WIN08: Oneindig Licht in de Wereldomstandigheden oproepen

Een variatie op de Rozenkrans van Oneindig Licht, in het bijzonder om omstandigheden die de aardemoeder en het milieu aantasten, te verteren

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van de volmaakte visie van Christus in… (voeg hier een persoonlijk gebed toe).

Het Onze Vader van Licht
Mijn Vader die boven de hemel is, ik eer jouw Aanwezigheid van Oneindig Licht, van niet te onderscheiden Licht, van vormloos Licht. Ik erken de Aanwezigheid van Licht die geen tegenovergestelde heeft en ik eer Licht als een zuiver concept, als een bewust Wezen van Licht.

Mijn Vader, die mijn Schepper is, ik eer jouw geschenk van leven en het gewaarzijn van mezelf. Ik zeg met jou: “Laat er licht zijn in alle aspecten van mijn ziel, mijn geest, mijn lichaam en mijn leven!” En ik aanvaard dat er licht IS en alleen maar licht.

Ik erken dat ik in de wereld leef die de Omegapolariteit vormt voor de Alphapolariteit van mijn Vaders licht. Ik erken dat alles in de wereld van vorm van het Ma-terlicht wordt gemaakt. Ik erken dat het Ma-terlicht geschapen wordt uit en onttrokken aan de Aanwezigheid van Oneindig Licht. Daarom is Gods Wezen in juist dat Moederlicht ingebed en heeft dit het vermogen gewaarzijn van zichzelf te verwerven en Gods volmaaktheid in vergrote vorm uit te beelden.

Ik erken dat ik hier naartoe kwam om medeschepper met mijn God te zijn en ik ben een zelfbewust wezen, geschapen als nazaat van mijn Schepper. Ik beloof deze rol te vervullen door de heerschappij te nemen over mijn eigen lichaam, geest en ziel en het Licht van God door mijn wezen te laten stromen. Ik ben de open deur voor de stroom van Gods licht die het Ma-terlicht zal wekken. Ik zal het vermenigvuldigen en er de heerschappij over nemen, totdat het koninkrijk van God op aarde wordt gemanifesteerd.

 

Ik neem de heerschappij over Moeder Aarde
1. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle draaikolken van de energie van onwetendheid vormt die aardbevingen zouden kunnen veroorzaken. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht,
ik ben op de wereld van het Ma-terlicht.
Toch bestaat mijn Wezen uit spiritueel Licht.
Ik ben de open deur voor Gods Licht
en vorm een niet te stuiten waterval van Licht
die de aarde vult met de Aanwezigheid van Licht.

Heilige Maria, Koningin van Licht,
ik eer jouw zuivere Moederlicht
en zie dat materie wordt gemaakt van jouw Licht.
Ik ben één met die Aanwezigheid van Oneindig Licht
en één bevelen wij het Ma-terlicht
het koninkrijk van Licht op aarde te materialiseren.

2. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle draaikolken van de energie van boosheid en haat vormt die vulkanische uitbarstingen zouden kunnen veroorzaken. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

3. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle draaikolken van de energie van hoogmoed vormt die wervelstormen en andere hevige winden zouden kunnen veroorzaken. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

4. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle
draaikolken van de energie van hebzucht vormt die overstromingen en droogte zouden kunnen veroorzaken. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

5. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle draaikolken van de energie vormt van niet-willen en er-niet-willen zijn die extreem koude winters zouden kunnen veroorzaken. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

6. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle onvolmaakte energie en karma vormt die verhindert dat de aarde geleidelijk aan weer recht op haar as gaat staan zonder grote veranderingen op aarde. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

7. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle onevenwichtigheid vormt die voor grote veranderingen op aarde zouden kunnen zorgen, zoals het verzinken van continenten. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

8. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die al het terugkerende karma en draaikolken van energie vormt die voor grote verstoringen in het magnetische veld kunnen zorgen of voor de omschakeling van de magnetische polen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

9. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die al het terugkerende karma en draaikolken van energie vormt die het gat in de ozonlaag veroorzaakt en de aarde misschien wel blootstelt aan vernietigende hoeveelheden kosmische straling. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

 

Ik ben de open deur
Ik ben een zoon/dochter van God en juist op dit moment ga ik staan om tot medeschepper met God op aarde gerekend te worden. Ik kies er nu bewust voor de kracht van mijn vrije wil te erkennen om voor het licht te kiezen, voor het leven te kiezen, voor de perfectie van God te kiezen in plaats van de tekortkomingen op deze wereld. Ik kies ervoor te bevestigen dat iets wat niet volmaakt is, niet echt is en dat alleen Gods licht en Gods volmaaktheid echt en blijvend is.

Daarom bevestig ik dat de vonk van God zich in mijn hart bevindt, die waarlijk de open deur is die geen menselijke kracht kan sluiten, behalve mijn vrije wil. Ik kies er nu voor die deur te openen en daarom ben ik de open deur die geen enkele menselijke kracht, of een kracht van duisternis, kan sluiten

Ik bevestig hiermee mijn ware individualiteit als mijn IK BEN Aanwezigheid en ik kies ervoor het licht van mijn Aanwezigheid door mij heen te laten stromen en alles wat er niet aan gelijk is, te verteren. Ik kies ervoor de Godvlam te zijn die ik in de hemel ben, op aarde gemanifesteerd als het vuur dat voor Mozes brandde toen hij de berg van God beklom. Ik kies ervoor dit vuur dat ik ben de ware spirituele wet te laten brengen die niet aan Mozes kon worden gegeven vanwege de recalcitrantie van de mensheid. Ik kies ervoor de open deur te zijn zodat deze spirituele wet nu naar het fysieke octaaf van planeet aarde kan worden gebracht.

Ik kies ervoor de open deur te zijn om het Wezen van de Aanwezigheid van Oneindig Licht naar het materiële universum te laten stromen en alle tekortkomingen en onevenwichtigheid te verteren. Ik kies ervoor de open deur te zijn om het koninkrijk van God op planeet aarde voor me te zien. Ik roep de Aanwezigheid van Oneindig Licht op het niet te stuiten onoverwinnelijke Licht van God de volmaakte visie over de Ma-tersubstantie heen te leggen dat mijn eigen fysieke lichaam, mijn ziel en mijn geest, mijn omstandigheden in de buitenwereld en deze planeet zelf vormt, van alle aspecten in de menselijke maatschappij tot Moeder Natuur toe.

 

Ik neem de heerschappij over alle vervuiling
1. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle atoomafval of straling vormt die de aarde vervuilt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht,
ik ben op de wereld van het Ma-terlicht.
Toch bestaat mijn Wezen uit spiritueel Licht.
Ik ben de open deur voor Gods Licht
en vorm een niet te stuiten waterval van Licht
die de aarde vult met de Aanwezigheid van Licht.

Heilige Maria, Koningin van Licht,
ik eer jouw zuivere Moederlicht
en zie dat materie wordt gemaakt van jouw Licht.
Ik ben één met die Aanwezigheid van Oneindig Licht
en één bevelen wij het Ma-terlicht
het koninkrijk van Licht op aarde te materialiseren.

2. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle zware metalen vormt die hun weg naar de voedselketen hebben gevonden. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

3. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle chemicaliën, bekend of onbekend, vormt die zowel het milieu als de voedselketen aantasten. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

4. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die chemicaliën, bekend of onbekend, vormt die het brein en het zenuwstelsel van menselijke wezens aantasten en de neiging hebben om onze spirituele vermogens tot bedaren te brengen of te verlammen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

5. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle olie vormt die de oceanen vervuilt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

6. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die al het door mensen gemaakte afval of alle chemicaliën vormt die de oceanen vervuilen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

7. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle substanties vormt die de bodem en het bodemwater vervuilen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

8. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle substanties vormt die de lucht vervuilen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

9. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle substanties vormt die de lichamen van dieren en mensen vervuilen en genetische mutaties scheppen die misschien ziekten of vernietigende veranderingen kunnen veroorzaken. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

 

Ik accepteer mijn Christuspotentieel
Ik kies ervoor mijn Christuspotentieel te accepteren en ik beloof mijn leven eraan te wijden de Christusgeest zo snel mogelijk aan te nemen. Ik beloof dat ik nooit valse goden voor de ware God in de hemel zal nemen, die in mij tot uitdrukking wordt gebracht als mijn eigen IK BEN Aanwezigheid. Ik beloof dat ik geen gesneden beelden in de vorm van een onvolmaakte visie zal nemen. En daarom accepteer ik geen van de onvolmaakte omstandigheden op aarde als permanent of echt. Ik zie dat er naast alle tekortkomingen het Ma-terlicht van God bestaat en zie dat Gods visie wordt gematerialiseerd, omdat het over de Ma-tersubstantie zelf heen wordt gelegd.

Ik verklaar daarom dat Ik, zolang Ik op de wereld BEN, het licht van de wereld Ben. Ik ben hier om over de aarde te heersen, mijn goddelijke individualiteit en het licht dat mij door mijn IK BEN Aanwezigheid wordt gegeven, te vermenigvuldigen. Ik beloof de heerschappij te nemen over mijn ziel en geest, mijn fysieke lichaam, mijn persoonlijke omstandigheden mijn natie, de menselijke samenleving en de natuur zelf. Ik beloof alleen de perfectie van God te accepteren, ik beloof alleen de volmaakte visie van God te zien, die mij door de Christusgeest wordt gegeven. Ik beloof de vlam van God te ZIJN, die alles verteert wat er niet aan gelijk is en ik verklaar dat ik bereid ben bij mezelf te beginnen en die vlam van God die ik ben, verankerd in mijn IK BEN Aanwezigheid, alle tekortkomingen in mijn eigen bewustzijn te laten verteren, waaronder mijn menselijke ego en mijn menselijke denken. Ik ben bereid de vlam van God alle tekortkomingen te laten verteren in mijn ziel, mijn lichaam en mijn leven.

Ik beloof nooit meer Gods vaardigheid om door mij heen te werken te beperken en ik beloof altijd de realiteit van de Levende Christus in mij en mijn eenzijn met mijn Heer en Verlosser Jezus Christus, te bevestigen. Daarom zal ik niet mijn eenzijn met mijn Meester ontkennen. Door mijn eenzijn met de Levende Christus in mij en met de Levende Christus in Jezus, ben ik waarachtig het licht der wereld. En met de kracht en het gezag van de Christus in mij, zeg ik dan: “Laat er licht zijn en alleen maar licht op planeet aarde. En er IS licht. Het is klaar. Amen.”

Ik neem de heerschappij over allen die vervuiling veroorzaken
1. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die het hele bewustzijn vormt dat de natuur een vijand is en dat menselijke wezens het recht hebben haar met geweld te veroveren. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht,
ik ben op de wereld van het Ma-terlicht.
Toch bestaat mijn Wezen uit spiritueel Licht.
Ik ben de open deur voor Gods Licht
en vorm een niet te stuiten waterval van Licht
die de aarde vult met de Aanwezigheid van Licht.

Heilige Maria, Koningin van Licht,
ik eer jouw zuivere Moederlicht
en zie dat materie wordt gemaakt van jouw Licht.
Ik ben één met die Aanwezigheid van Oneindig Licht
en één bevelen wij het Ma-terlicht
het koninkrijk van Licht op aarde te materialiseren.

2. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die het hele militaire industriële complex vormt en hun bereidheid om winst te maken wat de consequenties voor het milieu ook zijn. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

3. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de internationale machtselite vormt die probeert winst te maken door oorlogen te creëren en zich niet bekommeren om het verlies van mensenlevens of het effect op de natuur. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

4. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die het bewustzijn vormt dat de nationale veiligheid of winst op korte termijn belangrijker is dan de consequenties op lange termijn voor het milieu. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

5. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle rookgordijnen vormt die verhinderen dat er aan het licht gebracht wordt hoe de machtselite onze kijk op de natuur hebben gemanipuleerd om ons in hun macht te krijgen. Daardoor zijn zowel grote christelijke kerken en het materialisme gebruikt om de leugen te uit te dragen dat de natuur onze vijand is. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

6. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die het bewustzijn vormt dat alleen naar de winst op korte termijn kijkt en geen respect heeft voor de noodzaak een duurzame manier te vinden om met de natuurlijke bronnen van de aarde om te gaan. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

7. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die het bewustzijn vormt dat een land van haar natuurlijke bronnen berooft zonder de inwoners van dat land ervan te laten profiteren. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

8. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de machtselite vormt en het geloof dat een elite het recht heeft het monopolie te krijgen over natuurlijke bronnen en de overvloed van de bevolking af te nemen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

9. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de machtselite vormt die altijd een monopolie zoekt en daardoor elk idee of uitvinding onderdrukt die een rechtvaardiger en efficiënter gebruik maken van natuurlijke bronnen of geheel nieuwe technologie oplevert waar je geen monopolie op kunt krijgen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

 

Word je bewust van het bestaan van Licht
Ik bevestig mijn eenzijn met de Aanwezigheid van Oneindig Licht en zeg tegen alle mensen: “Wees je bewust van jullie oorspronkelijke roeping en jullie reden om op deze planeet te zijn. Ik roep jullie op verder te kijken dan jullie menselijke ego, jullie dualistische overtuigingen en wereldbeeld. Ik roep jullie op wakker te worden en aan jullie beperkte identiteitsgevoel te ontstijgen. Ik roep jullie op weer contact te maken met jullie ware, goddelijke individualiteit, zodat jullie kunnen voldoen aan jullie door God gegeven recht om zonen en dochters van God op aarde te zijn, de medescheppers met God op aarde te zijn. Ik roep jullie op je over je angsten, je gebrek aan eigenwaarde, je gevoel dat jullie niet het recht hebben hier op aarde te zijn of je Christusschap uit te oefenen, heen te zetten. Ik roep jullie op wakker te worden en bewust het besluit te nemen de heerschappij over jezelf terug te nemen en dan die heerschappij uit te oefenen over het zelf door heerschappij over de aarde te nemen.”

“Ik roep jullie op je los te maken uit het massabewustzijn, een afgescheiden en uitverkoren volk te zijn die ervoor hebben gekozen die ene ware God te aanbidden die in het koninkrijk van God binnenin jou verblijft. Ik roep jullie op de open deur te zijn, waardoor de volmaakte visie van God opnieuw in de bewuste geest van de bewoners van de aarde kan worden gehandhaafd en Gods visie over de materie zelf heen te leggen, zodat deze planeet de onvolmaakte beelden kan afschudden die haar al eonen lang zijn opgedrongen.”

“Ik roep de aarde op haar as rechtop te zetten, alle tekortkomingen af te wentelen en de perfectie van God in vergrote vorm uit te beelden. Ik roep het overvloedige leven voor alle mensen op aarde op. Ik roep Gods koninkrijk op aarde op, zoals het al in de hemel gemanifesteerd wordt, in de vorm van de volmaakte visie in de geest van de geascendeerde meesters.”

“Ik roep de mensen op zich bewust te worden van hun innerlijke roeping en zich te herinneren dat ze vrijwillig hebben aangeboden naar de aarde te komen om deze planeet en haar bewoners vanuit de duisternis te verheffen naar het licht, het licht van God. Ik roep het licht van de Vader op de oceaan van het Moederlicht in beweging te zetten en Gods volmaakte visie in het Ma-teruniversum te materialiseren. Laat er Licht op aarde zijn. En er IS Licht!”

 

Ik neem de heerschappij over alle manipulaties die er plaatsvinden bij de debatten over het milieu
1. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de machtselite vormt die haar monopolie op de productie van energie wil behouden en daardoor technologie onderdrukt die gratis energie kan leveren die niet vervuilt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht,
ik ben op de wereld van het Ma-terlicht.
Toch bestaat mijn Wezen uit spiritueel Licht.
Ik ben de open deur voor Gods Licht
en vorm een niet te stuiten waterval van Licht
die de aarde vult met de Aanwezigheid van Licht.

Heilige Maria, Koningin van Licht,
ik eer jouw zuivere Moederlicht
en zie dat materie wordt gemaakt van jouw Licht.
Ik ben één met die Aanwezigheid van Oneindig Licht
en één bevelen wij het Ma-terlicht
het koninkrijk van Licht op aarde te materialiseren.

2. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle onevenwichtigheden vormt die verstoringen van het klimaat en het mislukken van de oogst veroorzaken. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

3. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die de machtselite vormt die rijk is geworden door te vervuilen en die nu hun eigen vervuiling proberen te gebruiken om de bevolking bang te maken voor opwarming van de aarde. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

4. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle rookgordijnen vormt die verhinderen dat mensen zien hoe de machtselite problemen schept en zij daarna zichzelf opwerpen als de enigen die de problemen kunnen oplossen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

5. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle rookgordijnen vormt die verhinderen dat de mensen zien wie er het debat over het milieu en het gebruik van natuurlijke bronnen manipuleert. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

6. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die het rookgordijn vormt dat verhindert dat mensen zien dat de aarde voldoende bronnen heeft om het overvloedige leven aan tien miljard mensen te schenken – als ze maar volgens de visie van Christus gedistribueerd worden. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

7. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die het bewustzijn vormt dat een toename in de voedselproductie en distributie op de manier van Christus verhindert, zodat de hongerdood wordt uitgebannen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

8. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die het bewustzijn vormt dat de ontwikkeling en de distributie van natuurlijke bronnen op de manier van Christus verhindert, zodat armoede kan worden uitgebannen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

9. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die het bewustzijn vormt dat een spirituele aanpak verhindert van onze relatie tot de aardemoeder, zodat wij weer met onze spirituele leraren in contact komen en met de aarde leren werken als onze bondgenoot en vriend. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door over dit Ma-terlicht te heersen en het te bevelen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

De aarde, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

Met het gezag van de Christusvlam in mij verklaar ik dat ik en mijn IK BEN Aanwezigheid één zijn en dat mijn God tot nu toe werkt en ik werk. Ik zie mijzelf nu onder de waterval van oneindig licht zitten die als een bruisende, niet te stuiten kracht door mijn ziel en geest stroomt. Ik hoor en voel de alles overwinnende kracht van dit licht en ik aanvaard dat ik de open deur ben zodat de Aanwezigheid van Oneindig Licht door de sluier op aarde heen kan stappen. Ik gebruik mijn bewuste aandacht om deze niet te stuiten kracht te richten op de onvolmaakte omstandigheden van al het terugkerende karma en draaikolken van energie en ze een gedaanteverwisseling laten ondergaan volgens de volmaakte visie van Christus. Met de almacht van de waterval van oneindig licht bevestig ik:

LAAT ER LICHT EN ENKEL LICHT OP PLANEET AARDE ZIJN (9x). En er IS licht, nu en eeuwig. Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat ik verzegeld ben in het wonderbare licht van het hart van Moeder Maria. Ik aanvaard de dankbaarheid van Moeder Maria en de dankbaarheid van de hemel, en neem haar in mij op. Ik beloof hier beneden alles te ZIJN, wat ik Boven ben en ik verklaar mijn eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid, met de geascendeerde meesters en met de Aanwezigheid van Oneindig Licht. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in naam van de Moeder van Licht, de Koningin van Licht, in naam van de Wondermoeder, aanvaard ik dat ik, nu en eeuwig, verzegeld ben in het hart van Moeder Maria. Ik aanvaard dat alle mensen, nu en eeuwig, verzegeld zijn in het hart van Moeder Maria. Ik aanvaard dat de aarde, nu en eeuwig, verzegeld is in het hart van Moeder Maria. Amen.