WIN34: De Wederopstanding van het Goddelijke Vrouwelijke in het Christendom

Roep de wederopstanding van het vrouwelijke element in de door mannen gedomineerde christelijke religie op. Roep op dat  vrouwen hun eigen rol mogen vervullen door evenwicht en vernieuwingen in de christelijke religie aan te brengen

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke Manlijke, de Goddelijke Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke, Amen.

In naam van Jezus Christus, roep ik de Aanwezigheid van de God Surya op tijdens deze rozenkrans. Ik stem mijn hart af op Surya en de God Ster Sirius, en ik roep de vrijlating op van een buitengewone portie licht om de beweging te versterken om het Goddelijke Vrouwelijke in ere herstellen. Ik roep Surya’s in evenwicht brengende energie op, het licht dat evenwicht zal brengen, dat het evenwicht zal herstellen in het christendom. Ik visualiseer de God Surya, die de volmaakte eenheid van het Goddelijke Manlijke en het Goddelijke Vrouwelijke belichaamt en ik stem mij af op jouw hart. Ik voel de toevloed van de evenwicht brengende energie die mijn eigen wezen in evenwicht zal brengen en het mij daardoor mogelijk maakt om een platform te zijn om evenwicht naar deze planeet te brengen. Ik draag deze rozenkrans op aan de manifestatie van constructieve verandering in… (Beschrijf specifieke situaties en plaatsen waar jij wilt dat deze rozenkrans verandering brengt.)

Ik erken de ware boodschap van Christus
Ik erken dat Jezus naar de aarde kwam om het potentieel voor alle menselijke wezens te symboliseren om het menselijke zelf te laten sterven. Waardoor wij weer kunnen herrijzen in een nieuw identiteitsgevoel, waarin we niet langer de realiteit ontkennen dat wij medescheppers met God zijn.

Ik erken dat het koninkrijk van God in mij is, dat ik één ben met mijn Vader, dat mijn Vader tot nu toe heeft gewerkt en dat ik bereid ben om te werken door de medeschepper te zijn waarvoor ik hier naar toe gezonden werd. Ik ben bereid om deel te hebben aan het koninkrijk van God op aarde brengen. Dit is de bedoeling waarvoor Jezus kwam, dit is de bedoeling van hem om door de fysieke gebeurtenissen van de kruisiging te gaan, zijn dood aan het kruis – om te symboliseren wat er voor alle mensen spiritueel mogelijk is.

Want waarachtig, het Christusbewustzijn is universeel. Het Christusbewustzijn verenigt het materiële met het spirituele. Het verenigt de Goddelijke Vader met de Goddelijke Moeder, zodat er geen scheiding tussen de Schepper en zijn schepping bestaat. Want zonder hem werd niets gemaakt wat gemaakt werd.

Ik erken dat dit precies is waarom het koninkrijk van God in mij is, omdat God – Gods wezen, en Gods Aanwezigheid – in alles ingebed is. Enkel een religie die gebaseerd wordt op scheiding heeft het christendom in een monotheïstische religie kunnen veranderen, daardoor het gesneden beeld van de uiterlijke God oprichtend. Het boze, verre wezen in de lucht, dat op ons neerkijkt, klaar staat om ons te oordelen voor elke willekeurige overtreding en ons voor eeuwig naar de hel te sturen.

Ik roep de bewustwording van de christelijke mensen op, degenen die zich tegenwoordig christenen noemen, van de werkelijkheid van Jezus’ ware boodschap, namelijk dat hij niet gekomen is om nog een religie te creëren die ons Christuspotentieel ontkent. Jezus kwam alle mensen bewust te maken van het potentieel om het koninkrijk van God in ons te zoeken en daardoor verlengstukken van dat koninkrijk op aarde te worden, de medescheppers, die dat koninkrijk medescheppen en het manifesteren. Daardoor overvloedig leven aan alle mensen geven, zowel het overvloedige materiële leven als het overvloedige spirituele leven.

Daarom ben ik bereid om de Ma-terpolariteit te worden voor de Geestpolariteit van de geascendeerde Jezus Christus en te dienen om mensen bewust te maken van de ware betekenis van de innerlijke leringen van Jezus en zijn voorbeeld voor allen.

 

1. Ik bevestig dat de top tien procent van de meest spiritueel bewuste mensen bewust wordt van de werkelijkheid dat in Gods Geest, in Gods visie, er geen verschil zit tussen het materiële en het spirituele. De scheiding tussen die twee is een illusie gecreëerd door het dualiteistbewustzijn, het bewustzijn van scheiding.

Wees gegroet Vader-Moeder (na elk couplet herhalen):

We zien dat God Vader-Moeder is,
we zien de een in de ander.
Naarmate God de Moeder wordt geëerd,
wordt de heilige balans hersteld.

Wanneer Vader-Moeder één zijn,
wordt uit die eenheid God de Zoon geboren.
De Zoon bevrijdt ons van alle strijd,
naarmate we zijn geschenk van Leven aanvaarden.

2. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat enkel het dualiteitbewustzijn het mogelijk maakt dat het ego bestaat. En het dualiteitbewustzijn geeft ook het ego het potentieel om de illusie te creëren dat het ego heeft verworven waarnaar hij het meest smacht, namelijk een superieure status vergeleken met andere mensen op aarde.

3. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de noodzaak om het dualiteitbewustzijn los te laten. Waardoor wij beseffen dat de verlossing die Jezus naar deze aarde bracht niet exclusief voor één groep is, waaronder de leden van ons eigen persoonlijke geloofssysteem.

4. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de erkenning dat God de Vader nooit gescheiden werd van God de Moeder. Daarom zijn onze normale geslachtsrollen dualistisch, onevenwichtig en kunnen niet leiden tot het correcte begrip van wat er in feite voor nodig is om het koninkrijk van God binnen te gaan – dat een bewustzijnsstaat is.

5. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat de boodschap die Jezus op aarde kwam brengen is dat “Het koninkrijk van God nabij is.” Wat betekent dat we het nu op dit moment kunnen ervaren door de bewustzijnsstaat in te gaan die het koninkrijk van God IS.

6. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat het ‘koninkrijk van God’ een bewustzijnsstaat is, waarin we de illusie van deze wereld overwonnen hebben. We hebben de illusie overwonnen dat God in het Vaderaspect ooit gescheiden kon worden van God in het Moederaspect.

7. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat er twee aspecten van God zijn. Er is de ene Schepper die het Oneindige is, die on-verdeeld, on-deelbaar is. Toch heeft die oneindige Schepper zich tot uitdrukking gebracht in de wereld van vorm.

8. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat de ondeelbare Schepper zich als vorm heeft uitgedrukt, zijn eigen Wezen in vorm heeft ingebed, alles uit zijn eigen Wezen geschapen heeft. Zelfs al is er nog een aspect van God dat de onverdeelde Schepper is, heeft God zich ook gedeeld in de wereld van vorm, het Ma-terlicht heeft vorm aangenomen.

9. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat God de Vader niet gescheiden of onderscheiden van God de Moeder is op de manier zoals wij erover denken, gebaseerd op geslachtsrollen op aarde. God de Moeder is een andere uitdrukking van God de Vader.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

Het Wekken van de Creatieve Elite

1. God de Vader kan men kennen
door de zaden die hij heeft gezaaid,
maar om een Goddelijk zaad te vinden,
kijk dan verder dan wat ‘van jou’ is,
want enkel jouw ego probeert iets vast te houden
in plaats van God zich te laten ontvouwen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

God is Vader, God is Moeder,
altijd één in de ander.
God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkander.

2. O scheiding is de leugen,
de dualiteit creëert de boei
die je vasthoudt in de aardse vorm,
het schaap dat in de schaapskooi blijft.
Maar toch vertelt het verlangen in jouw innerlijk
dat er echt veel meer in jou zit.

3. Dus laat je Geest daarboven zweven,
het leven met enkel liefde omgeven,
want naarmate jij je hart opent,
wordt de sluier zeker vaneen gescheurd
en zie je het innerlijke licht,
dat naar een prachtige toekomst leidt.

4. Je ziet dat de materie een deel is
van Gods schepping – niet apart staat.
Daarom zijn de Vader-Moeder één
en behalen wij een overwinning.
Je ziet nu met het oog dat maar op één doel is gericht
dat ‘Ik ben God en God is ik.’

5. Dus trek dan de hele wereld in
met de IK BEN banier helemaal in top,
maak allen wakker uit angst en strijd
zodat zij zien dat er meer in het leven is.
Wanneer mensen zien dat het leven één is,
geven ze allen geboorte aan God de Zoon.

6. De IK BEN mensen slaan acht op de oproep,
in onzelfzuchtige dienst van het Al
vinden ze het eenzijn dat zo subliem is
dat het  ruimte en tijd te boven gaat.
Acceleratie zal je bevrijden
om die hogere eenheid te krijgen.

 

1. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat onze rol als zelf-bewuste wezens in het materierijk is om ons bewust te worden van de werkelijkheid dat we verlengstukken van God de Schepper zijn. En daardoor kunnen wij de open deur zijn voor God de Schepper om zijn koninkrijk op aarde te manifesteren.

Wees gegroet Vader-Moeder (na elk couplet herhalen):

We zien dat God Vader-Moeder is,
we zien de een in de ander.
Naarmate God de Moeder wordt geëerd,
wordt de heilige balans hersteld.

Wanneer Vader-Moeder één zijn,
wordt uit die eenheid God de Zoon geboren.
De Zoon bevrijdt ons van alle strijd,
naarmate we zijn geschenk van Leven aanvaarden.

2. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat wij enkel de open deur kunnen zijn als wij het gevoel van scheiding van onze bron, van onze Schepper kunnen overwinnen. Daardoor kunnen we eindelijk zeggen: “Ik en mijn Schepper zijn Eén.” En we erkennen dat we in werkelijkheid nooit gescheiden waren.

3. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat omdat God oneindig is, de Schepper overal is. Dus hoe kunnen we ooit gescheiden zijn van de Schepper, gescheiden van onze bron? Dat kan niet, behalve als een illusie die gecreëerd is in de geest die gebaseerd wordt op scheiding.

4. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat om het pad van Christusschap te bewandelen, we de illusie moeten overwinnen dat de Goddelijke Moeder – dat het vrouwelijke aspect van God, dat het materierijk – ooit van de Schepper gescheiden kon worden.

5. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de noodzaak om de open deur te worden om die waarheid te verspreiden, zodat anderen gewekt zouden kunnen worden en beseffen dat zij verlengstukken van God de Vader zijn.

6. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat als wij eenheid met God de Vader bereiken, we God de Moeder worden, we worden de vertegenwoordigers van God in het materierijk. En daardoor worden we de geïncarneerde Vader-Moeder God. We worden de eenheid van de Vader-Moeder God hier in dit rijk.

7. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat dit de rol is van een Christuswezen. Het ware pad naar Christusschap is de Vader-Moeder aspecten van ons wezen te integreren.

8. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat ons lagere wezen – de identiteit die we hebben opgebouwd om ons op deze wereld uit te drukken – in één dienen te worden met God de Vader, waardoor we in feite God de Moeder worden in de pure zin van God de Moeder.

9. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van het subtiele onderscheid dat alles wat we om ons heen zien in het materiële rijk, gecreëerd wordt uit het Ma-terlicht dat vorm heeft aangenomen. Het Ma-terlicht is een uitdrukking van God de Moeder. Het Ma-terlicht in haar pure vorm IS God de Moeder.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

Het Wekken van de Creatieve Elite

1. God de Vader kan men kennen
door de zaden die hij heeft gezaaid,
maar om een Goddelijk zaad te vinden,
kijk dan verder dan wat ‘van jou’ is,
want enkel jouw ego probeert iets vast te houden
in plaats van God zich te laten ontvouwen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

God is Vader, God is Moeder,
altijd één in de ander.
God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkander.

2. O scheiding is de leugen,
de dualiteit creëert de boei
die je vasthoudt in de aardse vorm,
het schaap dat in de schaapskooi blijft.
Maar toch vertelt het verlangen in jouw innerlijk
dat er echt veel meer in jou zit.

3. Dus laat je Geest daarboven zweven,
het leven met enkel liefde omgeven,
want naarmate jij je hart opent,
wordt de sluier zeker vaneen gescheurd
en zie je het innerlijke licht,
dat naar een prachtige toekomst leidt.

4. Je ziet dat de materie een deel is
van Gods schepping – niet apart staat.
Daarom zijn de Vader-Moeder één
en behalen wij een overwinning.
Je ziet nu met het oog dat maar op één doel is gericht
dat ‘Ik ben God en God is ik.’

5. Dus trek dan de hele wereld in
met de IK BEN banier helemaal in top,
maak allen wakker uit angst en strijd
zodat zij zien dat er meer in het leven is.
Wanneer mensen zien dat het leven één is,
geven ze allen geboorte aan God de Zoon.

6. De IK BEN mensen slaan acht op de oproep,
in onzelfzuchtige dienst van het Al
vinden ze het eenzijn dat zo subliem is
dat het  ruimte en tijd te boven gaat.
Acceleratie zal je bevrijden
om die hogere eenheid te krijgen.

 

1. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat God de Moeder beloofd heeft ons, als medescheppers, toestemming te geven om met onze vrije wil te experimenteren. Het Ma-terlicht zal elke willekeurige vorm aannemen die we erover heen leggen door de kracht van onze geest. Zo zijn de huidige omstandigheden op aarde manifestaties van God de Moeder, maar ze zijn niet in overeenstemming met de visie van God de Vader, of het volmaakte concept van God de Moeder.

Wees gegroet Eén in het Al (na elk couplet herhalen):

God is Vader, God is Moeder,
we zien de een in de ander.
Vader ruimte, Moeder tijd,
’t is het zo sublieme geheim.

Christus de Zoon ziet het Al,
ziet het Al in het kleine.
Heilige Geest, de heilige stroom,
die het leven aanspoort tot groei.

2. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat we niet naar de onvolmaaktheden op aarde kunnen kijken en zeggen dat dit God de Moeder is. God de Moeder kan nooit in enige onzuivere vorm zijn, zelfs al laat God de Moeder haar energieën, haar licht gebruiken om een onzuivere vorm aan te nemen om Gods medescheppers de kans te geven om te oogsten wat ze gezaaid hebben.

3. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat God de Moeder eeuwig zuiver blijft, onbesmet blijft door welke onvolmaakte manifestatie op deze wereld ook. God de Moeder is altijd zuiver geweest – en zal altijd zuiver blijven. Wanneer wij het Christusbewustzijn krijgen en zien dat er geen scheiding is tussen God de Vader en God de Moeder, dan worden we de geïncarneerde zuiverheid van God de Moeder. We worden een uitdrukking van de zuiverheid van God de Moeder.

4. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat wanneer wij het Christusbewustzijn krijgen, we de geïncarneerde God de Moeder worden – of we nu in een mannelijk of vrouwelijk lichaam zitten.

5. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat de Schepper in zijn pure oneindige, on-gedeelde vorm niet zichzelf in deze wereld uitdrukt. De Schepper zelf, die zich tot uitdrukking brengt als God de Moeder, heeft de wereld van vorm geschapen. En daardoor moeten we voorbij de uitdrukkingsvormen van vader en moeder zien om God als de oneindige God en de zich uitdrukkende God, de manifeste God te zien.

6. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat wij, als zelf-bewuste wezens, aan het evolueren zijn naar Godbewustzijn. En wanneer we dat Godbewustzijn krijgen, we de Schepper in zijn zuivere vorm kunnen ervaren. Maar zolang we geïncarneerd zijn in de wereld van vorm, ervaren we de Schepper niet in zijn zuivere vorm, we ervaren de Schepper in zijn uitdrukkingsvorm als God de Moeder. En dat is waarlijk de God waar we één mee worden, terwijl we nog steeds geïncarneerd zijn.

7. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat wanneer we geïncarneerd zijn, we de vrouwelijke polariteit vormen voor de wezens in het spirituele rijk. Dus als we zeggen: “Ik en mijn Vader zijn Eén”, erkennen we ons eenzijn met onze leraar, de IK BEN Aanwezigheid en spirituele stamboom die helemaal terugvoert naar de Schepper. Daardoor erkennen we het eenzijn van Geest met materie, het spirituele rijk met het materiële rijk.

8. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van een zelfs diepergaand gewaarzijn van God als de oneindige, niet tot uitdrukking gebrachte Schepper en God als de tot uitdrukking gebrachte Schepper. De God die zich heeft tot uitdrukking gebracht op de eindige wereld en vormt daardoor een andere polariteit tussen het spirituele rijk en het materierijk.

9. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat in het Christusbewustzijn er geen scheiding is, zelfs geen enkel verschil, tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van God, omdat ze één geworden zijn in ons wezen. Want het Christusbewustzijn verenigt de twee aspecten van God, zodat we de scheiding kunnen overwinnen, de illusie dat een materiële vorm gescheiden zou kunnen worden van haar spirituele bron.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

Het Wekken van de Creatieve Elite

1. God de Vader kan men kennen
door de zaden die hij heeft gezaaid,
maar om een Goddelijk zaad te vinden,
kijk dan verder dan wat ‘van jou’ is,
want enkel jouw ego probeert iets vast te houden
in plaats van God zich te laten ontvouwen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

God is Vader, God is Moeder,
altijd één in de ander.
God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkander.

2. O scheiding is de leugen,
de dualiteit creëert de boei
die je vasthoudt in de aardse vorm,
het schaap dat in de schaapskooi blijft.
Maar toch vertelt het verlangen in jouw innerlijk
dat er echt veel meer in jou zit.

3. Dus laat je Geest daarboven zweven,
het leven met enkel liefde omgeven,
want naarmate jij je hart opent,
wordt de sluier zeker vaneen gescheurd
en zie je het innerlijke licht,
dat naar een prachtige toekomst leidt.

4. Je ziet dat de materie een deel is
van Gods schepping – niet apart staat.
Daarom zijn de Vader-Moeder één
en behalen wij een overwinning.
Je ziet nu met het oog dat maar op één doel is gericht
dat ‘Ik ben God en God is ik.’

5. Dus trek dan de hele wereld in
met de IK BEN banier helemaal in top,
maak allen wakker uit angst en strijd
zodat zij zien dat er meer in het leven is.
Wanneer mensen zien dat het leven één is,
geven ze allen geboorte aan God de Zoon.

6. De IK BEN mensen slaan acht op de oproep,
in onzelfzuchtige dienst van het Al
vinden ze het eenzijn dat zo subliem is
dat het  ruimte en tijd te boven gaat.
Acceleratie zal je bevrijden
om die hogere eenheid te krijgen.

 

1. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat het pad naar persoonlijk Christusschap niet een pad is dat zonder het Goddelijke Vrouwelijke bewandeld kan worden. Daardoor is het christendom niet de religie die het bedoeld was te zijn, maar werd ze in een andere religie veranderd die zich richt op het Vader aspect van God en de ontkenning van het Goddelijke Vrouwelijke. Dit ontsprong aan de vervalste versie van het verhaal van de Hof van Eden, die vrouwen en het vrouwelijke de schuld geeft voor de Val van de Mens.

Wees gegroet overvloedig Leven (na elk couplet herhalen):

Als Vader-Moeder als één zijn,
weten we dat overvloed gewonnen zal worden.
Het is onze Vaders wens te zien,
dat in overvloed allen vrij zijn.

En God de Moeder in haar liefde brengt
op aarde wat boven is.
Haar voeding zal ons bevrijden
van gebrek in alle eeuwigheid.

2. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat het christendom nog een religie werd die het Goddelijke Vrouwelijke ontkent. Dit was niet de oorspronkelijke intentie van Jezus, want hij had een totaal andere mening over vrouwen en de rol van vrouwen in spiritualiteit en religie dan de gevestigde kerken, die mannen en het mannelijke aspect tot een superieure status verheffen, en het als excuus gebruiken om vrouwen fysiek en spiritueel te onderdrukken.

3. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat wanneer we het Christusschap krijgen, we boven de geslachtsrollen op aarde uitstijgen. Het doet er niet meer toe of we in een mannelijk of vrouwelijk lichaam zitten, want we stijgen uit boven de menselijke seksualiteit.

4. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat wanneer wij de eenheid van de Vader-Moeder krijgen, het vrouwelijke-mannelijke, het uiterlijke en het innerlijke, we beseffen dat er nooit een scheiding is geweest. Want hoe zou God gescheiden kunnen zijn van zichzelf, wanneer God oneindig is en daardoor overal en in alles moet zijn – en niet het verre wezen in de lucht is.

5. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat het koninkrijk van God in ons is. Want zolang wij God als het verre wezen in de lucht afschilderen, zullen we nooit eenheid met die God bereiken. We zullen die eenheid enkel krijgen wanneer we ontdekken dat God zich heeft uitgedrukt als ons – als vorm – en we onze eenheid met die God erkennen. Dan overwinnen we het gevoel van scheiding. Wees gegroet overvloedig Leven…

6. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat wanneer het mannelijke en vrouwelijke in volmaakte eenheid, in volmaakte harmonie, samen komen, wanneer het innerlijke het uiterlijke wordt, en het uiterlijke het innerlijke, dan overwinnen we scheiding. Dan weten we wie we zijn en waarom we hier zijn.

7. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de noodzaak om spiritueel herboren te worden. Want enkel het bewuste zelf kan naar de hemel terug ascenderen. En het kan enkel ascenderen wanneer het beseft dat het nooit gescheiden was van zijn bron, want het is een verlengstuk van de Scheppers eigen Wezen.

8. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van ons potentieel om de individualiteit die we hebben gecreëerd in de wereld van vorm waar te nemen en het te verheffen en weer te laten herrijzen, zodat het één wordt met de goddelijke individualiteit die in onze IK BEN Aanwezigheid verankerd is. Maar om dat te laten gebeuren, moeten we de individualiteit die gebaseerd is op scheiding, laten sterven op het kruis door het waanidee op te geven – het waanidee dat we gescheiden zijn van God.

9. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat wanneer we eindelijk het waanidee opgeven, het menselijke zelf zal sterven. Dan worden we herboren met de wetenschap wie we zijn en dan worden de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader volmaakt één in ons wezen en zullen we zoals boven zo beneden zijn. We zullen hier beneden alles zijn wat we boven zijn.

 

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

Het Wekken van de Creatieve Elite

1. God de Vader kan men kennen
door de zaden die hij heeft gezaaid,
maar om een Goddelijk zaad te vinden,
kijk dan verder dan wat ‘van jou’ is,
want enkel jouw ego probeert iets vast te houden
in plaats van God zich te laten ontvouwen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

God is Vader, God is Moeder,
altijd één in de ander.
God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkander.

2. O scheiding is de leugen,
de dualiteit creëert de boei
die je vasthoudt in de aardse vorm,
het schaap dat in de schaapskooi blijft.
Maar toch vertelt het verlangen in jouw innerlijk
dat er echt veel meer in jou zit.

3. Dus laat je Geest daarboven zweven,
het leven met enkel liefde omgeven,
want naarmate jij je hart opent,
wordt de sluier zeker vaneen gescheurd
en zie je het innerlijke licht,
dat naar een prachtige toekomst leidt.

4. Je ziet dat de materie een deel is
van Gods schepping – niet apart staat.
Daarom zijn de Vader-Moeder één
en behalen wij een overwinning.
Je ziet nu met het oog dat maar op één doel is gericht
dat ‘Ik ben God en God is ik.’

5. Dus trek dan de hele wereld in
met de IK BEN banier helemaal in top,
maak allen wakker uit angst en strijd
zodat zij zien dat er meer in het leven is.
Wanneer mensen zien dat het leven één is,
geven ze allen geboorte aan God de Zoon.

6. De IK BEN mensen slaan acht op de oproep,
in onzelfzuchtige dienst van het Al
vinden ze het eenzijn dat zo subliem is
dat het  ruimte en tijd te boven gaat.
Acceleratie zal je bevrijden
om die hogere eenheid te krijgen.

 

1. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat het christendom opzettelijk verdraaid is door het belang van het Goddelijke Vrouwelijke te ontkennen. Daardoor kan de door mannen gedomineerde vorm van christendom nooit tot de verlossing van mensen leiden! Het officiële christendom kan nooit haar belofte waarmaken en iedere christelijke kerk die haar leden verlossing belooft, doet een valse belofte.

Wees gegroet overvloedig Leven (na elk couplet herhalen):

Als Vader-Moeder als één zijn,
weten we dat overvloed gewonnen zal worden.
Het is onze Vaders wens te zien,
dat in overvloed allen vrij zijn.

En God de Moeder in haar liefde brengt
op aarde wat boven is.
Haar voeding zal ons bevrijden
van gebrek in alle eeuwigheid.

2. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat het christendom enkel haar potentieel kan vervullen wanneer de rol van de Goddelijke Moeder in ere hersteld wordt. Daardoor is het noodzakelijk een nieuw christendom te maken, waarbij het van geen belang is of je in een mannelijk of vrouwelijk lichaam zit, want je kunt elke willekeurige positie bekleden, welke rol ook in die beweging vervullen.

3. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat de christelijke kerken zo vast zitten in hun door mannen gedomineerde gedachtegang dat ze enkel kunnen transcenderen, als er erkend wordt dat vrouwen volledig gelijk aan mannen zijn en een positie te bekleden in christelijke kerken. Daardoor kunnen vrouwen het mannelijke element in evenwicht brengen en op den duur het evenwicht in de kerken brengen.

4. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de noodzaak om nieuwe christelijke kerken te laten ontstaan, zodat mensen uit de oude kerken komen en bij nieuwe bewegingen gaan. Daarom visualiseren we dat vrouwen in alle christelijke kerken verhoogd worden en dat ze de kerken mogen transformeren, of dat ze opstaan en zeggen: “We moeten ons afscheiden van deze onbuigzame, rigide kerken, en beginnen een nieuwe manier te zoeken om de mysteries van Christus te benaderen, zodat we het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Manlijke kunnen verenigen.”

5. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de visie dat de Goddelijke Moeder in ere hersteld wordt in de christelijke religie. Vooral dat de waarde van de Goddelijke Moeder eindelijk erkend wordt en begrepen, en ook dat erkend wordt dat niet alleen vrouwen in contact met of verlengstukken zijn van de Goddelijke Moeder kunnen zijn. Zowel mannen als vrouwen moeten verlengstukken van de Goddelijke Moeder worden.

6. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de werkelijkheid dat enkel wanneer zowel mannen als vrouwen in het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Manlijke in evenwicht worden gebracht, we ons volledige potentieel zullen bereiken en als een spirituele beweging die het collectieve bewustzijn omhoog kan trekken. Zodat we de top tien procent kunnen zijn die de tachtig procent van de mensen omhoogtrekt en het oordeel te brengt over de laagste tien procent.

7. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de noodzaak de visie te handhaven dat het christendom weer zal herrijzen, dat er een ontwaken zal zijn, zodat een kritieke massa mensen in christelijke kerken het waanidee op zullen geven van het oude door mannen gedomineerde, onevenwichtige christendom. Daardoor kan de beweging die Jezus kwam beginnen, herrijzen als een echt evenwichtige spirituele beweging.

8. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de visie dat het christendom herrijst, zodat het mannelijke en vrouwelijke in volmaakte harmonie en eenheid werken. Daardoor kunnen mensen de scheiding overwinnen tussen materie en geest, tussen de Schepper en zijn schepping, tussen de niet tot uitdrukking gebrachte God en de tot uitdrukking gebrachte God in al zijn uitdrukkingsvormen. Zodat al zijn uitdrukkingsvormen zich inderdaad bewust zijn van zichzelf als uitdrukkingsvormen van de Ene ondeelbare God.

9. Ik bevestig dat de meest spiritueel bewuste mensen bewust gemaakt worden van de visie dat de vrouwen in christelijke kerken wakker zullen worden en zeggen: “De oude manieren werken niet meer! Dit kan zo niet meer. We moeten een actievere rol oppakken, niet door ons tegen de mannen af te zetten, maar door de mannen te helpen zien dat zij ook in hun traditionele rol vast zitten. En dat zij ook grotere vrijheid zouden ervaren door erboven uit te stijgen, door er boven te gaan staan, door gewoon het waanidee te laten varen, dat hen aan het kruis genageld houdt van een onevenwichtige religie, een onevenwichtige kijk op de wereld.

 

Ik roep Aartsengel Michaël en zijn legioenen Engelen van de Blauwe Vlam aan om het oude vastgeroeste door mannen gedomineerde bewustzijn af te breken en een pad te banen voor de wederopstandig van het Goddelijke Vrouwelijke op alle gebieden van spiritualiteit. En zelfs op het gebied van religie, zodat religie gespiritualiseerd kan worden in plaats van de huidige toestand waarin de meeste doorsnee religies geen enkel spiritueel element meer hebben, geen enkel spiritueel vuur, geen enkele spirituele lering. En daardoor niet de spirituele behoeften van de mensen van tegenwoordig kan bevredigen, die geen genoegen nemen met doctrines en dogma’s, maar antwoorden willen die zinnig zijn en ze bij een intuïtieve herkenning brengen, een intuïtieve ervaring, van de Geest van Waarheid.

Ik bevestig dat God Surya de evenwicht brengende energie van de God Ster Sirius vrijlaat om alle christenen te bevrijden van de geesten en energieën van onevenwichtigheid tussen het mannelijke en vrouwelijke.

Ik bevestig dat God Surya de evenwicht brengende energie van de God Ster Sirius vrijlaat om alle christenen te bevrijden van de leugens van de antichrist die leiden tot onevenwichtigheid tussen het mannelijke en vrouwelijke.

Ik bevestig dat God Surya de evenwicht brengende energie van de God Ster Sirius vrijlaat om alle christenen te bevrijden van de ultieme spirituele slavernij om te vechten in oorlogen tussen het mannelijke en vrouwelijke dat op gang gebracht werd door de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat God Surya de evenwicht brengende energie van de God Ster Sirius vrijlaat om christenen te bevrijden van de ultieme materiële slavernij om te vechten in oorlogen die op gang gebracht werden door de machtselite.

Ik bevestig dat God Surya de evenwicht brengende energie van de God Ster Sirius vrijlaat om alle christenen te bevrijden van de materiële slavernij die de manifestatie van het overvloedige leven voor allen verhindert.

 

Ik kies ervoor om één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van de God Surya die de krachten van onevenwichtigheid op aarde verteert.

De aarde is van de Heer en de volheid van Balans (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Alles Te Boven Gaande God, de Zoon, de Heilige Geest en de Tot Uitdrukking Gebrachte God, Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat de oneindige kracht van het Goddelijke Vrouwelijke alle mensen omringt met een ondoordringbaar schild van onvoorwaardelijke liefde die alle onevenwichtigheden tussen het mannelijke en vrouwelijke verteert. Ik bevestig dat we verzegeld worden tegen alle energieën van conflict tussen het mannelijke en vrouwelijke die tegen ons gezonden worden door de krachten van deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons bindt, het menselijke ego, zodat wanneer de prins van deze wereld komt, hij geen onevenwichtigheid in ons vindt. Ik geef het antizelf op en alle onevenwichtigheid tussen het mannelijke en vrouwelijke in mij en alle mensen, en ik aanvaard dat het verteerd wordt door de oneindige liefde van het Goddelijke Vrouwelijke. Ik aanvaard dat het antizelf van de mensen wordt vervangen door hun Christus Zelf, nu en voor eeuwig.

Met de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat ik verzegeld word in Jezus’ Vlam van Oneindige Vreugde, want Jezus kwam echt om vreugde naar de wereld brengen. Daarom ben ik bereid om Jezus’ vreugde op te vangen en het bij de mensen te brengen. Want ik begrijp dat het koninkrijk van God nabij is, en hoe kan ik dan geen vreugde voelen?

Ik bevestig dat alle mensen verzegeld worden in Jezus’ Vlam van Oneindige Vreugde. Ik bevestig dat de aarde verzegeld wordt in Jezus’ Vlam van Oneindige Vreugde. Zo wordt het Moederlicht verhoogd naar de perfecte vereniging met de Goddelijke Vader. En door de kracht van de Heilige Geest stroomt het door de matrix van de Zoon die het overvloedige leven bij alle mensen brengt. Amen.