WIN12: Invocatie om de Vredesvlam op te roepen

Roep de Vlam van Vrede op en richt het op spirituele omstandigheden, en daardoor verteert het alle blokkades om de vrede op wereldwijde schaal te manifesteren

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

In naam van Aartsengel Michaël, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain en de gehele geest van de geascendeerde meesters, draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van de Extatische Vrede in… (Beschrijf specifieke situaties en plaatsen waar jij wilt dat deze invocatie vrede brengt.)

Gebed voor Extatische vrede
Heer, IK kies ervoor het instrument van jouw vrede te ZIJN.
Waar haat is, BEN IK de Vlam van Liefde.
Waar onrecht is, BEN IK de Vlam van Rechtvaardigheid.
Waar twijfel is, BEN IK de Vlam van Waarheid.
Waar wanhoop is, BEN IK de Vlam van Visie.
Waar duisternis is, BEN IK het Licht der wereld.
Waar droefheid is, BEN IK de Vlam van Gelukzalige Vreugde.

O Goddelijke Meester, ik kies ervoor anderen te troosten en door dit te doen jouw troost vinden. Ik kies ervoor anderen te begrijpen en door dit te doen jouw begrip vinden.
Ik kies ervoor anderen lief te hebben en door dit te doen jouw liefde voor mij vinden.
Want door van onszelf aan anderen te geven, ontvangen wij meer van jou.
Door anderen te vergeven, krijgen wij jouw vergeving.
Door ons ego te laten sterven, worden wij herboren in het eeuwige leven en zijn wij de Levende Christus – op aarde, zoals wij dat al in de hemel zijn, nu en tot in eeuwigheid MEER.

Wanneer wij hier beneden alles durven te ZIJN, wat wij Boven zijn, zal de aarde hier beneden alles zijn wat ze in het hart van God al is. En dus BEN IK de Gouden Eeuw die geopenbaard is, omdat ik Gods vlam van de Extatische Vrede lief heb met geheel mijn hart, ziel en verstand. Want IK BEN het Licht der wereld en zolang IK op deze wereld BEN, is er vrede op aarde en Gods wil voor al het leven.

 

Ik ben bereid het Pad van Vrede te bewandelen
Ik kies er nu voor om het fundamentele feit te erkennen dat God de mensen de heerschappij over de aarde heeft gegeven. Dus zijn wij de enigen die het gezag hebben oorlogen te stoppen en vrede te brengen, want wij zijn degenen die oorlogen beginnen.

Ik erken dat de ware oorzaak van oorlog is dat de mensen verblind zijn geraakt door het dualiteits- en scheidingsbewustzijn, dat het onmogelijk maakt het eenzijn van al het leven in te zien. Daarom denken zij dat ze het kwaad kunnen vernietigen, Gods werk kunnen doen of zelfs vrede kunnen creëren door de mensen te vermoorden die zij als het kwaad bestempelen. Toch is het onmogelijk een probleem op te lossen met dezelfde staat van bewustzijn als de bewustzijnsstaat die het probleem heeft gecreëerd. En daardoor is het onmogelijk om vrede te brengen met het bewustzijn van de antichrist dat de ware oorzaak is van oorlog.

Vrede kan alleen tot stand gebracht worden door het Licht van Vrede te brengen, de Vlam van Extatische Vrede om het oorlogsbewustzijn te verteren. De Vredesvlam komt van het spirituele wezen dat bekend staat als de Elohim van Vrede. Toch moet de Vredesvlam deze wereld binnenkomen door geïncarneerde mensen, want wij hebben de heerschappij over de aarde gekregen. Daarom wijd ik mij aan het bewandelen van het Pad van Vrede door eerst de balk in mijn eigen oog, mijn eigen innerlijke strijd, te verwijderen zodat ik de open deur kan worden voor de Vredesvlam om deze wereld te beschijnen en de oorzaak van oorlog te verteren.

Daarom bevestig ik nu de woorden van de Elohim van Vrede, zodat het Licht van Vrede door deze woorden kan stromen, terwijl ik ze uitspreek in het materiële rijk, waardoor ze het Levende Woord worden. Ik stuur deze woorden en hun boodschap het massabewustzijn in om degenen te wekken die gewekt kunnen worden, degenen die zich vrijwillig hebben aangeboden om het Pad van Vrede in dit leven te bewandelen. Daarom zeg ik tot alle spirituele mensen op aarde:

WORD WAKKER EN MAAK JE STERK VOOR DE VREDE! (4x)

 

1. Vrede. Vrede. Ik bevestig dat vrede niet van deze wereld kan komen, maar dat het uit een hoger rijk moet komen. De bron van vrede is de Godvlam van Vrede. Echte vrede op aarde kan alleen komen als die Vredesvlam het licht ervan mag laten schijnen om de schaduwen van oorlog, conflicten, ja zelfs het oorlog voeren tussen de leden van Gods volk op aarde, te verteren.

Wees gegroet Vredesvlam (na elk couplet herhalen):

Extatische Vrede, het Heilige Vuur
dat de mensen nog meer verheft.
Extatische Vrede, ze vult de lucht:
de geur van rozen is overal.
Extatische Vrede, de open deur
die elke gedachte aan oorlog verteert.

Extatische Vrede, het Heilige Pad
om pijn en wrok te overwinnen.
Extatische Vrede, het water kalmeert
en verzacht gevoelens als een balsem.
Extatische Vrede vult de aarde dan.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

2. Ik bevestig dat Jezus de Prins van Vrede werd genoemd, omdat hij kwam om het Vissentijdperk te inaugureren waarvan het de bedoeling was dat het de mensheid en de aarde naar een hoger niveau zou tillen waardoor de Gouden Eeuw en het koninkrijk van God fysiek op deze planeet geopenbaard kunnen worden. Jezus kwam om de Eeuw van Vrede te inaugureren met de bedoeling dat de mensheid alle oorlogen zouden afschaffen.

3. Ik bevestig dat de oorlogen en de geruchten van oorlog niet meer dan de doodsstrijd van de oorlogsmachten zijn die deze planeet al duizenden jaren regeren. Ik bevestig dat hun kansen snel ten einde lopen.

4. Ik bevestig dat het tijd wordt dat de oorlogsmachten, óf hun strijdmiddelen opgeven en beginnen aan het Pad van Vrede, óf dat ze van deze planeet verwijderd worden opdat de aarde kan blijven groeien zonder meegezogen te worden door het gewicht van deze levensstromen – die duizenden jaren hun totale wezen gewijd hebben aan oorlogen creëren, de kunst van het oorlog voeren beheersen en altijd bezig zijn met de dualistische strijd om te vernietigen wat zij als de vijand gedefinieerd hebben.

5. Ik zie dat deze levensstromen tegen zichzelf aan het strijden zijn, omdat ze de aandacht proberen af te leiden van het conflict in hun eigen wezen door conflicten met elkaar en anderen te creëren. Daardoor hebben ze een excuus om de vijand te verslaan zonder dat zij in plaats daarvan definitief de vijand in hun eigen ego onder ogen zien, die overwinnen en de nederlaag toebrengen.

6. Ik bevestig dat Jezus kwam om iedereen de spirituele sleutels te geven die essentieel zijn om het Pad van Vrede te bewandelen en de innerlijke vrede te verwerven die de uiterlijke vrede op aarde kan brengen. Ik bevestig dat de top tien procent van de meest spiritueel ontwikkelde mensen op deze planeet degenen zijn die het potentieel hebben de aarde bij de Gouden Eeuw te brengen. Ik wijd mij aan het Pad van Vrede, het pad dat het oorlog voeren in mijn eigen innerlijk overwint. Ik kies ervoor om de Vredesvlam te verankeren, zodat er vrede op aarde kan zijn.

7. Ik bevestig dat de Elohim van Vrede zich aan de wet van God houdt en alleen de Vredesvlam naar planeet aarde kan uitstralen als er open harten zijn die de open deur kunnen zijn voor de Vredesvlam. Ik wijd mijn leven eraan de open deur voor vrede te worden.

8. Ik bevestig dat de Elohim van de Vrede toegang heeft tot de oneindige voorraad van Gods Vrede en alle oorlogen en conflicten op deze planeet kan verteren en onmiddellijk degenen verteren die niet bereid zijn hun strijdlust op te geven. Toch zou dit een overtreding van de wet van de vrije wil zijn. Daarom kies ik ervoor om de heerschappij over de aarde te nemen en de open deur voor vrede te zijn.

9. Ik besluit nu dat ik geen oorlog meer op deze planeet accepteer. En om dat besluit gewicht in de schaal te leggen en de heerschappij over de aarde te nemen, ben ik bereid om het oorlog voeren in mijn eigen innerlijk te overwinnen. Ik ben bereid het brandpunt voor de vlam van Gods Vrede te zijn opdat God de werken door mij kan doen die hij door Jezus heeft gedaan.

10. Ik bevestig dat Jezus ons heeft verteld dat het toekeren van de andere wang de sleutel is om oorlogen te overwinnen. Wat iemand mij ook aandoet, ik zal er niet op ingaan met geweld. Ik zal erop ingaan door mijn andere wang toe te keren. En als ik dat doe, word ik de open deur voor de Godvlam van Vrede die door mijn wezen heen schijnt. En dan zal de Godvlam van Vrede de strijd in andere mensen verteren. Ik kies ervoor om mijn solar plexuschakra te openen voor de Vredesvlam en de neerwaartse spiraal van geweld en de conflicten op deze planeet te ontstijgen.

11. Ik bevestig dat de neerwaartse spiraal die de mensen op deze planeet hebben gecreëerd alleen maar beëindigd kan worden als de mensen weigeren degenen te vernietigen die ze als de vijand beschouwen. Ik bevestig dat Jezus heeft geprobeerd de mensen uit de illusie wakker te schudden dat je het kwaad kunt verslaan door er weerstand aan te bieden.

12. Ik bevestig dat er maar één manier is om de spiraal van geweld en conflicten te stoppen, namelijk dat iemand moet besluiten met geweldloosheid op geweld te reageren. Ik besluit nu mijn andere wang toe te keren in plaats van de eeuwige spiraal van geweld te bestendigen. Ik kies ervoor om de open deur voor de Vredesvlam te zijn.

 

1. Keel, Solar plexus
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

1. Ik zie dat er geen andere manier is om oorlog van de aarde uit te bannen dan door de top tien procent van de mensen op aarde het principe van geweldloosheid volledig te laten belichamen. Ik ben bereid de lering van Jezus te volgen en naar de balk in mijn eigen oog op zoek te gaan in plaats van mijn aandacht te richten op de splinter in het oog van iemand anders.

Wees gegroet Vredesvlam (na elk couplet herhalen):

2. Ik weiger de doodlopende weg in te slaan door mijn aandacht op de vele problemen op aarde te richten. Ik bevestig dat de top tien procent van de mensen op deze planeet de heerschappij over de aarde heeft in die zin, dat als de meesten van ons geloven dat de aarde op de rand van de afgrond staat, wij ook op de rand van de afgrond zullen staan. Ik kies er nu voor om te leven alsof de aarde op de drempel naar een Gouden Eeuw staat en ik aanvaard dat deze planeet op de drempel van de Gouden Eeuw IS.

3. Ik bevestig dat alles een zaak van beslissingen nemen is. Ik weiger te aanvaarden dat de aarde een spiraal van zelfvernietiging ingaat. Ik bevestig dat de wereld op weg is naar een Gouden Eeuw. Mijn wezen is rustig en ik ben de open deur voor de Elohim van Vrede om de Vredesvlam uit te stralen die de aarde bij de rand van de afgrond weghaalt.

4. Ik kies ervoor mij niet meer te richten op de duisternis, maar in plaats daarvan richt ik mij op het licht dat in mij is. Ik bevestig dat het Vissentijdperk op haar hoogtepunt is, waarin een kritieke massa mensen hun individuele Christusschap beheersen. Ik bevestig dat er een voldoende aantal geïncarneerde mensen is om de open deur voor de Vlam van Vrede te zijn.

5. Ik bevestig dat Jezus kwam om de Eeuw van Vrede te beginnen, maar hij mag het niet afmaken. Om de Eeuw van Vrede haar hoogtepunt te laten bereiken, moet een kritieke massa geïncarneerde mensen beslissen de leringen van Jezus te belichamen tot op het moment dat ook zij de Christus worden, waarop ook zij prinsen en prinsessen van vrede worden. Dus neem ik mijn plaats op aarde in en zeg: “Tot zover en niet verder. Aan het oorlog voeren in mijn innerlijk is vandaag een eind gekomen. En daardoor ben ik het brandpunt voor de Elohim van Vrede en ik straal de Vredesvlam uit die alle oorlogen en conflicten op de aarde verteert.”

6. Ik bevestig dat degenen die echt de discipelen van Christus zijn, herkend worden door het feit dat ze elkaar liefhebben zoals Jezus ons liefheeft. Ik zie dat dit de essentiële sleutel is. Want waarlijk, om mijn andere wang toe te keren en om niet tot geweld of boosheid te vervallen, wat anderen mij ook aandoen – om waarachtig mijn andere wang toe te keren naar iets wat mij wordt aangedaan – moet ik andere mensen liefhebben, zoals Christus iedereen liefheeft.

7. Ik bevestig dat de Levende Christus mensen liefheeft zoals zichzelf. En het zelf van de Levende Christus is God. Dus heeft de Levende Christus iedereen lief, omdat de Levende Christus God in iedereen ziet. Ik bevestig dat IK de Levende Christus BEN en God in mijzelf zie. Ik heb anderen lief zoals mijzelf, omdat ik me realiseer dat andere mensen een deel zijn van dat ene Lichaam van God op aarde – waarvan ik ook onderdeel ben.

8. Ik bevestig dat de Levende Christus zijn aandacht niet richt op de tekortkomingen, ook al ziet hij alle tekortkomingen. Wanneer de Levende Christus iemand anders ziet, richt de Levende Christus zich op het volmaakte concept en het potentieel van die persoon. Hij richt zijn aandacht op de positieve mogelijkheden en ziet de tekortkomingen als een tijdelijke wegversperring. En dan doet de Levende Christus alles wat nodig is om die ander te helpen de wegversperring te overwinnen en naar zijn of haar allerhoogste potentieel toe te groeien.

9. Ik bevestig dat de Levende Christus nooit de wens heeft een deel van het leven naar beneden te halen, te beperken of te vernietigen. De Levende Christus heeft maar één wens en dat is elk ander deel van het leven te verheffen, omdat hij weet dat hij, alleen wanneer hij dat doet, zichzelf verheft. Ik zeg nu met Jezus: “ In zoverre u iets gedaan heeft aan de minste van mijn broeders, hebt gij het aan mij gedaan.” Ik bevestig het eenzijn van al het leven. Ik zie dat alle andere mensen een deel zijn van het Lichaam van God en daarom doe ik, wanneer ik een ander deel van dat lichaam pijn doe, ik het geheel pijn – en dus mijzelf.

10. Ik bevestig dat wij, alleen als wij ons dit realiseren, anderen volledig kunnen liefhebben. En alleen wanneer wij anderen volledig liefhebben, kunnen we volledig het brandpunt voor de Vredesvlam zijn. Ik probeer slechts anderen te verheffen in plaats van hen te straffen. Ik straal de Vredesvlam uit die hun natuurlijke geneigdheid tot boos worden en geweld hanteren, zal verteren.

11. Ik bevestig dat de duisternis enkel verwijderd kan worden door licht te brengen. Daarom kunnen oorlogen en conflicten slechts verwijderd worden wanneer wij de Vredesvlam brengen. En om conflicten tussen de mensen op aarde te verwijderen, moet iemand Het Licht van Vrede brengen door iedereen lief te hebben zoals God iedereen liefheeft. Ik bevestig dat de sleutel tot het verwerven van innerlijke vrede, is je hart te zuiveren. Ik kies er voor mijn aandacht op mijn hart te richten en contact te maken met mijn eigen persoonlijke Godvlam opdat ik altijd mijn kalmte bewaar.

12. Ik bevestig dat ik mijn aandacht niet van mijn hart laat afleiden naar de solar plexuschakra. Ik roep Aartsengel Michaël op mijn solar plexuschakra te beschermen en de krachten van antivrede te verteren die deze chakra in beroering proberen te brengen. Ik bevestig dat ik gehuld ben in de Vredesvlam, zodat mijn aandacht in het centrum van mijn hart blijft.

 

2. Derde Oog, Sacraal Chakra (8 visualiseren)
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

1. Ik beloof dat ik zal vermijden mijn aandacht naar mijn gevoelslichaam te laten trekken. Ik zie dat de voornaamste factor die mij van mijn vrede berooft, is dat ik verwachtingen heb over hoe mijn leven zou moeten zijn. Ik beloof dat ik, wanneer het leven niet aan mijn verwachtingen voldoet, niet meer tot een negatieve emotionele reactie zal vervallen. Ik zal mij op mijn hart blijven concentreren, ik zal mij op vrede blijven concentreren.

2. Ik zie dat ik mijn ego een verwachting liet opbouwen die totaal onrealistisch is en ook totaal geen voeling heeft met mijn oorspronkelijke bedoeling om naar de aarde te komen. Ik zie dat er in de kern van mijn wezen een herinnering bestaat aan het spirituele rijk. Ik heb een herinnering aan een rijk waarin vrede heerst en waarin het koninkrijk van God wordt geopenbaard. Ik weet dat het de bedoeling is dat het hier op aarde ook zo wordt. Ik weet dat ik naar de aarde afgedaald ben om mijn Godvlam te brengen en een persoonlijke bijdrage te leveren om Gods koninkrijk op aarde te bewerkstelligen.

3. Ik zie nu in dat hoewel dit een reële verwachting is, mijn ego het zo verdraaid heeft dat het in een valse verwachting is veranderd. Mijn ego heeft de verwachting gecreëerd dat de aarde – nu al – net als het koninkrijk der hemelen zou moeten zijn. Ik zal mij daarom, wanneer ik situaties tegenkom die niet zijn zoals ik denk dat ze zouden moeten zijn, niet meer door mijn ego laten wijsmaken dat het nodig, aanvaardbaar en onvermijdelijk is tot een negatieve emotionele reactie te vervallen. Ik zal mij op vrede blijven richten.

4. Ik zie nu in dat het ego met een aantal foute overtuigingen is aangekomen om te proberen te rechtvaardigen, waarom het voor mij aanvaardbaar is om tot een negatieve emotionele reactie te vervallen wanneer er niet aan de verwachtingen van mijn ego wordt voldaan. Ik begrijp ook dat ik niet naar de aarde afgedaald ben in de verwachting dat de aarde al het koninkrijk van God zou zijn. Ik daalde af naar de aarde in de wetenschap dat de aarde ver beneden het peil van het koninkrijk van God zou zijn en dat ik hier ben om de aarde hogerop te brengen.

5. Ik zie het essentiële verschil tussen de verwachting dat ik naar een perfecte plek ben gekomen, waarvan verondersteld wordt dat het voldoet aan de normen die je in de hemel hebt, of de verwachting dat ik naar een onvolmaakte plek ben gekomen en dat er werk, moeite en geduld van mij gevraagd wordt om de aarde op het niveau van het spirituele rijk te brengen.

6. Ik zie dat ik, als ik verwacht dat de aarde perfect is, gemakkelijk tot de corresponderende negativiteit verval, wanneer ik het feit tegenkom dat de aarde niet volmaakt is. Maar als ik verwacht dat de aarde niet volmaakt is en dat ik hier ben om daaraan te werken, word ik niet zo gemakkelijk in die negatieve reactie meegezogen. Ik geef nu de verwachting op dat de situaties die ik aantref in het leven aan een bepaalde norm van perfectie in de buitenwereld moeten voldoen. Ik kies ervoor mij op vrede te blijven richten.

7. Ik doorzie nu de illusie van mijn ego dat ik mijn gevoel van teleurstelling niet heb veroorzaakt. Ik ga anderen of onvolmaakte situaties op aarde niet meer de schuld van mijn teleurstelling te geven. Ik ben een ware spirituele zoeker en ik erken dat mijn teleurstelling niet veroorzaakt wordt door iets anders buiten mij. Het wordt veroorzaakt door een situatie in mijn innerlijk, namelijk mijn onrealistische verwachting over hoe het leven hier op aarde hoort te zijn. Ik geef nu die verwachting op in de Vredesvlam.

8. Ik bevestig dat ik mijn persoonlijke Godvlam hier kwam brengen en dat licht te laten schijnen. Ik kwam hier om het te laten schijnen op alle omstandigheden die ik hier op aarde zou kunnen tegenkomen, zodat de volmaaktheid van mijn Godvlam de tekortkomingen kan verteren die ik op deze planeet tegenkom.

9. Ik zie dat ik mijn ego mij de zeer subtiele verwachting liet creëren dat ik mijn licht niet zou laten schijnen, totdat er aan bepaalde uiterlijke voorwaarden zou worden voldaan. Ik bevestig dat ik hier ben om tekortkomingen te verteren en de enige manier waarop ik dat kan, is door mijn Godvlam door mij heen op alle tekortkomingen te laten schijnen. Ik zal mij niet meer door mijn ego voor de gek te laten houden door te denken dat als ik tekortkomingen tegenkom, ik mijn licht niet meer moet laten schijnen. Ik beloof mijn licht onder alle omstandigheden te laten schijnen.

10. Ik bevestig dat Jezus zijn discipelen heeft verteld dat degenen die in de wereld bekend wilden staan als zijn ware discipelen, elkaar moesten liefhebben. Hij heeft ons ook verteld dat het niet voldoende was degenen lief te hebben die ons ook liefhebben, maar dat wij zelfs onze vijanden moesten liefhebben. Ik begrijp dat Jezus heeft gezegd dat wij alle mensen moeten liefhebben, wat ze ook doen.

11. Ik zie dat het ego de mensen voor de gek heeft gehouden door ons te laten denken dat wij alleen maar andere mensen moeten liefhebben, wanneer ze aan bepaalde voorwaarden in de buitenwereld voldoen. Alleen wanneer wij veronderstellen dat zij onze liefde verdienen, zouden wij hen onze liefde moeten schenken. Ik zie dat dit een leugen is. Want er bestaat niets in Gods denken dat gaat over verdienen of niet verdienen. Jezus heeft gezegd dat God de zon laat opgaan voor de kwaden en de goeden en dat de regen valt op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen.

12. Ik bevestig dat God geen voorwaarden schept. Hij laat de zon op iedereen schijnen, omdat hij weet dat de zon laten schijnen de enige manier is om iemand te verheffen. En het geeft niet hoe zeer iemand in het duister gevangen zit, want alleen al door het licht te laten schijnen, wordt die persoon bevrijd van de duisternis. Ik beloof andere mensen lief te hebben, zoals Christus mij lief heeft en mijn enige zorg voor anderen is ze te helpen elke vorm van duisternis die tijdelijk hun geest verduistert, te overwinnen. Ik ben hier om ze te bevrijden door hen lief te hebben, door mijn licht op hen te laten schijnen.

 

3. Kruin, Stuit (8 visualiseren)
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

1. Ik zal de mensen niet meer beoordelen naar menselijke maatstaven of beoordelen wie mijn licht wel of niet waard is. Maar ik hoef niet iedereen hetzelfde te behandelen en ik hoef me niet zomaar door andere mensen te laten misbruiken. Ik zie dat het licht van God hoogst intelligent is en dit zal elk mens geven wat hij of zij nodig heeft om vrij te worden. Om het open instrument voor dit licht te worden, geef ik alle verwachtingen op, zelfs de verwachting hoe andere mensen zouden moeten zijn. Ik beloof dat ik mensen niet meer ga beoordelen met de gewone geest, maar naar het onderscheidingsvermogen van de Christus streven.

2. Ik beloof dat ik mij op mijn hart blijf richten, in het centrum van mijn Godvlam blijf en mijn Godvlam vervolgens aan iedere persoon laat geven wat iemand nodig heeft. Voor enkelen kan dat liefdevolle zorg zijn, voor anderen keiharde liefde die hun illusies aanvecht en hen oproept hogerop te komen door te eisen dat zij inzien dat er een betere manier is. Ik zal mij op vrede blijven richten in al mijn interacties met anderen.

3. Ik zie dat een roos die groeit in een vergiftigde atmosfeer nog steeds haar geur verspreidt. Het geeft niet of er iemand in de buurt is om haar geur te waarderen. Want de roos is er niet om gewaardeerd te worden. De roos is er om haar geur te verspreiden en de roos concentreert zich op haar werk. Ik zie dat zelfs een roos die groeit in de nabijheid van een van de duisterste plekken op aarde niet door deze duisternis wordt geraakt. Zij is er niet mee bezig. Zij oordeelt niet.

4. Ik zie dat de roos haar geur niet inhoudt. Iedereen die op de roos toeloopt, ontvangt haar totale geur, omdat de roos hier niet is om te oordelen; ze is er simpelweg om haar heerlijke geur te verspreiden, zodat ieders humeur kan verbeteren die het ruikt. Iedereen ontvangt de geur van de roos, omdat de roos alleen maar bezig is met iemands humeur verbeteren door haar geur te delen.

5. Ik ben bereid de grootste dienst te bewijzen om conflicten en oorlogen van deze planeet uit te bannen en ik leg mij erop toe het innerlijke Pad van Vrede te bewandelen. Ik ben bereid van Jezus te leren, van de Prins van Vrede te leren, totdat ik ook een prins of prinses van vrede word. Ik ben bereid het koninkrijk van mijn Vader te erven en het daarna aan iedereen te schenken.

6. Ik bevestig dat de zesde straal de straal van Vrede is en de zevende straal de straal van Vrijheid. Ik zie dat de aarde bestemd is van de Eeuw van Vrede naar de Eeuw van Vrijheid te gaan. Maar ik weet dat er geen vrijheid kan zijn, als er geen vrede is. Ik zie dat als er geen vrede in mijn eigen wezen bestaat, ik onmogelijk vrij kan zijn. Ik zal ingelijfd worden bij de emotionele slavernij die mij van de vrede wegzuigt bij de minste provocatie. Ik beloof dat ik mij door geen enkele situatie op aarde uit het gevoel van vrede meer laat weghalen. Ik zal ernaar streven voortdurend in een staat van vrede te leven.

7. Ik zie dat de Gouden Eeuw van Saint Germain niet op aarde geopenbaard kan worden, zolang de donkere wolken van oorlog als een constante dreiging boven deze planeet hangen. Naties kunnen niet echt de Gouden Eeuw opbouwen als alles wat zij opbouwen in enkele ogenblikken vernietigd kan worden door een nucleaire holocaust of zelfs door een conventionele oorlog. Daarom is de sleutel tot vrijheid vrede. Ik bevestig dat ik de sleutel tot vrede heb gekregen. Ik zal die sleutel gebruiken en ik zal mij niet door mijn ego voor de gek laten houden door te geloven dat ik alleen wanneer er aan bepaalde voorwaarden in de buitenwereld is voldaan, vrede voel. Ik beloof het middelpunt van vrede te zijn, nu en tot in eeuwigheid.

8. Ik zie dat het ego mij wil laten denken dat ik slechts wanneer er aan bepaalde voorwaarden in mijn persoonlijke leven wordt voldaan, teVREDEn over mijn eigen leven kan zijn. En ik, alleen wanneer er aan bepaalde voorwaarden in de wereld wordt voldaan, teVREDEn kan zijn over de toekomst van deze planeet. Ik weet dat dit een leugen is, want de omstandigheden in de buitenwereld zijn slechts de weerspiegeling van de omstandigheden in mijn innerlijk. Dus zal ik nooit situaties van teVREDEnheid in mijn eigen leven of op mijn planeet kennen, totdat ik het besluit neem de vrede in mezelf te zoeken – wat de omstandigheden in de buitenwereld ook mogen zijn.

9. Ik zie dat de verwachting, opgebouwd door mijn ego, die essentieel is, is dat mijn innerlijke vrede afhangt van de vrede in de buitenwereld. Dit is de grootste illusie aller tijden, want mijn innerlijke vrede hangt niet af van iets buiten mij. Mijn innerlijke vrede hangt maar van één ding af – het contact dat ik in mijn innerlijk heb met, mijn concentratie op, de Godvlam van Vrede. Ik ben in het centrum van de Vredesvlam, nu en tot in eeuwigheid.

10. Ik bevestig dat er niets tussen mij en dat innerlijke contact met de Vredesvlam kan staan. Ik bevestig dat het koninkrijk van God binnenin mij is, wat betekent dat er geen situaties in mijn eigen psyche of mijn wezen, of op de planeet waarop ik leef, zijn die tussen mij en mijn eenzijn met God kunnen komen, mijn eenzijn met de Vredesvlam.

11. Ik kies er nu voor geen vrede meer buiten mij te zoeken. Ik begin naar vrede te zoeken op de enige plek waar je die kunt vinden – het koninkrijk van vrede in mij. Ik zie nu in dat de Elohim van Vrede bereid is die Vredesvlam te delen met iedereen die zich erop wil toeleggen onder alle omstandigheden in vrede te leven. En daarom beloof ik dat en deel liefdevol in de Vlam van Extatische Vrede.

12. Ik zeg nu met de Elohim van Vrede: “Vrede wees stil en weet dat IK God BEN. Vrede wees stil en weet dat de IK BEN Aanwezigheid in jou, God is. Mijn vrede kan ik bij jou achterlaten. Vermenigvuldig haar en straal haar uit naar al het leven, zodat deze planeet in vrede kan leven.”

 

4. Gecombineerd (8 visualiseren)

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.
Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

In naam van de Elohim van de Vrede, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain en de Grote Goddelijke Leider, roep ik de Vlam van Extatische Vrede op en ik zeg:

EUTAI (uitgesproken als: ie joe tee) (3x, 9x, 33x of 144x op één toon herhalen)

 

Meditatie op de Roos van de Vrede

In naam van de Elohim van de Vrede, in naam van Jezus Christus, roep ik de Roos van Vrede op en ik visualiseer de Roos van Vrede boven mijn solar plexuschakra en de solar plexuschakra’s van alle mensen in… (noem een locatie of situatie, waar jij vrede wilt brengen).

INSTRUCTIES: Visualiseer in stilte een roos die uiterlijk zuiver wit is en licht geeft. Visualiseer dat het licht naar de aarde of een specifieke situatie straalt, hoe het die situatie omhult met een schitterend wit licht dat van binnenuit komt.

Visualiseer de Roos van Vrede boven je solar plexuschakra en de chakra’s van andere mensen. Visualiseer hoe ze haar licht uitstraalt en haar geur van vrede verspreidt tot je gehele energieveld wordt gevuld met dat licht en die geur. Wanneer jij situaties op aarde tegenkomt waar geen vrede heerst, visualiseer je de roos van vrede boven dat gebied en visualiseer opnieuw hoe zij het gehele gebied vult met het licht en de geur van vrede.

Visualiseer deze roos van vrede iedere keer boven je solar plexuschakra, wanneer jij het gevoel krijgt dat jij in jouw persoonlijke leven of op planetaire schaal in een negatieve emotionele reactie meegezogen wordt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de geesten en de energie van oorlog.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de leugens van de antichrist die tot oorlog leiden.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de opperste spirituele slavernij door in oorlogen te vechten die begonnen zijn door de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de opperste materiële slavernij door in oorlogen te vechten die begonnen zijn door de machtselite.

Ik kies ervoor één te zijn met God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de krachten van oorlog op aarde bindt.

De aarde is van de Heer en de volheid van zijn Vrede. (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn engelen van de Blauwe Vlam alle mensen omhullen met een ondoordringbaar schild van Blauw Vlammende energie. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle energie van antivrede die naar ons toegestuurd is door de krachten op deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons, ons menselijke ego bindt, zodat wanneer de prins van deze wereld komt, hij niets bij ons vindt wat van hem is. Ik geef het antizelf, mijn eigen innerlijke strijd en die van alle mensen op en ik aanvaard dat het verteerd wordt door de Vlam van Extatische Vrede en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat het antizelf van de mensen vervangen wordt door hun Christuszelf, nu en tot in eeuwigheid.

Met de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat ik verzegeld ben in de Vlam van Extatische Vrede. Ik bevestig dat alle mensen verzegeld zijn in de Vlam van Extatische Vrede. Ik bevestig dat de aarde verzegeld is in de Vlam van Extatische Vrede. Amen.