WIN04: Moeder Maria’s Invocatie van Wonderbare Vrijheid

Roep je ware spirituele vrijheid op en verzacht planetaire zaken, vooral die die in verband staan met alle omstandigheden die de vrijheid van mensen beperken.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg hier een persoonlijk gebed in.)

Het Onze Vader van Vrijheid
Geliefde Vader-Moeder God in ons en al het leven, wij verlangen ernaar zo vrij te zijn dat wij ons in jouw licht en liefde kunnen laten koesteren. Wij wensen vrij te zijn de goddelijke individualiteit tot uitdrukking te brengen waar jij ons in het begin mee hebt begiftigd. Wij wensen medeschepper naast jou te zijn, zoals de bedoeling met ons is. Wij wensen Moeder Aarde bevrijd te zien om een Gouden Eeuw van spirituele vrijheid en overvloed voor al het leven te manifesteren.

Wij weten dat jij ons de vrije wil hebt gegeven en daardoor krijgen wij de mogelijkheid meer of minder te zijn dan waarvoor wij zijn geschapen. Wij verlangen ernaar méér te zijn, zodat jij méér door ons kunt zijn. Daarom zijn wij bereid ons van de illusie los te maken dat de wil en de wetten van de Vader, de waarheid van Christus en het Ma-terlicht onze vrijheid en creatieve expressie beperken. Wij aanvaarden de realiteit dat wij alleen ware vrijheid in het koninkrijk van God kunnen vinden, wat ons het eeuwige leven oplevert. Wij begrijpen dat door tegen God te rebelleren of door ons van onze Schepper en onze Levensboom af te scheiden, wij in feite onze eigen vrijheid, de vrijheid van anderen en de vrijheid van het Ma-terlicht afnemen. Wij nemen de vrijheid af om Gods volmaaktheid tot uitdrukking te brengen en wij beperken het leven tot de gevangenis van de geest van de dualiteit, de geest van de antichrist.

Wij roepen nu geliefde Jezus, geliefde Moeder Maria, geliefde Saint Germain en onze geascendeerde broeders en zusters in de kosmische hiërarchie op ons te helpen de leugens van de antichrist te doorzien die onze ziel al zo lang als slaaf heeft gebruikt. Wij zijn bereid van ons menselijke ego en alle kromme leugens in ons bewustzijn bevrijd te zijn. Wij zijn bereid de waarheid van Christus te ontvangen die ons werkelijk bevrijdt, zodat de prins van deze wereld niets bij ons vindt wanneer hij komt. Wij roepen de Christus in ons aan alle elementen van de antichrist in ons wezen te vervangen.

Wij roepen ook de geascendeerde meesters op de heerschappij over alle aspecten van het leven op planeet aarde te nemen. Leg alle elementen van de antichrist voor iedereen bloot opdat mensen de vrijheid hebben te kiezen of zij de Christus of de antichrist in deze tijd willen dienen. Wij roepen de Christus in al het leven op op te staan en alle elementen van de antichrist te vervangen die de manifestatie van de Gouden Eeuw van Aquarius blokkeren. Daarom handhaven wij het volmaakte concept voor de aarde. Wij aanvaarden dat in en door ons de Gouden Eeuw, nu en tot in eeuwigheid, een gemanifesteerde werkelijkheid is.

 

De wederkomst van Christus is nabij
1. Geliefde Jezus, ik aanvaard de Levende Christus in mij en ik nodig jou uit door mij in actie te komen om jouw missie om het pad naar Christusschap te tonen, te vervullen. De Levende Christus in mij neemt heerschappij over het gouden kalf van de verafgoding die verhindert dat mensen Jezus zien als een voorbeeld dat je kunt volgen. De waarheid dat iedereen het potentieel in zich heeft de Levende Christus op aarde te worden, wordt aan alle mensen onthuld. De valse profeten, degenen die de Levende Christus in zichzelf en anderen ontkennen, worden nu geoordeeld en van de aarde weggehaald. De wederkomst van Christus wordt gemanifesteerd door degenen die Christus belichamen.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na elk couplet herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van de Christus zien die ons bevrijdt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn
die de aarde vrij houdt.
Wij houden de fakkel van Vissen omhoog
en leggen nu Aquarius open.
Jouw zege voor de aarde wordt behaald,
de Gouden Eeuw is nu begonnen.

2. Geliefde Jezus, kom door mij in actie om jouw missie om de wederkomst van de Christus door geïncarneerde mensen tot stand te brengen, te vervullen. De Levende Christus in mij wekt nu de tienduizend mensen die hun Christusschap bereikt hebben. De Levende Christus wekt miljoenen mensen voor het pad van Christusschap en maakt alle mensen bewust van de waarheid van Christus. Ik aanvaard dat dit ontwaken de wil van God is en ik bevestig dat het een gemanifesteerde werkelijkheid op de planeet aarde is, want nu is de tijd daarvoor aangebroken. De wederkomst van Christus wordt gemanifesteerd door degenen die Christus belichamen.

3. Geliefde Jezus, kom door mij in actie om jouw missie om de blinde leiders van de aarde te verwijderen, te vervullen. De Levende Christus in mij roept het oordeel op van alle vertegenwoordigers van de antichrist en ik vorm hier beneden de polariteit voor jouw oordeel Boven. Wat je in de Hemel bindt, is op aarde door de Christus in mij gebonden en daarom worden de verkeerde leraren van de aarde verwijderd. De wederkomst van Christus wordt gemanifesteerd door degenen die Christus belichamen.

4. Geliefde Jezus, kom door mij in actie om jouw missie om degenen die spiritueel dood zijn op te wekken, te vervullen. De Levende Christus in mij roept alle mensen op uit het graf van hun sterfelijke zelf te komen. De mensen zijn bevrijd van de hypnotische invloed van de blinde leiders in kerk en staat en ze kunnen hun ware leiders, hun Christuszelf en de geascendeerde meesters, volgen. De wederkomst van Christus wordt gemanifesteerd door degenen die Christus belichamen.

5. Geliefde Jezus, kom door mij in actie om jouw missie door allen te wekken voor de sleutel van kennis in hen, te vervullen. De Levende Christus in mij wekt alle mensen voor het feit dat zij de waarheid in hun hart kunnen kennen. De mensen zijn dan bevrijd van de illusie dat zij de blinde leiders, de wetgeleerden, nodig hebben om hen te vertellen wat waar is. Zij zoeken de waarheid bij hun Christuszelf en bij de geascendeerde meesters en daardoor worden ze op het ware pad naar verlossing verankerd. De wederkomst van Christus wordt gemanifesteerd door degenen die Christus belichamen.

6. Geliefde Jezus, kom door mij in actie om jouw missie door het Levende Woord op aarde te brengen, te vervullen. De Levende Christus in mij wekt mensen uit de denkwijze dat de stroom van het Levende Woord stopt als ze het met menselijke opvattingen of de bestaande Bijbel willen laten overeenkomen. De mensen worden bewust gemaakt van de waarheid dat de Christuswaarheid niet tot Bijbelboeken kan worden beperkt, maar dat je die alleen door het Levende Woord kunt leren kennen. De ware leringen van Jezus staan elke ziel op aarde ter beschikking. Het ware evangelie van Christus, het Levende Woord, wordt aan ieder schepsel gepredikt. De wederkomst van Christus wordt gemanifesteerd door degenen die Christus belichamen.

7. Geliefde Jezus, kom door mij in actie om jouw missie mensen door mensen te bevrijden om de ene ware God te aanbidden, te vervullen. De Levende Christus in mij neemt de heerschappij over de gesneden beelden van de externe God als een boos wezen in de lucht. De Christuswaarheid dat wij medeschepper met God zijn, staat alle mensen ter beschikking. Alle mensen weten dat wij niet de doeners zijn, omdat de IK BEN Aanwezigheid in ons het werk doet. De wederkomst van Christus wordt gemanifesteerd door degenen die Christus belichamen.

8. Geliefde Jezus, kom door mij in actie om jouw missie om de leugens van de antichrist te onthullen, te vervullen. De Levende Christus in mij neemt heerschappij over de dualistische leugens die mensen verhinderen de Christuswaarheid te zien. De mensen beseffen dat er zonder onderscheidingsvermogen geen vrijheid kan zijn, omdat de mensen door de valse profeten op een dwaalspoor worden gezet. De mensen zien dan de Christuswaarheid die hen de kracht geeft om te stoppen met de blinde leiders volgen. De wederkomst van Christus wordt gemanifesteerd door degenen die Christus belichamen.

9. Geliefde Jezus, kom door mij in actie om jouw missie om vrede op aarde te brengen, te vervullen. De Levende Christus in mij neemt heerschappij over het oorlogsgeweld. De mensen worden bewust gemaakt van het feit dat wij allen uit dezelfde bron voortkomen en dat wij deel uitmaken van het Lichaam van God op aarde. De mensen zijn zich er dan van bewust dat zij wat zij anderen aandoen, in werkelijkheid zichzelf aandoen. De wederkomst van Christus wordt gemanifesteerd door degenen die Christus belichamen.

10. Geliefde Jezus, kom door mij in actie om jouw missie door mensen de Wet van Liefde te onderrichten, te vervullen. De Levende Christus in mij maakt de mensen bewust van de realiteit dat het universum een spiegel is. Wat wij aan anderen doen, wordt door de kosmische spiegel teruggekaatst en dit gevoel van strijd veroorzaakt de strijd. De mensen zijn dan vrij de waarheid te omarmen dat de Vader ons met het grootste genoegen zijn koninkrijk geeft en alle armoede van de aarde wordt verwijderd. De wederkomst van Christus wordt gemanifesteerd door degenen die Christus belichamen.

11. Geliefde Jezus, kom door mij in actie om jouw missie door alle mensen een leven in overvloed te geven, te vervullen. De Levende Christus in mij maakt de mensen van de ware overvloed van de Geest bewust. Zo zien de mensen dat zij niet zowel God als de mammon kunnen dienen. Zij worden bevrijd om eerst het koninkrijk van God te zoeken, in de wetenschap dat al het andere hen dan ook zal worden gegeven. De wederkomst van Christus wordt gemanifesteerd door degenen die Christus belichamen.

12. Geliefde Jezus, kom door mij in actie om jouw missie door een Gouden Eeuw op aarde te brengen, te vervullen. De Levende Christus in mij maakt de mensen van het bestaan van spirituele cycli bewust. Alle ware spirituele zoekers zien dan in dat wij het Aquariusbewustzijn niet kunnen ingaan, wanneer wij de lessen van het Vissentijdperk niet beheersen. Daarom weten alle spirituele mensen dat individueel Christusschap de sleutel is om de Gouden Eeuw van Aquarius te manifesteren. De wederkomst van Christus wordt gemanifesteerd door degenen die Christus belichamen.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

De Levende Christus overwint op aarde
1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

De Moedervlam wordt in al het leven verhoogd
1. Geliefde Moeder Maria, ik eer de Moedervlam in allen. De Levende Christus in mij neemt heerschappij en verhoogt het Moederlicht om enkel het volmaakte concept tot uitdrukking te brengen dat in de universele Christusgeest wordt gehandhaafd. Het Moederlicht transcendeert de veroordeling, de blaam en de discriminatie die vrouwen treft. De Goddelijke Moeder maakt alle mensen bewust van het feit dat mannen en vrouwen in de ogen van God van gelijke waarde zijn. Het Moederlicht openbaart de Gouden Eeuw nu op aarde.

Wees gegroet Moederlicht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou,
jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De stuit is van het zuiverste wit.
De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is vredig.
Alle problemen in het hart houden nu op.

De keel schijnt nu o zo blauw.
Het voorhoofd straalt een smaragdgroene kleur uit.
De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder,
nu ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. Geliefde Moeder Maria, de Levende Christus in mij verhoogt het Moederlicht om enkel het volmaakte concept tot uitdrukking te brengen. Het Moederlicht transcendeert elke neiging de vrouw de schuld te geven van de Zondeval. De Goddelijke Moeder maakt alle mensen bewust van het feit dat elke persoon door zijn of haar eigen keuzes is gevallen. Daarom zijn vrouwen heel erg waardevol en capabel om ambten in kerk en staat te bekleden. Het Moederlicht openbaart de Gouden Eeuw nu op aarde.

3. Geliefde Moeder Maria, de Levende Christus in mij verhoogt het Moederlicht om enkel het volmaakte concept tot uitdrukking te brengen. Het Moederlicht transcendeert de culturele overtuigingen dat dochters niets waard zijn en dat vrouwen minder zijn dan mannen. De Goddelijke Moeder maakt alle mensen daarvan bewust, zodat ze de uitbreidende en samentrekkende kracht in hun wezen in evenwicht kunnen brengen. Het Moederlicht openbaart de Gouden Eeuw nu op aarde.

4. Geliefde Moeder Maria, de Levende Christus in mij verhoogt het Moederlicht om enkel het volmaakte concept tot uitdrukking te brengen. Het Moederlicht transcendeert alle seksuele uitbuiting en alle discriminatie van vrouwen. De Goddelijke Moeder maakt alle mensen bewust van het feit dat zowel mannen als vrouwen een goddelijk potentieel hebben en in Gods ogen oneindig veel waard zijn. Het Moederlicht openbaart de Gouden Eeuw nu op aarde.

5. Geliefde Moeder Maria, de Levende Christus in mij verhoogt het Moederlicht om enkel het volmaakte concept tot uitdrukking te brengen. Het Moederlicht transcendeert alle rebellie tegen de rechtmatige spirituele rol van de man en de vrouw. De Goddelijke Moeder maakt alle mensen bewust van het feit dat zowel mannen als vrouwen in dienst van de IK BEN Aanwezigheid in ieder van hen moeten staan. Het Moederlicht openbaart de Gouden Eeuw nu op aarde.

6. Geliefde Moeder Maria, de Levende Christus in mij verhoogt het Moederlicht om enkel het volmaakte concept tot uitdrukking te brengen. Het Moederlicht transcendeert elk gebrek aan respect voor het leven, waaronder het leven van het ongeboren kind. De Goddelijke Moeder maakt alle mensen bewust van het feit dat de aarde werd ontworpen om tien miljard mensen te onderhouden. Het Moederlicht openbaart de Gouden Eeuw nu op aarde.

7. Geliefde Moeder Maria, de Levende Christus in mij verhoogt het Moederlicht om enkel het volmaakte concept tot uitdrukking te brengen. Het Moederlicht transcendeert elk gebrek aan respect voor het kind en transcendeert de oorzaak en de kern van het misbruik, de hongersnood en de armoede van kinderen. De Goddelijke Moeder maakt alle mensen bewust van het feit dat wat wij kinderen aandoen, God aandoen, want zo ziet het koninkrijk van God er uit. Het Moederlicht openbaart de Gouden Eeuw nu op aarde.

8. Geliefde Moeder Maria, de Levende Christus in mij verhoogt het Moederlicht om enkel het volmaakte concept tot uitdrukking te brengen. Het Moederlicht transcendeert elke uitbuiting van kinderen voor seksuele doeleinden, pornografie, werk of slavernij. De Goddelijke Moeder maakt alle mensen bewust van het feit dat degenen die de onschuldigen misbruiken, wind zaaien en storm oogsten. Het Moederlicht openbaart de Gouden Eeuw nu op aarde.

9. Geliefde Moeder Maria, de Levende Christus in mij verhoogt het Moederlicht om enkel het volmaakte concept tot uitdrukking te brengen. Het Moederlicht transcendeert elk misbruik van Moeder Aarde voor winstdoeleinden of voordeel op korte termijn. De Goddelijke Moeder maakt alle mensen bewust van het feit dat de Vader ons met het grootste genoegen zijn koninkrijk geeft en dat wij het niet met geweld hoeven te nemen. Het Moederlicht openbaart de Gouden Eeuw nu op aarde.

10. Geliefde Moeder Maria, de Levende Christus in mij verhoogt het Moederlicht om enkel het volmaakte concept tot uitdrukking te brengen. Het Moederlicht transcendeert alle negatieve energie die onbalans in de natuur, uitzonderlijke weersomstandigheden en natuurrampen veroorzaakt. De Goddelijke Moeder maakt alle mensen bewust van het feit dat de mensheid als geheel alle onvolmaakte omstandigheden op aarde schept. Het Moederlicht openbaart de Gouden Eeuw nu op aarde.

11. Geliefde Moeder Maria, de Levende Christus in mij verhoogt het Moederlicht om enkel het volmaakte concept tot uitdrukking te brengen. Het Moederlicht transcendeert alle haat tegen de Moeder en elke neiging van mensen om het Ma-terlicht als beperking of vijand te zien. De Goddelijke Moeder maakt alle mensen bewust van het feit dat het Ma-terlicht, wanneer wij ons weer op één lijn brengen met de IK BEN Aanwezigheid, zich zal verheugen door ons een leven in overvloed te schenken. Het Moederlicht openbaart de Gouden Eeuw nu op aarde.

12. Geliefde Moeder Maria, de Levende Christus in mij verhoogt het Moederlicht om enkel het volmaakte concept tot uitdrukking te brengen. Het Moederlicht transcendeert elke neiging de levensstroom door de gesneden beelden van de antichrist te beperken, wat het licht verhindert het volmaakte concept binnen te stromen. De Goddelijke Moeder maakt alle mensen bewust van het feit dat Jezus kwam om het Moederlicht te verhogen en dat je alleen door het verhogen van het Moederlicht de mogelijkheden voor Aquarius vervult. Het Moederlicht openbaart de Gouden Eeuw nu op aarde.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

Het Moederlicht wordt in allen verhoogd
1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4.Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

De Eeuw van Vrijheid is nabij
1. Geliefde Saint Germain, zend vloedgolven van de Vrijheidsvlam naar de aarde en verteer de vijanden in ons innerlijk en in de buitenwereld die mij verhinderen de ware spirituele vrijheid van het Christusbewustzijn te ervaren. Ik wil vrij zijn en ik ben bereid me van de illusies van mijn ego en de geest van de antichrist te bevrijden. Daarom zeg ik: “Saint Germain, stroop het pseudozelf van mij af en maak mij bewust van het wezen van ware spirituele vrijheid.” Aartsengel Michaël, verwijder de valse hiërarchie van de Slangen van de aarde. Ik bevestig dat de Vrijheidsvlam de heerschappij over de aarde heeft.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (na elk couplet herhalen):

O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam.
Jij komt op aarde in naam van Christus zelf.
Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw.

O lieve Saint Germain en Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Moeder Maria.
Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Michael houdt de banier van de Christuszege,
voor iedereen zichtbaar, omhoog.

2. Geliefde Saint Germain, maak alle mensen bewust van hun Christuspotentieel en het potentieel op aarde een Gouden Eeuw van vrijheid, vrede en overvloed te manifesteren. De Christus in mij wekt degenen die geïncarneerd zijn om deze keer met elkaar de Gouden Eeuw te scheppen. Aartsengel Michaël, verwijder de valse hiërarchie van onwetendheid van de aarde. Ik bevestig dat de Vrijheidsvlam de heerschappij over de aarde heeft.

3. Geliefde Saint Germain, maak alle mensen bewust van het feit dat wij met elkaar de Gouden Eeuw moeten scheppen door de geest van Christus in ons en in de maatschappij te laten zegevieren. De Christus in mij inspireert alle mensen op te houden met boven de wet te staan en zich los van de geest van de antichrist te maken die de mensheid al eeuwenlang tot slaaf heeft gemaakt. Aartsengel Michaël, verwijder de valse hiërarchie van de antichrist van de aarde. Ik bevestig dat de Vrijheidsvlam de heerschappij over de aarde heeft.

4. Geliefde Saint Germain, maak alle mensen bewust van het feit dat het menselijk lichaam een middel is om onze spirituele lessen te leren en er de Gouden Eeuw mee te scheppen. De Christus in mij inspireert alle mensen tot het opeisen van hun vrijheid van de slavernij aan de zintuigen en de eindeloze jacht op zinnelijke behoeften en genot. Aartsengel Michaël, verwijder de valse hiërarchie van de genotscultuur van de aarde. Ik bevestig dat de Vrijheidsvlam de heerschappij over de aarde heeft.

5. Geliefde Saint Germain, maak alle mensen bewust van het feit dat het de bedoeling is dat religie ons helpt rechtstreeks, persoonlijk contact met God te krijgen. De Christus in mij inspireert alle mensen tot het opeisen van hun spirituele vrijheid en onder hun eigen wijnstok en vijgenboom van het Christuszelf en de IK BEN Aanwezigheid te gaan zitten en de spirituele wetten toe te passen die God in hun innerlijk heeft geplaatst. Aartsengel Michaël, verwijder de valse hiërarchie van religie van de aarde. Ik bevestig dat de Vrijheidsvlam de heerschappij over de aarde heeft.

6. Geliefde Saint Germain, maak alle mensen bewust van het feit dat het de bedoeling is van wetenschap ons te helpen begrijpen hoe we de materiële wetten moeten gebruiken om het overvloedige leven voor iedereen te manifesteren. De Christus in mij inspireert alle mensen tot het loskomen van de eindeloze jacht op rijkdom en macht en het bewustzijn dat hun goddelijkheid ontkent. Aartsengel Michaël, verwijder de valse hiërarchie van de wetenschap van de aarde. Ik bevestig dat de Vrijheidsvlam de heerschappij over de aarde heeft.

7. Geliefde Saint Germain, maak alle mensen bewust van het feit dat het de bedoeling is dat technologie ons materiële vrijheid en overvloed schenkt opdat wij ons kunnen richten op verdere spirituele groei. De Christus in mij inspireert alle mensen los te komen van het bewustzijn dat technologie gebruikt om oorlogswapens en instrumenten te maken om de bevolking in hun macht te houden. Aartsengel Michaël, verwijder de valse hiërarchie van de wapenhandelaren van de aarde. Ik bevestig dat de Vrijheidsvlam de heerschappij over de aarde heeft.

8. Geliefde Saint Germain, maak alle mensen bewust van het feit dat wij het recht hebben een leven in overvloed op te eisen. Naarmate wij ons bewustzijn verhogen, zullen de geascendeerde meesters ons een universele energiebron geven om ons te voorzien van een gratis en onuitputtelijke voorraad energie voor allen. De Christus in mij inspireert alle mensen zich van het bewustzijn van gebrek los te maken en te eisen dat nieuwe technologie ten bate van allen wordt aangewend in plaats van in het voordeel van de elite. Aartsengel Michaël, verwijder de valse hiërarchie van monopolies en elitarisme van de aarde. Ik bevestig dat de Vrijheidsvlam de heerschappij over de aarde heeft.

9. Geliefde Saint Germain, maak alle mensen bewust van het feit dat het de bedoeling is dat regeringen de Christus in alle mensen te dienen en hun kansen voor spirituele groei veiligstellen. De Christus in mij inspireert alle mensen zich los te maken  van het bewustzijn dat regeringen gebruikt om de gewone bevolking tot slaaf te maken en privileges aan een kleine elite te geven. Aartsengel Michaël, verwijder de valse hiërarchie van de machtsmakelaars van de aarde. Ik bevestig dat de Vrijheidsvlam de heerschappij over de aarde heeft.

10. Geliefde Saint Germain, maak alle mensen bewust van het feit dat het de bedoeling is dat onderwijs mensen kennis bijbrengt en hen de spirituele waarheid te geven die hen bevrijdt. De Christus in mij inspireert alle mensen zich los te maken van het bewustzijn dat mensen programmeert hun spirituele potentieel te ontkennen. Aartsengel Michaël, verwijder de valse hiërarchie van spirituele en intellectuele hoogmoed van de aarde. Ik bevestig dat de Vrijheidsvlam de heerschappij over de aarde heeft.

11. Geliefde Saint Germain, maak alle mensen bewust van het feit dat het de bedoeling is dat de media de mensen en hun spirituele vrijheid beschermen. De Christus in mij inspireert alle mensen zich los te maken van het bewustzijn dat de media gebruiken om mensen onkundig van de spirituele waarheid te houden of de leugens van de antichrist te verspreiden. Aartsengel Michaël, verwijder de valse hiërarchie van de leugenaar en zijn leugen van de aarde. Ik bevestig dat de Vrijheidsvlam de heerschappij over de aarde heeft.

12. Geliefde Saint Germain, maak alle mensen bewust van het feit dat ware vrijheid niet de afwezigheid van principes betekent. De Christus in mij inspireert alle mensen zich los te maken van het bewustzijn dat Gods wetten als een beperking van de vrijheid ziet, wat ervoor zorgt dat mensen tegen de goddelijke wetten rebelleren die bedoeld zijn onze vrijheid tegen de tirannie van de antichrist te beschermen. Aartsengel Michaël, verwijder de valse hiërarchie van de Geest van Rebellie van de aarde. De Christus in mij maakt alle mensen bewust van het feit dat het de bedoeling is dat wij medeschepper naast God zijn die binnen de kosmische hiërarchie aan het werk zijn en Gods wetten gebruiken om de Gouden Eeuw op aarde mede te scheppen. Ik bevestig dat de Vrijheidsvlam de heerschappij over de aarde heeft.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

De aarde wordt verzegeld in de Vrijheidsvlam
1. O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam,
Jij komt naar de aarde in Christus’ eigen naam.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in iedereen te verhogen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette vlam, laat het vloeien.
Doordring alle leven hier beneden,
altijd stromend,
steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig.
We zijn zuiver,
we worden genezen.
In jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij
in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg
die de dageraad van een nieuwe dag brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzij om
en leiden ons de Gouden Eeuw in,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig regeert
en de mooiste droom van de hemel vervult.

4. O lieve Saint Germain en Jezus,
we komen dichter bij jullie en Maria.
Van jullie boven naar ons beneden
houden we een constante stroom in stand.

5. Samen brengen we nu het licht
dat de aarde tot zo’n stralende ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wakker maken.

6. De banier van Christus’ zege wordt door Michael
omhoog geheven opdat allen het kunnen zien.
Alle duisternis wordt vervangen door licht,
omdat de hele kosmos zo stralend schijnt.

7. O Saint Germain, we houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat we de Gouden Eeuw zien.
Een eeuw waarin al het leven vrij is.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Geliefde Jezus, met het gezag van de Christus in mij bevestigen wij dat de aarde in de kristallen helderheid van de Christuswaarheid wordt verzegeld. Geliefde Moeder Maria, wij bevestigen dat de aarde in het volmaakte concept wordt verzegeld en dat het Moederlicht in al het leven in volmaakte harmonie en evenwicht wordt verhoogd. Geliefde Gautama Boeddha, wij bevestigen dat het Moederlicht wordt verenigd met de Boeddha op de kruin en dat tijd en ruimte nu jouw volmaakte vrede en de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder uitvergroot weergeven. Geliefde Aartsengel Michaël, wij bevestigen, dat de aarde in jouw Blauwe Vlam van Gods Wil en bescherming is verzegeld. Geliefde Saint Germain, we bevestigen dat de aarde in de Vrijheidsvlam wordt gehuld en dat al het leven door de ware alchemie van het hart bevrijd is om méér te zijn. In naam van de Vader, de Moeder, de Zoon en de Heilige Geest, het is klaar, het is af, het is verzegeld, want de mond van de Heer, de Levende Christus in ons, heeft het uitgesproken. Amen.