INV15: Eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid

Helpt je af te stemmen op jouw IK BEN Aanwezigheid, en geeft je het fundament om geleidelijk het gevoel van eenzijn met de Aanwezigheid te ontwikkelen

 

In naam van de Kosmische Christus, Lord Maitreya, in naam van Gautama Boeddha en Jezus Christus, roep ik de Goddelijke Vader, Alpha, en de Goddelijke Moeder, Omega, aan, en ik draag deze invocatie op aan het herstel van mijn contact met mijn IK BEN Aanwezigheid wat me de fundering geeft om elk gevoel van gescheidenheid te boven te komen, totdat ik met Jezus kan zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één!”… (Noem kort de specifieke omstandigheden die je te boven wilt komen.)

God is Alpha en Omega
God is Vader, God is Moeder,
door de Zoon één met elkaar.

Oh gescheidenheid is de leugen,
het ego bindt ons daaraan zonder dat wij het zien.
Voorwaarden zijn de subtiele middelen
om de niets vermoedende dwazen in de val te laten lopen.

Alles wat je bezit, wordt een gevangenismuur
en daarom staan we op om gehoor te geven aan de oproep.
Transcendentie is de hoofdsleutel,
méér worden is vrijheid.

Door overgave ontvang je het overvloedige leven,
de overgave overwint alle strijd.
We duiken in de stroom
en we vervullen de mooiste droom van de hemel.

De Christusvisie houdt ons op koers
en herinnert ons aan onze gezamenlijke Bron.
Als wij in evenwicht zijn, zullen we altijd verder groeien
en blijven we in de Heilige Stroom.

We zien de ENE die buiten alle vormen om bestaat,
omdat het eenzijn de enige norm is.
We verblijven in de Heilige Ruimte,gehuld in Eeuwige Genade.

God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkaar.

 

Eerste Straal – Macht
1. IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het eind. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.

Refrein 1 (na iedere affirmatie herhalen):

Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid,
jij bent mijn ware kern,
Geef je zuivere en heilige essentie
wanneer wij één zijn, zijn wij méér.

Want ik zal zijn die ik zal zijn:
de open deur voor jou.
Jouw Kracht stroomt nu door mij heen,
waardoor al het leven méér is.

2. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik ben bereid de illusie van gescheidenheid te overwinnen en mijn zelfgewaarzijn te transcenderen tot ik mij als een verlengstuk van jou in vorm ervaar.

3. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat jij een Alpha-aspect hebt, namelijk de IK BEN DIE IK BEN, die zuiver gewaarzijn is.

4. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat jij een Omega-aspect hebt, de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, die zich in de materiële wereld tot uitdrukking wenst uit te brengen.

5. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik een uitdrukkingsvorm van jouw Omega-aspect ben, ik ben een uitdrukkingsvorm van jouw wens om te groeien door deze wereld te ervaren en je Goddelijke individualiteit op deze wereld tot uitdrukking te brengen.

6. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat jij mij geschapen hebt om de open deur op deze wereld te zijn. Ik ben bereid mijn zelfgewaarzijn te transcenderen, tot ik echt de open deur ben.

7. Geliefde IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik nog niet de open deur ben, omdat ik een apart zelf in het leven heb geroepen als reactie op de omstandigheden die je op deze wereld tegenkomt.

8. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat dit aparte zelf onecht is en moet sterven. Ik vraag je mij te helpen met groeien tot het moment dat ik bereid ben het aparte zelf te laten sterven.

 

Tweede Straal – Wijsheid
1. Geliefde IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik mijn aparte zelf heb geschapen, omdat de gevallen wezens de geschenken van jouw licht en individualiteit hebben afgewezen.

Refrein 2 (na iedere affirmatie herhalen):

Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid,
jij bent mijn ware kern,
Geef je zuivere en heilige essentie
wanneer wij één zijn, zijn wij méér.

Want ik zal zijn die ik zal zijn:
de open deur voor jou.
Jouw Kracht stroomt nu door mij heen,
waardoor al het leven méér is.

2. IK BEN de ENE die vele vormen wordt die bestemd zijn terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.

3. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik het besluit heb genomen deze afwijzing persoonlijk op te vatten en ik voelde me gekwetst door hun afwijzing van jou.

4. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik het aparte zelf geschapen heb om mij te beschermen tegen het gekwetst worden door de onophoudelijke beschuldigingen van de gevallen wezens.

5. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik vast kwam te zitten in de illusie dat ik mijn zelfexpressie zou moeten aanpassen aan de omstandigheden en eisen van de gevallen wezens.

6. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat toen ik begon mezelf te beoordelen zoals de gevallen wezens mij beoordeelden, ik jou je vrije expressie door mij heen begon te ontzeggen.

7. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik gestopt ben met de open deur zijn, omdat ik niet meer wilde leven met jouw credo: IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN.

8. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik ben bereid opnieuw de open deur te zijn. Ik ben bereid te zijn die ik zal zijn door jouw IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid zich door mij tot uitdrukking te laten brengen.

 

Derde Straal – Liefde
1. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik als uitdrukkingsvorm van jou, ook een Alpha- en Omega-aspect heb.

Refrein 3 (na iedere affirmatie herhalen):

Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid,
jij bent mijn ware kern,
Geef je zuivere en heilige essentie
wanneer wij één zijn, zijn wij méér.

Want ik zal zijn die ik zal zijn:
de open deur voor jou.
Jouw Kracht stroomt nu door mij heen,
waardoor al het leven méér is.

2. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat het Alpha-aspect van mijn Bewuste Jij de IK BEN is, die zuiver, vormloos gewaarzijn is.

3. IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geschapen Zoon, de Logos van de Christusgeest.

4. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat het Omega-aspect van mijn Bewuste Jij, de ‘IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN’ is, de wens om één te zijn met de creatieve stroom van het leven zelf.

5. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat mijn Omega-aspect in de illusie geloofde dat ik mij zou moeten aanpassen aan de voorwaarden die door de gevallen wezens gesteld werden.

6. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik besloten heb jou niet meer te laten zijn die je wilt zijn door mij. In plaats daarvan heb ik gezegd dat ik zal zijn hoe de gevallen wezens willen dat ik ben.

7. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik door vele incarnaties heen een complex apart zelf heb opgebouwd met het gevallen bewustzijn als basis. Daardoor zijn de gevallen wezens mijn referentiekader geweest in plaats van jij.

8. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat dit aparte zelf gebaseerd wordt op de overtuiging dat ik niet het recht heb om te zijn die ik wil zijn op deze wereld, maar dat ik mij moet schikken in de normen die de gevallen wezens gesteld hebben.

 

Vierde Straal – Zuiverheid
1. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat mijn ego, nadat ik begon te ontwaken voor mijn spirituele potentieel, het liet voorkomen dat hij spiritueler was geworden.

Refrein 4 (na iedere affirmatie herhalen):

Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid,
jij bent mijn ware kern,
Geef je zuivere en heilige essentie
wanneer wij één zijn, zijn wij méér.

Want ik zal zijn die ik zal zijn:
de open deur voor jou.
Jouw Kracht stroomt nu door mij heen,
waardoor al het leven méér is.

2. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat mijn aparte zelf een heel verkeerd pad heeft gecreëerd dat mij laat geloven dat ik me voor mijn ascensie kan plaatsen door aan een maatstaf te voldoen die door de gevallen wezens wordt bepaald.

3. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat het volgen van dit pad nutteloos is, en allemaal ijdelheid. De enige manier om te ascenderen is dat ik zuiver word, zodat ik opnieuw de open deur voor de creatieve stroom ben.

4. IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich tot uitdrukking brengt als de eeuwige stroom door dát te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS, onder de hoede van de Heilige Geest neemt.

5. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik ALLE illusies van mijn aparte zelf moet overwinnen, waaronder de illusie dat mijn creativiteit mijn val heeft veroorzaakt en ik dus zou moeten stoppen met experimenteren.

6. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat mijn ascensie een creatief proces is. Omdat ik mijn creativiteit gebruikt heb om afgescheiden te raken, moet ik mijn creativiteit gebruiken om gescheidenheid te transcenderen en één te worden met jouw creatieve stroom.

7. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik mijn ascensie niet krijg door te streven naar eenzijn met jouw IK BEN aspect. Ik zal mijn ascensie alleen maar behalen door één te zijn met de creatieve stroom van jouw Omega-aspect.

8. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik verklaar dat ik onafhankelijk ben van de gevallen wezens en hun oordelende, beschuldigende bewustzijn. Toon mij alle illusies en ik zal het aparte zelf, beetje bij beetje, laten sterven.

 

Vijfde Straal – Waarheid
1. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik, juist door te bereid zijn, te zijn die ik wil zijn, begin te ontsnappen aan de oordelen en illusies van de gevallen wezens.

Refrein 5 (na iedere affirmatie herhalen):

Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid,
jij bent mijn ware kern,
Geef je zuivere en heilige essentie
wanneer wij één zijn, zijn wij méér.

Want ik zal zijn die ik zal zijn:
de open deur voor jou.
Jouw Kracht stroomt nu door mij heen,
waardoor al het leven méér is.

2. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat als ik experimenteer en boven de normen en de oordelen van deze wereld ga staan, ik opnieuw met jouw creatieve stroom contact kan maken.

3. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat als ik opnieuw contact maak met de Rivier van Leven, ik langzamerhand al mijn beperkingen en zelfveroordelingen kan transcenderen. Ik ben dan bereid te zijn die ik zal zijn, ongeacht hoe de wereld of de gevallen wezens mij beoordelen.

4. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat jouw Omega-aspect, jouw IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid, inderdaad de uitdrukking van de creatieve stroom van de Rivier van Leven is.

5. IK BEN de ENE, die zich uitdrukt als zelf-bewuste wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om er bewust voor te kiezen méér te worden.

6. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik aan mijn reden van bestaan zal voldoen door de open deur te worden voor jouw creatieve expressie.

7. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat jij boven elke en alle maatstaven en oordelen van de gevallen wezens staat.

8. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik alleen de open deur voor jou kan zijn, wanneer ik bereid ben mij ongeacht de aardse verschijnselen tot uitdrukking te brengen. Ik laat nu de illusie los dat iets op deze wereld macht over mij als spiritueel wezen heeft.

 

Zesde Straal – Dienstbaarheid
1. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik, om de open deur voor jou te zijn en dienstbaar aan het leven te zijn, mij niet kan schikken in de mentale kaders die gebaseerd worden op de illusie van gescheidenheid en de oordelen van de gevallen wezens.

Refrein 6 (na iedere affirmatie herhalen):

Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid,
jij bent mijn ware kern,
Geef je zuivere en heilige essentie
wanneer wij één zijn, zijn wij méér.

Want ik zal zijn die ik zal zijn:
de open deur voor jou.
Jouw Kracht stroomt nu door mij heen,
waardoor al het leven méér is.

2. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat de enige manier om echte dienstbaarheid aan het leven te verlenen, is door te tonen dat ik mij als spiritueel wezen niet schik in de mentale kaders van deze wereld.

3. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik andere mensen niet help door tegenstand te bieden aan hun mentale kaders of mij te schikken in hun mentale kaders en hun relatieve, dualistische waardeoordelen.

4. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat mijn enige kans om anderen te helpen, is door te tonen dat ik, zelfs als ik met een bepaald mentaal kader ben opgegroeid, het echt kan transcenderen en méér worden.

5. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat mijn echte dienstbaarheid aan het leven is, aantonen dat alle menselijke wezens het potentieel hebben de open deur te worden voor de creatieve expressie van de Geest.

6. IK BEN de ENE, het zelf dat al het leven omvat en naarmate de zelf-bewuste verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.

7. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat mijn echte dienstbaarheid bestaat uit de open deur voor jou zijn opdat jouw creatieve expressie de mensen een referentiekader zal geven om hun mentale kaders te transcenderen.

8. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik bereid ben te experimenteren, ik ben bereid te zijn die ik zal zijn tot ik de open deur word voor jouw IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid.

 

Zevende Straal – Vrijheid
1. Geliefde IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik om de open deur te zijn, vrij moet zijn om mijn vrije wil te gebruiken – jouw wil – onafhankelijk van beperkingen op aarde, in het bijzonder de oordelen van de gevallen wezens.

Refrein 7 (na iedere affirmatie herhalen):

Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid,
jij bent mijn ware kern,
Geef je zuivere en heilige essentie
wanneer wij één zijn, zijn wij méér.

Want ik zal zijn die ik zal zijn:
de open deur voor jou.
Jouw Kracht stroomt nu door mij heen,
waardoor al het leven méér is.

2. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat om mijn wil echt vrij te laten zijn, ik de Wet van Vrije Wil moet begrijpen en accepteren.

3. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat de wet mij volledig verantwoordelijk maakt voor mijn eigen keuzes en ze geeft mij geen verantwoordelijkheid voor de keuzes van anderen.

4. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik nooit vrij zal zijn zolang ik nog de verantwoording voor de keuzes van andere mensen op mij neem.

5. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat het voelen van zo’n verantwoordelijkheid mij in het dualistische spelletje vast laat zitten om te proberen anderen tot iets te dwingen ‘voor hun eigen bestwil’.

6. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat de enige manier om deze valkuil te vermijden, is door alle verantwoordelijkheid voor andere mensen los te laten en de volledige verantwoording voor mijn eigen gemoedstoestand op mij te nemen.

7. IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het gevoel van het zelf in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die van al het leven houdt.

8.  Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik verklaar nu dat ik volledig verantwoordelijk ben voor mijn gemoedstoestand. Ik heb het recht mijn eigen gemoedstoestand te kiezen, ongeacht de keuzes van andere mensen of de oordelen van de gevallen wezens.

 

Achtste Straal – Integratie
1. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat je echt vrij bent, wanneer ik kan kiezen om in een staat van vrede en gelukzaligheid te blijven, ongeacht de omstandigheden die ik op aarde tegenkom.

Refrein 8 (na iedere affirmatie herhalen):

Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid,
jij bent mijn ware kern,
Geef je zuivere en heilige essentie
wanneer wij één zijn, zijn wij méér.

Want ik zal zijn die ik zal zijn:
de open deur voor jou.
Jouw Kracht stroomt nu door mij heen,
waardoor al het leven méér is.

2. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat deze vrede alleen mogelijk is wanneer ik opnieuw contact maak met het Alpha-aspect van mijn Bewuste Jij, namelijk de IK BEN van zuiver, vormloos gewaarzijn.

3. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik, zolang ik niet zuiver gewaarzijn heb ervaren, geen referentiekader heb voor hoe jij de wereld en mijn persoonlijke situatie ziet.

4. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik weet dat ik niet de open deur kan zijn, zolang ik het leven door het subjectieve filter van het aparte zelf zie.

5. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik verklaar nu dat ik bereid ben de wereld te zien zoals jij hem beziet.

6. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik verklaar nu dat ik bereid ben mijn persoonlijke leven en psyche, waaronder mijn ego, te zien zoals jij het beziet.

7. Geliefde Machtige IK BEN Aanwezigheid, ik vraag jou mij te helpen de sluier van Maya te doorklieven opdat ik het leven door jouw zuivere waarneming kan zien. Ik ben bereid alles te zien wat minder is opdat ik kan kiezen méér te zijn.

8. IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig het MEER.

 

Het Decreet van Eenzijn

1. Surya, gij die volmaakt in evenwicht zijt,
die uw licht als een stralende zon laat schijnen,
vanuit de Godster die de aarde bezielt
met de onstuitbare kracht die de wedergeboorte voortbrengt.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
bevrijdt nu de Oneindige Kracht van Eén
om de sluier van de leugens der dualiteit te vernietigen
en alle mensen van de banden daarmee los te snijden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht
overspoelt de aarde als een stralende stortbui,
omdat we zien dat de Vader en Moeder één zijn,
zullen wij tot in eeuwigheid oneindig gelukzalig zijn.

2. Die de vrouwelijke laten herleven in de vrouw en de man,
en de matrix onthult van Gods volmaakte plan
en alle gesneden en oude beelden verteert
en de religie boven de aardse norm verheft.

3. De Gouden Eeuw van Saint Germain eindelijk werkelijkheid,
de leugens der dualiteit zijn iets uit het verleden,
de Goddelijke Moeder wordt in iedereen verhoogd
die naar zijn innerlijk luistert en de oproep volgt.

4. Maraytaii is de naam van de Goddelijke Moeder
die al haar kinderen oproept hun licht te laten schijnen,
We scharen ons nu naast Jezus en nemen zijn beste standpunt in
door te bevestigen dat het koninkrijk van God nabij is.

5. Moeder Maria toont met haar vrouwelijke straal
alle mensen de weg naar het koninkrijk in hun innerlijk.
Want wanneer we God in iedere vorm zien,
weten we dat overvloed de ware norm is.

6. Dan worden we door de geweldige Master More
over de uitgestrekte zee naar de verwelkomende kust geleid
waar alle dualistische stemmen staken,
omdat we net als Heer Boeddha in ons centrum van vrede rusten.

7. Nu Alpha-Omega hun eenheid onthullen,
weten wij dat gescheidenheid niet echt kan bestaan.
En dan kunnen we de Grote Centrale Zon ingaan
waar de allergrootste overwinning van eenheid wordt behaald.

8. En zo gaan we verder om het geweldige plan te verkondigen,
om de gescheidenheid tussen God en de Mens te overbruggen.
En gehoor geven aan de oproep om medeschepper te zijn,
terwijl we de aarde verheffen om haar de Godoverwinning te brengen.

 

IK BEN de ENE
IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het einde. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.

IK BEN de ENE, die vele vormen wordt die bestemd zijn terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.

IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geschapen Zoon, de Logos van de Christusgeest.

IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich uitdrukt als de eeuwige stroom om dat te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS, onder de hoede van de Heilige Geest neemt.

IK BEN de ENE, die zich uitdrukt als zelf-bewuste wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om er bewust voor te kiezen méér te worden.

IK BEN de ENE, het zelf dat al het leven omvat en naarmate de zelf-bewuste verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.

IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het gevoel van het zelf in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die van al het leven houdt.

IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig het MEER.

OM MANI PADME HUM (9x, 33x of 144x)

IK BEN in de Alpha-vrede van mijn IK BEN DIE IK BEN Aanwezigheid.
Ik ben in de Omega-gelukzaligheid van van mijn IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid. (3x, 9x, 33x of 144x)

Verzegeling
In naam van Alpha en Omega aanvaard ik dat ik in het centrum van de onvoorwaardelijke vrede van mijn IK BEN Aanwezigheid ben. Ik accepteer dat ik altijd transcendeer in de gelukzaligheid van mijn IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid. Daardoor stroom ik mee met de creatieve expressie van de Rivier van Leven, die door mijn Aanwezigheid tot uitdrukking wordt gebracht.

Ik geef alle wensen, behoeften en verwachtingen van het aparte zelf en de oordelen van de gescheiden wezens op. Ik duik in de Rivier van Leven en ik laat mij door de Heilige Geest meevoeren naar daar waar ik mee kan gaan met de Rivier van Leven en vervul moeiteloos mijn Goddelijke plan.

Ik aanvaard de eenpuntige visie van Christus die de balken in mijn eigen oog blootlegt opdat ik alle dualistische waarnemingen in mijn wezen kan zien en bewust opgeven. Ik sta naakt voor Christus, terwijl ik niets tracht te verbergen voor het alziende oog van God. Ik houd aan niets vast en ik ben bereid om elke en alle illusies te zien en op te geven.

Door deze onvoorwaardelijke overgave zie ik niets op deze wereld wat macht heeft over mijn Geest en daardoor accepteer ik geen onvolmaakte omstandigheden als permanent of zelfs uiteindelijk echt. Daardoor word ik transparant voor de illusies en energie van deze wereld. Mijn oog is op één doel gericht en dus vindt de prins van deze wereld niets bij mij. Omdat ik alle onzuiverheden in mijn wezen opgeef, weet ik dat het volmaakte concept voor mijn vier lagere lichamen moeiteloos gemanifesteerd wordt en ik aanvaard dat ik verzegeld word in de volmaakte visie van God.

Ik weet dat wat onecht is, niet kan aantasten wat echt is. Ik aanvaard dat IK echt BEN en dat de enige realiteit in mijn leven de visie van mijn Aanwezigheid is. Ik aanvaard dat God mij geschapen heeft en zag dat ‘het goed was’. In de zuiverheid van deze visie blijf ik voor eeuwig verzegeld, omdat IK méér BEN.