WIN24: Invocatie voor Wereldverandering

Oproepen voor specifieke wereldveranderingen, waaronder het herstellen van de kennis van het Goddelijke Vrouwelijke in de religie, veranderingen in China, in de wereldeconomie, in de Amerikaanse regering en het blootleggen van het extremisme in de islam.

 

In naam van Aartsengel Michaël, Master MORE Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain en de gehele geest van de geascendeerde meesters draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van constructieve verandering in… (Beschrijf specifieke situaties en plaatsen waar je wilt, dat deze rozenkrans verandering brengt.)

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron.
Jullie Liefde zal ons op koers houden.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan
om van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom
en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is
en daarom wordt onze overwinning behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd
over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde
en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van liefde
met rijke zegeningen van Boven.
Wij maken alle mensen vrij te zien,
dat eenzijn de realiteit is
en in dat eenzijn zullen wij
tot in alle eeuwigheid heel zijn.
En dan wordt de aarde werkelijk geheeld
en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

 

Ik roep de kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke
Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen tot het overeenkomt met de volmaakte wil van het Goddelijke Manlijke. Ik ben de open deur voor de alles omvattende visie van de Goddelijke Zoon die zich manifesteert door de eeuwige stroom van de Heilige Geest, het Volmaakte Concept om mensen te wekken voor het feit dat het jaar 2012 een belangrijke groeikans voor de mensheid vertegenwoordigt.

Ik roep de manifestatie op dat een kritische massa mensen zich bewust wordt van hoe ons bewustzijn ieder aspect van het leven op aarde beïnvloedt, zelfs de fysieke planeet en het evenwicht in de natuur. Ik roep een uitgebreid bewustzijn op dat in de volgende vier jaar dit besef op het fysieke vlak moet verschijnen en positieve veranderingen in het gedrag van individuen en naties produceert.

Ik roep het ontwaken op van de meest spiritueel bewuste mensen, de top tien procent, voor de lessen die we moeten leren, zodat wij een verschuiving kunnen teweegbrengen in het collectieve bewustzijn. Ik roep op elke ontkenning te verteren die voorkomt dat mensen zien, dat als wij niet erkennen, hoe ons bewustzijn de aarde Moeder beïnvloedt, de les dan moet worden geleerd door fysieke gebeurtenissen, zoals veranderingen van de aarde, natuurrampen, klimaatsveranderingen of oorlogen.

Ik roep het ontwaken op van de top tien procent voor alle gerichtheid op akelige profetieën en alle angst voor de toekomst. Ik roep op dat mensen bewust worden van het hoogste besef dat met God – die door ons heen werkt – alles mogelijk is. Ik roep op dat mensen zich bewust worden van ware vrede, de innerlijke vrede, die begrip te boven gaat en niet afhankelijk is van wereldomstandigheden. Ik roep op dat de spirituele mensen zich bewust worden van de kinderlijke onschuld, wat hen een echt gevoel van vrede en optimisme over de toekomst en een visie op Saint Germains Gouden Eeuw geeft.

Geliefde Moeder Maria, ik geef mijn angst en twijfel aan jou en ik zend het naar jouw Volmaakte Hart, waar het ogenblikkelijk wordt verteerd door jouw oneindige liefde. Ik erken de kracht van overgave die mij in staat stelt om gecentreerd te zijn en daarom niet alleen in vrede te zijn, maar om de vrede te ZIJN op deze wereld. Daarom bevestig ik dat IK de Vlam van Vrede BEN op aarde, de open deur voor de oneindige vrede van de Boeddha die de illusies van het bewustzijn van oorlog verteert.

 

Ik roep op tot herstel van het Goddelijke Vrouwelijke in de religie
1. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat een religie die God de Vader erkent, maar het vrouwelijke, Moederaspect van God ontkent of negeert, niet een evenwichtige religie is.

Wees gegroet Vader-Moeder (na elk couplet herhalen):

We zien dat God Vader-Moeder is,
we zien de ene in de ander.
Naarmate God de Moeder wordt vereerd,
wordt de heilige balans hersteld.

Wanneer Vader-Moeder één zijn,
wordt uit deze vereniging God de Zoon geboren.
De Zoon zal ons bevrijden van elke strijd,
wanneer we zijn geschenk van Leven aanvaarden.

2. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat de monotheïstische religies vaak de aanzet in de buitenwereld zijn geweest die het vuur aangestoken hebben dat tot oorlogen en conflicten tussen de mensen heeft geleid.

3. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid te wekken om de Goddelijke Moeder te erkennen en het belang om de Goddelijke Moeder en de Goddelijke Vader te verenigen, zowel in onze eigen psyche als in onze religies.

4. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat de grote monotheïstische religies helemaal uit evenwicht zijn geraakt door de Goddelijke Moeder te negeren, door vrouwen te onderdrukken en zelfs vrouwen verantwoordelijk te maken voor de zondeval.

5. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat de val werd en wordt veroorzaakt door de vrouwelijke in zowel mannen als vrouwen. Daarom is vrouwen de schuld geven voor de val, het extreme gevolg van de weigering van het mannelijke ego om de verantwoordelijkheid te dragen, wat er de oorzaak van is dat mannen weigeren naar de balk in hun eigen oog te kijken.

6. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat de weigering van verantwoordelijkheid ervoor zorgt dat mannen een staat van mannelijke trots bereiken, omdat zij het gevoel hebben dat de enige manier om aan een bepaalde situatie te ontsnappen, is door degenen aan te vallen en vernietigen die ze nu de vijand bestempelen. In plaats daarvan moeten we erkennen dat hun ego de ware vijand is, niet andere menselijke wezens.

7. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat er een ernstige leemte bestaat in de monotheïstische religies. Deze moet gecorrigeerd worden door een nieuw bewustzijn van het vrouwelijke aspect van God als tegenwicht tegen het misbruik van macht in naam van macht dat wordt uitvergroot in alle drie belangrijke monotheïstische religies, van de kruistochten tot het hedendaags terrorisme.

8. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van een groeiende bewustwording van het Goddelijke Vrouwelijke en het belang om het Goddelijke Vrouwelijke in alle aspecten van ons religieuze en spirituele leven in te lijven, waaronder het vrouwen mogelijk te maken een positie in de kerk in welke religie ook te bekleden.

9. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat mannen niet zelf uit de val van een door mannen gedomineerde religie kunnen ontsnappen. Ze hebben vrouwen nodig om te helpen hun focus op het Manlijke aspect van God te compenseren dat leidt tot misbruik van macht gebaseerd op de overtuiging dat het doel de middelen kan heiligen.

 

Ik roep op om de noodzaak tot veranderingen in China bloot te leggen
1. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid te wekken, zodat de Olympische Spelen in China een spiegel zullen worden die zowel China als de wereld wordt voorgehouden. Ik roep op dat iedereen beseft dat er ernstige en dramatische veranderingen binnen China en de benadering van de wereld van China moeten komen.

Wees gegroet Vader-Moeder (na elk couplet herhalen):

We zien dat God Vader-Moeder is,
we zien de ene in de ander.
Naarmate God de Moeder wordt vereerd,
wordt de heilige balans hersteld.

Wanneer Vader-Moeder één zijn,
wordt uit deze vereniging God de Zoon geboren.
De Zoon zal ons bevrijden van elke strijd,
wanneer we zijn geschenk van Leven aanvaarden.

2. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat de naties en consumenten in het westen een totaal onvolwassen en onverantwoordelijke benadering van China hebben gehad. Bedrijven hebben China gebruikt als bron voor buitensporige winsten, terwijl consumenten voor de gek gehouden zijn met goedkope producten door te negeren dat de waarde van hun arbeid systematisch gedegradeerd is.

3. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat het westen haar normale consumentenbescherming heeft opgeschort om bedrijven toe te staan goedkope goederen uit China te importeren en winsten te maken die niet gemaakt konden worden door in het westen te produceren.

4. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van de noodzaak dat de westerse consumenten niet altijd de goedkoopste producten kopen maar overwegen: “Wie heeft dit voorwerp geproduceerd en onder wat voor omstandigheden deden die arbeiders dat?”

5. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van de noodzaak dat westerse arbeiders solidariteit tonen en eisen dat de arbeiders in andere landen eerlijke lonen krijgen en redelijke arbeidsomstandigheden en uitkeringen krijgen.

6. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de westerse arbeiders bewust te maken van de noodzaak te zeggen dat wij, als arbeiders in andere landen op een manier behandeld worden die wij niet acceptabel vinden, dan niet met een gerust geweten de koopwaar kunnen kopen. Want door dit te doen, stellen we bedrijven die de arbeiders exploiteren in verre landen in de gelegenheid dat te doen. En daardoor maken wij ons kwetsbaar voor exploitatie.

7. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en westerse vakbonden bewust te maken om hun verantwoordelijkheid op te eisen om andere naties beschermende maatregelen voor hun arbeiders te laten nemen. En als dit niet gebeurt, zullen zij hun leden en consumenten aanmoedigen om goederen uit dergelijke landen te boycotten.

8. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van de noodzaak dat China door een vreedzame revolutie heen moet en zich realiseren dat zij niet kunnen toelaten dat de winstbelangen uit de hand lopen en daardoor hun eigen volk exploiteren.

9. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat China bescherming voor haar eigen volk in wettenmoet vastleggen. Zij moet wetten aannemen die de rijkdom onder de gehele bevolking verspreidt in plaats van een heel kleine elite ongelooflijk rijk te laten worden, terwijl de meerderheid van de bevolking nog steeds met de dreiging van verhongering leeft.

 

Ik roep op dat al het misbruik in de economie wordt bloot gelegd
1. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensen bewust te maken van de noodzaak om het economische systeem te hervormen, omdat de waarde van ons werk systematisch gestolen is. Dit heeft een verborgen herverdeling van de rijkdom gecreëerd door het in de handen van een kleine elite te concentreren.

Wees gegroet overvloedig Leven (na ieder couplet herhalen):

Als Vader-Moeder één zijn,
weten wij dat overvloed krijgen.
Het is de wens van onze Vader
dat iedereen vrij is door de overvloed.

En God de Moeder brengt door haar liefde
op aarde wat er boven al is.
Haar koestering zal ons bevrijden
van gebrek tot in alle eeuwigheid.

2. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en alle westerse consumenten bewust te maken van het feit dat wij in slaap zijn gewiegd door de goede, comfortabele, materiële levensstijl. Het wordt tijd dat we ons standpunt innemen en eisen dat onze samenlevingen een economie krijgen die wordt gebaseerd op de tijdloze spirituele principes die het overvloedige leven aan alle mensen geeft.

3. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensen in de westerse naties ervan bewust te maken dat men niet langer een kleine elite de economie laat beheersen en manipuleren tot het moment komt dat men de kip met de gouden eieren doodt.

4. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensen bewust te maken van het feit dat de stijging van huizenprijzen een systematische manier is om grote banken en hypotheekbedrijven de waarde van het werk van de mensen te laten stelen.

5. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensen bewust te maken van het feit dat als de prijs van een huis verdubbelt, de hoeveelheid rente die de koper moet betalen exponentieel omhoog gaat. Daardoor moet de consument een buitensporig bedrag van hun inkomen besteden aan het terugbetalen van de hypotheek die banken en hypotheekbedrijven buitensporige winsten opleveren.

6. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensen bewust te maken van het feit dat de hypotheekbedrijven en de banken er zelfzuchtig belang bij hebben om de huizenprijzen onbegrensd hoog op te laten voeren. Zij zullen pas stoppen als de consumenten de rente niet meer kunnen betalen en het systeem in elkaar zakt onder het gewicht ervan.

7. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de westerse consumenten bewust te maken van het feit dat we niet kunnen toelaten dat dingen blijven afglijden. We moeten ons ervan bewust zijn en de verantwoording dragen voor alle aspecten van onze samenleving. En we moeten ons uitspreken tegen alle onrechtvaardige en onevenwichtige situaties.

8.Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat er niet één redder is, er is niet één persoon, of één regering, of één organisatie die de mensheid komt redden. Want ‘wij het volk’, vooral de top tien procent, zijn degenen die de open deur moeten zijn om veranderingen in onze samenleving en natie aan te brengen.

9. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de spirituele mensen bewust te maken van het feit dat als wij niets doen de laagste tien procent onze natie en onze beschaving in een neerwaartse spiraal zal meesleuren die zichzelf zal vernietigen volgens de tweede wet van de thermodynamica.

 

Ik roep op om alles wat verborgen wordt door de Amerikaanse regering bloot te leggen
1. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen om bloot te leggen wat verborgen wordt door de Amerikaanse regering, zodat het Amerikaanse volk de hoogst mogelijke les kan leren van het bestuurd zijn door de regering Bush.

Wees gegroet overvloedig Leven (na ieder couplet herhalen):

Als Vader-Moeder één zijn,
weten wij dat overvloed krijgen.
Het is de wens van onze Vader
dat iedereen vrij is door de overvloed.

En God de Moeder brengt door haar liefde
op aarde wat er boven al is.
Haar koestering zal ons bevrijden
van gebrek tot in alle eeuwigheid.

2. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen om het Amerikaanse volk bewust te maken van de noodzaak om veel dingen bloot te leggen die zij liever niet zag van hun eigen regering, hun president, het kabinet en zichzelf. Ik roep de blootlegging op van alles wat God wil laten blootleggen over het Amerikaanse volk en de regering Bush.

3. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en het Amerikaanse volk te wekken om de lessen te leren van wat er gebeurt als jullie toelaten dat jullie eigen regering uit de hand loopt onder het mom van zorg voor nationale veiligheid in de strijd tegen de buitenlandse vijand van terrorisme.

4. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en het Amerikaanse volk bewust te maken van het feit dat de buitenlandse vijand buiten proporties werd opgeblazen en gebruikt als excuus om de Amerikaanse natie en het leger in marionetten te veranderen voor de intriges van de internationale machtselite.

5. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en het Amerikaanse volk bewust te maken van het feit dat terrorisme is gebruikt als excuus om de grenzen te testen van hoe ver het Amerikaanse volk zou gaan met betrekking tot het opgeven van hun burgerlijke vrijheden in de naam van nationale veiligheid.

6. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en het Amerikaanse volk bewust te maken van het feit dat je niet toe kunt laten dat je eigen regering aan het systematisch misbruiken van mensenrechten begint en tegelijkertijd denkt dat je kunt vermijden dat je eigen mensenrechten worden uitgehold.

7. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en het Amerikaanse volk bewust te maken van het feit dat hun regering verblind is door de filosofie dat het doel de middelen kan heiligen en daarom zullen zij niet uit zichzelf stoppen. De mensen moeten opkomen voor hun rechten en zeggen: “Genoeg is genoeg. We kunnen dit niet laten doorgaan!”

8. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en het Amerikaanse volk bewust te maken van het feit dat de regering Bush systematische corruptie heeft mogelijk gemaakt door privéondernemingen buitensporige winst te laten maken in Irak zonder er toezicht op te plaatsen. Als je privéondernemingen en de regering laat denken dat ze alles onder het tapijt kunnen vegen in de naam van geheimhouding, zul je zowel in de regering als in privéondernemingen systematisch misbruik krijgen.

9. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en het Amerikaanse volk bewust te maken van het feit dat het publiek en de media hun rol als waakhond moeten oppakken. En de spirituele mensen moeten hun misleide loyaliteit loslaten, want het is beter dat een land in verlegenheid wordt gebracht en zijn les leert dan alles onder het tapijt te laten vegen, zodat vrijheden stiekem verdwijnen.

 

Ik roep op om al het extremisme in de islam bloot te leggen
1. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en gematigde moslims bewust te maken van de absolute en dringende noodzaak voor hen om in opstand te komen tegen extremisme in al haar vormen.

Wees gegroet Vader-Moeder (na elk couplet herhalen):

We zien dat God Vader-Moeder is,
we zien de ene in de ander.
Naarmate God de Moeder wordt vereerd,
wordt de heilige balans hersteld.

Als Vader-Moeder één zijn,
wordt uit deze vereniging God de Zoon geboren.
De Zoon zal ons bevrijden van elke strijd,
omdat we zijn gift van Leven aanvaarden.

2. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en het islamitische volk bewust te maken van het feit dat tenzij ze verrijzen – in 2008 – en in opstand komen tegen het extremisme, het onmogelijk zal zijn om een escalerend conflict te stoppen dat de Islamitische wereld uiteen zal scheuren.

3. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en het islamitische volk bewust te maken van het feit dat dit NIET tot een oorlog tegen het westen zal leiden. Want er zal zoveel onderlinge strijd zijn tussen de islamitische naties dat ze zich meer bezig houden met het doden van hun eigen broeders.

4. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en het islamitische volk bewust te maken van het feit dat als er niet een dramatische omslag komt in hun collectieve bewustzijn in het jaar 2008, het bijna onmogelijk wordt om een conflict te voorkomen waarin de islamitische groeperingen tegen elkaar strijden en daarbij de islamitische wereld afbreken, wat er voor zorgt dat hele naties verdwijnen.

5. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van de noodzaak het beeld vast te houden dat de leemtes worden ontmaskerd in de gehele benadering van spiritualiteit in de islamitische wereld, waaronder hoe zij het Goddelijke Vrouwelijke zijn kwijtgeraakt of haar hebben vernietigd.

6. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van de noodzaak het beeld vast te houden dat vrouwen in de islamitische wereld wakker zullen worden en hun stem beginnen te laten horen. Want de veranderingen die moeten plaatsvinden, zijn zo dramatisch dat ze niet van de mannen zullen komen die verblind zijn door hun mannelijke ego, waardoor zij denken dat hun religie de enig ware religie is en dat hun benadering van die religie de enig ware benadering is.

7. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat er een opzettelijke poging is de invloed van vrouwen in de politiek en godsdienst in de islamitische wereld te vermoorden. Dit is een poging om de matigende, evenwichtige invloed van het vrouwelijke element in de islamitische wereld tegen te houden, waardoor de oeroude cyclus van systematische onderdrukking van zowel vrouwen als het Goddelijke Vrouwelijke doorgaat.

8. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van het feit dat de onderdrukking van de vrouwelijke, onevenwichtigheid na onevenwichtigheid creëert, conflict na conflict, zonder dat er een doel en eind in zicht is. Want het is gewoon het mannelijke ego, dat een gesloten systeem is geworden en daarom de ene zelfvernietigende situatie na de andere creëert, die niet in staat is zichzelf tegen te houden om extremistisch te worden.

9. Ik roep de Oneindige Kracht op van het Goddelijke Vrouwelijke om het Ma-terlicht te verheffen en de mensheid bewust te maken van de noodzaak het beeld vast te houden dat de islamitische wereld eindelijk ontwaakt. En wat er ook voor nodig is, zelfs een grote ramp, zal gebeuren om uiteindelijk de islamitische mensen bewust te maken van de noodzaak om iets anders te doen in plaats van de oude patronen te herhalen die nooit tot vrede kunnen leiden.

 

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron.
Jullie Liefde zal ons op koers houden.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan
om van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom
en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is
en daarom wordt onze overwinning behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd
over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde
en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van liefde
met rijke zegeningen van Boven.
Wij maken alle mensen vrij te zien,
dat eenzijn de realiteit is
en in dat eenzijn zullen wij
tot in alle eeuwigheid heel zijn.
En dan wordt de aarde werkelijk geheeld
en al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

Ik bevestig, dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de geesten en de energie van oorlog.

Ik bevestig, dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de leugens van de antichrist die tot oorlog leiden.

Ik bevestig, dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de ultieme spirituele slavernij om oorlogen te vechten die begonnen zijn door de krachten van de antichrist.

Ik bevestig, dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van de ultieme materiële slavernij om oorlogen te vechten die begonnen zijn door de machtselite.

Ik kies ervoor om één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de krachten van oorlog op aarde bindt.

De aarde is van de Heer en de volheid van zijn Vrede (3x). Amen.

In de naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, De Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat de oneindige kracht van het Goddelijke Vrouwelijke alle mensen omgeeft met een ondoordringbaar schild van onvoorwaardelijke liefde die alle voorwaardelijkheid verteert. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle energie van antivrede, die ons gezonden worden door de krachten van deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons bindt, het menselijke ego, zodat de prins van deze wereld niets bij ons vindt, wanneer hij komt. Ik geef het antizelf op en de innerlijke strijd in mijzelf en alle mensen en ik aanvaard, dat het verteerd wordt door de oneindige liefde van het Goddelijke Vrouwelijke. Ik aanvaard, dat het antizelf van de mensen vervangen wordt door hun Christuszelf, nu en eeuwig.