WIN29: Invocatie om de Psyche van Europa te helen

Roept de heling op in de collectieve psyche van het Europese Werelddeel om de mensen te helpen het bewustzijn van oorlog en conflicten te ontstijgen

 

In naam van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Moeder Maria, Kuan Yin, Maraytaii, Omega en alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder op de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder te zenden om de collectieve psyche van Europa te helen van alle littekens en wonden die door de vele oorlogen, conflicten en gruweldaden zijn veroorzaakt in dit werelddeel. Heel ook de individuele psyche van de mensen die vele malen in dit werelddeel zijn geïncarneerd en littekens hebben gekregen die ervoor zorgen dat ze dezelfde gedragspatronen steeds opnieuw herhalen. We roepen Saint Germain op alle negatieve energie te transmuteren die mensen vastzet om de geschiedenis zichzelf te laten herhalen. We roepen op dat ze daarvan bevrijd van worden opdat ze het beter kunnen weten en daardoor de echte keus hebben om het beter te doen. (Beschrijf de situaties die je wilt hullen in de Liefde van de Goddelijke Moeder.)

IK BEN MEER
Rivier van Leven, overvloedige stroom, ik gloei door jouw licht.
Ik ga erin mee – ik groei, één met jouw eeuwige weten.
Vul– door jouw genade – de ruimte in mij, ik ben op mijn rechtmatige plaats.
Ik zal – eeuwig – vrij ZIJN. Ik zie altijd het plan dat God met mij heeft.
Heilige duif – van boven, geen voorwaarden aan Gods liefde.
Terwijl ik de oproep doe, valt er licht naar beneden en het roept de Christus in allen op.
Het Leven wordt verzegeld – allen worden geheeld,
Gods volmaaktheid wordt onthuld.
We beginnen – zonder zonde, één met God, wij zullen winnen.
Het Leven is één – God heeft gewonnen, een nieuwe dag is begonnen.
Heilig licht – o zo mooi, alles wordt nu in orde gemaakt.
De aarde is vrij – nu – voor allen zichtbaar de Vrijheidsster te ZIJN
en altijd méér – dan daarvoor. Ik vereer oprecht de Rivier van Leven.
IK BEN – voor eeuwig – MEER; ik herstel daadwerkelijk de Levensstroom.

 

1. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de gruweldaden bevatten die door het Romeinse Rijk zijn gepleegd. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

2. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die bevatten hoe de katholieke kerk de ware boodschap van Jezus heeft vervormd en de mensen liet geloven dat hij de enige Zoon van God was en dat wij allemaal zondaren zijn. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

3. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die bevatten hoe de katholieke kerk de op liefde gebaseerde leringen van Jezus in een op angst gebaseerde religie heeft veranderd, de angst voor de hel gebruikend om de mensen in de macht te houden. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

4. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die bevatten hoe de katholieke kerk angst en militaire macht heeft gebruikt om kennis te onderdrukken en Europa eeuwenlang in de donkere middeleeuwen te houden. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

5. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die bevatten hoe de katholieke kerk andere religies en sekten heeft vervolgd, waar religieuze vervolgingen en oorlogen op grote schaal op volgden. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

6. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de Inquisitie en alle andere vormen van religieuze vervolgingen bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties bevatten. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

7. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de heksenjachten en alle andere vormen van kleinering en vervolging van de vrouw bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties bevatten. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

8. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de Kruistochten, het bloedbad onder de Katharen en alle andere oorlogen tussen katholieken en protestanten bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

9. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de vervolgingen van de eerste wetenschappers en de voortdurende staat van oorlog tussen dogmatische religies en de materialistische wetenschap bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

 

De Europeanen zijn vrij op alle Zeven Stralen
In naam van Saint Germain, Jezus Christus, Aartsengel Michaël en Moeder Maria roep ik oceanen van de violette vlam op het hele werelddeel Europa te omhullen en het etherische, mentale, emotionele en fysieke rijk te zuiveren van de archieven die oorlogen en conflicten bevatten. Verteer de illusie dat oorlogen de uiteindelijke oplossing zijn en maak de mensen bewust van de realiteit dat vrede enkel kan worden verkregen door het bewustzijn van gescheidenheid en verdeeldheid te transcenderen door onvoorwaardelijke vergeving en genade.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Het is Gods Wil dat ik de vrijheid krijg, nu ik zijn hoogste visie zie.
Ik voel hoe Gods Genade mij vult en in die Genade zal ik ZIJN.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Omdat ik nu de oproep van Christus zelf volg en aan iedereen vergeving schenk,
kan ik gekwetstheid en pijn loslaten, want wat ik geef, krijg ik ook zeker terug.

O Saint Germain, stuur de violette vlam. Verteer elke angst en schuld en schaamte.
Omdat we alles uit het verleden opgeven, vinden we eindelijk de ware vrijheid.

2. Gods Wijsheid maakt het allemaal zo duidelijk, de waarheid bevrijdt iedereen van angst.
Overgave is de meester-sleutel om iedereen te bevrijden.

3. Zonder voorwaarden van Boven geeft God zijn Heilige Liefde aan iedereen.
Mijn eigen voorwaarden laat ik los. Al het lijden houdt zeker op.

4. Gods Zuiverheid maakt alles in orde en haalt ons uit de duistere nacht van de ziel.
Wraak en boosheid laat ik los; ik stap nu in de Heilige Stroom.

5. Nu vult Gods helende Waarheid mijn ziel, vanuit elke verdeeldheid word ik heel.
Door die heelheid ken ik Gods verlangen om de mensen steeds hogerop te laten stijgen.

6. Gods Vrede geef ik aan iedereen en vervul het hoogste plan van de hemel.
Want als wij de andere wang toekeren, wordt de aarde aan de zachtmoedigen gegeven.

7. Gods Vrijheid wist elke menselijke vergissing uit zonder enig spoor na te laten.
Omdat wij schuld en schaamte opgeven, worden wij schoongewassen door de Vrijheidsvlam.

8. Door het juiste te doen op iedere straal worden wij herboren.
De Levensstroom wordt nu harmonieus door God en de mens hersteld.

9. Van de acht-vorm naar de heilige negen: het Licht van God schijnt altijd.
De Gouden Eeuw wordt geboren, Gods koninkrijk is nu hier op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x of 9x).

 

1. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die alle oorlogen bevatten die zijn gevoerd tussen rivaliserende machtselitegroepen, gepersonifieerd door de middeleeuwse koningen en keizers. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

2. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de onderdrukking van het volk door de feodale heren in de middeleeuwse maatschappij bevatten die mensen in een staat van slavernij hielden. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

3. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die al het misbruik van macht door koningen, edelen, de rechtshoven en de regeringsbeambten, bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel het de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

4. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die alle onrechtvaardige wetten en de weigering om principiële mensenrechten toe te kennen en gelijkheid voor de wet van alle mensen, bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

5. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die het gebruik van martelingen en alle vormen van wrede straffen bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

6. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die al het misbruik van vrouwen, waaronder seksueel misbruik en de weigering om vrouwen te laten stemmen, bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

7. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die het misbruik van kinderen door wreedheid, kinderarbeid en seksuele perversies, bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

8. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die uithongering bevatten, zelfs het uithongeren dat werd gebruikt om de mensen te onderdrukken of als militair wapen werd ingezet. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

9. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die armoede, waaronder alle pogingen van machtselitegroepen om de mensen arm te houden, bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

 

De Europeanen zijn vrij op alle Zeven Stralen
In naam van Saint Germain, Jezus Christus, Aartsengel Michaël en Moeder Maria roep ik oceanen van de violette vlam op het hele werelddeel Europa te omhullen en het etherische, mentale, emotionele en fysieke rijk te zuiveren van de archieven die oorlogen en conflicten bevatten. Verteer de illusie dat oorlogen de uiteindelijke oplossing zijn en maak de mensen bewust van de realiteit dat vrede enkel kan worden verkregen door het bewustzijn van gescheidenheid en verdeeldheid te transcenderen door onvoorwaardelijke vergeving en genade.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Het is Gods Wil dat ik de vrijheid krijg, nu ik zijn hoogste visie zie.
Ik voel hoe Gods Genade mij vult en in die Genade zal ik ZIJN.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Omdat ik nu de oproep van Christus zelf volg en aan iedereen vergeving schenk,
kan ik gekwetstheid en pijn loslaten, want wat ik geef, krijg ik ook zeker terug.

O Saint Germain, stuur de violette vlam. Verteer elke angst en schuld en schaamte.
Omdat we alles uit het verleden opgeven, vinden we eindelijk de ware vrijheid.

2. Gods Wijsheid maakt het allemaal zo duidelijk, de waarheid bevrijdt iedereen van angst.
Overgave is de meester-sleutel om iedereen te bevrijden.

3. Zonder voorwaarden van Boven geeft God zijn Heilige Liefde aan iedereen.
Mijn eigen voorwaarden laat ik los. Al het lijden houdt zeker op.

4. Gods Zuiverheid maakt alles in orde en haalt ons uit de duistere nacht van de ziel.
Wraak en boosheid laat ik los; ik stap nu in de Heilige Stroom.

5. Nu vult Gods helende Waarheid mijn ziel, vanuit elke verdeeldheid word ik heel.
Door die heelheid ken ik Gods verlangen om de mensen steeds hogerop te laten stijgen.

6. Gods Vrede geef ik aan iedereen en vervul het hoogste plan van de hemel.
Want als wij de andere wang toekeren, wordt de aarde aan de zachtmoedigen gegeven.

7. Gods Vrijheid wist elke menselijke vergissing uit zonder enig spoor na te laten.
Omdat wij schuld en schaamte opgeven, worden wij schoongewassen door de Vrijheidsvlam.

8. Door het juiste te doen op iedere straal worden wij herboren.
De Levensstroom wordt nu harmonieus door God en de mens hersteld.

9. Van de acht-vorm naar de heilige negen: het Licht van God schijnt altijd.
De Gouden Eeuw wordt geboren, Gods koninkrijk is nu hier op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x of 9x).

 

1. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de de Franse revolutie en andere voorbeelden van een opkomende machtselite die een gevestigde machtselite vervangt, bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

2. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de Bolsjewistische revolutie in Rusland en andere voorbeelden van de Marxistische ideologie die werd gebruikt om mensen te onderdrukken, bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

3. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die het misbruik van Stalins macht, waaronder het doden van 21 miljoen mensen, bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

4. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de opkomst van het fascisme in Duitsland, Italië en Spanje, bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

5. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de Eerste Wereldoorlog bevatten, vooral de loopgravenoorlog en het gebruik van chemische wapens. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel het de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

6. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de Tweede Wereldoorlog bevatten, vooral voor alle soldaten die in die oorlog hebben gevochten en in die oorlog gesneuveld zijn. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel het de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

7. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de Tweede Wereldoorlog bevatten, vooral voor alle burgers die hun leven, hun geliefden, hun huis, verloren hebben en die werden blootgesteld aan oorlogsmisdaden, waaronder luchtbombardementen op civiele doelen. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

8. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die alle gruweldaden die door Adolf Hitler en het naziregime zijn gepleegd, bevatten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

9. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de Holocaust en al het andere gebruik van arbeid of concentratiekampen bevatten om grote aantallen mensen gevangen te zetten of te executeren. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

 

De Europeanen zijn vrij op alle Zeven Stralen
In naam van Saint Germain, Jezus Christus, Aartsengel Michaël en Moeder Maria roep ik oceanen van de violette vlam op het hele werelddeel Europa te omhullen en het etherische, mentale, emotionele en fysieke rijk te zuiveren van de archieven die oorlogen en conflicten bevatten. Verteer de illusie dat oorlogen de uiteindelijke oplossing zijn en maak de mensen bewust van de realiteit dat vrede enkel kan worden verkregen door het bewustzijn van gescheidenheid en verdeeldheid te transcenderen door onvoorwaardelijke vergeving en genade.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Het is Gods Wil dat ik de vrijheid krijg, nu ik zijn hoogste visie zie.
Ik voel hoe Gods Genade mij vult en in die Genade zal ik ZIJN.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Omdat ik nu de oproep van Christus zelf volg en aan iedereen vergeving schenk,
kan ik gekwetstheid en pijn loslaten, want wat ik geef, krijg ik ook zeker terug.

O Saint Germain, stuur de violette vlam. Verteer elke angst en schuld en schaamte.
Omdat we alles uit het verleden opgeven, vinden we eindelijk de ware vrijheid.

2. Gods Wijsheid maakt het allemaal zo duidelijk, de waarheid bevrijdt iedereen van angst.
Overgave is de meester-sleutel om iedereen te bevrijden.

3. Zonder voorwaarden van Boven geeft God zijn Heilige Liefde aan iedereen.
Mijn eigen voorwaarden laat ik los. Al het lijden houdt zeker op.

4. Gods Zuiverheid maakt alles in orde en haalt ons uit de duistere nacht van de ziel.
Wraak en boosheid laat ik los; ik stap nu in de Heilige Stroom.

5. Nu vult Gods helende Waarheid mijn ziel, vanuit elke verdeeldheid word ik heel.
Door die heelheid ken ik Gods verlangen om de mensen steeds hogerop te laten stijgen.

6. Gods Vrede geef ik aan iedereen en vervul het hoogste plan van de hemel.
Want als wij de andere wang toekeren, wordt de aarde aan de zachtmoedigen gegeven.

7. Gods Vrijheid wist elke menselijke vergissing uit zonder enig spoor na te laten.
Omdat wij schuld en schaamte opgeven, worden wij schoongewassen door de Vrijheidsvlam.

8. Door het juiste te doen op iedere straal worden wij herboren.
De Levensstroom wordt nu harmonieus door God en de mens hersteld.

9. Van de acht-vorm naar de heilige negen: het Licht van God schijnt altijd.
De Gouden Eeuw wordt geboren, Gods koninkrijk is nu hier op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x of 9x).

 

1. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de verdeling van Duitsland in Oost en West bevatten, waaronder de problemen die door de hereniging zijn veroorzaakt. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

2. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de de onderdrukking van Russische en andere volken door de Sovjet Unie bevatten, waaronder het opnieuw opkomen van een militant Rusland. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

3. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de onderdrukking van de Oost Europese naties door de Sovjet Unie bevatten, waaronder alle huidige bedreigingen door Rusland. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

4. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die de koude oorlog bevatten, waaronder alle huidige spanningen of achterdocht tussen Oost en West. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

5. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die etnische spanningen bevatten, vooral op de Balkan, waaronder het huidige potentieel tot conflicten. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

6. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die alle oorlogen bevatten die gevoerd zijn vanwege illusies over de superioriteit van een natie, waaronder alle huidige spanningen tussen Rusland, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

7. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die alle conflicten tussen Europeanen en moslims bevatten, waaronder het huidige potentieel tot conflicten vanwege immigranten of vluchtelingen die moslim zijn. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

8. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die alle conflicten bevatten die door de bankiers van Europa zijn veroorzaakt, die een aantal oorlogen hebben gecreëerd of aangemoedigd, alleen maar om zelf winst te maken. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

9. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, zend de oneindige, onvoorwaardelijke en koesterende liefde van de Goddelijke Moeder naar de archieven die het verkeerd gebruiken van geld bevatten, vooral om een machtselite de bevolking te laten onderdrukken en ze arm te houden. Heel de collectieve psyche van deze wonden en heel de psyche van zowel de slachtoffers als de daders van deze situaties. Help zowel naties als individuen onvoorwaardelijk te vergeven en verder te gaan naar de Gouden Eeuw.

MARAYTAII (3X)

OM MANI PADME HUM (3X)

 

De Europeanen zijn vrij op alle Zeven Stralen
In naam van Saint Germain, Jezus Christus, Aartsengel Michaël en Moeder Maria roep ik oceanen van de violette vlam op het hele werelddeel Europa te omhullen en het etherische, mentale, emotionele en fysieke rijk te zuiveren van de archieven die oorlogen en conflicten bevatten. Verteer de illusie dat oorlogen de uiteindelijke oplossing zijn en maak de mensen bewust van de realiteit dat vrede enkel kan worden verkregen door het bewustzijn van gescheidenheid en verdeling te transcenderen door onvoorwaardelijke vergeving en genade.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Het is Gods Wil dat ik de vrijheid krijg, nu ik zijn hoogste visie zie.
Ik voel hoe Gods Genade mij vult en in die Genade zal ik ZIJN.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Omdat ik nu de oproep van Christus zelf volg en aan iedereen vergeving schenk,
kan ik gekwetstheid en pijn loslaten, want wat ik geef, krijg ik ook zeker terug.

O Saint Germain, stuur de violette vlam. Verteer elke angst en schuld en schaamte.
Omdat we alles uit het verleden opgeven, vinden we eindelijk de ware vrijheid.

2. Gods Wijsheid maakt het allemaal zo duidelijk, de waarheid bevrijdt iedereen van angst.
Overgave is de meester-sleutel om iedereen te bevrijden.

3. Zonder voorwaarden van Boven geeft God zijn Heilige Liefde aan iedereen.
Mijn eigen voorwaarden laat ik los. Al het lijden houdt zeker op.

4. Gods Zuiverheid maakt alles in orde en haalt ons uit de duistere nacht van de ziel.
Wraak en boosheid laat ik los; ik stap nu in de Heilige Stroom.

5. Nu vult Gods helende Waarheid mijn ziel, vanuit elke verdeeldheid word ik heel.
Door die heelheid ken ik Gods verlangen om de mensen steeds hogerop te laten stijgen.

6. Gods Vrede geef ik aan iedereen en vervul het hoogste plan van de hemel.
Want als wij de andere wang toekeren, wordt de aarde aan de zachtmoedigen gegeven.

7. Gods Vrijheid wist elke menselijke vergissing uit zonder enig spoor na te laten.
Omdat wij schuld en schaamte opgeven, worden wij schoongewassen door de Vrijheidsvlam.

8. Door het juiste te doen op iedere straal worden wij herboren.
De Levensstroom wordt nu harmonieus door God en de mens hersteld.

9. Van de acht-vorm naar de heilige negen: het Licht van God schijnt altijd.
De Gouden Eeuw wordt geboren, Gods koninkrijk is nu hier op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn. (3x of 9x).

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, maak alle mensen bewust van de ware kracht van onvoorwaardelijke vergeving. (3x)

OM MANI PADME HUM (9x of 33x)

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van de duistere geesten en de duistere energieën van de onwil om te vergeven.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van de leugens van de onwil om te vergeven.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van geestelijke slavernij aan de krachten van de onwil om te vergeven.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van materiële slavernij aan de machtselite van de onwil om te vergeven.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven alle mensen in Europa bevrijdt om elkaar te vergeven en méér te ZIJN, het Europese werelddeel te transformeren in het méér van het koninkrijk van God.

Europa is van de Heer en de volheid van zijn Eenzijn (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat alle mensen verzegeld zijn in de eeuwige stroom, in de vorm van een 8, van de Heilige Geest. Wij hebben de Heilige Geest lief en wij beloven hier beneden alles te ZIJN, wat wij Boven al zijn – en MEER. Wij verklaren ons eenzijn met onze IK BEN Aanwezigheid en elkaar, en daardoor ons verticale en horizontale eenzijn op te eisen. Wij beloven God, onszelf en al het leven onvoorwaardelijk te vergeven. Wij beloven onze talenten te vermenigvuldigen en méér te ZIJN in iedere situatie. Wij beloven alle beperkingen te transcenderen opdat wij in de stroom van de Rivier van Leven kunnen blijven.

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in naam van de Goddelijke Moeder, bevestigen wij dat wij, nu en eeuwig, verzegeld zijn in de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving. Wij bevestigen dat alle mensen in Europa, nu en eeuwig, verzegeld zijn in de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving. Ik bevestig dat het Europese werelddeel, nu en eeuwig, verzegeld is in de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving. Amen.