INV18: De Goddelijke Moeder liefhebben – Deel 3

Noot: Deze invocatie is onderdeel van een set van vier. Zeg deel 1 de eerste dag op, deel 2, de volgende dag en zo voort. Na deel 4 begin je weer bij Deel 1 en zet de cyclus voort.

 

In naam van de eeuwig veranderende, eeuwig zelftranscenderende Goddelijke Vader roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op mij te helpen volledig te accepteren en te omarmen dat ik besta. Help mij me als het zuivere gewaarzijn te ervaren en te accepteren dat het een geïndividualiseerd verlengstuk van mijn Schepper is. Help mij mezelf volledig te omarmen als medeschepper die niet beperkt wordt door iets in de wereld van vorm. Ik roep op dat deze invocatie vermenigvuldigd wordt door alle geascendeerde meesters en dan als kans aan alle mensen op aarde wordt geboden. In overeenstemming met de visie van Christus roep ik de oplossing van de volgende omstandigheden op: (Noem specifieke omstandigheden op).

 

God is Alpha en Omega
God is Vader, God is Moeder,
door de Zoon één met elkaar.

Oh gescheidenheid is de leugen,
het ego bindt ons daaraan zonder dat wij het zien.
Voorwaarden zijn de subtiele middelen
om de niets vermoedende dwazen in de val te laten lopen.

Alles wat je bezit, wordt een gevangenismuur
en daarom staan we op om gehoor te geven aan de oproep.
Transcendentie is de hoofdsleutel,
méér worden is vrijheid.

Door overgave ontvang je het overvloedige leven,
de overgave overwint alle strijd.
We duiken in de stroom
en we vervullen de mooiste droom van de hemel.

De Christusvisie houdt ons op koers
en herinnert ons aan onze gezamenlijke Bron.
Als wij in evenwicht zijn, zullen we altijd verder groeien
en blijven we in de Heilige Stroom.

We zien de ENE die buiten alle vormen om bestaat,
omdat het eenzijn de enige norm is.
We verblijven in de Heilige Ruimte,gehuld in Eeuwige Genade.

God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkaar.

 

SECTIE 1
1. GOD IS! Er valt niets meer te zeggen, want woorden kunnen het vormloze niet beschrijven.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Levende Christus, ik zie nu
dat er geen waarheid schuilt
in de dualiteit.

Levende Christus ik laat nu
alle leugens los
die mij beïnvloed hebben.

Levende Christus, ik ben vrij
te voelen dat jouw
realiteit mij vult.

2. De Christusgeest ziet dat de Schepper boven alle vormen staat.

3. De Christusgeest ziet dat de vormloze Schepper zich als de Goddelijke Moeder tot uitdrukking heeft gebracht, die alle vormen geboren laat worden.

4. De Christusgeest ziet dat niets in de vorm ooit gescheiden wordt van haar Bron, want de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder vormen een onscheidbare polariteit.

5. Enkel de geest van de antichrist beweert dat de Goddelijke Vader wordt gescheiden van de wereld van de Moeder.

6. Als men dit eenmaal gelooft, verandert deze scheiding God in een object dat ver weg is, dat men daarna kan beschrijven door de eigenschappen van de wereld van vorm. Daardoor wordt de vormloze God vervangen door een gesneden beeld.

7. Gescheidenheid verandert de wereld van vorm in een wereld van afzonderlijke objecten met gescheiden bronnen.

8. Deze deling van de wereld in afzonderlijke objecten maakt het mogelijk dat sommige objecten van God afkomen en andere niet van God afkomen, sommige zijn goed en sommige zijn slecht.

 

SECTIE 2
1. Als men eenmaal een waardeoordeel heeft geaccepteerd, zal er een epische strijd tussen goed en kwaad zijn.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Levende Christus, ik zie nu
dat er geen waarheid schuilt
in de dualiteit.

Levende Christus ik laat nu
alle leugens los
die mij beïnvloed hebben.

Levende Christus, ik ben vrij
te voelen dat jouw
realiteit mij vult.

2. Voor de Christusgeest is deze strijd simpelweg onecht. Maar voor de geest van de antichrist is het de ultieme werkelijkheid.

3. Een mens die verblind is door de illusie van de antichrist zal geloven dat het van het allerhoogste belang is dat het goede het van het kwade wint.

4. Zo iemand zal zelfs geloven dat hij voor Gods zaak strijdt, alsof de vormloze God ooit iets zou kunnen hebben waarin door iets in de vorm tegenstand aan geboden zou kunnen worden.

5. Zo iemand zal dus geloven dat het gerechtvaardigd is om de vrije wil van anderen te schenden om de epische strijd te winnen.

6. Veel mensen leven vele levens waarin hun aandacht wordt in beslag wordt genomen door deze epische strijd, op één of andere manier de ene slag na de andere leverend.

7. En de epische strijd heeft echt de allerhoogste fascinatie voor het menselijke ego.

8. De strijd geeft zelfs het ego het gevoel dat hij heel erg belangrijk is en betekenis heeft.

 

SECTIE 3
1. De allergrootste illusie is dat door aan de kant van het goede te strijden, het ego de allerhoogste beloning ontvangt en onsterfelijk wordt.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Levende Christus, ik zie nu
dat er geen waarheid schuilt
in de dualiteit.

Levende Christus ik laat nu
alle leugens los
die mij beïnvloed hebben.

Levende Christus, ik ben vrij
te voelen dat jouw
realiteit mij vult.

2. Voor mensen die verblind worden door de antichrist lijkt dit volstrekt logisch en geloofwaardig. Voor de Christusgeest wordt dit als totale onzin gezien.

3. Eenmaal gevangen in de epische strijd, kunnen mensen hier heel lang inzitten, omdat dit wordt toegestaan door de Wet van Vrije Wil.

4. Er zijn twee manieren om aan de strijd te ontsnappen. De ene is dat iemand op den duur moe wordt van de strijd en zich begint af te vragen of er nog meer in het leven is dan die strijd.

5. Maar dit gebeurt pas wanneer iemand vele ronden heeft meegedaan aan de harde leerschool.

6. De andere uitweg is iemand tegen te komen die een zekere mate van persoonlijk Christusschap bezit.

7. Een ontmoeting met de Levende Christus kan de geest van de bereidwillige student weer op één lijn brengen met de werkelijkheid dat er iets meer is dan de dualistische geest en zijn illusies.

8. Maar voor de meeste mensen ontstaat deze bereidwilligheid pas nadat de student genoeg heeft gekregen van de strijd.

 

SECTIE 4
1. Wanneer de student er aan toe is, verschijnt de Levende Christus; dat is de wet.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Levende Christus, ik zie nu
dat er geen waarheid schuilt
in de dualiteit.

Levende Christus ik laat nu
alle leugens los
die mij beïnvloed hebben.

Levende Christus, ik ben vrij
te voelen dat jouw
realiteit mij vult.

2. De student staat dan voor de eerste uitdaging door Christus, namelijk of hij zal erkennen of de mens het potentieel heeft de Levende Christus te zijn.

3. Zal de student bereid zijn zijn leven, zijn kijk op het leven, te veranderen; zijn netten achter te laten en de Levende Christus te volgen op weg naar het onbekende?

4. Als de student eenmaal het bekende achter zich laat en achter de Levende Christus aanloopt, staat de student voor de tweede uitdaging door Christus.

5. De tweede uitdaging is of de student de Levende Christus toestaat de student verder dan zijn mentale kader te brengen.

6. Zal de student zijn dualistische beelden loslaten of zal hij die beelden proberen te projecteren op de Levende Christus?

7. Zal de student zijn dualistische identiteitsgevoel, zijn dualistische levensgevoel, verliezen om de Levende Christus te volgen?

8. Of zal de student trachten de Levende Christus te dwingen aan zijn dualistische beelden te voldoen, de Levende Christus dwingen de student te berispen door uit te roepen: “Ga achter mij, Satan.”

 

SECTIE 5
1. De Goddelijke Vader heeft mij nooit tot een bestaan gedwongen; ik heb het zelfgewaarzijn uit pure liefde geaccepteerd.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Levende Christus, ik zie nu
dat er geen waarheid schuilt
in de dualiteit.

Levende Christus ik laat nu
alle leugens los
die mij beïnvloed hebben.

Levende Christus, ik ben vrij
te voelen dat jouw
realiteit mij vult.

2. De Goddelijke Vader heeft me nooit gedwongen om vrije wil te krijgen; ik heb vrije wil uit pure liefde geaccepteerd.

3. De Goddelijke Vader heeft me nooit gedwongen om de wereld van vorm te betreden; ik betrad de vorm uit pure liefde.

4. De Goddelijke Vader heeft mij nooit gestraft voor de keuzes die ik heb gemaakt.

5. Ik kan enkel keuzes maken omdat ik de gelegenheid krijg te kiezen tussen ten minste twee potentiële manieren van handelen.

6. De ene manier van handelen verschilt van de andere door de consequenties van beide manieren van handelen.

7. Wat het mogelijk maakt dat verschillende handelingen verschillende consequenties hebben, is dat de Moeder de vorm aanneemt die door elke willekeurige actie geprojecteerd wordt.

8. De Goddelijke Moeder straft mij niet omdat ik bepaalde keuzes maak. De Goddelijke Moeder bevestigt gewoon mijn recht om elke keuze te maken en de consequentie van die keuze in te zien.

 

SECTIE 6
1. Noch de Goddelijke Vader, noch de Goddelijke Moeder hebben ooit op mij geprojecteerd dat sommige handelingen juist en andere handelingen onjuist waren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Levende Christus, ik zie nu
dat er geen waarheid schuilt
in de dualiteit.

Levende Christus ik laat nu
alle leugens los
die mij beïnvloed hebben.

Levende Christus, ik ben vrij
te voelen dat jouw
realiteit mij vult.

2. Voor de Christusgeest is niets goed of fout. Iedere keuze leidt tot een consequentie en iedere consequentie is een kans om mijn zelfgevoel te transcenderen.

3. Wanneer ik in de Christusgeest ben, zie ik geen consequenties met betrekking tot goed of fout, ook niet met betrekking tot plezierig of onaangenaam.

4. Ik ervaar gewoon de consequentie en laat het aan mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid over die te gebruiken in zijn grote wijsheid. Daardoor blijf ik de open deur voor de Aanwezigheid om deze wereld te ervaren.

5. Pas wanneer ik de illusie van gescheidenheid accepteer, ga ik ook mezelf als minder dan de open deur beschouwen, als een apart zelf dat mijn eigen keuzes moet maken.

6. En wanneer ik de illusie van gescheidenheid accepteer, accepteer ik ook onvermijdelijk het waardeoordeel dat consequenties in goed of fout indeelt.

7. In plaats van gewoon de consequentie te ervaren, deel ik nu consequenties in in goeie en slechte, die plezierig zijn en die onaangenaam zijn.

8. Dit laat mijn ego geloven dat wanneer goede consequenties het gevolg zijn, ik beloond word. En wanneer slechte consequenties het gevolg zijn, ik gestraft word.

 

SECTIE 7
1. Mijn leven heeft dan de eeuwig transcenderende stroom van de Aanwezigheid tot stilstand gebracht, die zijn licht op de wereld laat schijnen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Levende Christus, ik zie nu
dat er geen waarheid schuilt
in de dualiteit.

Levende Christus ik laat nu
alle leugens los
die mij beïnvloed hebben.

Levende Christus, ik ben vrij
te voelen dat jouw
realiteit mij vult.

2. Ik ben mijn onschuld verloren, want ik ben niet meer gewoon de open deur die de Aanwezigheid de consequenties laat evalueren.

3. In plaats daarvan is mijn leven een proces geworden van voortdurend mijn handelingen en hun potentiële consequenties evalueren en proberen met de lagere geest te kiezen.

4. Aangezien mijn lagere geest niet de uitgebreide visie heeft van de Aanwezigheid, zal ik onvermijdelijk keuzes maken die tot consequenties leiden die mijn ego als slecht benoemt.

5. In plaats van een consequentie gewoon te ervaren als een neutrale getuige, denk ik nu dat ik lijden moet voelen wanneer ik slechte consequenties produceer en opgetogenheid wanneer ik goede consequenties produceer.

6. Omdat ik mij als een apart wezen ervaar, projecteer ik dat de oorzaak van dit lijden buiten mij ligt.

7. Ik denk dat de oorzaak van mijn lijden is dat de Goddelijke Vader mij gedwongen heeft te bestaan en dat de Goddelijke Moeder mij straft omdat ik slechte keuzes maak.

8. Ik denk dat er geen uitweg uit het lijden is. Toch zegt de Levende Christus mij dat de uitweg is te stoppen met consequenties evalueren die gebaseerd worden op een dualistisch waardeoordeel.

 

SECTIE 8
1. In Christus is er niets goed of fout. Het is gewoon.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Levende Christus, ik zie nu
dat er geen waarheid schuilt
in de dualiteit.

Levende Christus ik laat nu
alle leugens los
die mij beïnvloed hebben.

Levende Christus, ik ben vrij
te voelen dat jouw
realiteit mij vult.

2. Enkel wanneer ik gewoon erken dat alles in de wereld van vorm gewoon is wat er is, kan ik volledig de open deur zijn voor de Aanwezigheid, hem laten zijn die hij wil zijn op deze wereld.

3. Verblind door de antichrist denk ik dat ik de doener ben. In het begin lijkt dit een bevrijding, toch houdt het mij in een eindeloze strijd gevangen.

4. De krachten van de antichrist hebben talloze versies van de epische strijd gecreëerd, allemaal bedacht om mij oneindig met de strijd bezig te houden.

5. Toch is de enige uitweg dat ik die gescheiden identiteit laat sterven en Christus volg tot ik terugkeer naar zuiver gewaarzijn, waardoor ik de open deur ben.

6. Ik zie dat ik de doener niet ben en dat ik niets hoef te ‘doen’. Ik hoef geen epische strijd te winnen of problemen op te lossen die door de gescheiden geest geschapen werden.

7. Dus stop ik met ‘doen’ in de betekenis dat ik stop met handelingen verrichten, of zelfs keuzes maken, als apart zelf.

8. Ik stop met het leven te ervaren door het filter van mijn aparte zelf en daardoor stop ik met oordelen naar de schijn. Ik accepteer dat alles op deze wereld gewoon is wat het is; noch goed, noch slecht.

 

SECTIE 9
1. Wanneer ik de illusie begin in te zien dat ik het leven moet ervaren als pijn of plezier, ben ik vrij om het leven volledig te accepteren als een ongelooflijk geschenk van mijn Goddelijke Vader.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Levende Christus, ik zie nu
dat er geen waarheid schuilt
in de dualiteit.

Levende Christus ik laat nu
alle leugens los
die mij beïnvloed hebben.

Levende Christus, ik ben vrij
te voelen dat jouw
realiteit mij vult.

2. Ik ben vrij om het leven te benutten als een kans om op deze wereld te zijn, terwijl ik nooit het gevoel krijg dat enige vorm macht over mij heeft als Levende Geest. Want er is geen zelfgevoel dat ik niet kan transcenderen.

3. Ik ben vrij om het Leven van Christus te accepteren, namelijk dat ik niet een vaststaand of zelfs een op vorm gebaseerd zelf ben. Ik ben een eeuwig transcenderend zelf en ik ben hier om de wereld te helpen haar huidige vorm te transcenderen.

4. Ik ben vrij van de illusie dat de Goddelijke Moeder de straf uitvoert die door een boze God in de lucht wordt opgelegd.

5. Ik ben vrij om de Goddelijke Moeder volledig te omarmen als het eeuwig liefdevolle Wezen dat mij kans na kans geeft in zelfgewaarzijn te groeien.

6. Ik ben vrij te beseffen dat mijn allergrootste gevoel van voldoening is elk zelfgevoel te transcenderen en zo de wereld van vorm te helpen, de Goddelijke Moeder te helpen, haar huidige vorm te transcenderen.

7. Ik ben vrij te zien dat ik dit doe door eerst te denken dat ik gevangen zit in een bepaald zelfgevoel en het daarna te laten sterven, en herboren te worden in een hoger zelfgevoel.

8. Ik ben vrij mezelf te accepteren als medeschepper die niet langer reageert op omstandigheden in de wereld van vorm, maar die heerschappij heeft over de wereld van vorm. Want ik en mijn Vader-Moeder God zijn EEN.

 

God is Alpha en Omega
God is Vader, God is Moeder,
door de Zoon één met elkaar.

Oh gescheidenheid is de leugen,
het ego bindt ons daaraan zonder dat wij het zien.
Voorwaarden zijn de subtiele middelen
om de niets vermoedende dwazen in de val te laten lopen.

Alles wat je bezit, wordt een gevangenismuur
en daarom staan we op om gehoor te geven aan de oproep.
Transcendentie is de hoofdsleutel,
méér worden is vrijheid.

Door overgave ontvang je het overvloedige leven,
de overgave overwint alle strijd.
We duiken in de stroom
en we vervullen de mooiste droom van de hemel.

De Christusvisie houdt ons op koers
en herinnert ons aan onze gezamenlijke Bron.
Als wij in evenwicht zijn, zullen we altijd verder groeien
en blijven we in de Heilige Stroom.

We zien de ENE die buiten alle vormen om bestaat,
omdat het eenzijn de enige norm is.
We verblijven in de Heilige Ruimte,gehuld in Eeuwige Genade.

God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkaar.

OM MANI PADME HUM (9x, 33x of 144x)

Verzegeling
Geliefde Levende Christus, ik verklaar dat ik mezelf volledig accepteer als de Levende Christus in actie op aarde. Ik omarm mezelf als de open deur die niemand kan sluiten – waaronder mijn aparte zelf. Ik beloof mij niet meer uit het leven terug te trekken zoals ik dat op aarde tegenkom. Ik beloof het leven te omarmen en elke willekeurige situatie te gebruiken als kans om de open deur te zijn voor de Christuswaarheid. Ik beloof mij niet terug te trekken uit een confrontatie met de illusies van de antichrist. Toch beloof ik mij niet met de antichrist bezig te houden in de dualistische strijd. Ik beloof op de Middenweg van de Boeddha te blijven, die het ware LEVEN van Christus is.

Ik accepteer dat ik verzegeld word in de oneindige liefde van mijn Schepper en de koesterende liefde van de Moeder van God. Geliefde Jezus, ik ben bereid mijn identiteit volledig te accepteren als de open deur om de Christuswaarheid naar deze wereld te laten stromen en de leugens van de antichrist aan te vechten. Zodoende ben ik bereid om op de Rots van Christus te staan en het bewustzijn van de antichrist te berispen door te verklaren: “Satan, ga achter mij.” In de eeuwig stromende waarheid van Christus: het is af, het is klaar, het wordt verzegeld.