WIN13: Invocatie voor Wereldvrede

Roep de Vlam van Vrede op en richt haar rechtstreeks op de specifieke, materiële condities die de wereldvrede tegenwoordig bedreigen of tegenwerken

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

In naam van Aartsengel Michaël, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain en de gehele geest van de geascendeerde meesters, draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van Extatische Vrede in … (Beschrijf specifieke situaties en plaatsen, waar jij wilt dat deze invocatie vrede brengt.)

 

Gebed voor Extatische vrede
Heer, IK kies ervoor het instrument van jouw vrede te ZIJN.
Waar haat is, BEN IK de Vlam van Liefde.
Waar onrecht is, BEN IK de Vlam van Rechtvaardigheid.
Waar twijfel is, BEN IK de Vlam van Waarheid.
Waar wanhoop is, BEN IK de Vlam van Visie.
Waar duisternis is, BEN IK het Licht der Wereld.
Waar droefheid is, BEN IK de Vlam van Gelukzalige Vreugde.

O Goddelijke Meester, ik kies ervoor anderen te troosten en door dit te doen jouw troost vinden.
Ik kies ervoor anderen te begrijpen en door dit te doen jouw begrip vinden.
Ik kies ervoor anderen lief te hebben en door dit te doen jouw liefde voor mij vinden.
Want door van onszelf aan anderen te geven, ontvangen wij meer van jou.

Door anderen te vergeven, krijgen wij jouw vergeving.
Door ons ego te laten sterven, worden wij herboren in het eeuwige leven en zijn wij de Levende Christus – op aarde, zoals wij dat al in de hemel zijn, nu en tot in eeuwigheid MEER.

Wanneer wij hier beneden alles durven te ZIJN, wat wij Boven zijn, zal de aarde hier beneden alles zijn wat ze in het hart van God al is. En dus BEN IK de Gouden Eeuw die geopenbaard is, omdat ik Gods vlam van de Extatische Vrede lief heb met geheel mijn hart, ziel en verstand. Want IK BEN het Licht der wereld en zolang IK op deze wereld BEN, is er vrede op aarde en Gods wil voor al het leven.

 

Ik kies ervoor om de realiteit van oorlog onder ogen te zien
Ik kies ervoor om het fundamentele feit onder ogen te zien dat God ons mensen de heerschappij over de aarde heeft gegeven. Daarom zijn wij de enigen die het gezag hebben om vrede te brengen en oorlogen te stoppen. Wij hebben het gezag om oorlogen te stoppen, maar wij hebben de macht niet. God heeft de macht om oorlogen te stoppen, maar God heeft het gezag niet.

Ik erken dat geen enkele hoeveelheid geweld of macht vrede op aarde kan brengen, want we kunnen een probleem niet oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat als de bewustzijnsstaat die het probleem heeft gecreëerd. Vrede kan nooit tot stand gebracht worden door angst, maar alleen als de Vlam van Extatische Vrede elke angst, haat en onrecht verteert. Ik kies ervoor elke angst op te geven in de Vlam van Extatische Vrede opdat ik één kan worden met die vlam. In dat eenzijn BEN IK bevrijd van de verlammende angst voor oorlog en IK BEN bereid mij in te zetten voor vrede.

Ik kies er nu voor om de Wet van de Ene te erkennen, waardoor iemand de open deur voor de macht van God kan worden, zodat deze naar de wereld stroomt. Ik verklaar dat IK bereid BEN de Vlam van Extatische Vrede te belichamen. IK BEN bereid die vlam de strijd in mijn eigen innerlijk te laten verteren, zodat ik niet meer een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, ben. IK BEN bereid om heel te zijn opdat mijn heelheid de aanvaardbare offerande wordt die God kan vermenigvuldigen.

Ik kies er nu voor te erkennen dat mensen onmogelijk vrede kunnen brengen, maar dat met God alles mogelijk is. Ik gebruik mijn vrije wil om mijn het gezag over de aarde dat ik van God gekregen  heb op te eisen. Ik geef liefdevol dat gezag over aan Aartsengel Michaël en ik beveel Aartsengel Michaël en zijn legioenen engelen over deze planeet heen te marcheren en het bewustzijn van antivrede en alle energie die door oorlogen werd vervormd, te verteren.

 

 

Aartsengel Michaël, verteer de krachten van oorlog
1. Aartsengel Michaël, stuur jouw legioenen engelen naar de vier hoeken van de aarde om alle oude en moderne registraties van oorlogen te verteren die mensen meeslepen om met geweld op conflicten te reageren. Verteer alle neerwaartse spiralen en alle strijd in het innerlijk van personen en tussen groepen mensen onderling. Verteer de verlammende angst voor oorlogen opdat alle ware spirituele mensen bevrijd worden om zich in te zetten voor de vrede en vrede opeisen. IK BEN de Vlam van Gods Wil die elk machtsmisbruik verteert.

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
De mensheid wordt nu bevrijd om één volk onder God te zijn.

Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
We vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar Genade door heen stroomt.
Nu wij snel in actie komen,
zullen wij zeker de Gouden Eeuw brengen.

2. Aartsengel Michaël, verteer alle energie en registraties van machtsmisbruik die ervoor zorgen dat mensen oorlogen zien als de enige oplossing voor problemen. Maak de mensen bewust van het feit dat een kleine elite macht heeft misbruikt om de spirituele mensen op aarde te verdelen en broeder tegen broeder op te zetten in een eindeloze strijd om de macht en controle. Daarom is de enige manier om oorlogen te beëindigen de  uitoefening van macht in harmonie  brengen met Gods wil. IK BEN de Vlam van Gods Wil die elk machtsmisbruik verteert.

3. Aartsengel Michaël, verteer alle energie en registraties van onwetendheid die voorkomen dat mensen een vreedzame oplossing vinden voor conflicten. Maak de mensen bewust van het feit dat hun eigen onwetendheid ervoor zorgt dat ze bij een oorlog betrokken raken. Daarom is alle mensen wekken de enige manier om oorlogen te beëindigen, zodat ze verder dan de onechtheid van de geest van de antichrist kunnen zien en de waarheid van de Christusgeest ontdekken. IK BEN de Vlam van Gods Wil die elk machtsmisbruik verteert.

4. Aartsengel Michaël, verteer alle energie en registraties van boosheid en haat die voorkomen dat mensen conflicten oplossen met liefde en vergeving. Maak de mensen bewust van het feit dat boosheid en haat hen in een eindeloze strijd houdt tegen een tegenstander die ook gevangen zit in boosheid en haat. Daarom is boosheid met liefde, en haat met vergeving, beginnen te beantwoorden, de enige manier om oorlogen te beëindigen. IK BEN de Vlam van Gods Wil die elk machtsmisbruik verteert.

5. Aartsengel Michaël, verteer alle energie en registraties van hoogmoed die voorkomen dat mensen het toegeven wanneer ze ongelijk hebben en aan hun oude posities ontstijgen. Maak de mensen bewust van het feit dat hoogmoed  tot ongelijkheid leidt, onrecht en fanatisme, wat tot gewapende conflicten leidt. Daarom is stoppen met het verdedigen van de dualistische illusies en zien dat in de Christusgeest al het leven één is, de enige manier om oorlogen te beëindigen. IK BEN de Vlam van Gods Wil die elk machtsmisbruik verteert.

6. Aartsengel Michaël, verteer alle energie en registraties van begeerte die ervoor zorgen dat mensen iets met geweld van anderen afnemen. Maak de mensen bewust van het feit dat God hen alles geeft wat ze nodig hebben, wanneer ze het gevoel van gescheidenheid overwinnen en in harmonie met Gods wet komen. Daarom is het armoedebewustzijn achterlaten en Gods overvloedige leven aanvaarden waarin meer dan genoeg is voor iedereen, de enige manier om oorlogen te beëindigen. IK BEN de Vlam van Gods Wil die elk machtsmisbruik verteert.

7. Aartsengel Michaël, verteer alle energie en registraties van afgunst die voorkomen dat mensen zien dat hun problemen door hun eigen gemoedstoestand en niet door andere mensen veroorzaakt worden. Maak de mensen bewust van het feit dat afgunst ontstaat door de illusie dat God van sommige mensen meer houdt dan van andere. Daarom is de onvoorwaardelijke liefde van God aanvaarden die op de kwaden en de goeden schijnt en die iedereen goed kan maken, de enige manier om oorlogen te beëindigen. IK BEN de Vlam van Gods Wil die elk machtsmisbruik verteert.

8. Aartsengel Michaël, verteer alle energie en registraties van niet-willen die voorkomen dat mensen zich onverschrokken voor vrede willen inzetten. Maak de mensen bewust van het feit dat als goede mensen niet  voor vrede willen opkomen, zij worden meegesleept in de conflicten van degenen die van oorlog houden. Daarom is de weigering van de spirituele mensen om zich bezig te houden met welke gemoedstoestand ook die minder is dan vrede, de enige manier om oorlogen te beëindigen. IK BEN de Vlam van Gods Wil die elk machtsmisbruik verteert.

9. Aartsengel Michaël, verteer alle energie en registraties van er-niet-zijn die voorkomen dat de spirituele mensen de afgezanten van vrede op aarde zijn. Maak de mensen bewust van het feit dat oorlogen alleen maar kunnen blijven bestaan, omdat de spirituele mensen de Vlam van Extatische Vrede niet hebben willen belichamen. Daarom is niet alleen teVREDEn te zijn, maar VREDE in actie te ZIJN, de enige manier om oorlogen te beëindigen. IK BEN de Vlam van Gods Wil die elk machtsmisbruik verteert.

Aartsengel Michaël, wek alle mensen opdat ze de realiteit zien dat zij zich slechts machteloos voelen, omdat ze een machtselite hebben toegestaan zich tussen de mensen en hun God te plaatsen. Wek hen uit de illusie dat God mensen enkel kan bereiken door een institutie of hun leiders. Help de mensen in te zien dat het koninkrijk van God in hen is en dat zij God dus via hun hart kunnen bereiken en God door zijn volk kan werken. Dan vermenigvuldigt God, als wij, het volk van God, God het gezag geven om oorlog van de aarde te verwijderen, daadwerkelijk onze goede werken tot er alleen nog maar vrede heerst. Ik gebruik nu mijn vrije wil om naar alle spirituele mensen overal te roepen:

WORD WAKKER EN WEES DE OPEN DEUR VOOR GODS VREDE! (4x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze natie.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan de bedoeling met ons beantwoorden.

Moeder Aarde wordt nu bevrijd
om aan haar doel te beantwoorden.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. De emnsheid is altijd vrij
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor de aarde is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te beschermen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar Genade door heen stroomt.
Alle oude patronen worden dan verteerd,
de toekomst lijkt zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze planeet steeds verder hogerop te brengen.

 

Ik kies ervoor om het Pad van Vrede op te gaan
Ik kies ervoor het fundamentele feit te erkennen dat oorlogen niet uit zichzelf beginnen – oorlogen worden door mensen begonnen. Ik kies er voor te erkennen dat oorlogen het product zijn van het collectieve bewustzijn van de mensheid. Alleen omdat er in het collectieve bewustzijn strijd is, is een fysieke oorlog mogelijk. En deze strijd in het collectieve bewustzijn houdt pas op  wanneer een kritieke massa personen de strijd in hun eigen innerlijk overwint.

Ik kies er nu voor een voorloper te zijn die vrede brengt in het collectieve bewustzijn. IK BEN bereid naar de balk in mijn eigen oog te kijken en elke verdeeldheid en strijd in mijn wezen te verwijderen. Ik ben bereid alle elementen van het bewustzijn van de antichrist bloot te laten leggen en ik zal ze in de Vlam van Extatische Vrede werpen. Zo zal ik, door eerst de balk in mijn eigen oog te verwijderen, de visie ontwikkelen om anderen te helpen het oorlogsbewustzijn uit hun geest te verwijderen. Ik zal ook het morele gezag krijgen te eisen dat het oorlogsbewustzijn van deze planeet wordt verwijderd.

Ik kies ervoor het fundamentele feit te erkennen dat er, hoewel het collectieve bewustzijn het toneel schept voor oorlog, nog steeds mensen nodig zijn die aan een oorlog willen beginnen. Daarom zijn alle oorlogen begonnen door een kleine elite die alleen maar de absolute macht wil. Ik erken dat ik niet het recht heb mij met de vrije wil van deze mensen te bemoeien. Maar ik heb wel het recht om het instrument van hun oordeel te worden, zodat zij voor de keus staan om, óf hun oorlogshandelingen op te geven, óf van deze planeet te worden verwijderd. Daarom zeg ik met Jezus: “Want IK BEN gekomen om te oordelen en het wordt tijd het oorlogsbewustzijn en alle wezens die het belichamen, te oordelen!”

Ik roep nu alle spirituele mensen op aarde op zich te verenigen om de meester-strategie van Jezus om oorlogen te bestrijden, te internaliseren en uit te voeren, namelijk dat een kritieke massa spirituele mensen zich inzet voor de vrede en God het gezag geeft de oorlogskrachten op deze planeet te oordelen en ervan te verwijderen.
Ik zet mij nu in en ik zeg: “Genoeg is genoeg! Laat het oorlogsbewustzijn worden geoordeeld en verwijderd opdat er vrede op aarde heerst!”

 

Geliefde Jezus, oordeel de oorlogsleugens
1. Geliefde Jezus, laat alle mensen beseffen dat het krankzinnig is te geloven dat het mogelijk is geweld te stoppen door nog meer geweld te plegen. Maak alle mensen bewust van het feit dat de enige manier om de geweldsspiralen te stoppen, is door de andere wang toe te keren. IK BEN de Vlam van Extatische Vrede die het oorlogsbewustzijn verteert.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na elk couplet herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van de Christus zien die ons bevrijdt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn
die de aarde vrij houdt.
Wij houden de fakkel van Vissen omhoog
en leggen nu Aquarius open.
Jouw zege voor de aarde wordt behaald,
de Gouden Eeuw is nu begonnen.

2. Geliefde Jezus, laat alle mensen beseffen dat het krankzinnig is te geloven dat het mogelijk is Gods koninkrijk op aarde te brengen door Gods gebod om niet te doden te overtreden. Maak alle mensen bewust van het feit dat de enige manier om Gods zaak te dienen, is door God en Gods wet met geheel je hart, ziel en verstand lief te hebben. IK BEN de Vlam van Extatische Vrede die het oorlogsbewustzijn verteert.

3. Geliefde Jezus, laat alle mensen beseffen dat het krankzinnig is te geloven dat het mogelijk is het kwaad te stoppen door alle mensen te doden die wij als het kwaad bestempelen. Maak alle mensen bewust van het feit dat de enige manier om het kwaad te verwijderen, is door onze naaste lief te hebben als onszelf. IK BEN de Vlam van Extatische Vrede die het oorlogsbewustzijn verteert.

4. Geliefde Jezus, laat alle mensen beseffen dat het krankzinnig is te geloven dat het mogelijk is permanent vrede te brengen door de allergrootste geweldsdaden te plegen. Maak alle mensen bewust van het feit dat de enige manier om permanent vrede te brengen, is door te weigeren de eerste steen of de tweede steen te werpen. IK BEN de Vlam van Extatische Vrede die het oorlogsbewustzijn verteert.

5. Geliefde Jezus, laat alle mensen beseffen dat het krankzinnig is te geloven dat het mogelijk is geweld te stoppen door te denken dat één geweldsdaad je het recht geeft op wraak te zinnen door nog meer geweld te gebruiken. Maak alle mensen bewust van het feit dat de enige manier om het kwaad te verwijderen, is door de wrake aan God over te laten en Gods wet ervoor te laten zorgen dat iedereen oogst wat hij heeft gezaaid. IK BEN de Vlam van Extatische Vrede die het oorlogsbewustzijn verteert.

6. Geliefde Jezus, laat alle mensen beseffen dat het krankzinnig is te geloven dat het mogelijk is een betere toekomst te scheppen door aan het verleden vast te houden. Maak alle mensen bewust van het feit dat de enige manier om vrede te brengen, is door zeventig maal zeven te vergeven. IK BEN de Vlam van Extatische Vrede die het oorlogsbewustzijn verteert.

7. Geliefde Jezus, laat alle mensen beseffen dat het krankzinnig is te geloven dat het mogelijk is het kwaad te verdelgen door te denken dat één geloofssysteem het enige ware is of dat alle geloofssystemen even waardevol zijn. Maak alle mensen bewust van het feit dat de enige manier om het kwaad te verdelgen, is door onderscheid te maken tussen wat echt en onecht is door wijs als slangen en onschuldig als duiven te zijn. IK BEN de Vlam van Extatische Vrede die het oorlogsbewustzijn verteert.

8. Geliefde Jezus, laat alle mensen beseffen dat het krankzinnig is te geloven dat het mogelijk is vrede te brengen door handelingen of instituties in de buitenwereld. Maak alle mensen bewust van het feit dat de enige manier om vrede te brengen, is door het besef dat vrede een gemoedsgesteldheid is en dan het koninkrijk van God in te gaan dat binnenin ons is. IK BEN de Vlam van Extatische Vrede die het oorlogsbewustzijn verteert.

9. Geliefde Jezus, laat alle mensen beseffen dat het krankzinnig is te geloven dat het mogelijk is oorlogen te overwinnen door het bewustzijn van de antichrist. Maak alle mensen bewust van het feit dat de enige manier om oorlog te stoppen, is door het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, namelijk het Christusbewustzijn, te zoeken. IK BEN de Vlam van Extatische Vrede die het oorlogsbewustzijn verteert.

Geliefde Jezus, help alle mensen in te zien dat vrede geen passieve kracht is. Vrede is een dynamische kracht, maar in plaats van je bezig te houden met de dualistische strijd, brengt ze het Licht en de Waarheid van God. Daardoor is de Vlam van Dynamische Vrede een verterend vuur dat de mensen bevrijdt van de illusies die hen blind maken voor de ware oorzaak van oorlog.

Geliefde Jezus, help alle spirituele mensen in te zien dat wij allemaal uit dezelfde bron komen en een onderdeel vormen van het Ene Lichaam van God op aarde. Daarom moeten we ons als één inzetten en weigeren  ons door de machtselite te laten verdelen en veroveren met hun dualistische illusies. Ik gebruik mijn vrije wil om nu naar alle spirituele mensen overal te roepen:

WORD WAKKER EN WEES DE LEVENDE CHRISTUS IN ACTIE! (4x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

Ik kies ervoor mij van het Kaïnbewustzijn los te maken
Ik kies er nu voor te erkennen dat een belangrijke factor achter elke oorlog het Kaïnbewustzijn is dat voorkomt dat mensen hun broeders hoeder zijn. Ik ben bereid dat bewustzijn te transcenderen en het achter mij te laten. Ik ben bereid alle starheid in mijn geest op te geven en God de doener in mijn leven te laten zijn. Dan hoef ik nooit te voelen dat ik minder heb, minder kan bereiken of minder waard ben dan een ander menselijk wezen.

Ik kies er nu voor de volledige verantwoording voor mijn leven te nemen en op te houden andere mensen of God de schuld te geven van mijn omstandigheden. Ik ben de eigenaar van mijn situatie en ik erken dat mijn omstandigheden in de buitenwereld een weerspiegeling zijn van mijn bewustzijnsstaat. Daarom geef ik alle elementen in mijn bewustzijn op die voorkomen dat ik het overvloedige leven dat God mij met zoveel genoegen geeft, ontvang. Dus zal ik nooit meer jaloers zijn op andere mensen, maar naar God kijken als de bron van al het goede en volmaakte.

Ik kies ervoor van de school van de harde klappen af te gaan en in plaats daarvan Goddelijke Aanwijzingen van binnenuit te vragen opdat ik alles kan overwinnen wat mij van God en het eenzijn met al het leven scheidt. Ik ben bereid te erkennen dat al het leven één is en ik inderdaad mijn broeders hoeder ben. Daarom kan ik mijn broeders en zusters verheffen door mijn eigen bewustzijn te verhogen en alle mensen naar mij toe te trekken, terwijl ik opgetild word. Ik zie nu in dat de beste manier om mijn broeders hoeder te zijn, is door mijn eigen hart en geest zuiver te houden.

Ik kies ervoor alle elementen van antiliefde in mijn wezen te overwinnen. Ik ontvang nu Gods onvoorwaardelijke liefde voor mij, zodat ik volledig van mijzelf kan houden. En door van mijzelf te houden, zoals God van mij houdt, kan ik eindelijk mijn naaste liefhebben als mijzelf.

 

Moeder Maria, wek alle mensen op het leven te beschermen
1. Moeder Maria, wek de top tien procent van de meest spirituele mensen op te erkennen dat het kwaad inderdaad als een tijdelijke kracht op deze planeet bestaat. Help hen te erkennen en toe te geven dat de oorlogsdreiging te ernstig is om te blijven geloven in de illusie dat als wij een probleem negeren, het vanzelf wel overgaat. IK BEN de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde die het Kaïnbewustzijn verteert.

Wees gegroet Moederlicht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou,
jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De stuit is van het zuiverste wit.
De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is vredig.
Alle problemen in het hart houden nu op.

De keel schijnt nu o zo blauw.
Het voorhoofd straalt een smaragdgroene kleur uit.
De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder,
nu ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. Moeder Maria, maak alle spirituele mensen bewust van het feit dat er mensen en krachten zijn die niet denken zoals wij en absoluut geen respect hebben voor de heiligheid van het leven. Er zijn mensen voor wie oorlog – zelfs een oorlog wereldwijd met wapens en massavernietiging – eenvoudig een aanvaardbaar werktuig is om hun doel te bereiken: het bezitten van de absolute macht en controle. Om deze kwade krachten te laten triomferen, is het slechts nodig dat de spirituele mensen niets doen. IK BEN de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde die het Kaïnbewustzijn verteert.

3. Moeder Maria, maak alle spirituele mensen bewust van het feit dat God, tenzij wij ons inzetten en besluiten dat oorlog niet langer aanvaardbaar is op deze planeet, niet het gezag heeft de krachten te verwijderen die oorlogen veroorzaken. Maak de spirituele mensen bewust van het feit dat met God alles mogelijk is – wat betekent dat wij onze plaats naast God moeten innemen tegen de krachten van het kwaad. IK BEN de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde die het Kaïnbewustzijn verteert.

4. Moeder Maria, maak alle spirituele mensen bewust van het feit dat als God degenen verwijdert die zich totaal wijden aan de zaak van het kwaad, er ook mensen moeten zijn die net zo toegewijd zijn aan Gods zaak. Alleen de meest spirituele mensen hebben het potentieel naar dit niveau te stijgen en het onderscheid tussen relatief goed en kwaad en Gods absolute waarheid te verwerven. IK BEN de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde die het Kaïnbewustzijn verteert.

5. Moeder Maria, maak alle spirituele mensen bewust van het feit dat wij het eeuwenoude gevecht tussen de valse goden – Gog en Magog – van relatief goed en kwaad moeten doorzien en transcenderen. We moeten wijs als slangen en onschuldig als duiven zijn om niet bij dit nooit eindigende gevecht betrokken te raken, maar de vrede kunnen belichamen die alle begrippen te boven gaat. IK BEN de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde die het Kaïnbewustzijn verteert.

6. Moeder Maria, maak alle spirituele mensen bewust van het feit dat alleen wij het potentieel hebben om het instrument voor het Christusoordeel te worden. We moeten de mensen een echte keus aanbieden tussen de ene waarheid van de Christusgeest en de vele dualistische ‘waarheden’ van de geest van de antichrist. Wíj moeten mensen ervan bewust maken opdat ze stoppen de blinde volgelingen van de blinde leiders te zijn en doorzien dat zij, hoewel zij denken dat ze een goede zaak steunen, in werkelijkheid de machtselite steunen. IK BEN de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde die het Kaïnbewustzijn verteert.

7. Moeder Maria, maak alle spirituele mensen bewust van het bestaan van een kleine elite van mensen die gelooft dat zij beter zijn dan het gewone volk en het recht hebben te regeren. Help de spirituele mensen in te zien dat deze machtselite enkel kan worden gestopt als iemand de moed heeft zich in te zetten voor de waarheid en hun intriges blootlegt opdat de mensen ze kunnen zien. Iemand moet uitroepen dat de keizer niets aan heeft. IK BEN de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde die het Kaïnbewustzijn verteert.

8. Moeder Maria, wek alle spirituele mensen opdat wij de illusie kunnen overwinnen dat bidden voor vrede of liefdevol en vriendelijk zijn ook maar enig effect zal hebben op de machtselite of een eind zal maken aan oorlogen. We moeten wijs als slangen zijn en de machtselite ontmaskeren. En wij moeten onschuldig als duiven zijn opdat wij de andere wang kunnen toekeren en hen door God van de aarde laten verwijderen. We moeten ons inzetten voor de waarheid die de mensen bevrijdt. IK BEN de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde die het Kaïnbewustzijn verteert.

9. Moeder Maria, maak alle spirituele mensen bewust van het feit dat geen enkele menselijke inspanning het kwaad van de aarde kan verwijderen. Alleen het Licht van God kan de duisternis verwijderen, maar dat Licht moet deze wereld binnenkomen door geïncarneerde mensen. Dus moeten wij ons licht durven te laten schijnen voor de mensheid opdat ze Gods realiteit kunnen zien dat achter het rookgordijn van misleidende informatie zit dat door de machtselite werd gecreëerd. IK BEN de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde die het Kaïnbewustzijn verteert.

Moeder Maria en Moeder Liberty, wek in alle mensen de behoefte op het leven te beschermen tegen de krachten van geweld en oorlog. Snijd alle mensen vrij van de traagheid, de onverschilligheid en de spirituele blindheid die voorkomen dat wij zien hoe mensen geofferd worden op het onverzadigbare altaar van oorlog. Wek alle mensen opdat wij ons kunnen losmaken van de machtselite die het leven misbruikt en mensen als gebruiksartikelen en schaakstukken behandelt in hun nooit eindigende spel om macht en controle. Ik gebruik nu mijn vrije wil om naar alle spirituele mensen overal te roepen:

WORD WAKKER EN BESCHERM HET LEVEN! (4x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zoveel je wilt, op.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

Ik aanvaard dat Moeder Maria en Moeder Liberty de aarde in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder hullen. Ik aanvaard dat de aarde een zon is die goddelijke liefde naar de kosmos straalt.

 

Ik kies ervoor bevrijd te zijn van oorlogen
Ik kies er nu voor om de volledige verantwoording voor mijn eigen geest en mijn eigen leven te dragen, zo bevrijd ik mij van het gevoel dat ik slachtoffer ben van krachten die buiten mijn bereik liggen. Ik erken dat ik alleen echt vrij kan zijn, wanneer ik de macht heb mijn reacties op welke situatie ook zelf te bepalen. Ik ben pas vrij wanneer ik kan kiezen om met liefde te reageren op alles wat het leven mij toezendt.

Ik kies ervoor te erkennen dat mensen, wanneer ze verblind zijn door het bewustzijn van de antichrist, niet aan de dualistische strijd om de superioriteit voorbij kunnen zien. Dan kunnen zij niet een vreedzame oplossing voor conflicten zien en ze kunnen niet inzien dat alle conflicten ontstaan uit de illusie van gescheidenheid. Ik kies ervoor de dualiteit te ontstijgen en te reiken naar de heldere, op één doel gerichte, visie van de Christusgeest die mij het onderliggende eenzijn van al het leven toont.

Ik erken dat ik enkel wanneer ik het eenzijn van al het leven zie, met liefde kan reageren op alle situaties. En alleen als mijn uitgangspunt liefde is, zal ik inzien dat er een geweldloze oplossing is voor ieder probleem, crisis of conflict. Slechts degenen die vrij zijn van dualiteit kunnen de open deur zijn om oplossingen, voor ieder zichtbaar, naar het materiële rijk toe te brengen. Dus verklaar ik dat ik bereid ben de open deur te zijn voor de geweldloze oplossingen van de Christusgeest en de Vlam van Extatische Vrede die alle tegenwerking bij hun totstandbrenging zal verteren.

 

Saint Germain, wek alle mensen op de vrijheid te verdedigen
1. Saint Germain, laat alle mensen beseffen dat geweld en oorlogen de allergrootste bedreiging vormen voor de vrijheid. Mensen zijn nooit minder vrij dan wanneer zij denken dat hun enige optie is om met geweld op een situatie te reageren. Een natie is nooit minder vrij dan wanneer het denkt dat de enige optie oorlog is. Dus worden geweld en oorlogen gebaseerd op een leugen en om oorlogen te overwinnen, moeten wij onze geest bevrijden om naar een geweldloze oplossing te zoeken. IK BEN de Vrijheidsvlam die alle spirituele blindheid verteert.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam.
Jij komt op aarde in naam van Christus zelf.
Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar een Gouden Eeuw.

O, Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Moeder Maria.
Samen brengen wij dan het licht,
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Voor allen zichtbaar wordt door Michael
de banier van de Christuszege omhoog gehouden.

2. Saint Germain, laat alle mensen beseffen dat ze millennia lang door een machtselite geregeerd zijn en dat democratie geen garantie is tegen tirannie. Help de mensen in te zien dat de machtselite in een democratie simpelweg liever regeert door misleidende informatie dan door brute kracht. Ze kunnen blijven regeren zolang de mensen onwetend zijn van wat er achter de schermen gebeurt. IK BEN de Vrijheidsvlam die elke spirituele blindheid verteert.

3. Saint Germain, laat alle mensen beseffen dat de machtselite absoluut geen respect voor God, de waarheid, hogere principes of de waarde van het menselijke leven heeft. Voor hen zijn individuen en naties niet meer dan schaakstukken die kunnen worden geofferd om het allerhoogste machtsspel te winnen. Daarom moeten de mensen wakker worden en besluiten of ze God of de mammon willen dienen. IK BEN de Vrijheidsvlam die elke spirituele blindheid verteert.

4. Saint Germain, laat alle mensen beseffen dat de machtselite feitelijk iedere oorlog heeft gecreëerd en dat geen enkele oorlog voor een heilzaam doel werd uitgelokt. Oorlogen zijn het resultaat van rivaliteit tussen verschillende groepen van de machtselite of de wens om geld te verdienen, of om aan de macht te komen. Terrorisme is niets meer dan het nieuwste wapen om spanning te creëren, waardoor de militaire uitgaven verhoogd worden en de vrijheid ondermijnd wordt. Daarom moeten de mensen weigeren zich erbij te laten betrekken door een van de twee kanten in deze dualistische strijd te steunen. IK BEN de Vrijheidsvlam die elke spirituele blindheid verteert.

5. Saint Germain, laat alle mensen beseffen dat oorlog altijd het gewone volk hun vrijheid en leven beneemt. Vrijheid kan niet afgedwongen en met geweld verkregen worden. Dus is het eerste slachtoffer de vrijheid, wanneer het eerste schot wordt gelost. Mensen zullen enkel hun vrijheid krijgen, wanneer zij de machtselite aan de kaak stellen en weigeren hun strijd voor hen te voeren. IK BEN de Vrijheidsvlam die elke spirituele blindheid verteert.

6. Saint Germain, laat alle mensen beseffen dat de machtselite nooit zelf in een oorlog vecht, dus hebben ze mensen nodig om voor hen te vechten. Daarom kunnen oorlogen alleen maar overwonnen worden, wanneer mensen weigeren zich te laten manipuleren door ten strijde te trekken voor de machtselite. De machtselite houdt nooit op met oorlog voeren, want die dient hun geheime doelen. Daarom kunnen enkel de mensen ophouden met oorlog voeren en ze kunnen dit slechts doen wanneer zij zich inzetten voor de vrede en eisen dat hun leiders op zoek gaan naar geweldloze oplossingen voor alle problemen. IK BEN de Vrijheidsvlam die elke spirituele blindheid verteert.

7. Saint Germain, laat alle mensen beseffen dat de machtselite achter de schermen, als zij niet de volledige verantwoording voor hun regering nemen, onvermijdelijk de macht over de regering overneemt. Dus moeten de mensen ontwaken, zich sterk maken en Godbestuur eisen, gebaseerd op de waarheid van Christus in plaats van een regering die gebaseerd wordt op de compromissen van de geest van de antichrist. IK BEN de Vrijheidsvlam die elke spirituele blindheid verteert.

8. Saint Germain, laat alle mensen beseffen dat elk onrecht veroorzaakt wordt door de machtselite die gelooft dat sommige mensen beter zijn dan andere en daarom speciale rechten en privileges verdienen. Help de mensen in te zien dat zelfs een rechtvaardige zaak niet onrechtvaardige methoden kan goedkeuren. Daarom moeten wij onze broeders hoeder zijn en eisen dat alle mensen vrijheid en een redelijke levensstandaard krijgen. We moeten privileges weigeren die gebaseerd zijn op de exploitatie van het volk door een elite en we moeten weigeren deel van die elite uit te maken. IK BEN de Vrijheidsvlam die elke spirituele blindheid verteert.

9. Saint Germain, laat alle mensen beseffen dat de aarde het potentieel heeft een Gouden Eeuw van vrede en voorspoed voor alle mensen te manifesteren. Maar dit kan alleen maar als de machtselite uit hun macht wordt gezet. En dit kan alleen maar als de mensen wakker worden en weigeren blindelings de blinde leiders te volgen, maar in plaats daarvan leiderschap eisen dat gebaseerd wordt op de waarheid en visie van de Levende Christus. Enkel wanneer mensen waarachtig leiderschap opeisen, zullen ze dit krijgen. IK BEN de Vrijheidsvlam die elke spirituele blindheid verteert.

Saint Germain, help alle mensen te beseffen dat er alleen ware vrijheid kan komen wanneer mensen bereid zijn hun verleden te ontstijgen, dat het beter is om alle handelingen uit het verleden te vergeven dan zich schuldig te voelen of grieven te koesteren. Help de mensen in te zien dat er maar één manier is om uit de vicieuze cirkel van de ene oorlog die het toneel schept voor de volgende oorlog, te stappen en dat is als mensen onvoorwaardelijk vergeven. Help de mensen te weten te komen dat ze heel kunnen worden gemaakt met de Violette Vlam van Vergeving die alle onvolmaakte energie uit het verleden uitwist, hen schoon spoelt om met een heldere geest en een zuiver hart aan de nieuwe dag te beginnen. Help de mensen te beseffen dat de degenen met een rein hart God zullen zien en door God te zien, zullen zij niet meer als mensen leven, maar in hun ware identiteit als zonen en dochters van God herboren worden. En enkel als zij zich realiseren dat allen een onderdeel van het lichaam van God zijn, kan er vrede op aarde en goede wil onder de mensen zijn. Ik gebruik mijn vrije wil nu om naar alle spirituele mensen overal te roepen:

WORD WAKKER EN WEES DE VLAM VAN VRIJHEID! (4x)

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zoveel je wilt, op.

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verheffen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria in de buurt.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

6. Michaël houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

In naam van de Elohim van Vrede, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain en de Grote Goddelijke Leider, roep ik de Vlam van Extatische Vrede op en ik zeg:

EUTAI (uitgesproken als ie joe tee): op één toon 3x, 9x, 33x of 144x opzeggen.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van de geesten en de energie van oorlogen.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van de leugens van de antichrist die tot oorlogen leiden.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van de allergrootste spirituele slavernij door in oorlogen te vechten die door de krachten van de antichrist zijn uitgelokt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van de opperste materiële slavernij door te vechten in oorlogen die door de machtselite zijn bedacht.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle duistere geesten binden die oorlogen beginnen om de levensenergie van de mensen te stelen door het bloed van de onschuldigen te verspillen.

Ik kies ervoor één met mijn God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël, die de oorlogskrachten op aarde bindt.

De aarde is van de Heer en de volheid van zijn Vrede (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen in een ondoordringbaar schild van Blauw Vlammende energie hullen. Ik bevestig dat wij verzegeld worden tegen alle energie van antivrede, die ons wordt toegezonden door de krachten op deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons, het menselijke ego, bindt, zodat de prins van deze wereld wanneer hij komt, niets bij ons vindt wat van hem is. Ik geef mijn antizelf en de strijd in mijn eigen innerlijk en dat van alle mensen op en ik aanvaard dat die wordt verteerd door de Vlam van Extatische Vrede en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat het antizelf van de mensen, nu en tot in eeuwigheid, vervangen wordt door hun Christuszelf.

Met de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat ik verzegeld ben in de Vlam van Extatische Vrede. Ik bevestig dat alle mensen verzegeld zijn in de Vlam van Extatische Vrede. Ik bevestig dat de aarde verzegeld is in de Vlam van Extatische Vrede. Amen.