WIN09: Oneindig Licht oproepen in de Wereldpolitiek

Een variatie op de Invocatie van Oneindig Licht, in het bijzonder om licht op te roepen voor de economie, de politieke situatie, conflicten en het potentieel tot oorlog

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze rozenkrans op aan de manifestatie van de volmaakte visie van Christus in… (voeg hier een persoonlijk gebed toe).

Het Onze Vader van Licht
Mijn Vader die boven de hemel is, ik eer jouw Aanwezigheid van Oneindig Licht, van niet te onderscheiden Licht, van vormloos Licht. Ik erken de Aanwezigheid van Licht die geen tegenovergestelde heeft en ik eer Licht als een zuiver concept, als een bewust Wezen van Licht.

Mijn Vader, die mijn Schepper is, ik eer jouw geschenk van leven en het gewaarzijn van mezelf. Ik zeg met jou: “Laat er licht zijn in alle aspecten van mijn ziel, mijn geest, mijn lichaam en mijn leven!” En ik aanvaard dat er licht IS en alleen maar licht.

Ik erken dat ik in de wereld leef die de Omegapolariteit vormt voor de Alphapolariteit van mijn Vaders licht. Ik erken dat alles in de wereld van vorm van het Ma-terlicht wordt gemaakt. Ik erken dat het Ma-terlicht geschapen wordt uit en onttrokken aan de Aanwezigheid van Oneindig Licht. Daarom is Gods Wezen in juist dat Moederlicht ingebed en heeft dit het vermogen gewaarzijn van zichzelf te verwerven en Gods volmaaktheid in vergrote vorm uit te beelden.

Ik erken dat ik hier naartoe kwam om medeschepper met mijn God te zijn en ik ben een zelfbewust wezen, geschapen als nazaat van mijn Schepper. Ik beloof deze rol te vervullen door de heerschappij te nemen over mijn eigen lichaam, geest en ziel en het Licht van God door mijn wezen te laten stromen. Ik ben de open deur voor de stroom van Gods licht die het Ma-terlicht zal wekken. Ik zal het vermenigvuldigen en er de heerschappij over nemen, totdat het koninkrijk van God op aarde wordt gemanifesteerd.

 

Ik neem de heerschappij over de economie
1. Ik maak me los van het massabewustzijn en probeer één te zijn met mijn IK BEN Aanwezigheid. In dat eenzijn beveel ik het Moederlicht dat de internationale machtselite vormt: “Verteer het rookgordijn dat het een kleine elite mogelijk heeft gemaakt om de nationale economieën en de wereldeconomie te manipuleren en dat te vervangen door het volmaakte concept van de goddelijke economie.” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en herken dat de machtselite achter de meeste historische gebeurtenissen zit.”

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht,
ik ben op de wereld van het Ma-terlicht.
Toch bestaat mijn Wezen uit spiritueel Licht.
Ik ben de open deur voor Gods Licht
en vorm een niet te stuiten waterval van Licht
die de aarde vult met de Aanwezigheid van Licht.

Heilige Maria, Koningin van Licht,
ik eer jouw zuivere Moederlicht
en zie dat materie wordt gemaakt van jouw Licht.
Ik ben één met die Aanwezigheid van Oneindig Licht
en één bevelen wij het Ma-terlicht
het koninkrijk van Licht op aarde te materialiseren.

2. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het internationale banksysteem vormt: “Verteer het rookgordijn dat een systeem verbergt dat niet trouw is aan mensenrechten of gelijke kansen en vervang het door het volmaakte concept van de economie in de Gouden Eeuw.” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en herken dat de machtselite achter de meeste historische gebeurtenissen zit.”

3. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat alle individuele personen, organisaties of regeringen vormt die geld gebruiken om macht te vergaren: “Verteer het rookgordijn dat iedereen verbergt die het geldstelsel misbruikt om macht te vergaren en vervang het door het volmaakte concept van een rechtvaardige economie.” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en herken dat de machtselite achter de meeste historische gebeurtenissen zit.”

4. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat alle individuele personen, organisaties of regeringen vormt die de wisselkoersen van het geld of de aandelenmarkten manipuleren: “Verteer het rookgordijn dat de corruptie van dit elitaire systeem verbergt en vervang het door het volmaakte concept van een economie zonder corruptie.” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en herken dat de machtselite achter de meeste historische gebeurtenissen zit.”

5. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat alle individuele personen, organisaties of regeringen vormt die de prijzen van energie, vooral de prijs van olie, manipuleren: “Verteer het rookgordijn dat de corruptie verbergt, en vervang het door het volmaakte concept van gratis technologie voor de energie die olie ouderwets maakt.” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en herken dat de machtselite achter de meeste historische gebeurtenissen zit.”

6. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat alle individuele personen, organisaties of regeringen vormt die olie gebruiken om de economie te manipuleren en oorlogen te beginnen: “Verteer het rookgordijn dat de corruptie op de oliemarkt verbergt en vervang het door het volmaakte concept van de nieuwe vastberadenheid om alternatieven te zoeken voor olie.” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en herken dat de machtselite achter de meeste historische gebeurtenissen zit.”

7. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat de internationale economie vormt: “Verteer het rookgordijn dat verbergt hoe de machtselite een economische crisis creëert om meer macht te krijgen en vervang het door het volmaakte concept van hoe je de elite transcendeert.” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en herken dat de machtselite achter de meeste historische gebeurtenissen zit.”

8. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat de belangrijkste media vormt: “Verteer het rookgordijn dat verbergt hoe de media weigeren mensen voor te lichten over het manipuleren van de economie en vervang het door het volmaakte concept van media die niet om te kopen is.“ Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en herken dat de machtselite achter de meeste historische gebeurtenissen zit.”

9. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat de internationale machtselite vormt: “Verteer het rookgordijn dat de mensen verbergt die het geld als God aanbidden, die de mammon dienen in plaats van God in alle mensen te dienen en vervang het door het volmaakte concept van een economie zonder elite.” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en herken dat de machtselite achter de meeste historische gebeurtenissen zit.”

 

Ik ben de open deur
Ik ben een zoon/dochter van God en nu op dit moment kom ik ervoor uit dat ik tot medeschepper met God op aarde gerekend wil worden. Ik kies er nu bewust voor de kracht van mijn vrije wil te erkennen door voor het licht te kiezen, voor het leven te kiezen, voor de perfectie van God te kiezen in plaats van de tekortkomingen op deze wereld. Ik kies ervoor te bevestigen dat iets wat niet volmaakt is, niet echt is en dat alleen Gods licht en Gods volmaaktheid echt en blijvend is.

Ik bevestig nu mijn ware individualiteit als mijn IK BEN Aanwezigheid en ik kies ervoor het licht van mijn Aanwezigheid door mij heen te laten stromen en alles wat er niet aan gelijk is, te verteren. Ik kies ervoor de Godvlam te zijn die IK in de hemel BEN, die manifest is op aarde. Ik kies ervoor de open deur te zijn voor de ware spirituele wet om die nu naar het fysieke octaaf van planeet aarde te laten brengen.

Ik kies ervoor de open deur te zijn voor het Wezen van de Aanwezigheid van Oneindig Licht om naar het materiële universum te stromen en alle tekortkomingen en onevenwichtigheden te verteren. Ik roep de Aanwezigheid van Oneindig Licht aan om het niet te stuiten onoverwinnelijke Licht van God de volmaakte visie over de Ma-tersubstantie heen te leggen dat mijn eigen wezen, mijn omstandigheden in de buitenwereld en deze planeet zelf vormt, van alle aspecten in de menselijke maatschappij tot Moeder Natuur toe.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze planeet.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan de bedoeling met ons beantwoorden.

Moeder Aarde wordt nu bevrijd
om aan haar bedoeling te beantwoorden.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. De mensheid is altijd vrij
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor de aarde is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te verdedigen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu alle oude patronen verteerd worden,
lijkt de toekomst zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze planeet steeds verder hogerop te brengen.

 

Ik neem de heerschappij over het misbruik van het leven
1. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn van gescheidenheid vormt dat achter al het misbruik van het leven zit: “Verteer al het egoïsme en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen respect hebben voor de intrinsieke en oneindige waarde van het leven.” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven heilig is.”

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht,
ik ben op de wereld van het Ma-terlicht.
Toch bestaat mijn Wezen uit spiritueel Licht.
Ik ben de open deur voor Gods Licht
en vorm een niet te stuiten waterval van Licht
die de aarde vult met de Aanwezigheid van Licht.

Heilige Maria, Koningin van Licht,
ik eer jouw zuivere Moederlicht
en zie dat materie wordt gemaakt van jouw Licht.
Ik ben één met die Aanwezigheid van Oneindig Licht
en één bevelen wij het Ma-terlicht
het koninkrijk van Licht op aarde te materialiseren.

2. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter pedofilie zit: “Verteer alle seksuele perversies en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen respect hebben voor het heilige kind.” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven heilig is.”

3. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter pornografie, prostitutie en de commerciële exploitatie van het lichaam zit: “Verteer alle fixaties op het lichaam en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen respect hebben voor het fysieke lichaam als de tempel van God!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven heilig is.”

4. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter seksuele slavernij en andere vormen van slavernij zit: “Verteer alle exploitaties ervan en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen respect hebben voor het goddelijke plan van elk mens!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven heilig is.”

5. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter het verkopen en gebruik van drugs zit: “Verteer alle hebzucht en het escapisme en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen respect hebben voor het leven als een unieke kans!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven heilig is.”

6. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter moord en seriemoord zit: “Verteer alle bloeddorstigheid en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen respect hebben voor het recht op leven!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven heilig is.”

7. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter zelfdoding zit: “Verteer dat iemand geen verantwoording voor zijn eigen leven wil nemen binnenin iemand en alle zwarte magie van buitenaf en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen waarde hechten aan het leven als de allergrootste kans op groei!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven heilig is.”

8. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn van onverschilligheid vormt dat miljoenen kinderen laat sterven en in armoede leven: ”Verteer al het armoedebewustzijn en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen het overvloedige leven hebben. Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven heilig is.”

9. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter de machtselite zit die de economie manipuleert: “Verteer alle spirituele blindheid en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen de visie van Christus hebben en zien dat al het leven één geheel is!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven heilig is.”

 

Ik accepteer mijn Christuspotentieel
Ik kies ervoor mijn Christuspotentieel te accepteren en ik beloof mijn leven eraan te wijden de Christusgeest zo snel mogelijk aan te nemen. Ik beloof dat ik nooit valse goden voor de ware God in de hemel neem die in mij tot uitdrukking wordt gebracht als mijn eigen IK BEN Aanwezigheid. Ik beloof dat ik geen gesneden beelden in de vorm van een onvolmaakte visie neem. En daarom accepteer ik geen van de onvolmaakte omstandigheden op aarde als permanent of echt. Ik zie dat er naast alle tekortkomingen het Ma-terlicht van God bestaat en zie dat Gods visie wordt gematerialiseerd, omdat die over de Ma-tersubstantie zelf heen wordt gelegd.

Ik verklaar daarom dat zolang Ik op de wereld BEN, Ik het licht der wereld Ben. Ik beloof alleen de volmaakte visie van God te zien, die ik van de Christusgeest heb gekregen. Ik beloof de vlam van God te ZIJN die ik ben, die alles verteert wat er niet aan gelijk is. Ik beloof nooit meer Gods vaardigheid om door mij heen te werken te beperken en ik beloof altijd de realiteit van de Levende Christus in mij en mijn eenzijn met mijn Heer en Verlosser Jezus Christus, te bevestigen. Dus zal ik niet ontkennen dat ik één ben met mijn Meester. En door dit eenzijn met de Levende Christus in mij en met de Levende Christus in Jezus te bevestigen, ben ik waarachtig het licht der wereld. En met de kracht en het gezag van de Christus in mij, zeg ik dan: “Laat er licht zijn en alleen maar licht op planeet aarde. En er IS licht. Het is klaar. Amen.”

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

Ik neem de heerschappij over alle conflicten
1. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter etnische, raciale en religieuze onverdraagzaamheid zit: “Verteer elk potentieel om genocide te plegen, vooral in Afrika en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen respect hebben voor de diversiteit van God!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer Gods vrede.”

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht,
ik ben op de wereld van het Ma-terlicht.
Toch bestaat mijn Wezen uit spiritueel Licht.
Ik ben de open deur voor Gods Licht
en vorm een niet te stuiten waterval van Licht
die de aarde vult met de Aanwezigheid van Licht.

Heilige Maria, Koningin van Licht,
ik eer jouw zuivere Moederlicht
en zie dat materie wordt gemaakt van jouw Licht.
Ik ben één met die Aanwezigheid van Oneindig Licht
en één bevelen wij het Ma-terlicht
het koninkrijk van Licht op aarde te materialiseren.

2. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter het totalitarisme, vooral in Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken zit: “Verteer elk misbruik van macht en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen respect hebben voor Gods macht!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer Gods vrede.”

3. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter het totalitarisme, vooral in China, zit: “Verteer elk misbruik van macht en vervang het door het volmaakte concept dat alle alle Chinezen accepteren dat individuele rechten niet door de staat worden gedefinieerd maar door God worden gegeven!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer Gods vrede.”

4. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter de internationale onverschilligheid over het lot van Tibet zit: “Verteer de oorzaak van de bezetting van Tibet en vervang het door het volmaakte concept van een in spiritueel opzicht vrij land!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer Gods vrede.”

5. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter de spanning tussen India en Pakistan over Kasjmir zit: “Verteer alle onwil om een compromis te sluiten en vervang het door het volmaakte concept van goddelijke diplomatie!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer Gods vrede.”

6. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter het fanatisme, vooral bij de moslimbevolking in Europa, Canada en Amerika zit: “Verteer al het extremisme en vervang het door het volmaakte concept dat alle moslims de spirituele principes van de islam begrijpen!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer Gods vrede.”

7. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter het conflict tussen Israël en de Palestijnen zit: “Verteer al het superioriteits-/inferioriteitsbewustzijn en vervang het door het volmaakte concept van Godbestuur in Israël en een Palestijnse staat!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer Gods vrede.”

8. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter het terrorisme en de poging om een oorlog in het Midden-Oosten te beginnen, zit: “Verteer alle verborgen manipulaties en vervang het door het volmaakte concept dat de goddelijke oplossing voor alle problemen in het Midden-Oosten wordt gemanifesteerd!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer Gods vrede.”

9. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat ervoor zorgt dat de mensen en regeringen in het Midden-Oosten niet bereid zijn te groeien: “Verteer alle angsten voor veranderingen en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen een duidelijk beeld hebben van de eeuwig voort stromende Rivier van Leven!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer Gods vrede.”

 

Word je bewust van de realiteit van het Licht
Ik bevestig dat ik één ben met de Aanwezigheid van Oneindig Licht en zeg tot alle mensen: “Wees je bewust van jullie oorspronkelijke roeping en jullie reden om op deze planeet te zijn. Ik roep jullie op verder te kijken dan jullie menselijke ego, jullie dualistische overtuigingen en wereldbeeld. Ik roep jullie op wakker te worden en aan jullie beperkte identiteitsgevoel te ontstijgen. Ik roep jullie op weer contact te maken met jullie ware, goddelijke individualiteit, zodat jullie kunnen voldoen aan jullie van God gekregen recht om zonen en dochters van God op aarde te zijn, medeschepper naast God op aarde te zijn. Ik roep jullie op aan jullie angsten, jullie gebrek aan eigenwaarde, het gevoel dat jullie geen recht hebben hier op aarde te zijn of je Christusschap uit te oefenen, te ontstijgen. Ik roep jullie op wakker te worden en bewust het besluit te nemen de heerschappij over jullie zelf terug te nemen en dan die heerschappij uit te oefenen over het zelf door heerschappij over de aarde te nemen.” Ik zeg nu tegen alle mensen:

KIES VOOR HET LEVEN VAN CHRISTUS! (4x)

“Ik roep jullie op je los te maken van het massabewustzijn, een apart en uitverkoren volk te zijn dat ervoor heeft gekozen die ene waarachtige God te aanbidden die in het koninkrijk van God binnenin jou verblijft. Ik roep jullie op de open deur te zijn, waardoor het volmaakte concept van God opnieuw door de bewuste geest van de bewoners van de aarde kan worden gehandhaafd. Ik roep jullie op de kracht van je aandacht te gebruiken en Gods visie over de materie zelf heen te leggen, zodat deze planeet de onvolmaakte beelden kan afschudden die haar al eonen lang zijn opgedrongen.”

Ik roep het overvloedige leven voor alle mensen op aarde op. Ik roep Gods koninkrijk op aarde op, zoals het al in de hemel wordt gemanifesteerd in de vorm van de volmaakte visie in de geest van de geascendeerde meesters. Ik roep het licht van de Vader op de oceaan van het Moederlicht in beweging te zetten en Gods volmaakte visie in het Ma-teruniversum te materialiseren. Laat er Licht op aarde zijn. En er IS Licht!

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zoveel je wilt, op.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

Ik neem de heerschappij over alle oorlogen
1. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt van religieus fanatisme in de islamitische landen: “Verteer het potentieel dat een sterke islamitische krijgsheer opstaat en vervang het door het volmaakte concept dat alle moslims de islam als een religie van vrede zien!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven één is.”

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht,
ik ben op de wereld van het Ma-terlicht.
Toch bestaat mijn Wezen uit spiritueel Licht.
Ik ben de open deur voor Gods Licht
en vorm een niet te stuiten waterval van Licht
die de aarde vult met de Aanwezigheid van Licht.

Heilige Maria, Koningin van Licht,
ik eer jouw zuivere Moederlicht
en zie dat materie wordt gemaakt van jouw Licht.
Ik ben één met die Aanwezigheid van Oneindig Licht
en één bevelen wij het Ma-terlicht
het koninkrijk van Licht op aarde te materialiseren.

2. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter alle spelers in het conflict in Irak zit: “Verteer het potentieel van een burgeroorlog of een oorlog tussen christelijke en moslimnaties en vervang het door het volmaakte concept van Gods vrede!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven één is.”

3. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter de groeperingen in de regering van de Verenigde Staten zit die met haviksogen toekijken: “Verteer al het misbruik van de militaire macht van de V.S. en vervang het door het volmaakte concept van Godbestuur in Amerika!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven één is.”

4. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter de sterke toename van of het gebruik van atoomwapens zit, waaronder nucleair terrorisme, en vervang het door het volmaakte concept dat de atomen zelf weigeren mensen te doden!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven één is.”

5. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt van paranoia en angst dat achter het maken van nucleaire wapens zit: “Verteer de illusie van valse veiligheid en vervang het door het volmaakte concept van een planeet zonder nucleaire wapens!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven één is.”

6. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat terrorisme gebruikt om de publieke opinie te manipuleren en burgerrechten in het Westen te ondermijnen: “Verteer alle blinde angst en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen geloven dat er voor ieder probleem een goddelijke oplossing is!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven één is.”

7. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter het militair-industriële complex en alle pogingen om oorlogen in het leven te roepen om winst te maken, zit: “Verteer het potentieel voor een derde wereldoorlog en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen opkomen voor de vrede die alle begrip te boven gaat!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven één is.”

8. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt dat achter alle manipulaties met de voorraden en de olieprijs zit: “Verteer het potentieel voor nog een oorlog om olie en vervang het door het volmaakte concept dat er energiebronnen worden aangeboord waar de machtselite geen macht over kan krijgen!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven één is.”

9. Eén met mijn IK BEN Aanwezigheid beveel ik het Moederlicht dat het bewustzijn vormt achter de machtselite die probeert oorlog te gebruiken om één regering op de hele wereld te vormen: “Verteer het potentieel om een gecentraliseerde regering te vormen die anti-God is en vervang het door het volmaakte concept dat alle mensen alleen maar Godbestuur accepteren!” Ik zeg tot alle mensen: “Word wakker en accepteer dat al het leven één is.”

 

Ik neem de heerschappij over al het karma en negatieve energie
Met het gezag van de Christusvlam in mij verklaar ik dat ik en mijn IK BEN Aanwezigheid één zijn en dat mijn God tot nu toe werkt, en ik werk. Ik zie nu voor me dat ik onder de waterval van oneindig licht zit, die als een bruisende, niet te stuiten kracht door mijn wezen stroomt. Ik hoor en voel de alles overwinnende kracht van dit licht en ik accepteer dat ik de open deur ben voor de Aanwezigheid van Oneindig Licht die door de sluier op aarde heen kan stappen. Ik gebruik mijn bewuste aandacht om de niet te stuiten kracht te richten op de onvolmaakte omstandigheden van al het terugkerende karma en de draaikolken van energie en ze een gedaanteverwisseling te laten ondergaan tot ze de volmaakte visie van Christus hebben.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zoveel je wilt, op.

1. O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam,
Jij komt naar de aarde in Christus’ eigen naam.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in iedereen te verhogen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette vlam, laat het vloeien.
Doordring alle leven hier beneden,
altijd stromend,
steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig.
We zijn zuiver,
we worden genezen.
In jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij
in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg
die de dageraad van een nieuwe dag brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzij om
en leiden ons de Gouden Eeuw in,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig regeert
en de mooiste droom van de hemel vervult.

4. O lieve Saint Germain en Jezus,
we komen dichter bij jullie en Maria.
Van jullie boven naar ons beneden
houden we een constante stroom in stand.

5. Samen brengen we nu het licht
dat de aarde tot zo’n stralende ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wakker maken.

6. De banier van Christus’ zege wordt door Michael
omhoog geheven opdat allen het kunnen zien.
Alle duisternis wordt vervangen door licht,
omdat de hele kosmos zo stralend schijnt.

7. O Saint Germain, we houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat we de Gouden Eeuw zien.
Een eeuw waarin al het leven vrij is.

 

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van de duistere geesten en de duistere energie lossnijdt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van de leugens van de antichrist lossnijdt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van geestelijke slavernij aan de krachten van de antichrist lossnijdt.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël, en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam, alle mensen van materiële slavernij aan de machtselite lossnijdt.

Ik kies ervoor één met mijn God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël, die de machtselite op aarde bindt.

LAAT ER LICHT EN ENKEL LICHT OP PLANEET AARDE ZIJN (9x). En er IS licht, nu en eeuwig. Amen.

De aarde, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat ik verzegeld ben in het wonderlicht van het hart van Moeder Maria. Ik aanvaard de dankbaarheid van Moeder Maria en de dankbaarheid van de hemel, en neem dit in mij op. Ik beloof hier beneden alles te ZIJN, wat ik Boven al ben en ik verklaar dat ik één ben met mijn IK BEN Aanwezigheid, met de geascendeerde meesters en met de Aanwezigheid van Oneindig Licht. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in naam van de Moeder van Licht, de Koningin van Licht, in naam van de Wondermoeder, aanvaard ik dat ik nu en eeuwig verzegeld ben in het hart van Moeder Maria. Ik aanvaard dat alle mensen nu en eeuwig verzegeld zijn in het hart van Moeder Maria. Ik aanvaard dat de aarde nu en eeuwig verzegeld is in het hart van Moeder Maria. Amen.