WIN03: Moeder Maria’s Wonder Invocatie van Vrede

Roep wereldvrede op en persoonlijke vrede door het juiste evenwicht te herstellen tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht van de Vader-Moeder God.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg hier je persoonlijke gebed toe.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk door ons op aarde geopenbaard. Wij aanvaarden onze verantwoording jouw Wil op aarde te openbaren, zoals hij in de hemel geopenbaard is. Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de gelegenheid geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft, evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het heelal ons teruggeeft wat wij uitzenden. Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet. Wij beloven de verzoekingen van het lagere zelf te ontstijgen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig, op aarde geopenbaard zijn. Amen.

 

Ik bevestig mijn liefde voor God, de Vader
In naam van de Moeder van Vrede geef ik alle verkeerde voorstellingen van God, de Vader, in mijn wezen en wereld op. Ik geef alle zucht naar de allerhoogste macht en overheersing en elk verlangen om vrijheid te beperken op. Ik geef elke angst voor verandering en alle onwil tot zelftranscendentie op. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op de herinnering aan mijn geestelijke oorsprong en mijn ware identiteit terug te halen opdat ik mijn hoogste potentieel in God kan zien. Ik ben de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle boosheid tegen God in mij en in al het leven verteert en ons weer op één lijn brengt met Gods volmaakte wil voor dit universum. Ik beloof te transcenderen en te blijven groeien, terwijl ik het evenwicht bewaar tussen de uitbreidende en de samentrekkende kracht in mijn wezen. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op alle verkeerde voorstellingen van God, de Vader, in mij, in alle mensen en Moeder Aarde te verteren. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Vader voor mij en ik bevestig mijn liefde voor de Vader in allen.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

1. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de herinnering verteert die mensen laat denken dat zij te belangrijk zijn om anderen te dienen. Ik bevestig dat ik de dienaar van God in al het leven ben.

2. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de herinnering verteert die mensen laat denken dat zij het beter weten dan God. Ik bevestig dat God het beter weet dan wij allemaal.

3. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de herinnering verteert die mensen laat denken dat God een fout gemaakt heeft en dat vrije wil alleen maar onbalans en vernietiging veroorzaakt. Ik bevestig dat de vrije wil de sleutel is om alles te worden wat wij in God zijn.

4. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de herinnering verteert die mensen laat denken dat zij Gods fouten moeten corrigeren door de vrijheid van anderen te beperken. Ik bevestig dat Gods onvoorwaardelijke liefde alle gebrekkige keuzes kan corrigeren.

5. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de herinnering verteert die mensen laat denken dat het nodig is Gods wetten te schenden om Gods schepping in stand te houden. Ik bevestig dat Gods wet de sleutel is om de balans te herstellen en de aarde in stand te houden.

6. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de herinnering verteert die mensen laat denken dat zij tegenover God staan en groei kunnen stoppen. Ik bevestig de eenheid van al het leven in God en dat het leven groei is.

7. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de herinnering verteert die mensen laat denken dat groei gevaarlijk is en dat zij niet hoeven te transcenderen. Ik bevestig dat groei een kans is en dat zelftranscendentie de hoogste vreugde is die er bestaat.

8. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de herinnering verteert die mensen laat denken dat macht en overheersing de sleutel tot het herstel van evenwicht is. Ik bevestig dat de onvoorwaardelijke liefde van God de balans zal herstellen.

 

Ik bevestig mijn liefde voor God, de Zoon
In naam van de Moeder van Vrede geef ik alle verkeerde voorstellingen van God, de Zoon, in mijn wezen en wereld op. Ik geef alle onwil op om het onderscheid te maken over wat een evenwichtige manifestatie van de Vader-Moeder God is. Ik geef elke angst op om voor de hoogste waarheid op te komen. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op mijn volmaakte onderscheidingsvermogen te herstellen opdat ik de Christuswaarheid kan zien. Ik ben de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle spirituele blindheid in mij en al het leven verteert en ons weer op één lijn brengt met Gods volmaakte visie voor dit universum. Ik beloof mij los te maken van de relatieve leugens die door de duistere krachten gecreëerd zijn en voor de hoogste waarheid van God op te komen. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op alle verkeerde voorstellingen van God, de Zoon, in mij, in alle mensen en in Moeder Aarde te verteren. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Zoon voor mij en ik bevestig mijn liefde voor de Christus in allen.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

1. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de illusie verteert dat als alle mensen het met elkaar eens zijn, zij wel gelijk moeten hebben en God kunnen dwingen zijn wetten te veranderen. Ik bevestig dat God geen onderscheid maakt tussen personen.

2. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de illusie verteert dat de krachten van deze wereld beter dan God weten hoe mensen gered moeten worden. Ik bevestig dat Godvisie de sleutel tot redding is.

3. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de illusie verteert dat vrijheid gevaarlijk is en door bestuur beperkt moet worden. Ik bevestig dat Godbestuur de sleutel tot het bewaren van de vrede is.

4. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de illusie verteert dat er geen goed of fout is en dat mensen zichzelf tot wet kunnen zijn. Ik bevestig dat Gods wet de absolute waarheid is.

5. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de illusie verteert dat wij geen verantwoordelijkheid hebben en dat anderen verantwoordelijk zijn voor onze keuzes. Ik bevestig dat ik verantwoordelijk ben voor mijn leven en dat wij allen voor de aarde verantwoordelijk zijn.

6. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de illusie verteert dat God niet vergevingsgezind is of dat wij onze fouten niet hoeven toe te geven. Ik bevestig dat Gods oneindige vergeving en onvoorwaardelijke liefde alle tekortkomingen en onevenwichtigheid overwinnen.

7. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de illusie verteert dat mensen onafscheidelijk verbonden zijn met het kwaad of zondig zijn en dat ze met geweld gered moeten worden. Ik bevestig dat alle mensen inherent goed zijn en dat de juiste keuze de sleutel tot redding is.

8. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de illusie verteert dat je bewijzen kunt dat God ongelijk heeft en dat de krachten van deze wereld altijd al gelijk hadden. Ik bevestig dat God altijd gelijk heeft gehad en dat ik gelijk heb met God.

 

Ik bevestig mijn liefde voor God, de Moeder
In naam van de Moeder van Vrede geef ik alle verkeerde voorstellingen van God, de Moeder, in mijn wezen en mijn wereld op. Ik geef alle onwil op om Gods wet te volgen en alle eisen tot vrijheid zonder enige beperking. Ik geef alle neigingen op Gods wet in opspraak te brengen om deze zich aan de wereld aan te laten passen. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op mijn liefde voor Gods wet terug te brengen. Ik ben de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle geschipper in mijzelf en in al het leven verteert en ons weer op één lijn brengt met Gods volmaakte plan voor dit universum. Ik beloof de behoefte om te doen wat goed voelt zonder rekening met de gevolgen te houden, achter mij te laten. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op alle verkeerde voorstellingen van God, de Moeder, in mij, in alle mensen en Moeder Aarde te verteren. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder voor mij en ik bevestig mijn liefde voor de Moeder in allen.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

1. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die het gevoel van boosheid op God, de Vader, verteert en hem verwijt dat hij zijn wet niet verandert. Ik bevestig dat Gods onveranderlijke wet mijn hoogste bescherming is.

2. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die het gevoel van haat tegen God, de Moeder, verteert en haar het geschipper verwijt dat mij tot een lagere bewustzijnsstaat liet vervallen. Ik bevestig dat de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder mijn hoogste bron van voeding is.

3. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die het gevoel van haat tegen mijzelf en anderen verteert, wat het geloof liet ontstaan dat mensen inherent onverantwoordelijk, zwak of slecht zijn. Ik bevestig dat God alle wezens als zijnde goed geschapen heeft en dat het goede in ons allen zegeviert.

4. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die het gevoel verteert dat andere mensen een bedreiging vormen, wat aanleiding heeft gegeven tot een onverzadigbare zucht naar menselijke overheersing. Ik bevestig dat God uiteindelijk de macht in handen heeft op deze wereld en dat het goede overwint.

5. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die het gevoel van agitatie verteert wat het nodig laat lijken drastische maatregelen te nemen om de vrede veilig te stellen en dat er nu iets gedaan moet worden. Ik bevestig dat God de vrede en het evenwicht zal herstellen, wanneer ik hem het werk door mij heen laat doen.

6. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die het gevoel verteert dat het doel de middelen heiligt en dat de allerbeste manier om vrede te brengen is door iedereen te doden die de vrede bedreigt. Ik bevestig dat vergeving en tolerantie de sleutels tot het brengen van blijvende vrede zijn.

7. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die het gevoel verteert dat het noodzakelijk is tot het uiterste te gaan in het doen van kwaad opdat het goede eruit voort zal komen. Ik bevestig dat het opvolgen van Gods Wet van Liefde de enige manier is om ware vrede te brengen.

8. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die het gevoel verteert dat het nodig is alle beperkingen te ontlopen en te doen wat op het moment goed voelt. Ik bevestig dat de ultieme vrijheid alleen gevonden kan worden door het opvolgen van Gods wetten.

 

Ik bevestig mijn liefde voor God, de Heilige Geest
In naam van de Moeder van Vrede geef ik alle verkeerde voorstellingen van God, de Heilige Geest, in mijn wezen en wereld op. Ik geef alle onwil op om Gods creatieve drang naar voortdurende zelftranscendentie te volgen. Ik geef elke angst op om Gods volmaaktheid in deze wereld te openbaren. Ik geef de gedachtegang op dat het doel de middelen heiligt. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op mijn gedrevenheid om te groeien te herstellen. Ik ben de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle onbalans verteert die mensen tot het uiterste op het gebied van totalitair gezag of rebellie tegen Gods wetten laat gaan. Ik beloof aan het gevoel van me op mijn gemak voelen voorbij te gaan en me voor mijn grootst mogelijke groei in te zetten. Ik roep de Wondervrede van de Goddelijke Moeder op alle verkeerde voorstellingen van God, de Heilige Geest, in mij, in alle mensen en Moeder Aarde te verteren. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van De Heilige Geest voor mij en ik bevestig mijn liefde voor de Geest in allen.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

1. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle impulsen tot rebellie tegen Gods wet van eeuwige groei verteert die mensen bang maakt voor veranderingen. Ik bevestig dat voortdurende zelftranscendentie het geheim van het eeuwige leven is.

2. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle impulsen tot valse gerechtigheid verteert waardoor een kleine elite het gevoel krijgt dat zij het het beste weten en de mensen tegen zichzelf moeten beschermen. Ik bevestig dat God in alle mensen is en dat wij in de ogen van God allen van gelijke waarde zijn.

3. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle impulsen van een elite verteert die het gezag van God, de Vader, misbruikt en daarbij tot het uiterste gaat door het instellen van totalitair gezag om de vrijheid te beperken. Ik bevestig dat alleen het gezag van God de vrede veilig kan stellen.

4. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle impulsen verteert van een elite die de liefde van God, de Moeder, misbruikt en daarbij tot het uiterste gaat door vrijheid van alle beperkingen te eisen, wat tot anarchie leidt. Ik bevestig dat ware vrijheid alleen verworven kan worden door het opvolgen van Gods wet.

5. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle impulsen verteert van mensen die elkaar in naam van God doden en die hen het gevoel geven dat het noodzakelijk is mensen te doden om vrede te krijgen. Ik bevestig dat de sleutel tot vrede is alle wraakzucht door onvoorwaardelijke liefde te laten verteren.

6. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle impulsen tot extreem emotionele onbalans verteert wat leidt tot een massabewustzijn dat eist dat er nu iets gedaan moet worden. Ik bevestig dat vrede alleen veilig gesteld kan worden door daden die gebaseerd zijn op onvoorwaardelijke liefde en vergeving.

7. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle impulsen verteert om de verantwoording te aanvaarden en die mensen anderen de schuld laat geven en die het zwarte schaap willen laten straffen. Ik bevestig dat God de wrake toekomt en dat zijn wet vergelden zal.

8. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle impulsen verteert die niet voor de hoogste waarheid op willen komen of niet tegen het massabewustzijn in willen gaan. Ik bevestig dat alleen het volmaakte onderscheidingsvermogen en door tot het uiterste gaan om op te komen voor het Christusbewustzijn echte vrede kan brengen.

 

Ik bevestig de bewustwording van de evenwichtige mensen op aarde
Ik geef elk gevoel op dat wereldvrede niet mijn verantwoordelijkheid is of dat ik niets kan doen om de vrede te herstellen. Ik geef elk gevoel van gescheidenheid van God op, wat mij tegenover de krachten van oorlog machteloos laat voelen. Ik geef de illusie op dat niets echt verkeerd fout is, dat problemen wel zullen oplossen als ik ze negeer, of dat iemand anders vrede moet brengen. Ik aanvaard het feit dat de vrije wil de sleutel is tot het herstel van vrede op aarde en daarom koos ik ervoor God door mij heen vrede te laten brengen. Ik kies ervoor om een afgezant van de Prins van Vrede op deze wereld te zijn. Ik aanvaard dat God de Vader, God de Zoon, God de Moeder en God de Heilige Geest door mij heen werken – en ik werk. Ik bevestig dat alle evenwichtige mensen op aarde van de kracht van God binnenin hen bewust gemaakt worden.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

1 IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle illusies van Lucifer verteert die mensen verhinderen om de spirituele oorzaak van conflicten te zien. Ik bevestig de bewustwording van alle evenwichtige mensen waardoor ze gaan beseffen dat God door middel van ons alle conflicten kan verteren en de volmaakte balans van de Vader-Moeder God kan herstellen.

2. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle ontmoediging verteert die mensen niets laat doen. Ik bevestig de bewustwording van alle evenwichtige mensen waardoor ze gaan beseffen dat wij iets kunnen doen, dat één persoon het verschil kan uitmaken en dat door ons het goede zal triomferen.

3. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die de energie van antiliefde verteert die de mensen overweldigen en hen verlamd van angst laat voelen. Ik bevestig de bewustwording van alle evenwichtige mensen waardoor ze gaan beseffen dat God door middel van ons alle angst en antiliefde kan verteren.

4. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle spirituele blindheid verteert die mensen met tegenzin voor de Christuswaarheid laat opkomen. Ik bevestig de bewustwording van alle evenwichtige mensen waardoor ze gaan beseffen dat God door middel van ons de leugens die oorlog lijken te rechtvaardigen, kan verteren.

5. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die alle agitatie verteert die mensen het volmaakte evenwicht van de Vader-Moeder God laat verliezen en hun emotionele lichaam in een vuurspuwende vulkaan verandert. Ik bevestig de bewustwording van alle evenwichtige mensen waardoor ze gaan beseffen dat God door middel van ons alle boosheid, agitatie en haat kan verteren en dat God alle mensen innerlijke vrede zal geven.

6. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die elke angst verteert die mensen laat voelen dat zij niets kunnen doen om natuurrampen af te wenden. Ik bevestig de bewustwording van alle evenwichtige mensen waardoor ze gaan beseffen dat God door middel van ons alle oorlogsenergie kan verteren en dat God het evenwicht in het lichaam van Moeder Aarde zal herstellen.

7. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die elke angst verteert die mensen laat voelen dat zij niets kunnen doen om haat en spanning tussen mensen af te wenden, wat tot het uitbreken van oorlog leidt. Ik bevestig de bewustwording van alle evenwichtige mensen waardoor ze gaan beseffen dat God door middel van ons de oorlogsenergie kan verteren en dat God het evenwicht in Gods lichaam op aarde zal herstellen.

8. IK BEN de Wondervrede van de Goddelijke Moeder die elke angst verteert die mensen laat voelen dat zij niets kunnen doen om de gedachtegang om te keren dat oorlog noodzakelijk is om een nog grotere ramp te voorkomen. Ik bevestig de bewustwording van alle evenwichtige mensen waardoor ze gaan beseffen dat God door middel van ons de wens om te doden kan verteren en dat God vergevingsgezindheid en broederliefde zal herstellen.

IK BEN de Moeder van Vrede die alle evenwichtige mensen oproept onvoorwaardelijk voor de vrede op te komen (3x).

Ik bevestig dat de Wondervrede van de Goddelijke Moeder, nu en voor altijd, op aarde zal zegevieren (3x).

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Ik aanvaard de oneindige vrede van de Goddelijke Moeder. Ik besluit altijd in die vrede te blijven en ik aanvaard de volmaakte liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat haar liefde al mijn angsten verteert. Ik aanvaard dat ik de Levende belichaamde Christus ben en ik beloof alles te zijn wat ik in God ben en MEER. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder verzegel ik de aarde in de oneindige liefde en vrede van de Goddelijke Moeder. Het is af, het is klaar, het wordt verzegeld in de materie, want de mond van de Moeder van Vrede heeft het gesproken. Amen.