INV19: De Goddelijke Moeder liefhebben – Deel 4

Noot: Deze invocatie is onderdeel van een set van vier. Zeg deel 1 de eerste dag op, deel 2, de volgende dag en zo voort. Na deel 4 begin je weer bij Deel 1 en zet de cyclus voort.

 

In naam van de eeuwig veranderende, eeuwig zelftranscenderende Goddelijke Vader roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op mij te helpen volledig te accepteren en te omarmen dat ik besta. Help mij me als het zuivere gewaarzijn te ervaren en te accepteren dat het een geïndividualiseerd verlengstuk van mijn Schepper is. Help mij mezelf volledig te omarmen als medeschepper die niet beperkt wordt door iets in de wereld van vorm. Ik roep op dat deze invocatie vermenigvuldigd wordt door alle geascendeerde meesters en dan als kans aan alle mensen op aarde wordt geboden. In overeenstemming met de visie van Christus roep ik de oplossing van de volgende omstandigheden op: (Noem specifieke omstandigheden op).

God is Alpha en Omega
God is Vader, God is Moeder,
door de Zoon één met elkaar.

Oh gescheidenheid is de leugen,
het ego bindt ons daaraan zonder dat wij het zien.
Voorwaarden zijn de subtiele middelen
om de niets vermoedende dwazen in de val te laten lopen.

Alles wat je bezit, wordt een gevangenismuur
en daarom staan we op om gehoor te geven aan de oproep.
Transcendentie is de hoofdsleutel,
méér worden is vrijheid.

Door overgave ontvang je het overvloedige leven,
de overgave overwint alle strijd.
We duiken in de stroom
en we vervullen de mooiste droom van de hemel.

De Christusvisie houdt ons op koers
en herinnert ons aan onze gezamenlijke Bron.
Als wij in evenwicht zijn, zullen we altijd verder groeien
en blijven we in de Heilige Stroom.

We zien de ENE die buiten alle vormen om bestaat,
omdat het eenzijn de enige norm is.
We verblijven in de Heilige Ruimte,gehuld in Eeuwige Genade.

God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkaar.

 

SECTIE 1
1. Hoe nederig makend is het om de kracht te overdenken die de Pleiaden aaneengeregen heeft en de miljarden melkwegen die samen dansen als in EEN groot ballet.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Heilige Geest ik zie nu
dat transcendentie
de meester-sleutel is.

O Heilige Geest ik laat
mijn huidige
identiteitsgevoel los.

O Heilige Geest, ik ben vrij
om tot in het Oneindige
met je mee te gaan.

2. Hoe nederig makend is het de kosmische kracht te overdenken die de ruimte zelf geprojecteerd heeft en daardoor een sferische buik geschapen heeft waarin het universum geboren kon worden.

3. Maar denk nu eens na over de allergrootste kracht van de hele schepping, namelijk de kracht van vrije wil, de gecombineerde wil van alle van zichzelf gewaarzijnde wezens, die in deze en alle andere werelden bestaan.

4. Want enkel de gescheiden geest – verblind door de illusie van de antichrist – slaagt er niet in de realiteit van de vrije wil te zien. Enkel een gescheiden geest kan geloven dat het zijn eigen wil onafhankelijk kan uitoefenen van andere van zichzelf gewaarzijnde wezens met vrije wil.

5. Enkel een gescheiden geest kan denken dat hij op de een of andere manier superieur is en dat daardoor zijn wil in een aparte categorie ingedeeld zou moeten worden, vergeleken met de wil van anderen.

6. Wat dwaas te denken dat je de wil van anderen kunt negeren; wat dwaas te denken dat God jou gunstiger gezind is dan andere verlengstukken van zichzelf.

7. Alleen de gescheiden geest slaagt er niet in te zien dat hoewel jij inderdaad kunt doen wat je wilt, je enkel maar een keuze hebt, omdat andere opties andere consequenties hebben.

8. Iedere keuze levert een consequentie op. Wat dwaas te denken dat je een keuze kunt maken zonder de consequentie te ervaren.

 

SECTIE 2
1. Als er geen consequenties waren, dan kon er geen keuzes gemaakt worden. Enkel de dwaasheid van het aparte zelf zou kunnen wensen keuzes te maken zonder de consequenties te ervaren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Heilige Geest ik zie nu
dat transcendentie
de meester-sleutel is.

O Heilige Geest ik laat
mijn huidige
identiteitsgevoel los.

O Heilige Geest, ik ben vrij
om tot in het Oneindige
met je mee te gaan.

2. De bedoeling van het leven is juist groei. Men groeit door keuzes te maken, de consequenties te ervaren en dan de bewustzijnsstaat ermee in overeenstemming te brengen.

3. Toch zitten er nog veel mensen vast in de eindeloze cyclus van consequenties evalueren, gebaseerd op het dualistische waardeoordeel van goed en fout, goed en slecht, plezierig en onaangenaam. Velen zitten vast in het streven om keuzes te maken die plezierig zijn voor het aparte zelf.

4. Velen denken dat als ze altijd alleen maar plezierige consequenties oogsten, het aparte zelf dan volmaakter is geworden en hem dan wel onsterfelijkheid verleend wordt, als de allerhoogste beloning.

5. Wat dwaas om te denken dat het aparte zelf ooit in het koninkrijk van God toegelaten zou kunnen worden. Want het koninkrijk van God is een bewustzijnsstaat, waarin alle van zichzelf gewaarzijnde wezens die ene, onderliggende waarheid beseffen: al het leven is EEN.

6. Het gescheiden zelf kan deze waarheid nooit erkennen, want als hij dat deed, zou hij niet gescheiden kunnen blijven. Daardoor wordt de verlossing van het aparte zelf een onmogelijke zoektocht.

7. Wijs zijn degenen die beseffen dat de sleutel naar onsterfelijkheid NIET het vervolmaken van het aparte zelf is, zodat hij altijd de ‘juiste’ keuzes maakt.

8. Wijs zijn degenen die erkennen dat er een hogere manier is om je keuzes te evalueren. De hogere manier is te erkennen dat men twee basale soorten keuzes heeft: LEVENSkeuzes en Doodskeuzes.

 

SECTIE 3
1. Doodskeuzes zijn keuzes die men maakt en jij jezelf op dat moment als een apart zelf ziet. Je slaagt er niet in het onderliggende eenzijn van al het leven te zien. Je neemt niet in overweging welke consequenties een keuze voor anderen of voor het geheel heeft.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Heilige Geest ik zie nu
dat transcendentie
de meester-sleutel is.

O Heilige Geest ik laat
mijn huidige
identiteitsgevoel los.

O Heilige Geest, ik ben vrij
om tot in het Oneindige
met je mee te gaan.

2. Daardoor is vanuit het perspectief van de Christusgeest, geen van die keuzes ooit juist, ondanks de illusies die door de dualiteit geschapen werden. Want dergelijke keuzes zullen altijd EEN deel van het leven verheffen, terwijl een ander naar beneden gehaald wordt.

3. Het alternatief is altijd EEN keus te maken, namelijk de open deur zijn voor de IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die zich door jou heen tot uitdrukking brengt.

4. De Aanwezigheid ziet de onderliggende realiteit dat al het leven EEN is. Daardoor zal hij altijd keuzes maken die het geheel verhogen en nooit een andere levensvorm naar beneden halen.

5. Kiezen om de open deur te zijn, is erkennen dat je niet de doener bent. De Aanwezigheid is de doener en jij bent een getuige die neutraal het leven op aarde ervaart, zonder te oordelen volgens een bepaalde norm.

6. Zolang je in de zone van neutraliteit zit, van innerlijke stilte, laat je de Aanwezigheid door je heen werken.

7. Maar om die innerlijke stilte te bereiken, moet je de dissonante en aanhoudende stemmen van de uiterlijke geest, het massabewustzijn en de krachten van de antichrist, tot zwijgen brengen.

8. Want ze zullen erop staan dat je daadwerkelijk alle keuzes en hun consequenties evalueert volgens hun dualistische norm. Jij moet de epische strijd winnen, jij moet de problemen oplossen die door de uiterlijke geest, het collectieve bewustzijn en de krachten van de antichrist geschapen zijn.

 

SECTIE 4
1. Je zult je pas bevrijden uit deze tredmolen wanneer je beslist op te komen voor Christus en zegt: “Ga achter mij Satan, want gij zijt niet de dingen van God gunstig gezind, maar wat van de mens komt!”

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Heilige Geest ik zie nu
dat transcendentie
de meester-sleutel is.

O Heilige Geest ik laat
mijn huidige
identiteitsgevoel los.

O Heilige Geest, ik ben vrij
om tot in het Oneindige
met je mee te gaan.

2. “Want ik zal niet meer geloven dat ik iets moet doen of problemen moet oplossen. Ik zal al mijn aandacht richten op de open deur zijn, en niets anders.”

3. Wanneer men ziet dat het echte doel in het leven de open deur zijn is, is men op de Weg van Christus gestapt. Dit is de Weg van het LEVEN, want wat is het leven? Dat is voortdurende zelftranscendentie.

4. Wat is de dood dan? Dat is vasthouden aan iets wat vorm heeft, hetzij bezittingen op aarde of een apart zelf, een vaststaande identiteit.

5. Want wanneer je aan iets vasthoudt, kun je niet meegaan met de krachtigste kracht op de hele wereld van vorm, namelijk de Rivier van Leven, de stroom van de Heilige Geest.

6. Wat is de kracht van de Heilige Geest dan? Dat is de gecombineerde kracht van alle van zichzelf gewaarzijnde wezens die ervoor gekozen hebben een beperkt zelfgevoel te transcenderen en méér te worden.

7. Sinds het begin van de uitbreiding van de ruimte, hebben ontelbare wezens voor het LEVEN gekozen. Hun gecombineerde keuzes hebben een kracht opgewekt die de uitbreiding van het materiële universum, de ruimte zelf, aanstuurt.

8. Omdat de Wet van Vrije Wil de allerhoogste wet is, kan niets weerstand bieden aan de gecombineerde kracht, tegen de keuzes die door een meerderheid van van zichzelf gewaarzijnde wezens gemaakt zijn.

 

SECTIE 5
1. Als een meerderheid voor de dood kiest, zou een heel universum zich mogen samentrekken. Als een meerderheid het LEVEN kiest, dan zal het universum geaccelereerd worden in de ascensiespiraal en onsterfelijk worden als nieuwe sfeer aan het firmament van Gods Wezen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Heilige Geest ik zie nu
dat transcendentie
de meester-sleutel is.

O Heilige Geest ik laat
mijn huidige
identiteitsgevoel los.

O Heilige Geest, ik ben vrij
om tot in het Oneindige
met je mee te gaan.

2. Het materiële universum zit al in de ascensiespiraal, dankzij de gecombineerde keuzes van de meerderheid van van zichzelf gewaarzijnde wezens, die de vier niveaus van de materie bewonen. Ze hebben voor het LEVEN gekozen, ze hebben gekozen de open deur te zijn om het geheel naar de ascensiespiraal op te tillen.

3. Je hebt het recht om voor de dood te kiezen. Maar wat je ook kiest, je zult de consequenties van je keuze ervaren.

4. Enkel dwazen eisen het recht op om keuzes te maken, zonder de consequenties te ervaren. Want alleen dwazen slagen er niet in te zien dat als er geen consequentie is, er ook geen keuze gemaakt wordt.

5. Waarom zou iemand voor de dood kiezen? Omdat hij de wens heeft om een God te worden, die goed en slecht kent – en bepaalt wat goed en slecht is.

6. Doodskeuzes begonnen in een eerdere sfeer, toen bepaalde wezens besloten dat ze het plan van de Schepper wilden tegenwerken om al het leven te verheffen. In plaats daarvan wilden ze zichzelf boven anderen verheffen.

7. Deze wezens besloten dat ze het allerhoogste machtsspel wilden spelen, namelijk naar de macht van God te streven, zonder het Godbewustzijn te verwerven dat al het leven als EEN ziet. Ze wilden de macht van een God en toch gescheiden wezens blijven.

8. Dit is een onmogelijke zoektocht. Want omdat al het leven een verlengstuk is van het Wezen van de Schepper, is al het leven waarachtig EEN. En zodoende kan geen enkel gescheiden wezen ooit grotere macht krijgen dan het gehele leven. Want eenzijn is de allergrootste macht.

 

SECTIE 6
1. De Wet van Vrije Wil zegt dat elk wezen iedere ervaring mag hebben die hij wenst. En de Goddelijke Moeder heeft beloofd de vormen aan te nemen die iedere wens kunnen inwilligen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Heilige Geest ik zie nu
dat transcendentie
de meester-sleutel is.

O Heilige Geest ik laat
mijn huidige
identiteitsgevoel los.

O Heilige Geest, ik ben vrij
om tot in het Oneindige
met je mee te gaan.

2. Dus mochten de gevallen wezens het bewustzijn van de antichrist gebruiken om de illusie te scheppen dat ze hun eigen gescheiden wereld hadden. Een wereld waarin zij de regels bepaalden – en God niet.

3. Natuurlijk bepaalt de Wet van Vrije Wil ook dat, hoewel een wezen iedere ervaring kan krijgen die hij wil, dat niet eeuwig zo blijft.

4. De reden is dat het leven, hoewel wezens de illusie in het leven kunnen roepen dat ze gescheiden zijn van het geheel, in werkelijkheid EEN is. Daardoor kan een wezen met vrije wil zich niet eeuwig isoleren, van de vrije wil van alle andere wezens in zijn sfeer.

5. De consequentie is dat wanneer wezens zich apart van het geheel willen opstellen, ze dit enkel kunnen doen door tegen de kracht van de Heilige Geest in te gaan, de kracht die opgewekt wordt door de gecombineerde keuzes van de meerderheid.

6. De consequentie van tegen de kracht van de Heilige Geest ingaan, is dat men voortdurend weerstand moet bieden aan de krachtigste kracht in het universum. En dit zal het leven van iemand in een constante strijd veranderen.

7. Er is maar EEN oorzaak voor deze strijd, namelijk dat een gescheiden wezen ervoor gekozen heeft om tegen de LEVENSkeuzes van de meerderheid in te gaan.

8. Zodoende is niemand ooit gedwongen de strijd aan te gaan. Dit is altijd het gevolg van een keuze die door het gescheiden wezen gemaakt is, een beslissing om de dood van scheiding boven het LEVEN van eenzijn te kiezen.

 

SECTIE 7
1. Toch ligt het in de aard van de dualiteit dat als een wezen eenmaal door de sluier van gescheidenheid heen loopt, hij niet meer herkent dat de voortdurende strijd gewoon het gevolg is van voor de dood kiezen. En daardoor is de ervaring van strijd precies wat dit wezen wilde.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Heilige Geest ik zie nu
dat transcendentie
de meester-sleutel is.

O Heilige Geest ik laat
mijn huidige
identiteitsgevoel los.

O Heilige Geest, ik ben vrij
om tot in het Oneindige
met je mee te gaan.

2. Vanaf het moment dat de eerste wezens tot de dualiteit vervielen, zijn ze er niet in geslaagd om de verantwoording voor hun eigen keuzes te nemen. Ze zijn er niet in geslaagd te herkennen dat de ervaring die zij krijgen, de ervaring is die ze wilden.

3. In plaats daarvan hebben ze het gesneden beeld geprojecteerd dat de Goddelijke Vader hen uit zijn koninkrijk verjaagd heeft en dat de Goddelijke Moeder tegen hen is en hun leven in een worsteling verandert.

4. De wijze ziet dat dit precies de ervaring is die ze wilden. Ze wilden de allergrootste macht als gescheiden wezen. Daardoor moesten ze deze macht onvermijdelijk met geweld nemen en hun leven in een constante strijd veranderen tegen iets.

5. Want hoe kun jij je als gescheiden wezen zien, tenzij je ook al het andere gescheiden van jou ziet? En zo heb je het allergrootste machtsspel geschapen, waardoor je alles wat buiten je is, dwingt zich aan jouw wil te voldoen.

6. Daardoor is de aarde opgezet als een werkelijkheidssimulator die wezens de ervaring laat krijgen dat ze een vorm van allerhoogste macht op deze wereld bezitten. Want ze hebben gedaan wat ze wilden, maar hebben geprojecteerd dat ze ertoe gedwongen werden. En daardoor is het ‘te verdedigen’ dat ze tegen iets zijn wat hen gedwongen heeft.

7. Natuurlijk wordt de aarde niet geïsoleerd van de rest van het universum en zodoende is er veel kracht voor nodig om het machtsgevoel te krijgen en het vereist een voortdurende strijd om haar te handhaven.

8. Toch is dit precies wat wezens die vast zitten in de dualiteit willen ervaren. Ze kunnen misschien denken dat ze een bepaalde staat van superioriteit of macht willen behouden. Maar in werkelijkheid willen ze de strijd om de superioriteit winnen, wat niet mogelijk is, wanneer je beseft dat al het leven EEN is.

 

SECTIE 8
1. Wijs zijn degenen die beseffen dat planeet aarde een geaccelereerde spiraal is ingegaan, waardoor het spelen van het allergrootste machtsspel steeds grotere kracht vereist.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Heilige Geest ik zie nu
dat transcendentie
de meester-sleutel is.

O Heilige Geest ik laat
mijn huidige
identiteitsgevoel los.

O Heilige Geest, ik ben vrij
om tot in het Oneindige
met je mee te gaan.

2. Wijs zijn degenen die beslissen dat ze de gevallen wezens niet meer in hun onmogelijke zoektocht zullen steunen om te bewijzen dat ze machtiger zijn dan God.

3. Wijs zijn degenen die beseffen dat de enige manier om zich van deze epische strijd af te scheiden, is door het gescheiden zelfgevoel te laten sterven, dit gescheiden ‘leven’ te verliezen om herboren te worden, als een wezen dat niets ziet buiten zijn zelf.

4. Wijs zijn degenen die beseffen dat het aparte zelf laten sterven alleen maar kan wanneer men bereid is alle weerstand op te geven, elk gebruik van geweld tegen iets van buitenaf.

5. Men moet de oproep van Christus volgen om geen weerstand te bieden aan het kwaad. Toch moet men verder gaan en gehoor geven aan de hogere oproep van Christus, namelijk zelfs niet het goede na te streven. Men moet ophouden het dualistische spelletje te spelen, van weerstand bieden aan het kwaad en ondertussen het relatief goede met geweld bereiken.

6. Wijs zijn degenen die beseffen dat de hele epische strijd wordt geschapen als een illusie in de geest van de antichrist. Daardoor zal elke poging om deze strijd aan te gaan, iemand uit de stroom van de Heilige Geest halen.

7. Enkel degenen die de andere wang toekeren naar zowel het kwade als het goede, enkel degenen die onbewogen blijven onder een relatief verschijnsel, zullen bevrijd worden van die weerstand, zullen vrij zijn om met de Rivier van Leven mee te gaan, in plaats van weerstand aan het leven te bieden door vast te houden aan de verschijnselen van de dood.

8. Enkel degenen die de ware aard van het leven en de dood begrijpen, zijn vrij om VOOR HET LEVEN TE KIEZEN.

 

SECTIE 9
1. Hierbij verklaar ik dat de Levende Christus het LEVEN en de Dood voor me geplaatst heeft. Zo kies ik bewust het LEVEN. Ik kies ervoor om de wens op te geven om mijn aparte zelf tot een of andere allerhoogste status te verheffen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Heilige Geest ik zie nu
dat transcendentie
de meester-sleutel is.

O Heilige Geest ik laat
mijn huidige
identiteitsgevoel los.

O Heilige Geest, ik ben vrij
om tot in het Oneindige
met je mee te gaan.

2. Ik geef de zoektocht naar de allerhoogste macht, de wens om mijn eigen regels te bepalen, op waardoor ik altijd gelijk heb en waardoor zelfs God ongelijk kan krijgen.

3. Ik geef de wens op een God te zijn die kan bepalen wat goed en kwaad is en daardoor altijd mezelf als goed beschouw en allen die tegen me zijn slecht.

4. Ik kies ervoor te erkennen dat al het leven EEN is en daardoor doe ik wat ik aan anderen doe, ook aan mijn eigen grotere zelf. Daardoor is de allerbeste manier om mezelf te verheffen door mijn hele zelf te verheffen, door het Al te verheffen.

5. Ik kies ervoor te erkennen dat de epische denkwijze de illusie heeft geschapen dat er iets is misgegaan met Gods plan en daardoor moet ik mijn eigen keuzes in het verleden of de keuzes van anderen corrigeren. In plaats daarvan zie ik dat de enige manier om het Al te verhogen, het verleden transcenderen is.

6. Ik zie dat vastzitten in de onmogelijke zoektocht van de gevallen wezens, de zoektocht om Gods fout te corrigeren, mij in feite kruisigt. Want ik hang aan het kruis van de eeuwige weerstand tegen wat ik voor mezelf als slecht gedefinieerd hebt. Daardoor vecht ik in feite tegen mezelf.

7. Ik laat juist het bewustzijn van Satan zelf los, namelijk dat ik op een of andere manier vastzit aan eerdere keuzes. Daardoor erken ik de waarheid van Christus, namelijk dat de enige manier om mij te bevrijden van een keuze, is door het bewustzijn los te laten dat mij die keus liet maken. Ik geef nu vrolijk de geest op van mijn aparte zelf en laat hem sterven aan het kruis.

8. Ik erken nu de waarheid van Christus, namelijk dat IK altijd vrij BEN om keuzes te maken die mijn eerdere keuzes transcenderen. Dit doen, is met de Heilige Geest meegaan, die constant al het leven aan het verheffen is door zelftranscendentie. Zo glijd ik in de voortsnellende stroom van de Heilige Geest. IK drijf altijd mee op die ENE stroom van de ENE Geest die het LEVEN IS.

 

Herhaal dit decreet 9x, 33x of zo vaak je wilt voor je verder gaat met deze invocatie.

Decreet:

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

OM MANI PADME HUM (9x, 33x of 144x)

Verzegeling
Geliefde Moeder Maria, ik zie nu dat de Moeder nooit tegen mij was of mij gestraft heeft. Mijn gevoel dat het leven in het Moederrijk een strijd is, werd veroorzaakt door mijn eigen blindheid. De blindheid van het gevallen bewustzijn, dat mij God, mijn Vader en God, mijn Moeder de schuld deed geven, omdat ze me de consequenties van zijn eigen keuzes lieten oogsten.

Ik zie nu dat zelfs schuld een machtsspel wordt, waardoor ik de allergrootste schuld probeer te projecteren op iemand anders, zodat ik in vergelijking onschuldig lijk. Ik zie ook dat de enige manier om echt onschuldig te zijn, is door het bewustzijn van schuld achter te laten. Ik kies er zo voor God de Vader te vergeven, God de Moeder te vergeven, alle andere mensen te vergeven en mezelf te vergeven.

Ik laat zelfs het bewustzijn los dat er iets te vergeven valt. Want ik zie niets wat verkeerd gegaan is in het grotere uitvergroot spelen met de vrije wil, als de allergrootste sleutel tot zelftranscendentie. Ik accepteer dat ik mijn eigen keuzes gemaakt heb en dat ik het recht heb om de keuze te maken om boven mijn eerdere keuzes uit te stijgen. En door die acceptatie kan ik eindelijk loslaten en volledig in de Rivier van Leven gaan. Ik ben vrij om mijn leven in het Moederrijk te benutten, door EEN te zijn met de voortsnellende, niet tegen te houden levenskracht zelf, de kracht van de ENE Geest, de Heilige Geest. In eenzijn word ik verzegeld, tot in eeuwigheid, omdat IK méér BEN.