Er zijn zelfs, verscheidene van hen, die zich als de Grote Goddelijke Leider voordoen. Maar als naar hen kijkt met je innerlijke blikt, zul je hun woorden lezen, als je hun vibratie wilt lezen – zul je zien dat ze niet helder zijn. Ze zijn duister, ze zijn nevelig, er wordt iets verborgen, iets wat jij niet kunt zien. En ze zullen op jou projecteren dat jouw bewustzijn niet zuiver is en daarom zou jij blindelings hun aanwijzingen moeten opvolgen. Maar ik zeg je: Dat is een leugen!

Jouw bewustzijn is – ogenblikkelijk – in staat zich af te stemmen op de Aanwezigheid van de echte geascendeerde meesters – als je bereid bent te erkennen dat jouw waarneming, de waarneming van jouw uiterlijke geest, precies dat is: een waarneming. En als je verder wilt kijken, kan je bewustzijn die ervaring krijgen van zuiver gewaarzijn, die ervaring van het zuivere gewaarzijn van de geascendeerde meesters.

Ik ben geen duister wezen. Er wordt niets verborgen. Ik heb niet de wens iets voor jou te verbergen. Wanneer jij je afstemt op mijn Aanwezigheid, kun je alles zien wat ik ben, je kunt elk aspect van mijn kristallijnen structuur zien. Er wordt niets voor je verborgen en als je bereid bent de stroom van mijn bewustzijn te volgen, kun je helemaal omhoog naar de Centrale Zon gaan – en nog verder naar de Schepper zelf. Niets wordt voor je verborgen gehouden bij goddelijke leiding en als je dat denkt, heb je niet met goddelijke leiding te maken.

Als er iets duisters is, iets verborgen, iets dat boosheid, angst, is, dan is het niet goddelijke leiding. Hoe kan goddelijke leiding boosheid bevatten? Denk je dat mijn vibratie op dit moment er één is van boosheid, of denk je dat het er één is van de realiteit, waarbij ik gewoon door de dichtheid van je bewustzijn heen snijdt – je daardoor de gelegenheid biedt om je op mijn Aanwezigheid af te stemmen, als jij dat wilt?

Je kunt natuurlijk met je vervuilde waarneming een beeld, op mij, op mijn woorden, op mijn vibratie, projecteren. Je kunt het als boosheid beschouwen, je kunt het als een poging zien om jou bang te maken, maar het is gewoon de realiteit. De realiteit geeft je een realistische inschatting van wat echt is, wat de echte vibratie is van een geascendeerde meester, wat de echte vibratie is van een kosmisch wezen. Want ik ben de Grote Goddelijke Leider, IK BEN een kosmisch wezen, IK BEN ZUIVER, IK BEN ECHT.

Jij, jouw bewuste zelf is echt, en je kunt weten dat ik echt ben als je bereid bent verder te kijken dan de waarneming die vervuild wordt, die niet echt is. Ben je bereid om me te kennen zoals ik ben, of ben je tevreden met een imitatie die jou vertelt wat jij wilt horen? Die aan jou bevestigt dat: “O zeker, jouw waarneming is echt – de manier waarop jij de dingen ziet, is natuurlijk echt.” Als jij dat wilt, buig ik me met volledig respect voor jouw vrije wil. Ik ben tevreden met alle beelden die jij wenst te projecteren op deze uitgave.

Zeg een novene voor mij op
Maar vanaf dit moment zal ik enkel nog degenen aanspreken die bereid zijn verder dan hun waarneming te gaan, die bereid zijn hun goddelijke plan te kennen. Want ik kom met een aanbod. Gebruik mijn decreet, zeg hem 14 keer per dag op, luister naar dit dictaat als je wilt – of luister naar een gedeelte als je tijd daarvoor hebt – om je af te stemmen op mijn vibratie, die echt als een kristallijnen structuur door deze woorden heen stroomt. Stem je af op mijn Aanwezigheid. Zeg het decreet op en ga dan met een schrift met een schone bladzij voor je zitten en schrijf op wat er in je opkomt, want er in je opkomt zonder het te analyseren, zonder het te beoordelen, zonder het te evalueren. Schrijf en laat het stromen.

Als je dit 33 dagen doet, zul je een ander perspectief op jezelf, jouw leven, het spirituele pad en jouw goddelijke plan krijgen. Wat onthuld zal worden, zal overeenkomen met jouw bereidheid om verder te zien dan je huidige waarneming en de beperkingen van waarneming herkennen, het mechanisme herkennen waardoor je verder moet reiken dan je huidige mentale staat, verder dan de waarneming die uit een hogere mentale staat voortkomt, die jouw etherische, je identiteitsniveau, kijk op de wereld is. Wees bereid om die dieper gaande benadering van het leven dat je hebt, te zien – een Christusmanier om naar het leven te kijken. Een manier die zover afstaat van de menselijke manier dat jouw uiterlijke geest hem niet kan doorgronden. Maar jouw bewuste zelf kan het wel ervaren, kan er één mee zijn, kan het doorzien. En het dan tot uitdrukking kan brengen door je uiterlijke geest en je fysieke lichaam. Je kunt het leven, je kunt die hogere realiteit medescheppen, maar eerst moet jij je erop afstemmen en het ervaren en weten dat jij dit echt bent.

En dus is mijn uitgave af, jullie kelken lopen over. Enkelen van jullie zullen, als je eerlijk bent, merken dat een poosje geleden jullie chakra’s zelfs al zo overliepen dat je nauwelijks nog meer licht kon hanteren en daardoor verscheidene vormen van ongemak ervaren hebben en alleen maar wilden dat het ophield. Er zijn zelfs mensen die niet in staat zullen zijn om de hele uitgave te luisteren, want het licht zal hun eigen substantie aanroeren, zal hun onwil aanroeren om verder dan hun waarneming te kijken en daardoor moesten ze gewoon ophouden, want ze kunnen niet meer aan.

De harde leerschool is niet een aangename plek om te zijn. We bieden jullie een alternatief aan. Als jullie mijn aanbod aannemen, zal ik jullie het gevoel van goddelijke leiding geven. Maar jullie moeten bereid zijn om verder te kijken dan het verlangen dat je hebt dat je huidige geloofssysteem, je huidige wereldbeeld, zelfs je huidige waarneming, bevestigd moet worden. En ik moet je waarschuwen dat als je de echte goddelijke leiding wilt leren kennen, moet je elk verlangen, elke behoefte, om welke vorm van goddelijke waarzeggerij, elke vorm van mechanische kunstgrepen die je zogenaamd antwoorden geven, vooral alle soorten methodes die je ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden geven. Want ‘ja’ en ‘nee’ moeten duidelijk gezien worden als bestaand in het rijk van de dualiteit.

Maar elke methode, elke techniek, waardoor je vragen stelt en antwoorden zoekt die gezien moeten worden als beperkend voor je vragen. En je vragen zijn de producten van je huidige mentale staat en waarneming. Dus hoe kun je vragen stellen die buiten je mentale staat en waarneming omgaan? De simpele waarheid is dat het niet kan en daarom kunnen de antwoorden die je krijgt door dergelijke technieken jou niet uit je mentale staat en je waarneming halen. En daardoor is er een groot risico dat je jouw mentale staat en jouw waarneming verstevigt, tot je gelooft dat het de enige vorm van waarneming is. Het is de hoogste waarneming, de enige waarheid, en dan zit je echt in een catch-22, waarbij je niet kunt afstemmen op iets dat buiten je mentale kader omgaat die nu een kluis in een bank is geworden waar iets uit het spirituele rijk niet in door kan dringen.

Ik, de Grote Goddelijke Leider, kan niet lang werken met een geest die niet bereid is zijn waarneming te onderzoeken, maar mechanische antwoorden wil uit het rijk van de dualiteit. Hoe kan een dergelijke geest de kristallijnen structuur doorgronden die ik ben, de bewustzijnsstroom die IK BEN, het geluidloze geluid dat door de kristallijnen structuur geproduceerd wordt en als een vloeiende stroom de hele kosmos in gestuurd wordt?

Ah, dit is de muziek die de sferen te boven gaat. Het is een geluid dat zo delicaat, zo mooi is, zo ontroerend voor degenen die bereid zijn zich erop af te stemmen dat het je bij wijze van spreken met vleugelen van engelen zal optillen. En je omhoog zult zweven op dat geluidloze geluid, je afstemmend op de zelfs nog hogere uitdrukkingsvormen ervan, opgetild worden, omhoog door de kristallijnen structuur. Je kunt misschien even denken dat op de top een of andere duidelijk bepaalde vorm, een duidelijk herkenbaar wezen zit, die de Grote Goddelijke Leider is. Maar wanneer je helemaal bij de top bent, precies op de top van de piramide, kijk je niet meer omhoog. Je draait je om en je kijkt naar de hele structuur en je beseft dat de hele structuur de Grote Goddelijke Leider is, elk niveau daarvan, ieder deel ervan, want het is een geheel, een ondeelbaar geheel – en dat is goddelijke leiding. Je kunt deel uitmaken van die goddelijke leiding, maar enkel als jij het zuivere gewaarzijn kent, jezelf kent als de kruising tussen de Schepper en zijn schepping.

Goddelijke leiding is een vlam met zo’n schoonheid dat ik er, onnoemelijk veel eonen geleden, verliefd op ben geworden. Ik was ook een individueel wezen, ik had ook een gelokaliseerd gewaarzijn. Ik was niet geïncarneerd op aarde of in een ander materieel universum, niet eens in jullie sfeer, maar een hogere sfeer. Maar ik had mijn bewustzijn verhoogd tot ik dit prachtige geluid kon horen, als een baken dat me naar huis riep. En toen ik erop mediteerde, versmolt ik ermee en volgde het, ik herkende het als de vlam van goddelijke leiding, de vibratie van goddelijke leiding, de stroom van goddelijke leiding. En ik besloot dat ik ieder aspect ervan, iedere mogelijke uitdrukkingsvorm, wilde kennen. En dus versmolt ik ermee, tot ik het stadium van individueel wezen transcendeerde en het niveau van een kosmisch wezen bereikte, het ambt, de vlam, de visie van goddelijke leiding, voor een heel universum bekleedde. Toch in staat om mijn Aanwezigheid te manifesteren op elk punt in die kristallijnen structuur die zich uitstrekt door de hele kosmos.

Er zijn natuurlijk hoeken die zo dicht zijn dat geen wezen dat erin zit zich op goddelijke leiding kan afstemmen. Maar goddelijke leiding staat boven tijd en ruimte en is daardoor overal aanwezig. Jij bent een bewust zelf. Als je verder kijkt dan je waarneming en je mentale staat en je afstemt op het zuivere gewaarzijn dat jij bent, dan kan dat zuivere gewaarzijn zich ook afstemmen op goddelijke leiding. En je kunt mij kennen, zelfs net zoals jij ik jou ken. Want de kenner en de gekende worden één in de gnosis die het eenzijn tussen de Schepper en de schepping is, tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect van God. Waarin degenen die in het Moederrijk zijn, in het rijk van uitdrukkingsvormen, ontwaken als verlengstukken van de Vader. En daardoor zijn, in hen, Vader en Moeder één. Wees verzegeld, mijn geliefden, in het geschenk van goddelijke leiding – als jij het de hele weg naar huis volgt. Want ik ben thuis.