WIN25: Eén Wereld Invocatie

Roep het bewustzijn op dat al het leven met elkaar is verbonden en dat alle mensen onderdeel vormen van het Lichaam van God op aarde. Helpt de vele krachten en illusies tegen te gaan die conflicten en verkeerd begrijpen opwekken.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke Manlijke, de Goddelijke Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke, Amen.

In naam van Aartsengel Michaël, Master MORE, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain, Gautama Boeddha, the Dhyani Boeddha’s, Maraytaii, De Grote Goddelijke Leider en de hele geest van de Opgevaren Schare roep ik de Aanwezigheid van Eenzijn op om overal op deze planeet de Geest van Eenzijn te manifesteren en daardoor ieder aspect van het dualiteitsbewustzijn aan het licht te brengen die het eenzijn van alle mensen als deel van het Lichaam van God op aarde tegenwerkt. (Beschrijf specifieke situaties en plaatsen waar jij wilt dat deze rozenkrans verandering brengt.)

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron,
Jullie liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan
om ons vrij van elk gevoel van strijd te maken.
Wij werpen ons in de stroom,
ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is
en zo wordt onze zege behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd
over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op de aarde
en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van liefde,
met rijke zegeningen van Boven.
Wij maken alle mensen vrij te zien
dat eenzijn de realiteit is
en in dat eenzijn zullen we
in alle eeuwigheid heel zijn.
En nu wordt de aarde werkelijk geheeld,
alle leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

 

1. Geliefde Vairochana, gij stralende die als de Zon is, wis het gif van ultieme onwetendheid en zelfbedrog die mensen dwingt te geloven dat we gescheiden zijn van God en gedeeld van elkaar. Vervang het door jouw Alles doordringende wijsheid van de Dharmakaya en onthul de ultieme werkelijkheid dat alles ontstond uit de Ene God. Leid mensen naar het innerlijke weten van het eenzijn van alle leven, het eenzijn van de wetten van de natuur en het eenzijn van ons en God. Help ons te accepteren dat God ons zal ontvangen met onvoorwaardelijke liefde als wij onze houding veranderen en onze onwil om te veranderen en onze angst om dichter bij God te komen, opgeven.

Wees Gegroet Michaël (na elk couplet – of couplet en mantra – herhalen):

Aartsengel Michaël neem de leiding
Godbestuur in ieder land
Houd de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de ‘IK BEN’ naam mogen kennen.
De mensheid is altijd vrij
om één volk onder God te zijn.

Aartsengel Michaël jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
We vormen Gods lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade doorheen stroomt.
Omdat we nu plotseling in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.

2. O Vairochana, help de mensen om meester te zijn over het rijk van bewustzijn door de kracht van jouw transcendente blauwe licht en het magnifieke wiel van de wet. Help mensen om alle neigingen te overwinnen om lauw te zijn of verlamd door de onwetendheid die ontstaat als wij ons gescheiden van God zien. Vul ons met je niet tot compromissen bereide moed opdat we alle obstakels kunnen overwinnen, vooral de allergrootste illusie dat wij gescheiden van God zijn. Help ons te zien dat God alles is en in alles is, en daarom ook ons en in ons is.

OM VAIROCHANA OM (9x)

3. Geliefde Akshobya, gij onverzettelijke, gij onwankelbare, verdelg het gif van boosheid en haat dat mensen gevangen houdt in de dualistische strijd om op dezelfde manier te reageren. Vervang het door jouw op een Spiegel gelijkende Wijsheid, die alles kalm weerspiegelt en onze ware aard onthult als God die zich vermomd heeft. Leid mensen naar het innerlijke weten dat God onvoorwaardelijk van ons houdt en ons nooit heeft verlaten. Het was slechts ons gevoel van scheiding van God dat ons kwaad op God liet worden en ons hem de rug liet toekeren. Help ons te accepteren dat God ons met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer wij onze houding veranderen en onze wens opgeven te voelen dat wij gelijk hadden en God ongelijk.

4. O Akshobya, help mensen het rijk van de etherische vormen meester te worden door de kracht van jouw transcendente blauwe licht en de magnifieke bliksemschicht. Vul mensen met jouw oneindige kracht opdat we alle hindernissen van haat kunnen overwinnen. Help mensen elke neiging te overwinnen om met woede op situaties te reageren in plaats van vol vergeving de andere wang toe te keren. Zuiver ons etherische lichaam van alle zelfhaat om het maken van fouten en van alle boosheid op God om onze fouten aan het licht te brengen. Vul mensen met jouw kalmte opdat we alle boosheid die op ons gericht is door de spiegelgladde oppervlakte van de oneindige oceaan van ons Hogere Zelf kunnen laten terug spiegelen.

 OM AKSHOBYA HUM (9x)

5. Geliefde Ratnasambhava, gij, die zowel geboren zijt uit een juweel als ook de schepper van juwelen zijt, verdelg het gif van spirituele en intellectuele trots die mensen gevangen houdt in het superioriteits-inferioriteitscomplex. Vervang het door jouw Wijsheid van Gelijkheid en onthul dat alles in de ogen van God evenveel waard is, omdat God alles is. Leid mensen naar het innerlijke weten dat wij voor God van oneindige waarde zijn en dat er in de oneindigheid geen vergelijkingen gemaakt worden. Het was enkel ons gevoel van scheiding van God dat er voor gezorgd heeft dat wij ons met anderen vergeleken en de behoefte hadden ons beter dan anderen te voelen. Help mensen te accepteren dat God ons met oneindige liefde zal ontvangen, wanneer wij onze houding veranderen en onze behoefte opgeven om ons beter dan anderen, zelfs beter dan God, te voelen.

6. O Ratnasambhava, help mensen meester te worden over het rijk van zintuiglijke gewaarwordingen door de kracht van jouw transcendente gouden licht en het magnifieke, wensvervullende juweel. Vul ons met jouw snelheid opdat wij alle hindernissen van hoogmoed kunnen overwinnen. Zuiver ons mentale lichaam van elke noodzaak ons met anderen te vergelijken en onszelf en anderen te beoordelen. Vul ons met jouw gelijkmoedigheid opdat wij God kunnen zien en dienen in allen die we ontmoeten, onszelf inbegrepen.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (9x)

7. Geliefde Amithaba, gij oneindig Licht, gij onderscheid makende, verdelg het gif van hunkeringen, lust en hebzucht dat mensen gevangen houdt in de eindeloze strijd om steeds meer in deze vergankelijke wereld te bezitten. Vervang het door jouw Onderscheid makende Wijsheid en onthul het verschil tussen de ware verlangens van God, die vervuld kunnen worden, en de valse verlangens van het menselijke ego, die nooit bevredigd kunnen worden. Leid mensen naar het innerlijke weten dat wij ons leven niet hoeven te laten verwoesten door de nooit eindigende zoektocht om de bodemloze put van menselijke verlangens te vullen. Het was enkel ons gevoel van scheiding van God dat ons liet voelen dat niets genoeg of goed genoeg was. Help mensen te accepteren dat God ons met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer wij onze houding veranderen en ons onwerkelijke verlangen opgeven om de uiteindelijke waarde van het menselijke ego te bewijzen.

8. O Amithaba, help mensen meester te worden over het rijk van waarneming door de kracht van jouw transcendente roze gekleurde licht en het magnifieke lotusjuweel. Vul mensen met jouw oneindige genade opdat wij alle hindernissen van niet te blussen verlangens kunnen overwinnen. Zuiver ons emotionele lichaam van het gevoel dat niets genoeg of goed genoeg is. Vul ons met jouw bekwaamheid om te zien dat alles een eindige uitdrukking is van de oneindige God en dat daarom zelfs het eindige de verlangens van de oneindige God kan vervullen.

OM AMITHABA HRIH ( 9x)

9. In naam van Gautama Boeddha en Jezus Christus roep ik de Aanwezigheid van Eenzijn op alle mensen voor te lichten over de fundamentele werkelijkheid van het eenzijn van alle leven. Help ons te zien dat al onze problemen begonnen zijn toen we onze staat van eenzijn verlieten en de jungle van dualiteit in reisden. Daardoor is de enige oplossing om naar onze staat van onschuld, het innerlijke gevoel van eenzijn met God en alle leven, terug te keren.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Keel, Solar plexus
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel glanzen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt liefdevol vrijgegeven
onder Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is gerust,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu
een gloed van purper en goud ontvouwen.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan we de macht van duisternis
met Jezus en onze Saint Germain.
We brengen de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
nu ik in eeuwige verrukking ben,
zwevend in een sublieme ruimte,
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en daarom staan we op om gehoor te geven
aan de oproep om de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

1. Geliefde Amogasiddhi, gij, die altijd jouw doel bereikt, verdelg het gif van afgunst en jaloezie uit mijn bewustzijn dat mensen gevangen houdt in het eindeloze spelletje het ego te verhogen door anderen te vernederen. Vervang het door jouw Alles voltooiende Wijsheid van Geperfectioneerde Actie en onthul de altijd aanwezige waarheid dat met God alles mogelijk is. Leid ons naar het innerlijke weten dat wij één met God zijn en daarom kan God in ons alles bereiken en vervullen. Het was slechts ons gevoel van scheiding van God dat ervoor gezorgd heeft dat wij bang werden dat wij niet zouden kunnen doen wat we anderen zagen doen. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij in de illusie kwamen vast te zitten dat God niet van ons zou houden als wij minder hadden of minder dan anderen bereikten. Help mensen te accepteren dat God ons met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer wij onze houding veranderen en het verlangen opgeven onze uiteindelijke waarde te bewijzen door meer dan ieder ander te hebben of te doen.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na ieder couplet – of couplet en mantra – herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen.
God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen niet langer
de mensheid onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is enkelvoudig, omdat wij
de waarheid van de Christus zien die ons vrijmaakt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn,
die de aarde vrij houden.
Wij houden de fakkel van Vissen hoog
en leggen nu Aquarius open.
Jouw zege voor de aarde is gewonnen.
De Gouden Eeuw is nu begonnen.

2. O Amogasiddhi, help mensen het rijk van het maken van keuzes meester te worden door de kracht van jouw transcendente groene Licht en de magnifieke gekruiste bliksemschicht. Vul mensen met jouw onverzettelijke moed van volmaakte actie opdat wij alle hindernissen om onze goddelijke individualiteit in dit leven uit te drukken, kunnen overwinnen. Zuiver ons fysieke wezen van elke gehechtheid aan de dingen van deze wereld. Vul ons met jouw absolute kennis dat God van ons houdt als het unieke individu dat elke persoon bedoeld was te zijn en daarom kunnen we vrede voelen door het goddelijke zelf te zijn. We kunnen Zijn en laten Zijn.

OM AMOGASIDDHI AH (9x)

3. Geliefde Vajrasattva, gij Diamantachtige, verdelg het gif van het niet willen en er niet willen zijn dat mensen scheidt van de Rivier van Leven, het proces van eeuwige zelftranscendentie. Vervang het door jouw Wijsheid van Gods Diamanten Wil en onthul dat de dingen van deze wereld vergankelijk zijn en nooit het echte verlangen van mensen kunnen vervullen om medeschepper met God te zijn. Leid ons naar het innerlijke weten dat de Wil van God in ons, ons de kracht geeft om de gehechtheid aan de dingen van deze wereld te overwinnen. Het was enkel ons gevoel van scheiding van God dat ervoor gezorgd heeft dat we bang werden dat God ons achter zou laten of ons eraan liet twijfelen of God ons thuis kan brengen. Help mensen te accepteren dat God ons met onvoorwaardelijke liefde zal ontvangen, wanneer wij onze houding veranderen en onze onwil tot zelftranscendentie opgeven.

4. O Vajrasattva, help mensen het rijk van het Zijn meester te worden, het niveau van de integratie van alle vijf elementen van ons wezen door de kracht van jouw diamanten licht en de magnifieke bliksemschicht en bel. Vul mensen met jouw alles overwinnende gevoel van in de Rivier van Leven te zijn. Zuiver ons wezen van elke gehechtheid aan de dingen van deze wereld. Vul ons met jouw oneindige liefde voor God opdat we bereid kunnen zijn ons sterfelijke identiteitsgevoel te transcenderen om het onsterfelijke leven te winnen van de Christus in actie te zijn, altijd.

OM VAJRASATTVA HUM (9x)

5. In naam van Gautama Boeddha en Jezus Christus roep ik de Aanwezigheid van Eenzijn op alle mensen voor te lichten over het feit dat al onze problemen ontstaan door het dualiteitsbewustzijn dat van nature gescheiden wordt van eenzijn. Daardoor is de enige oplossing voor welke problemen ook en voor alle problemen dat we erkennen dat ons bewuste zelf een verlengstuk is van het Wezen van de Schepper en de capaciteiten heeft om de Geest van Waarheid rechtstreeks te ervaren.

6. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op om de mensen voor te lichten over het feit dat de fundamentele werkelijkheid is dat alle leven één is, omdat alle leven een manifestatie is van de oneindige, ondeelbare Schepper. Scheiding van God is een illusie die enkel bestaat in een geest die geblinddoekt is door de sluier van dualiteit. Toch kan de dualiteit ons enkel bedriegen zolang wij geloven in de werkelijkheid van twee relatieve tegengestelden, zoals goed en kwaad.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (9x)

7. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op om alle mensen voor te lichten over het feit dat de mensheid eonen lang gevangen heeft gezeten in de epische strijd tussen twee dualistische tegengestelden die niet zonder elkaar kunnen bestaan. Daardoor kan de strijd NOOIT eindigen, doordat het goed het kwaad elimineert. In plaats daarvan kunnen we de strijd enkel laten eindigen door het bewustzijn te transcenderen dat de strijd gecreëerd heeft.

8. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op om de mensen voor te lichten over het feit dat het menselijke ego werd geboren uit onze scheiding van God. Daardoor kan het ego nooit voorbij de dualiteit zien en kan hij niet zien dat er een ondeelbare werkelijkheid achter de sluier van dualiteit is. Toch kunnen we, omdat ons bewuste zelf een verlengstuk van het Wezen van de Schepper is, wel voorbij de dualiteit zien en de Geest van Eenzijn ervaren. Ons bewuste zelf kan tot het besef komen dat we in feite nooit de sfeer van Eenzijn hebben verlaten.

OM ALPHA EN OMEGA OM (9x)

9. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op alle mensen voor te lichten over het feit dat het ego van mensen de illusies van de dualiteit kan gebruiken om welk punt ook te bewijzen en zo zichzelf ervan te overtuigen dat ze het absoluut bij het rechte eind hebben. Toch is de echte vraag die we zien of we doorgaan met de eeuwenoude strijd van bewijzen dat wij gelijk hebben, vergeleken met andere mensen of, of dat we boven de strijd uitstijgen en het juiste doen in de ogen van God. Gaan we gescheiden door of eisen we ons eenzijn met God en met elkaar op?

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

2. Derde Oog, Ziel
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel glanzen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na.
En nu we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan we de macht van duisternis
met Jezus en onze Saint Germain.
We brengen de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
nu ik in eeuwige verrukking ben,
zwevend in een sublieme ruimte,
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en daarom staan we op om gehoor te geven
aan de oproep om de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

1. In naam van het Goddelijke Vrouwelijke en de volledige erkenning dat IK deel BEN van het Goddelijke Vrouwelijke, roep ik de Aanwezigheid van Eenzijn op het bestaan van een verkeerde hiërarchie van wezens aan het licht te brengen die rebelleerden tegen God in een hoger rijk, omdat ze verblind werden door de illusie van scheiding. Daardoor vielen ze in het materiële universum en zijn vastbesloten om het dualiteitbewustzijn te gebruiken om alle mensen te misleiden door hen te laten geloven dat scheiding echt is. IK BEN de Geest van Eenzijn die alle mensen in een hogere bedoeling verenigt.

Wees gegroet Moederlicht (Na elk couplet – of couplet en mantra – herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De basis is van het zuiverste wit.
De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is gerust,
nu alle problemen in het hart oplossen.

De keel schijnt o zo blauw.
Het voorhoofd straalt een smaragdgroene tint uit.
De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder,
nu ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie heeft geprobeerd zich als God neer te zetten of als Gods vertegenwoordigers op aarde en de macht te krijgen over alle aspecten van het leven op deze planeet. Ze vormen een machtselite die voortdurend probeert de mensen te sturen en onderdrukken. IK BEN de Geest van Eenzijn die alle mensen in een hogere bedoeling verenigt.

OM MARAYTAII—EUTAI! (9x)

3. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie heeft geprobeerd de mensen in hun macht te krijgen door het dualiteitbewustzijn te gebruiken om tegengestelden te definiëren die mensen in de dualistische strijd trekken die nooit eindigt. Dit zorgt ervoor dat mensen hun spirituele energie voeden aan de verkeerde hiërarchie, wat de enige manier is waarop ze kan voortbestaan. IK BEN de Geest van Eenzijn die alle mensen in een hogere bedoeling verenigt.

4. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie de verdeel en heersstrategie heeft gebruikt om mensen tegen elkaar op te zetten. Dit wordt gedaan om de mensen in hun macht te krijgen en te voorkomen dat ze zich verenigen in de Geest van Eenzijn die de machtselite van deze wereld zou verwijderen. Het is ook een uitdrukkingsvorm van de verdeeldheid binnen de machtselite, waarin groepen vechten om de allerhoogste macht en mensen gebruiken als kanonnenvoer in deze nooit eindigende strijd tussen de gevestigde orde en de eerzuchtige machtselites. IK BEN de Geest van Eenzijn die alle mensen in een hogere bedoeling verenigt.

OM MARAYTAII—EUTAI! (9x)

5. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitbewustzijn heeft gebruikt om het identiteitsgevoel van de mensen in hun macht te krijgen, zowel de wetenschap als religie gebruikend om de leugen te promoten dat we gescheiden van God en van elkaar zijn. De machtselite zal alles doen om te voorkomen dat wij onze ware identiteit als medescheppers met God opeisen die het recht hebben om heerschappij over deze planeet te nemen. IK BEN de Geest van Eenzijn die alle mensen in een hogere bedoeling verenigt.

6. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitbewustzijn heeft gebruikt om het mentale lichaam van de meeste mensen in hun macht te krijgen door ons te laten geloven in de leugen dat alles een kwestie is van kiezen tussen twee tegengestelden gedefinieerd door het dualiteitbewustzijn. Dit houdt mensen vast in de zoektocht om het ultieme dualistische argument te ontdekken, dat vruchteloos is, want alle dualistische argumenten zijn relatief. IK BEN de Geest van Eenzijn die alle mensen in een hogere bedoeling verenigt.

OM MARAYTAII—EUTAI! (9x)

7. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitbewustzijn heeft gebruikt om het emotionele lichaam van de mensen in hun macht te krijgen door ons in negatieve gevoelens te manipuleren die het laten lijken alsof de enige oplossing voor onze problemen is om te vechten tegen andere mensen. En zolang wij tegen anderen vechten in plaats van naar de balk in ons eigen oog te kijken, kunnen we nooit boven de dualistische strijd uitstijgen. IK BEN de Geest van Eenzijn die alle mensen in een hogere bedoeling verenigt.

8. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitbewustzijn heeft gebruikt om de handelingen van mensen in hun macht te krijgen door ons te laten geloven in de leugen dat de doelen de middelen kunnen heiligen en dat het nodig is kwaad te doen opdat het goede eruit voort kan komen. Dit houdt mensen gevangen in het denken dat ze voor de allerhoogste zaak werken, toch is het een zaak die gedefinieerd wordt door de verkeerde hiërarchie en niet door God. IK BEN de Geest van Eenzijn die alle mensen in een hogere bedoeling verenigt.

OM MARAYTAII—EUTAI! (9x)

9. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitbewustzijn gebruikt heeft om het wereldbeeld van de mensen in hun macht te krijgen door ons te laten geloven dat het materiële universum gescheiden van God is als de verre Vaderfiguur in de lucht. Dit voorkomt dat we de werkelijkheid zien dat alles een uitdrukking is van het Goddelijke Vrouwelijke die bij ons allen aanwezig is, wat betekent dat we nooit van God gescheiden kunnen zijn. IK BEN de Geest van Eenzijn die alle mensen in een hogere bedoeling verenigt.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

3. Kruin, Stuit
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel glanzen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelse gewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier kroonbladen stralen jouw licht uit.
Van Boven buigt de Moeder zich, vol van
de zuiverste liefde, naar God de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan we de macht van duisternis
met Jezus en onze Saint Germain.
We brengen de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
nu ik in eeuwige verrukking ben,
zwevend in een sublieme ruimte,
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en daarom staan we op om gehoor te geven
aan de oproep om de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

1. In naam van Saint Germain en in volledig eenzijn met zijn visie voor de Gouden Eeuw, roep ik de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitsbewustzijn heeft gebruikt om religieuze verschillen te vergroten om de dualistische strijd door te laten gaan. Dit voorkomt dat mensen accepteren dat er veel meer echte religies kunnen zijn, omdat een echte religie haar leden helpt een rechtstreekse ervaring van de Geest van Eenzijn te krijgen. IK BEN de Geest van Eenzijn die Saint Germains Gouden Eeuw manifesteert.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (Na elk couplet – of couplet en mantra – herhalen):

O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam.
In Christus’ eigen naam kom jij op aarde.
Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu je vrede en vrijheid brengt.
Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw.

O lieve Saint Germain en Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria.
Samen brengen wij nu het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
De banier van de Christuszege wordt
voor ieder zichtbaar door Michael omhoog gehouden.

2. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitbewustzijn heeft gebruikt om een gevecht tussen religie en wetenschap te creëren. Dit voorkomt dat mensen zien dat beide nodig zijn om ons een volledig begrip van het leven te geven, omdat in hun zuivere vorm religie het Goddelijke Manlijke vertegenwoordigt en wetenschap het Goddelijke Vrouwelijke. IK BEN de Geest van Eenzijn die Saint Germains Gouden Eeuw manifesteert.

OM MANI PADME HUM—SHIVA! (9x)

3. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitsbewustzijn heeft gebruikt om conflicten te vergroten die gebaseerd zijn op nationaliteit, etniciteit en ras. Dit voorkomt dat de mensen zien dat we allemaal uit dezelfde bron ontstaan zijn en dat er enkel één natie onder God is. IK BEN de Geest van Eenzijn die Saint Germains Gouden Eeuw manifesteert.

4. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitsbewustzijn heeft gebruikt om conflicten te creëren die gebaseerd zijn op politieke ideologieën die elkaars tegengestelden zijn. Dit voorkomt dat de mensen zien dat politiek altijd relatief zal zijn, terwijl Godbestuur wordt gebaseerd op de Geest van Eenzijn die boven alle tegenstellingen staat. IK BEN de Geest van Eenzijn die Saint Germains Gouden Eeuw manifesteert.

OM MANI PADME HUM—SHIVA! (9x)

5. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitsbewustzijn heeft gebruikt om conflicten te creëren die gebaseerd zijn op economische factoren en de illusie dat deze planeet maar beperkte bronnen heeft. Dit voorkomt dat mensen zien dat het gebrek aan bronnen een uitdrukkingsvorm is van het dualiteitsbewustzijn. Daardoor zal eenzijn zoeken de deur voor God openen om het overvloedige leven aan alle mensen te manifesteren. IK BEN de Geest van Eenzijn die Saint Germains Gouden Eeuw manifesteert.

6. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitsbewustzijn heeft gebruikt om conflicten te creëren tussen mannen en vrouwen en de mannelijke en vrouwelijke elementen in alle mensen. Dit voorkomt dat mensen zien dat ons Hogere Zelf boven de menselijke seksualiteit staat en dat het Goddelijke Manlijke nooit tegenover het Goddelijke Vrouwelijke kan staan. IK BEN de Geest van Eenzijn die Saint Germains Gouden Eeuw manifesteert.

OM MANI PADME HUM—SHIVA! (9x)

7. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitsbewustzijn heeft gebruikt om het bestaan van een machtselite te verbergen die probeert de mensen in hun macht te krijgen, zelfs een één wereldregering. Dit voorkomt dat mensen zien dat de ware sleutel tot vrede en voorspoed is door de mensen te laten weigeren de dualistische ‘waarheid’ te volgen van de machtselite, maar in plaats daarvan de ene waarheid van de Christus in ons te volgen. Daardoor maken we het mogelijk dat de machtselite zichzelf oordeelt en van de aarde verwijderd wordt. De ware één wereldregering betekent dat regeren gebaseerd wordt op de Geest van Eenzijn. IK BEN de Geest van Eenzijn die Saint Germains Gouden Eeuw manifesteert.

8. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitsbewustzijn heeft gebruikt om te voorkomen dat mensen het menselijke ego kennen en hoe hij ons persoonlijke leven vernietigt en alle aspecten van de maatschappij. Het ego maakt van ons een huis dat tegen zichzelf verdeeld is dat niet een verenigd standpunt kan innemen en boven de illusies van de verkeerde hiërarchie kan staan. IK BEN de Geest van Eenzijn die Saint Germains Gouden Eeuw manifesteert.

OM MANI PADME HUM—SHIVA! (9x)

9. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn op aan het licht te brengen hoe de verkeerde hiërarchie het dualiteitsbewustzijn heeft gebruikt om te voorkomen dat mensen zien dat door met ons eigen ego aan de slag te gaan, wij ons door God gegeven gezag terug kunnen nemen om heerschappij over de aarde te nemen. Hierdoor kunnen we Aartsengel Michaël het gezag geven om de verkeerde hiërarchie en het dualiteitsbewustzijn van de aarde te verwijderen. Als wij onze Goddelijke erfenis opeisen, God, die door ons allen handelt, zal het overvloedige leven zich voor alle mensen op deze planeet manifesteren. IK BEN de Geest van Eenzijn die Saint Germains Gouden Eeuw manifesteert.

 

In naam van de Wonder Moeder Oost en West, roep ik naar de Dhyani Boeddha’s om de vier lagere lichamen van alle mensen en de aarde in balans te brengen. Verteer alle gif opdat we jullie goddelijke kwaliteiten kunnen integreren en heel zijn als medescheppers met God. Ik roep naar de Dhyani Boeddha’s jullie engelen te sturen om alle fragmenten los te snijden en terug te halen van het lagere wezen van de mensen waar ze ook maar gevangen zitten in de wereld van vorm. Ik roep naar de engelen van de Wonder Moeder Oost en West, geliefde Quan Yin en geliefde Moeder Maria, om alle fragmenten in ons wezen te integreren opdat we opnieuw heel kunnen zijn en de perfecte matrix van onze unieke individualiteit vergroot kunnen uitdrukken die ons gegeven is door de Vader-Moeder God op het moment van de conceptie van onze levenstroom in het Licht. Namens alle mensen aanvaard ik de volledige fysieke manifestatie van ons heel zijn nu. In naam van Jezus Christus het is af! Amen.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

4. Gecombineerd
Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel glanzen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los, die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke mal achter ons door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom, we willen leven, we willen groeien.
We zullen transcenderen en het meer zijn. We aanbidden het leven.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt liefdevol vrijgegeven
onder Christusleiding van Boven.

Het zonnecentrum is rustig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu
een gloed van purper en goud ontvouwen.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na.
En nu we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

De stuit is van het zuiverste wit.
Vier kroonbladen stralen jouw licht uit.
Van Boven buigt de Moeder zich, vol van
de zuiverste liefde, naar God de Vader.

Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan we de macht van duisternis
met Jezus en onze Saint Germain.
We brengen de Gouden Eeuw terug.

Ik voel de tedere kus van de Moeder,
nu ik in eeuwige verrukking ben,
zwevend in een sublieme ruimte,
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en daarom staan we op om gehoor te geven
aan de oproep om de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

OM MANI PADME HUM! (9x of 33x)

 

God is Vader en Moeder
God is Vader, God is Moeder, nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron,
Jullie liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan
om ons vrij van elk gevoel van strijd te maken.
Wij werpen ons in de stroom,
ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is
en zo wordt onze zege behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd
over het pad dat de heiligen zijn gegaan.
Wij vormen Gods lichaam op de aarde
en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van liefde
met rijke zegeningen van Boven.
Wij maken alle mensen vrij te zien
dat eenzijn de realiteit is
en in dat eenzijn zullen we
in alle eeuwigheid heel zijn.
En nu wordt de aarde werkelijk geheeld
en alle leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder, wij zien God in elkaar.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Blauwe Vlamengelen alle mensen vrij snijden van de geesten en energieën van delingen.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Blauwe Vlamengelen alle mensen vrij snijden van de leugens van de antichrist die leiden tot delingen.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Blauwe Vlamengelen alle mensen vrij snijden van de ultieme spirituele slavernij van het dualiteitsbewustzijn.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Blauwe Vlamengelen alle mensen vrij snijden van de ultieme materiële slavernij van in de macht zijn van de machtselite.

Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de krachten van delingen bindt op aarde.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wonder Moeder. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat de oneindige kracht van het Goddelijke Vrouwelijke alle mensen omgeeft met een ondoordringbaar schild van onvoorwaardelijke liefde die alle delingen verteert. Ik bevestig dat we verzegeld zijn tegen alle energieën van anti-eenzijn die tegen ons gezonden worden door de krachten van deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons, het menselijke ego bindt, zodat wanneer de prins van de wereld komt, hij geen delingen in ons vindt. Ik geef het antizelf en alle anti-eenzijn in mijzelf en alle mensen op en ik aanvaard dat het verteerd wordt door de oneindige liefde van het Goddelijke Vrouwelijke. Ik aanvaard dat het antizelf van mensen vervangen wordt door ons Christus Zelf, nu en eeuwig.

Met de kracht van de Christus Vlam in mij bevestig ik dat ik verzegeld word in de Vlam van Ondeelbaar Eenzijn. Ik bevestig dat alle mensen verzegeld worden in de Vlam van Ondeelbaar Eenzijn. Ik bevestig dat de aarde verzegeld wordt in de Vlam van Ondeelbaar Eenzijn. Zo wordt het Moederlicht in allen verhoogd in perfecte eenheid met de Goddelijke Vader. En door de kracht van de Heilige Geest, vloeit het in de matrix van de Zoon die het overvloedige leven aan alle mensen brengt die in Eenzijn verblijven. Amen.