WIN07: Moeder Maria’s Gouden Eeuw Invocatie

Roep de manifestatie van de Gouden Eeuw op in alle aspecten van het leven op aarde.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg hier een persoonlijk gebed toe.)

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron. Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is en dat onze zege is behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde, met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij bevrijden alle mensen om te zien dat eenzijn de realiteit is
en in die eenheid zullen we in alle eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

 

De wederkomst van de Christus is nabij
1. O Jezus, ik roep jou op door mij in actie te komen. De Christus in allen zal nu onthullen dat het Christusschap een reëel doel is. En wanneer wij jou durven te volgen, zal God door ons zijn machtige werk doen. De Christus is vandaag teruggekomen en door ons zal hij hier blijven.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na elk couplet herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen. God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen de mensheid niet meer onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is op één doel gericht, omdat wij de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn die de aarde vrij houdt.
Wij houden de fakkel van Vissen omhoog, we ontwikkelen nu Aquarius.
Jouw zege voor de aarde wordt behaald. De Gouden Eeuw is al begonnen.

2. O Jezus, ik roep jou op door mij in actie te komen. De Levende Christus wekt allen, tienduizend staan klaar om gehoor te geven aan de oproep. Door de Christus eisen wij onze heilige waarde op en nemen heerschappij over de aarde. De Christus is vandaag teruggekomen en door ons zal hij hier blijven.

3. O Jezus, ik roep jou op door mij in actie te komen. Jouw oordeel helpt alle mensen om voor het leven van Christus te kiezen, zodat ze niet de kans missen om te groeien door in Gods heilige stroom te zijn. De Christus is vandaag teruggekomen en door ons zal hij hier blijven.

4. O Jezus, ik roep jou op door mij in actie te komen. Nu zullen we de levende doden tot leven wekken door hen opnieuw te verbinden met de heilige draad die al het leven met God Boven verbindt en ons door heilige liefde met elkaar verenigt. De Christus is vandaag teruggekomen en door ons zal hij hier blijven.

5. O Jezus, ik roep jou om hier jezelf in actie te zijn door mij. Iedereen zal de sleutel tot kennis vinden en dan niet meer blind zijn. En als wij de waarheid van Christus zien, worden wij bevrijd van leugens en fouten. De Christus is vandaag teruggekomen en door ons zal hij hier blijven.

6. O Jezus, ik roep jou op door mij in actie te komen. Het teken is aan de wand, ieder hoort jouw Levende Woord. Geen enkele schriftlezing kan de geest tot slaaf maken, als we jouw Levende Waarheid proberen te vinden. De Christus is vandaag teruggekomen en door ons zal hij hier blijven.

7. O Jezus, ik roep jou op door mij in actie te komen. Als Christus zijn Heilige Staf omhoog houdt en het gouden kalf vernietigt, zien alle mensen de God binnenin zichzelf, waardoor ze het eeuwige leven krijgen. De Christus is vandaag teruggekomen en door ons zal hij hier blijven.

8. O Jezus, ik roep jou op door mij in actie te komen. We zullen alle subtiele leugens blootleggen, zodat ieder de heidense banden kan verbreken en met de Christusgeest kan ontwaren hoe jij je heilige vrijheid kunt krijgen. De Christus is vandaag teruggekomen en door ons zal hij hier blijven.

9. O Jezus, ik roep jou op door mij in actie te komen. Als we de Prins van Vrede omarmen, houdt alle strijd op aarde op. Jij zet voor ons de enige koers uit die ons bij onze bron terugbrengt. De Christus is vandaag teruggekomen en door ons zal hij hier blijven.

10. O Jezus, ik roep jou op door mij in actie te komen. De Christus in allen zal nu onthullen dat de menselijke strijd niet echt bestaat. De kosmische spiegel weerspiegelt alleen maar wat wij op dat scherm projecteren. De Christus is vandaag teruggekomen en door ons zal hij hier blijven.

11. O Jezus, ik roep jou op door mij in actie te komen. Gods geschenk is het overvloedige leven dat ons van gebrek en strijd bevrijdt. We laten de zoektocht naar goud los, omdat wij grotere rijkdommen waarnemen. De Christus is vandaag teruggekomen en door ons zal hij hier blijven.

12. O Jezus, ik roep jou op door mij in actie te komen. Alle mensen zien het feit dat het Christusschap de enige sleutel is, waardoor dit planetaire toneel de Gouden Eeuw kan manifesteren. De Christus is vandaag teruggekomen en door ons zal hij hier blijven.

 

Zeg het volgende decreet 1x, of zo vaak je wilt, op.

De Levende Christus zegeviert op aarde
1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen. God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is nabij, omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij; het teken van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van de Christus in mijn hart. Aan Jezus’ missie van neem ik deel.

Want Christus is weer gekomen in mij. Ik laat zijn licht voor ieder zichtbaar schijnen.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst, dus ieder kan zijn aanwezigheid hier voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid niet meer onderling verdelen en overwinnen.
Wij volgen de Christus, de koning in ons innerlijk. Wij beloven ieder zijn waarheid te vertellen.

3. Ons oog is op één doel gericht, omdat wij de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
Wij roepen zijn boodschap van het dak, omdat wij het levende bewijs ervan worden.

4. Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn die de aarde vrijhoudt.
Wij komen op voor de bescherming van het leven. De wederkomst is nabij.

5. De fakkel van Vissen houden wij omhoog. We ontwikkelen het Aquariustijdperk.
Wij delen in jouw liefde voor Saint Germain. Hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw zege voor de aarde wordt behaald. De Gouden Eeuw is al begonnen.
De innerlijke Christus bevrijdt allen om zich in de Aanwezigheid van God zelf te bevinden.

 

De Moeder Vlam wordt in al het leven verhoogd
1. O Moeder Maria, neem de leiding en rijk allen jouw helende hand toe. Alle mannen en vrouwen worden bevrijd van leugens en onechtheid. Ze weten dat God beide evenveel waarde gaf om over de aarde te heersen. De aarde is dan een heilige ruimte, de Gouden Eeuw staat veilig op haar plaats verankerd.

Wees gegroet Moederlicht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou. Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De stuit is van het zuiverste wit. De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is rustig. Alle problemen in het hart houden dan op.

De keel schijnt o zo blauw. Het voorhoofd straalt een smaragdgroene tint uit.
De kruin is een zee van goud gelijk, omdat duizend bloemblaadjes opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder, nu ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. O Moeder Maria, neem de leiding en rijk allen jouw helende hand toe. Alle vrouwen worden van blaam gezuiverd en eisen hun heilige waarde terug. Zowel mannen als vrouwen zijn dan vrij om in heilige harmonie te leven. De aarde is dan een heilige ruimte, de Gouden Eeuw staat veilig op haar plaats verankerd.

3. O Moeder Maria, neem de leiding en rijk allen jouw helende hand toe. De heilige balans wordt hersteld omdat mannen en vrouwen hun Heer kennen. Beide staan nu de Christus in zichzelf toe Yin en Yang in harmonie te brengen. De aarde is dan een heilige ruimte, de Gouden Eeuw staat veilig op haar plaats verankerd.

4. O Moeder Maria, neem de leiding en rijk allen jouw helende hand. Elke man en vrouw hebben een rol, samen vormen ze wel één geheel. Door hun eenheid laten zij Gods koninkrijk hier op aarde geboren worden. De aarde is dan een heilige ruimte, de Gouden Eeuw staat veilig op haar plaats verankerd.

5. O Moeder Maria, neem de leiding en rijk allen jouw helende hand toe. Het heilige kind verdient respect, zoals de hele mensheid nu erkent. We moeten iedere ziel de ruimte geven, opdat Moeder Aarde haar doel kan bereiken. De aarde is dan een heilige ruimte, de Gouden Eeuw staat veilig op haar plaats verankerd.

6. O Moeder Maria, neem de leiding en rijk allen jouw helende hand toe. Alle ouders zijn dan vrij hun kinderen te geven wat ze nodig hebben in het leven. Elk kind wordt liefdevol gekoesterd en de vrijheid gegeven om de mogelijkheden in het leven te zien. De aarde is dan een heilige ruimte, de Gouden Eeuw staat veilig op haar plaats verankerd.

7. O Moeder Maria, neem de leiding en rijk allen jouw helende hand toe. Elk kind wordt in Gods bescherming verzegeld, elk gebroken hart voor altijd geheeld. Zowel de kinderen als de volwassenen zijn heel, omdat Maria natuurlijk iedereen troost. De aarde is dan een heilige ruimte, de Gouden Eeuw staat veilig op haar plaats verankerd.

8. O Moeder Maria, neem heerschappij en rijk allen jouw helende hand toe. Omdat de energie wordt gezuiverd en alle ziekten genezen, omdat het evenwicht in de natuur wordt hersteld, vervangt overvloed alle tekorten. De aarde is dan een heilige ruimte, de Gouden Eeuw staat veilig op haar plaats verankerd.

9. O Moeder Maria, neem heerschappij en rijk allen jouw helende hand toe. We weten dat het Moederlicht elke vorm zal handhaven die onze geest waarneemt. En dus gaan wij op zoek naar de Christusvisie om de geest te zuiveren en vinden die ook. De aarde is dan een heilige ruimte, de Gouden Eeuw staat veilig op haar plaats verankerd.

10. O Moeder Maria, neem de leiding en rijk allen jouw helende hand toe. Nu het Moederlicht in allen wordt verhoogd, nu Gods eigen naam rijkelijk wordt geprezen, nu wij overvloed in gedachten houden, reageert Moeder Aarde op haar beurt ook. De aarde is dan een heilige ruimte, de Gouden Eeuw staat veilig op haar plaats verankerd.

11. O Moeder Maria, neem de leiding en rijk allen jouw helende hand toe. Wij zien dan het volmaakte concept en dus kan het Moederlicht alle onzuiverheden loslaten om Gods heilige vrede te herstellen. De aarde is dan een heilige ruimte, de Gouden Eeuw staat veilig op haar plaats verankerd.

12. O Moeder Maria, neem de leiding en rijk allen jouw helende hand toe. Onze liefde voor God zal ons bevrijden om medeschepper naast Gods te zijn. We nemen heerschappij en eisen deze planeet op in Gods heilige naam. De aarde is dan een heilige ruimte, de Gouden Eeuw staat veilig op haar plaats verankerd.

 

Zeg het volgende decreet 1x, of zo vaak je wilt, op.

Het Moederlicht wordt in allen verhoogd
1. Wees gegroet Maria, wij eren jou. Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen. In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom, we willen leven, we willen groeien.
We zullen transcenderen en méér zijn. Wij aanbidden het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit. Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde, omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in. Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is rustig, omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed van purper en goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden op, omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei, de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw. Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit. De volmaaktheid van Christus streven we na.
En omdat we Gods volmaakte plan zien, voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk, omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin, uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten, verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder, terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

Het Tijdperk van Vrijheid is nabij
1. O Saint Germain, zeg dat de aarde bevrijd is en verzegel haar in de Christusoverwinning. Alle mensen kennen de heilige sleutel dat geluk betekent dat ze van het ego bevrijd zijn. Omdat wij het duistere verleden loslaten, vinden wij eindelijk de ware vrijheid. De Gouden Eeuw is echt hier, nu wij de Vrijheidsvlam altijd voelen.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (na elk couplet herhalen):

O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam. Jij komt op aarde in naam van Christus zelf.
Want Christus is Heer en jij bent koning, nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Samen slaan jullie de bladzijde om en leiden ons naar de Gouden Eeuw.

O lieve Saint Germain en Jezus, wij komen dichter bij jullie en Moeder Maria.
Samen brengen wij dan het licht dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Michaël houdt de banier van de Christuszege, voor ieder zichtbaar, omhoog.

2. O Saint Germain, zeg dat de aarde bevrijd is en verzegel haar in de Christusoverwinning. Alle onwetendheid wordt weggespoeld, nu onze vrijheid een splinternieuwe dag brengt. Wek allen die de Gouden Eeuw kwamen brengen om jou tot koning te kronen. De Gouden Eeuw is echt hier, nu wij de Vrijheidsvlam altijd voelen.

3. O Saint Germain, zeg dat de aarde bevrijd is en verzegel haar in de Christusoverwinning. Alle mensen zien dat de fatale fout het overtreden van de wet van God zelf is. We weten dat Gods wet ons bevrijd van de antichrist en tirannie. De Gouden Eeuw is echt hier, nu wij de Vrijheidsvlam altijd voelen.

4. O Saint Germain, zeg dat de aarde bevrijd is en verzegel haar in de Christusoverwinning. De religie wordt bevrijd van angst, omdat wij nu de Levende Waarheid eerbiedigen. Alle mensen streven ernaar de wet van God binnenin henzelf te vinden en de vrijheid te krijgen. De Gouden Eeuw is echt hier, nu wij de Vrijheidsvlam altijd voelen.

5. O Saint Germain, zeg dat de aarde bevrijd is en verzegel haar in de Christusoverwinning. Nu de wetenschap van hebzucht wordt bevrijd, zijn alle geleerden vrij om aan hun innerlijke roep te beantwoorden om de hogere waarheid echt te leren kennen die ons helpt te groeien. De Gouden Eeuw is echt hier, nu wij de Vrijheidsvlam altijd voelen.

6. O Saint Germain, zeg dat de aarde bevrijd is en verzegel haar in de Christusoverwinning. De technologie wordt door de liefde en de leiding van de Christus Boven geregeerd en dus vind je geen oorlogstuig meer op planeet aarde. De Gouden Eeuw is echt hier, nu wij de Vrijheidsvlam altijd voelen.

7. O Saint Germain, zeg dat de aarde bevrijd is en verzegel haar in de Christusoverwinning. God geeft ons nu een gratis voorraad energie uit een bron van Hoog Daarboven. Geen enkele macht op aarde kan wat God ons vandaag gegeven heeft, afnemen. De Gouden Eeuw is echt hier, nu wij de Vrijheidsvlam altijd voelen.

8. O Saint Germain, zeg dat de aarde bevrijd is en verzegel haar in de Christusoverwinning. Alle mensen gaan Godbestuur in ieder land opeisen. Het Zwaard van de Christus snijdt elke keten door, want enkel Christus is geschikt om te regeren. De Gouden Eeuw is echt hier, nu wij de Vrijheidsvlam altijd voelen.

9. O Saint Germain, zeg dat de aarde bevrijd is en verzegel haar in de Christusoverwinning. Economische vrijheid is op komst, voorspoed in ieder land. Alle mensen hebben gelijke rechten om Gods overvloedige licht te delen. De Gouden Eeuw is echt hier, nu wij de Vrijheidsvlam altijd voelen.

10. O Saint Germain, zeg dat de aarde bevrijd is en verzegel haar in de Christusoverwinning. De Christuswaarheid wordt op iedere school onderwezen en daarom laten wij ons niet langer beetnemen. We eisen ons recht op onze geest te bevrijden van elke dwang die haar probeert in te binden. De Gouden Eeuw is echt hier, nu wij de Vrijheidsvlam altijd voelen.

11. O Saint Germain, zeg dat de aarde bevrijd is en verzegel haar in de Christusoverwinning. We hebben echte persvrijheid, we willen de waarheid en niets anders. De leugenaars kunnen zich niet meer verbergen, omdat Christus altijd naast ons staat. De Gouden Eeuw is echt hier, nu wij de Vrijheidsvlam altijd voelen.

12. O Saint Germain, zeg dat de aarde bevrijd is en verzegel haar in de Christusoverwinning. Omdat wij één met Christus zijn, eisen wij Gods volmaakte vrijheid op. De aarde zal net als de Vrijheidsster schijnen en het Goddelijke Licht uitstralen. De Gouden Eeuw is echt hier, nu wij de Vrijheidsvlam altijd voelen.

 

Zeg het volgende decreet 1x, of zo vaak je wilt, op.

De aarde wordt verzegeld in de Vrijheidsvlam
1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam; jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan om de Christus in elk mens te verhogen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig al het leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning, nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus bereid je de weg die tot de dageraad van een nieuwe dag leidt.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om en leiden ons naar de Gouden Eeuw
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen en de grootste droom van de hemel vervult.

4. O lieve Saint Germain en Jezus, wij komen dichter bij jullie en Maria.
Van jullie Boven, naar ons beneden houden wij een constante stroom in stand.

5. Samen brengen we dan het licht dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen en het IK BEN-ras wekken.

6. Voor allen zichtbaar houdt Michaël de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen, nu de hele kosmos zo helder straalt.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien, een eeuw waarin al het leven vrij is.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Geliefde Jezus, we worden verzegeld, nu ieder hart op aarde wordt geheeld. O Moeder Maria, we zijn vrij om ons in jouw grootse harmonie te koesteren. Geliefde Boeddha, in jouw vrede kunnen we nu gehechtheden loslaten. Aartsengel Michaël, in jouw liefde worden wij door Boven beschermd. O Saint Germain, uit naam van jou zelf eisen wij de aarde voor de Vrijheidsvlam op. De Christus in ons is de Heer die het Heilige Zwaard hanteert. De Gouden Eeuw is manifest en completeert onze Heilige Zoektocht. Het is klaar; het is verzegeld, het Heilige Doel wordt nu geopenbaard.