WIN28: Invocatie om Europa te helpen het Verleden te ontstijgen

Roept vergeving op en de vastberadenheid om het Europese volk te helpen de wonden uit het verleden te helen

 

In naam van de Onvoorwaardelijke Liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving door het hele werelddeel Europa vrij van conflicten en oorlogen uit het verleden te maken. Ik roep een massale bewustwording op van de noodzaak om onvoorwaardelijk te vergeven, als de enige manier waarop Europa bevrijd van haar verleden kan worden. (Beschrijf de situaties die je wilt hullen in de Vlam van Vergeving.)

IK BEN MEER

Rivier van Leven, overvloedige stroom,
ik gloei door jouw licht.

Ik ga erin mee – ik groei,
één met jouw eeuwige weten.
Vul – door jouw genade – de ruimte in mij,
ik ben op mijn rechtmatige plaats.

Ik zal – eeuwig – vrij zíjn.
Ik zie altijd het plan dat God met mij heeft.
Heilige duif – van boven,
geen voorwaarden aan Gods liefde.

Terwijl ik de oproepen doe, valt er licht naar beneden
die de Christus in ieder verheft.
Het Leven wordt verzegeld – allen worden geheeld,
Gods volmaaktheid wordt geopenbaard.

We beginnen – zonder zonde,
één met God, wij zullen winnen.
Het Leven is één – God heeft gewonnen,
een nieuwe dag is begonnen.

Heilig licht – o zo schitterend,
alles wordt weer in orde gemaakt.
De aarde is vrij om nu – voor allen
zichtbaar – de Vrijheidsster te zíjn.

Altijd méér – dan daarvoor
geniet ik oprecht van de Rivier van Leven.
IK BEN – voor eeuwig – méér;
ik herstel daadwerkelijk de Levensstroom.

Rivier van Leven, door de Zoon
zijn de Vader en Moeder één.

 

Aartsengel Michaël, ruim alle archieven in Europa op die conflicten bevatten
1. In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, beveel ik Aartsengel Michaël legioenen Engelen van de Blauwe Vlam te zenden om mij en alle mensen in Europa te beschermen. Snijd ons los van alle krachten en energie die ons meenemen in een dualistische strijd en voorkomen dat wij de visie die Saint Germain heeft voor een Gouden Eeuw in Europa, kunnen begrijpen.

Wees gegroet Almachtige Michaël (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, bevrijd al het leven
van alles wat leidt tot oorlog en twisten.
Ontmasker de krachten die zich juist verbergen
achter de angst en trots van ons ego.
Zuiver ons innerlijke zicht van blindheid.
Laat alles zichtbaar zijn in de waarheid en het licht.

Aartsengel Michaël, laat jouw macht
alle duisternis nu op dit moment vernietigen.
Snijd alle mensen los van angst.
Verteer nu alle onwil om te vergeven.
Laat de aarde opstaan uit de nacht
en houd haar altijd in jouw licht.

2. In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, beveel ik Aartsengel Michaël legioenen Engelen van de Blauwe Vlam te zenden om de top tien procent van de meest spirituele mensen in Europa te beschermen. Snijd ons los van alle materiële omstandigheden en spirituele illusies die voorkomen dat wij ons goddelijke plan vervullen om te helpen een Gouden Eeuw in Europa te realiseren.

3. In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, beveel ik Aartsengel Michaël legioenen Engelen van de Blauwe Vlam te zenden om alle mensen in Europa los te snijden van de dualistische illusie dat uiterlijke verschillen echter en belangrijker zijn dan de onderliggende spirituele waarheid dat al het leven één is.

4. In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, beveel ik Aartsengel Michaël legioenen Engelen van de Blauwe Vlam te zenden om de mensen in Europa los te snijden van de dualistische illusie die ervoor zorgt dat wij onze identiteit vaststellen op basis van nationaliteit, ras, etniciteit, sekse, religie en ander uiterlijke kenmerken. Snijd ons los opdat wij kunnen zien dat wij allen uit één bron voortkomen.

5. In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, beveel ik Aartsengel Michaël legioenen Engelen van de Blauwe Vlam te zenden om het totale bewustzijn van gescheidenheid en verdelingen waarin het werelddeel Europa gehuld is als in een donkere wolk, te vernietigen en te verteren. Vernietig dat bewustzijn opdat de Zon van elke IK BEN Aanwezigheid van iemand door ons heen kan schijnen en ons kan voorlichten over de realiteit van het eenzijn.

6. In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, beveel ik Aartsengel Michaël legioenen Engelen van de Blauwe Vlam te zenden om alle archieven waarin verdeeldheid, conflicten en oorlog voeren opgeslagen zijn, die zich eeuwenlang in Europa hebben opgebouwd, te vernietigen en te verteren. Vernietig de energie in het collectieve bewustzijn die voorkomt dat mensen de onechtheid en de futiliteit zien van het voortzetten van conflicten.

7. In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, beveel ik Aartsengel MichaËl legioenen Engelen van de Blauwe Vlam te zenden om de legioenen duistere krachten te vernietigen en te binden die conflicten in Europa veroorzaken. Snijd de mensen in Europa los om te zien dat deze duistere krachten conflicten scheppen, zodat ze de spirituele energie van mensen kunnen melken.

8. In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, beveel ik Aartsengel Michaël legioenen Engelen van de Blauwe Vlam te zenden om de mensen in Europa los te snijden van de illusie die door de materialistische wetenschap is gecreëerd dat duistere krachten niet bestaan. Maak mensen bewust van de waarheid dat deze krachten net vampiers zijn en wanneer wij ons bezig houden met conflicten, zij onze spirituele energie melken om te overleven en hun macht te vergroten.

9. In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, beveel ik Aartsengel Michaël legioenen Engelen van de Blauwe Vlam te zenden om het superioriteitsbewustzijn dat als een andere donkere wolk boven Europa hangt te vernietigen en te verteren. Snijd de mensen los om te zien dat wij, als wij allen uit dezelfde bron voortkomen, er dan niemand de lieveling is of superieur aan andere mensen. Snijd ons los om te zien dat superioriteit alleen maar tot conflicten leidt, die een vorm van slavernij zijn, terwijl het eenzijn de ware vrijheid is.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

Aartsengel Michaël, bind de oorlogskrachten in Europa
Geliefde Aartsengel Michaël, zend legioenen Engelen van de Blauwe Vlam om het hele Europese werelddeel te doorkruisen en alle duistere krachten te binden die aan verdeeldheid, conflicten en oorlogen bijdragen. Bind de demonen van oorlog en snijd alle zielen die hun lichaam hebben verlaten, los van oorlogen die voorbij zijn, zodat ze naar een hoger rijk kunnen worden gebracht en de kans krijgen om te groeien.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze natie.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan onze bedoeling beantwoorden.

Iedere natie wordt nu bevrijd
om haar bedoeling te manifesteren.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. Alle Europeanen zijn dan vrij
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor haar is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te beschermen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar Genade door heen kan stromen.
die alle oude patronen verteert,
de toekomst lijkt zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze natie steeds verder omhoog te tillen.

 

Geliefde Jezus, maak alle mensen bewust van de illusies van gescheidenheid
1. Geliefde Jezus, gebruik het Zwaard van Christus om de mensen in Europa los te snijden van de illusies van gescheidenheid die ons laten geloven dat mensen in verschillende groepen kunnen worden ingedeeld en dat één groep mensen superieur kan zijn aan alle andere groepen mensen.

Wees gegroet Genadige Christus (na elk couplet herhalen):

O Jezus, we hebben ogen om te zien
dat vergeving iedereen zal bevrijden.
We weten dat vergeven de sleutel is
die ons bij het meesterschap brengt.
En daarom keren we de andere wang toe,
omdat wij het innerlijke koninkrijk zoeken.

O Jezus, we zullen niemand oordelen.
We weten dat God een Meesterplan heeft.
Want omdat wij oogsten wat we gezaaid hebben,
leren we met de Heilige Stroom mee te gaan.
We geven nu pijn en schaamte op
en worden herboren in Christus’ eigen naam.

2. Geliefde Jezus, gebruik het Zwaard van Christus om de mensen in Europa los te snijden van de illusies van de relativiteit die ons laten geloven dat uiterlijke kenmerken zoals religie, ras, etniciteit, nationaliteit, economische klasse of sekse, bewijzen dat sommige mensen inherent superieur zijn aan anderen.

3. Geliefde Jezus, gebruik het Zwaard van Christus om de mensen in Europa los te snijden van de illusie van de dualiteit die ons laat geloven dat mensen in groepen kunnen worden ingedeeld en dat alle leden van een groep of goed of slecht zijn. Help ons in te zien dat alle mensen unieke individuen zijn, die God met oneindige liefde lief heeft.

4. Geliefde Jezus, gebruik het Zwaard van Christus om de mensen in Europa los te snijden van de illusie van het Kaïnbewustzijn die ons laat geloven dat wij niet onze broeders hoeder zijn. Help ons in te zien dat wij allemaal onderdeel vormen van het Lichaam van Christus op aarde, omdat wij allemaal uit dezelfde bron voortkomen.

5. Geliefde Jezus, gebruik het Zwaard van Christus om de mensen in Europa los te snijden van de illusie van gescheidenheid die ervoor zorgt dat wij geloven dat wij anderen kunnen benadelen zonder dat het ons aantast. Help ons in te zien dat wij allemaal onderling met elkaar verbonden zijn en dat alles wat wij doen diepe invloed heeft op ons eigen leven.

6. Geliefde Jezus, gebruik het Zwaard van Christus om de mensen in Europa los te snijden van de illusie van de dualiteit die ons laat geloven dat het mogelijk en verdedigbaar is dat sommige mensen boven de rest worden verheven. Help ons in te zien dat voor God iedereen gelijk is en daardoor wordt het concept dat iemand elitair is, gebaseerd op een illusie. Wat echt het beste voor het individu is, is datgene wat het Al verheft.

7. Geliefde Jezus, gebruik het Zwaard van Christus om de mensen in Europa los te snijden van de illusie van de dualiteit die ons laat geloven dat voorwaarden die door de mensen zijn gesteld, enige invloed hebben op de wetten en de realiteit van God. Help ons in te zien dat hoewel een elite superieur kan lijken volgens de criteria die mensen hebben gemaakt, deze superioriteit in Gods ogen niet bestaat.

8. Geliefde Jezus, gebruik het Zwaard van Christus om de mensen in Europa los te snijden van de illusies van de dualiteit die ons laten geloven dat elitarisme een noodzakelijk, onvermijdelijk of zelfs door God bevolen fenomeen is. Help ons in te zien dat elitarisme een product is van het dualiteitsbewustzijn en de belangrijkste oorzaak van conflicten in de menselijke geschiedenis is.

9. Geliefde Jezus, gebruik het Zwaard van Christus om de mensen in Europa los te snijden van illusies opdat we kunnen zien dat het elitarisme door een kleien groep hoogmoedige en egoïstische wezens werd gecreëerd die denken dat zij het beter dan God weten en ernaar verlangen te bewijzen dat God ongelijk had. Daarom proberen ze de rest van ons als slaaf in te lijven en in hun macht te krijgen om te bewijzen dat zij het beter dan God kunnen.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

Aartsengel Michaël, bind de machtselite in Europa
Geliefde Aartsengel Michaël, zend legioenen Engelen van de Blauwe Vlam om het hele Europese werelddeel te doorkruisen en alle krachten te binden die achter de machtselite en het bewustzijn van machtselites zitten. Laat die levensstromen die niet het oordeel van Christus willen accepteren en niet het bewustzijn van machtselites willen transcenderen, naar andere rijken worden gebracht, zodat zij Europa en de aarde niet meer mee naar beneden slepen naar hun bewustzijn dat ze oorlog voeren met God en elkaar.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze natie.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan onze bedoeling beantwoorden.

Iedere natie wordt nu bevrijd
om haar bedoeling te manifesteren.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. Alle Europeanen zijn dan vrij
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor haar is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te beschermen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar Genade door heen kan stromen.
die alle oude patronen verteert,
de toekomst lijkt zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze natie steeds verder omhoog te tillen.

 

Saint Germain, snijd alle mensen los om de machtselite te zien en de invloed ervan op de geschiedenis
1. Geliefde Saint Germain, zend vloedstromen van de violette vlam om het rookgordijn te verteren en ons bewust te maken van de realiteit dat de oorlogen die op het Europese werelddeel zijn uitgevochten, niet door echte conflicten tussen de mensen werden veroorzaakt. Ze werden veroorzaakt door de gevallen wezens die diverse machtselitegroepen hebben gevormd die elkaar hebben bestreden om de ultieme macht over dit werelddeel en de wereld in handen te krijgen.

Wees gegroet Vlam van Genade (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, breng de Vlam van Genade,
wis alle vergissingen in Christus’ naam uit.
We weten dat de kracht van jouw Licht
direct alles recht kan zetten.
En daarom roepen we het violette vuur op
om ons inzicht steeds verder te verdiepen.

O Saint Germain, maak iedereen bewust,
opdat we de roep naar Vrijheid kunnen volgen.
Want wanneer vergeving onze geest zuivert,
kunnen we elke vorm van strijd achter ons laten.
En wanneer wij allemaal de pijn loslaten,
zal jouw Gouden Eeuw op aarde heersen.

2. Geliefde Saint Germain, zend vloedstromen van de violette vlam om het rookgordijn te verteren en ons bewust te maken van de realiteit dat de diverse machtselitegroepen veel uiterlijke kenmerken hebben gebruikt om hun oorlogen te ‘rechtvaardigen’ en de mensen op te ruien oorlogen voor hen te voeren. Dit omvat ook oorlogen om land en natuurlijke bronnen, religieuze oorlogen, oorlogen tussen natiestaten en oorlogen vanwege politieke ideologieën.

3. Geliefde Saint Germain, zend vloedstromen van de violette vlam om het rookgordijn te verteren en ons bewust te maken van de realiteit dat de echte oorzaak van oorlog nooit deze uiterlijke kenmerken waren, maar altijd een zoektocht is naar de allergrootste macht van een machtselitegroep. Daarom is het geloof dat één religie of één ideologie de enig juiste is en dat een oorlog om anderen te elimineren, tot de ultieme staat van vrede en voorspoed zal leiden, een misvatting.

4. Geliefde Saint Germain, zend vloedstromen van de violette vlam om het rookgordijn te verteren en ons bewust te maken van de realiteit dat de ware sleutel om een staat van vrede en voorspoed in Europa is de echte oorzaak van oorlogen te elimineren, namelijk de machtselitegroepen en hun zoektocht naar de allergrootste macht. Wij, de mensen, moeten ons niet meer laten indelen naar uiterlijke kenmerken en ons verenigen in een hogere visie.

5. Geliefde Saint Germain, zend vloedstromen van de violette vlam om het rookgordijn te verteren en ons bewust te maken van de realiteit dat jij eeuwen lang hebt geprobeerd een Verenigde Staten van Europa te vestigen om het potentieel te elimineren van een oorlog dat door aparte natiestaten met conflicterende religies en politieke ideologieën werd opgesteld. Dus is een grotere spirituele eenheid de sleutel om een Gouden Eeuw in Europa te realiseren.

6. Geliefde Saint Germain, zend vloedstromen van de violette vlam om het rookgordijn te verteren en ons bewust te maken van de realiteit dat hoewel de huidige Europese Unie een stap naar ware eenheid kan worden, het ook door machtselitegroepen kan worden gebruikt om de mensen in hun macht te krijgen of conflicten te creëren met andere machtselitegroepen in Rusland, het Midden-Oosten en zelfs de Verenigde Staten.

7. Geliefde Saint Germain, zend vloedstromen van de violette vlam op om het rookgordijn te verteren en ons bewust te maken van de realiteit dat de ware sleutel om een Gouden Eeuw in Europa te manifesteren, is dat wij, de mensen, ons spiritueel moeten verenigen en verder zien dan uiterlijke verschillen. We moeten weigeren ons door de machtselitegroepen te laten verdelen en in plaats daarvan besluiten om heerschappij over de samenleving te nemen en de invloed van machtselitegroepen aan het licht brengen.

8. Geliefde Saint Germain, zend vloedstromen van de violette vlam om het rookgordijn te verteren en ons bewust te maken van de realiteit dat de stuwende kracht in de Europese geschiedenis NIET een strijd tussen natiestaten is geweest, of een klassenstrijd. De stuwende kracht is de strijd geweest tussen machtselitegroepen die proberen de mensen en de mensen die aan goddelijk mandaat proberen te voldoen om heerschappij over de aarde te nemen, in hun macht te krijgen.

9. Geliefde Saint Germain, zend vloedstromen van de violette vlam om het rookgordijn te verteren en ons bewust te maken van de realiteit dat de ware sleutel tot onze vrijheid is het bestaan van machtselitegroepen en methoden van de machtselitegroepen te beseffen, zodat wij ons kunnen bevrijden van degenen die proberen de baas over ons te worden met alle middelen die er zijn. Maar om dat te doen, moeten we bereid zijn ons eigen ego bloot te leggen, zodat wij niet tegen de machtselite vechten, maar hun bewustzijnsniveau transcenderen.

 

De Europeanen zijn vrij op alle Zeven Stralen
In naam van Saint Germain, Jezus Christus, Aartsengel Michaël en Moeder Maria roep ik oceanen van de violette vlam op het hele werelddeel Europa te omhullen en het etherische, mentale, emotionele en fysieke rijk te zuiveren van de archieven die oorlogen en conflicten bevatten. Verteer de illusie dat oorlogen de uiteindelijke oplossing zijn en maak de mensen bewust van de realiteit dat vrede enkel kan worden verkregen door het bewustzijn van gescheidenheid en verdeeldheid te transcenderen door onvoorwaardelijke vergeving en genade.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Het is Gods Wil dat ik de vrijheid krijg,
nu ik zijn hoogste visie zie.
Ik voel hoe Gods Genade mij vult
en in die Genade zal ik ZIJN.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Omdat ik nu de oproep van Christus zelf volg
en aan iedereen vergeving schenk,
kan ik gekwetstheid en pijn loslaten,
want wat ik geef, krijg ik ook zeker terug.

O Saint Germain, stuur de violette vlam.
Verteer elke angst, schuldgevoel en schaamte.
Omdat we alles uit het verleden opgeven,
vinden we eindelijk de ware vrijheid.

2. Gods Wijsheid maakt het allemaal zo duidelijk,
de waarheid bevrijdt iedereen van angst.
De Meester-sleutel om iedereen
te bevrijden is overgave.

3. Zonder voorwaarden van Boven
geeft God zijn Heilige Liefde aan iedereen.
Mijn eigen voorwaarden laat ik los.
Al het lijden houdt ongetwijfeld op.

4. Gods Zuiverheid maakt alles in orde
en haalt ons uit de duistere nacht van de ziel.
Wraak en boosheid laat ik los,
ik stap nu in de Heilige Stroom.

5. Gods helende Waarheid vult mijn ziel dan,
doordat er geen verdeeldheid meer is, word ik heel.
In heelheid weet ik dat het Gods wens is
dat de mensen steeds hogerop komen.

6. Ik schenk iedereen Gods Vrede
en voldoe aan het hoogste plan van de hemel.
Want als wij onze andere wang toekeren,
wordt de aarde aan de zachtmoedigen gegeven.

7. Gods Vrijheid wist zeker elke menselijke fout uit
zonder sporen na te laten.
Omdat wij onze schuldgevoelens en schaamte opgeven,
worden wij schoongespoeld door de Vrijheidsvlam.

8. Door op iedere straal het juiste te zijn,
worden we opnieuw geboren.
De Levensstroom wordt nu harmonieus
door God en de mens hersteld.

9. Van de acht-vorm naar de heilige negen,
het Licht van God schijnt altijd.
De Gouden Eeuw komt tot stand,
Gods koninkrijk is nu hier op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig al het leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Moeder Maria, zuiver het Ma-terlicht in Europa
1. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat we heel kunnen zijn en de illusie overwinnen dat we een elite nodig hebben om ons naar het beloofde land te leiden. Help ons om ons bewust te worden van de realiteit dat NIET de machtselite, maar God door elk van ons heen werkt waardoor de Gouden Eeuw in Europa wordt gemanifesteerd.

Wees gegroet Helende Moedervlam (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, help ons in te zien
dat anderen vergeven ons bevrijdt.
Vergeving heelt iedere ziel
en maakt zo iedereen heel.
In heelheid zijn we allen één
en zo behalen wij de overwinning.

O Moeder Maria, we houden echt
van ons hogere Wezen Boven.
En daarom beloven wij de heerschappij te nemen
en Gods koninkrijk naar dit land te brengen.
Omdat we nu de visie van God zelf begrijpen,
bevrijden we het Moederlicht.

2. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat we heel kunnen zijn en erkennen dat de verdeeldheid tussen ons nooit echt was, maar werd veroorzaakt door de illusies van ons ego en de manipulaties van de machtselite.

3. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat we heel kunnen zijn en inzien dat wanneer de verdeeldheid niet bestaat, we allen uit dezelfde bron moeten komen, wat inhoudt dat wij allemaal deel uitmaken van het Lichaam van Christus in Europa.

4. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen met jouw koesterende liefde opdat we heel kunnen zijn en inzien dat omdat de verdelingen in het verleden niet bestaan, wij boven ons verleden uit kunnen stijgen door elkaar vrijuit en onvoorwaardelijk te vergeven.

5. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen in Europa met de onvoorwaardelijke genade en vergeving van de Goddelijke Moeder opdat we vrij zijn onszelf en elkaar te vergeven voor alle conflicten, oorlogen en verkeerde daden die we in het verleden hebben begaan. Help ons in te zien dat wanneer wij anderen vergeven, wij onszelf bevrijden van de zware last van het verleden.

6. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen in Europa met de onvoorwaardelijke genade en vergeving van de Goddelijke Moeder opdat wij ons bevrijden van elke zucht naar wraak of elk gevoel dat andere mensen moeten worden gestraft voor hun verkeerde daden. Help ons in te zien dat de zucht naar wraak ons en onze samenleving gevangen zet in het dualiteitsbewustzijn dat nooit vrede kan brengen.

7. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen in Europa met de onvoorwaardelijke genade en vergevingsgezindheid van de Goddelijke Moeder opdat wij vrij zijn te erkennen dat oorlogen nooit kunnen worden overwonnen door hetzelfde bewustzijn dat ze gemaakt heeft. Daarom is de ENIGE manier die echte vrede brengt, elkaar onvoorwaardelijk vergeven, waardoor wij juist het bewustzijn transcenderen dat tot alle oorlogen heeft geleid.

8. Geliefde Moeder Maria, vul alle mensen in Europa met de onvoorwaardelijke genade en vergeving van de Goddelijke Moeder opdat wij vrij zijn in te zien dat we enkel vrede kunnen krijgen wanneer we de verdeeldheid transcenderen en een gevoel van eenheid en eenzijn opbouwen. Help ons bewust de vastberadenheid te tonen ons nooit weer door ons ego en de machtselite uit elkaar te laten halen en van God in ons weg te halen.

9. Geliefde Moeder Maria, wij roepen eensgezind van hart, het oordeel op van de Goddelijke Moeder over degenen die het Moederlicht hebben misbruikt om conflicten en oorlogen in Europa te creëren. In naam van Jezus Christus eisen wij dat het Moederlicht zelf zich terugtrekt uit deze levensstromen opdat hun kans om het licht te misbruiken ten einde loopt. Wij eisen dat het Moederlicht dat het Europese werelddeel vormt, vrij is om de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren.

 

De Europeanen zijn vrij op alle Zeven Stralen
In naam van Saint Germain, Jezus Christus, Aartsengel Michaël en Moeder Maria roep ik oceanen van de violette vlam op het hele werelddeel Europa te omhullen en het etherische, mentale, emotionele en fysieke rijk te zuiveren van de archieven die oorlogen en conflicten bevatten. Verteer de illusie dat oorlogen de uiteindelijke oplossing zijn en maak de mensen bewust van de realiteit dat vrede enkel kan worden verkregen door het bewustzijn van gescheidenheid en verdeling te transcenderen door onvoorwaardelijke vergeving en genade.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Het is Gods Wil dat ik de vrijheid krijg,
nu ik zijn hoogste visie zie.
Ik voel hoe Gods Genade mij vult
en in die Genade zal ik ZIJN.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Omdat ik nu de oproep van Christus zelf volg
en aan iedereen vergeving schenk,
kan ik gekwetstheid en pijn loslaten,
want wat ik geef, krijg ik ook zeker terug.

O Saint Germain, stuur de violette vlam.
Verteer elke angst, schuldgevoel en schaamte.
Omdat we alles uit het verleden opgeven,
vinden we eindelijk de ware vrijheid.

2. Gods Wijsheid maakt het allemaal zo duidelijk,
de waarheid bevrijdt iedereen van angst.
De Meester-sleutel om iedereen
te bevrijden is overgave.

3. Zonder voorwaarden van Boven
geeft God zijn Heilige Liefde aan iedereen.
Mijn eigen voorwaarden laat ik los.
Al het lijden houdt ongetwijfeld op.

4. Gods Zuiverheid maakt alles in orde
en haalt ons uit de duistere nacht van de ziel.
Wraak en boosheid laat ik los,
ik stap nu in de Heilige Stroom.

5. Gods helende Waarheid vult mijn ziel dan,
doordat er geen verdeeldheid meer is, word ik heel.
In heelheid weet ik dat het Gods wens is
dat de mensen steeds hogerop komen.

6. Ik schenk iedereen Gods Vrede
en voldoe aan het hoogste plan van de hemel.
Want als wij onze andere wang toekeren,
wordt de aarde aan de zachtmoedigen gegeven.

7. Gods Vrijheid wist zeker elke menselijke fout uit
zonder sporen na te laten.
Omdat wij onze schuldgevoelens en schaamte opgeven,
worden wij schoongespoeld door de Vrijheidsvlam.

8. Door op iedere straal het juiste te zijn,
worden we opnieuw geboren.
De Levensstroom wordt nu harmonieus
door God en de mens hersteld.

9. Van de acht-vorm naar de heilige negen,
het Licht van God schijnt altijd.
De Gouden Eeuw komt tot stand,
Gods koninkrijk is nu hier op aarde.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig al het leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, maak alle mensen bewust van de ware kracht van onvoorwaardelijke vergeving (3x).

OM MANI PADME HUM (9x of 33x).

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van de duistere geesten en de duistere energieën van de onwil om te vergeven.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van de leugens van de onwil om te vergeven.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van geestelijke slavernij aan de krachten van de onwil om te vergeven.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen bevrijden van materiële slavernij aan de machtselite van de onwil om te vergeven.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven alle mensen in Europa bevrijdt om elkaar te vergeven en méér te ZIJN, het Europese werelddeel te transformeren in het méér van het koninkrijk van God.

Europa is van de Heer en de volheid van zijn Genade (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat alle mensen verzegeld zijn in de eeuwige stroom, in de vorm van een 8, van de Heilige Geest. Wij hebben de Heilige Geest lief en wij beloven hier beneden alles te ZIJN, wat wij Boven al zijn – en MEER. Wij verklaren ons eenzijn met onze IK BEN Aanwezigheid en elkaar, en daardoor ons verticale en horizontale eenzijn op te eisen. Wij beloven God, onszelf en al het leven onvoorwaardelijk te vergeven. Wij beloven onze talenten te vermenigvuldigen en méér te ZIJN in iedere situatie. Wij beloven alle beperkingen te transcenderen opdat wij in de stroom van de Rivier van Leven kunnen blijven.

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in naam van de Goddelijke Moeder, bevestigen wij dat wij, nu en eeuwig, verzegeld zijn in de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving. Wij bevestigen dat alle mensen in Europa, nu en eeuwig, verzegeld zijn in de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving. Ik bevestig dat het Europese werelddeel, nu en eeuwig, verzegeld is in de Vlam van Onvoorwaardelijke Vergeving. Amen.