INV17: De Goddelijke Moeder liefhebben – Deel 2

 Noot: Deze invocatie is onderdeel van een set van vier. Zeg deel 1 de eerste dag op, deel 2, de volgende dag en zo voort. Na deel 4 begin je weer bij Deel 1 en zet de cyclus voort.

 

In naam van de eeuwig veranderende, eeuwig zelftranscenderende Goddelijke Vader roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op mij te helpen volledig te accepteren en te omarmen dat ik besta. Help mij me als het zuivere gewaarzijn te ervaren en te accepteren dat het een geïndividualiseerd verlengstuk van mijn Schepper is. Help mij mezelf volledig te omarmen als medeschepper die niet beperkt wordt door iets in de wereld van vorm. Ik roep op dat deze invocatie vermenigvuldigd wordt door alle geascendeerde meesters en dan als kans aan alle mensen op aarde wordt geboden. In overeenstemming met de visie van Christus roep ik de oplossing van de volgende omstandigheden op: (Noem specifieke omstandigheden op).

God is Alpha en Omega
God is Vader, God is Moeder,
door de Zoon één met elkaar.

Oh gescheidenheid is de leugen,
het ego bindt ons daaraan zonder dat wij het zien.
Voorwaarden zijn de subtiele middelen
om de niets vermoedende dwazen in de val te laten lopen.

Alles wat je bezit, wordt een gevangenismuur
en daarom staan we op om gehoor te geven aan de oproep.
Transcendentie is de hoofdsleutel,
méér worden is vrijheid.

Door overgave ontvang je het overvloedige leven,
de overgave overwint alle strijd.
We duiken in de stroom
en we vervullen de mooiste droom van de hemel.

De Christusvisie houdt ons op koers
en herinnert ons aan onze gezamenlijke Bron.
Als wij in evenwicht zijn, zullen we altijd verder groeien
en blijven we in de Heilige Stroom.

We zien de ENE die buiten alle vormen om bestaat,
omdat het eenzijn de enige norm is.
We verblijven in de Heilige Ruimte,gehuld in Eeuwige Genade.

God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkaar.

 

SECTIE 1
1. Ik word gevuld met verwondering, terwijl ik nadenk over de uitgestrektheid van het universum met haar massa melkwegen, sterren, zonnestelsels en werelden in werelden.

Refrein 1 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Moeder, ik ben vrij
te voelen dat jij
één bent met mij.

Oneindige Moeder ik laat
alle vormen los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Moeder,
ik ben vrij te voelen
hoe jouw verwondering mij vult.

2. Ik word gevuld met verwondering, terwijl ik nadenk over hoe dit oneindige en oneindig complexe universum zo delicaat in evenwicht is dat het één grote symfonie van het leven maakt.

3. Ik word gevuld met verwondering, omdat ik besef dat dit superbe kunstwerk door één geest, een Opperwezen bedacht werd.

4. Ik word gevuld met verwondering, omdat ik erken dat een geest die een dermate schoonheid en complexiteit kon bedenken, zeker ook een bedoeling voor alle van zichzelf gewaarzijnde wezens in zijn schepping kon bedenken.

5. Ik word gevuld met verwondering, omdat ik waarneem dat ik een plaatselijk verlengstuk van de geest van mijn Schepper ben met het potentieel om hetzelfde alles omvattende, niet gelokaliseerde zelfgewaarzijn als mijn Bron te bereiken.

6. Ik word gevuld met verwondering, omdat ik besef dat mijn bestaan een grootse reis is van een plaatselijk zelfgevoel naar een allesomvattend zelfgewaarzijn.

7. Ik word gevuld met verwondering, omdat ik herken dat mijn bestaan op de wereld van vom, de wereld van de Moeder, maar één bedoeling heeft, namelijk mijn reis naar een uitgebreider zelfgewaarzijn te vergemakkelijken.

8. Ik word gevuld met verwondering, omdat ik besef dat ik in zelfgewaarzijn groei door mij in de eerste plaats te beschouwen als een wezen dat beperkt wordt door een specifieke vorm en dan dit zelfgevoel te transcenderen, herboren te worden in een uitgebreider zelfgewaarzijn. Waarachtig, ik ben een God in de maak.

 

SECTIE 2
1. Ik word gevuld met acceptatie, omdat ik erken dat mijn Schepper de hele wereld van vorm geschapen heeft om de reis voor mij en alle andere van zichzelf gewaarzijnde wezens te vergemakkelijken.

Refrein 2 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Moeder, ik ben vrij
te voelen dat jij
één bent met mij.

Oneindige Moeder ik laat
alle vormen los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Moeder,
ik ben vrij te voelen
hoe jouw acceptatie mij vult.

2. Ik word gevuld met acceptatie, terwijl ik het feit overpeins dat alles wat ik in de wereld van vorm tegenkom, een stapsteen kan worden voor mijn reis naar een groter zelfgewaarzijn.

3. Ik word gevuld met acceptatie, omdat ik besef dat hoe beperkt de omstandigheden misschien zijn die ik tegenkom, ze me nog steeds kunnen helpen om mijn zelfgewaarzijn uit te breiden.

4. Ik word gevuld met acceptatie, omdat ik zie dat zelfs de meest beperkte omstandigheden getranscendeerd kunnen worden door het zelfgevoel dat zich met die omstandigheden vereenzelvigt, te laten sterven.

5. Ik word gevuld met acceptatie, omdat ik erken dat wanneer ik het oude zelf laat sterven, ik herboren word in een zelfgewaarzijn dat dichter bij mijn Bron ligt.

6. Ik word gevuld met acceptatie, omdat ik zie dat de wereld van vorm niet mijn vijand is en niet echt mijn groei tegengaat.

7. Ik word gevuld met acceptatie, omdat ik begrijp dat de wereld van vorm mij juist beperkte omstandigheden aanbiedt om mij de kans te geven mijn beperkte zelfgevoel te transcenderen.

8. Ik word gevuld met acceptatie, omdat ik volledig het besef omarm dat de wereld van de Moeder mij niet wil beperken of straffen. In plaats daarvan biedt de Moeder mij kans na kans om in een groter gevoel van zelfgewaarzijn herboren te worden.

 

SECTIE 3
1. Mijn identiteitslichaam wordt gevuld met zuiverheid, omdat ik herken dat ik als verlengstuk van het onbegrensde zelfgewaarzijn van mijn Schepper, nooit echt beperkt kan worden door iéts in de wereld van vorm. Ik ben echt een vrije Geest die het recht heeft te zijn wie ik op elk willekeurig moment wil zijn.

Refrein 3 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Moeder, ik ben vrij
te voelen dat jij
één bent met mij.

Oneindige Moeder ik laat
alle vormen los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Moeder,
ik ben vrij te voelen
hoe jouw zuiverheid mij vult.

2. Mijn identiteitslichaam wordt gevuld met zuiverheid, omdat ik zie dat ik mij enkel beperkt kan voelen wanneer ik mezelf niet meer beschouw als de onbegrensde Geest, maar in plaats daarvan mijzelf als een apart zelf beschouw dat bepaald wordt door omstandigheden in de vorm.

3. Mijn identiteitslichaam wordt gevuld met zuiverheid, omdat ik erken dat mijn vrije wil me laat identificeren met alles waar ik voor kies en dat elke willekeurige identiteit die ik gecreëerd heb mij de kans geeft de wereld vanuit een bepaalde gunstige positie te ervaren.

4. Mijn identiteitslichaam wordt gevuld met zuiverheid, omdat ik waarneem dat elke willekeurige identiteit enkel een filter is waardoor mijn zuivere gewaarzijn de wereld van vorm ervaart. Daardoor kan geen enkele identiteit het zuivere gewaarzijn dat ik ben, echt veranderen.

5. Mijn identiteitslichaam wordt gevuld met zuiverheid, omdat ik besef dat ik mij, op elk willekeurig ogenblik, van elke identiteit kan bevrijden die ik gecreëerd heb door het beperkte zelfgevoel te laten sterven en terug te keren naar het zuivere gewaarzijn dat IK BEN.

6. Mijn identiteitslichaam wordt gevuld met zuiverheid, omdat ik begrijp dat een beperkt zelfgevoel transcenderen niet een kwestie is van iets begrijpen. Want datgene wat begrijpt, is de gescheiden geest en dat is juist wat het gescheiden zelf heeft gedefinieerd.

7. Mijn identiteitslichaam wordt gevuld met zuiverheid, omdat ik erken dat het beperkte zelfgevoel te boven komen, een kwestie is van de bereidheid dat zelf te laten sterven, zonder te weten wat er voor in de plaats komt.

8. Mijn identiteitslichaam wordt gevuld met zuiverheid, omdat ik mij in mijn innerlijk vastbesloten voel mijn beperkte zelf te laten sterven door het te laten oplossen in de Supernova van Zuiver Gewaarzijn.

 

SECTIE 4
1. Mijn mentale lichaam wordt gevuld met wijsheid, omdat ik zie dat mijn mentale lichaam, mijn denkwereld, tot dusver gedomineerd werd door de gescheiden geest, die enkel in termen van voorwaarden kan denken.

Refrein 4 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Moeder, ik ben vrij
te voelen dat jij
één bent met mij.

Oneindige Moeder ik laat
alle vormen los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Moeder,
ik ben vrij te voelen
hoe jouw wijsheid mij vult.

2. Mijn mentale lichaam wordt gevuld met wijsheid, omdat ik erken dat mijn gedachten een gesloten systeem, een gesloten mentaal kader, zijn geworden dat mijn onbegrensde Geest in een gouden kooi gevangen heeft gezet.

3. Mijn mentale lichaam wordt gevuld met wijsheid, omdat ik besef hoe de gescheiden geest een ongelooflijk complex gedachtesysteem heeft gecreëerd dat maar één bedoeling heeft, namelijk zijn eigen bestaan beschermen.

4. Mijn mentale lichaam wordt gevuld met wijsheid, omdat ik weet dat de gescheiden geest mij wil laten geloven dat ik hem nodig heb om met de wereld van vorm uit te kunnen wisselen.

5. Mijn mentale lichaam wordt gevuld met wijsheid, omdat ik erken dat de gescheiden geest functioneert door problemen te scheppen en mij vervolgens te laten denken dat ik pas vrij kan zijn als ik het probleem heb opgelost.

6. Mijn mentale lichaam wordt gevuld met wijsheid, omdat ik erken dat mijn gescheiden geest een verlengstuk is van een grotere geest die een sluier van illusies heeft gecreëerd die het laat lijken alsof de wereld een epische strijd is tussen goed en kwaad en dat ik enkel van de strijd bevrijd kan worden als het goede wint.

7. Mijn mentale lichaam wordt gevuld met wijsheid, omdat ik zie dat de keizer niets aan heeft. De epische strijd heeft geen enkele werkelijkheid in het gewaarzijn van mijn Goddelijke Vader en mijn Goddelijke Moeder.

8. Mijn mentale lichaam wordt gevuld met wijsheid, omdat ik mij in mijn innerlijk vastbesloten voel het aparte zelf te laten sterven. Ik zie nu dat ik nooit vrij zal zijn zolang ik denk dat ik een of andere ultieme strijd moet winnen. Ik zal pas vrij zijn wanneer ik besluit van de strijd weg te lopen.

 

SECTIE 5
1. Mijn emotionele lichaam wordt gevuld met vrede, omdat ik zie dat mijn emoties door haat gedomineerd werden. Deze haat werd veroorzaakt door mijn gevoel dat de Vader mij tot een bestaan had gedwongen en dat de Moeder mij had gedwongen om voortdurend tegen de omstandigheden te vechten.

Refrein 5 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Moeder, ik ben vrij
te voelen dat jij
één bent met mij.

Oneindige Moeder ik laat
alle vormen los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Moeder,
ik ben vrij te voelen
hoe jouw vrede mij vult.

2. Mijn emotionele lichaam wordt gevuld met vrede, omdat ik zie dat mijn echte identiteit, mijn echte wezen, zuiver gewaarzijn is. Zuiver Gewaarzijn ontstaat niet; dat heeft geen begin en geen eind.

3. Mijn emotionele lichaam wordt gevuld met vrede, omdat ik besef dat hoewel mijn individualisatie wel een begin had, zelfs individualisatie mij niet opgedrongen werd door een externe bron.

4. Mijn emotionele lichaam wordt gevuld met vrede, omdat ik weet dat individualisatie een keus was die werd gemaakt door mijn Bron. Maar Bron is mijn bron en dus ben ik ook Bron. Daarom heb ik de keus gemaakt te individualiseren tot mij.

5. Mijn emotionele lichaam wordt gevuld met vrede, omdat ik erken dat alleen de gescheiden geest het gevoel kan krijgen dat hij tot een bestaan gedwongen is.

6. Mijn emotionele lichaam wordt gevuld met vrede, omdat ik erken dat ik de keus heb gemaakt een gescheiden zelf te creëren, maar toen ik er instapte, vergat ik dat dit het gevolg was van mijn eigen keus.

7. Mijn emotionele lichaam wordt gevuld met vrede, omdat ik zie dat ik, nadat ik me vereenzelvigd heb met de gescheiden geest, het gevoel kreeg dat dit bestaan aan mij opgedrongen was door een externe God. Ik kreeg zelfs het gevoel dat de gescheiden geest mij door deze God opgedrongen was.

8. Mijn emotionele lichaam wordt gevuld met vrede, omdat ik het heft in handen neem om te kiezen en daardoor de vastbeslotenheid in mijn innerlijk voel om alle haat van de gescheiden geest te laten verteren in het eeuwige vuur van zuivere, onvoorwaardelijke liefde.

 

SECTIE 6
1. Mijn fysieke lichaam wordt gevuld met vitaliteit, omdat ik erken dat ik niet gedwongen werd een fysiek lichaam te hebben.

Refrein 6 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Moeder, ik ben vrij
te voelen dat jij
één bent met mij.

Oneindige Moeder ik laat
alle vormen los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Moeder,
ik ben vrij te voelen
hoe jouw vitaliteit mij vult.

2. Mijn fysieke lichaam wordt gevuld met vitaliteit, omdat ik zie dat ik ervoor heb gekozen een fysiek lichaam aan te nemen, omdat ik zag dat in een lichaam van de Moeder te zitten, mij een unieke kans biedt om mijn zelfgewaarzijn uit te breiden.

3. Mijn fysieke lichaam wordt gevuld met vitaliteit, omdat ik erken dat mijn lichaam mijn Geest niet beperkt. Dit geeft me de kans om de Geest te demonstreren die nooit door materie begrensd kan worden en hierdoor wordt mijn zelfgewaarzijn uitgebreid en het zou misschien zelfs anderen kunnen inspireren.

4. Mijn fysieke lichaam wordt gevuld met vitaliteit, omdat ik erken dat wat ik als de beperkingen van het lichaam heb gezien, gewoon tijdelijke projecties zijn van het collectieve bewustzijn van de mensheid.

5. Mijn fysieke lichaam wordt gevuld met vitaliteit, omdat ik zie dat geen enkele ziekte of beperking uiteindelijk echt is en daardoor geen kracht heeft mij aan te tasten – tenzij ik ervoor kies om dat te laten gebeuren.

6. Mijn fysieke lichaam wordt gevuld met vitaliteit, omdat ik besef dat de essentiële sleutel naar mijn bevrijding het besef is dat het lichaam een product is van de hogere niveaus van de geest. Zodoende hoef ik mijn gemoedsgesteldheid niet te laten beïnvloeden door de staat van het lichaam.

7. Mijn fysieke lichaam wordt gevuld met vitaliteit, omdat ik begrijp dat enkel de gescheiden geest denkt dat het wel beïnvloed moet worden door het lichaam. Als onbegrensde Geest wordt mijn zelfgewaarzijn niet bepaald door het lichaam.

8. Mijn fysieke lichaam wordt gevuld met vitaliteit, omdat ik erken dat mijn zelfgewaarzijn exclusief wordt bepaald door keuzes die ik heb gemaakt. Daardoor voel ik in mijn innerlijk de vastbeslotenheid om het zelf dat gebaseerd wordt op het fysieke lichaam te laten sterven opdat het lichaam herboren kan worden in volmaakte gezondheid en vitaliteit.

 

SECTIE 7
1. Ik word gevuld met dankbaarheid, omdat ik besef dat de allergrootste illusie van het aparte zelf is dat de Moeder van de Vader gescheiden wordt, dat materie gescheiden wordt van de Geest.

Refrein 7 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Moeder, ik ben vrij
te voelen dat jij
één bent met mij.

Oneindige Moeder ik laat
alle vormen los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Moeder,
ik ben vrij te voelen
hoe jouw dankbaarheid mij vult.

2. Ik word gevuld met dankbaarheid, omdat ik zie dat ik in de illusie was gaan geloven dat ik zolang ik op de wereld van vorm ben, geen eenzijn met mijn Bron kan ervaren.

3. Ik word gevuld met dankbaarheid, omdat ik erken dat deze illusie ervoor gezorgd heeft dat ik mij door de Moeder beperkt voelde, haat tegen de Moeder voelde. Ik dacht dat de Moeder mij bij de Vader weghield.

4. Ik word gevuld met dankbaarheid, omdat ik zie hoe dit me een doodlopende weg liet ingaan waardoor ik dacht dat ik, om echt spiritueel te zijn, me uit de Moeder moest terugtrekken, zelfs proberen alle invloed van de Moeder op mijn leven te doden.

5. Ik word gevuld met dankbaarheid, omdat ik erken dat de Moeder niet gescheiden wordt van de Vader; het is een uitdrukkingsvorm van de Vader. En aangezien ik ook een uitdrukkingsvorm ben van de Vader, ben ik een onderdeel van de wereld van de Moeder.

6. Ik word gevuld met dankbaarheid, omdat ik erken dat ik, aangezien ik onderdeel van de Moeder ben, geen eenzijn met mijn Vader kan bereiken door mij uit de Moeder terug te trekken of wrok tegen de Moeder te koesteren.

7. Ik word gevuld met dankbaarheid, omdat ik zie dat ik alleen één met de Vader kan worden door mezelf volledig te omarmen als de Goddelijke Moeder. Niet door mij terug te trekken uit de wereld, maar door mijn leven op deze wereld te omarmen als de sleutel tot mijn groei, zodat ik één met mijn Bron worden.

8. Ik word gevuld met dankbaarheid, omdat ik besef dat wrok koesteren tegen de Moeder enkel de illusie versterkt die door het aparte zelf werd geschapen. Daardoor voel ik in mijn innerlijk de vastbeslotenheid om dit zelf te laten sterven en herboren te worden in het zelfgewaarzijn van de Goddelijke Moeder in actie.

 

SECTIE 8
1. Ik word gevuld met lichtgevendheid, omdat ik besef dat iedere vorm in de wereld van Moeder wordt gemaakt uit één substantie, namelijk het Ma-terlicht.

Refrein 8 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Moeder, ik ben vrij
te voelen dat jij
één bent met mij.

Oneindige Moeder ik laat
alle vormen los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Moeder,
ik ben vrij te voelen
hoe jouw lichtgevendheid mij vult.

2. Ik word gevuld met lichtgevendheid, omdat ik zie dat het Ma-terlicht een uitdrukkingsvorm is van de vormloze Schepper. Daardoor staat het echt boven de vorm, maar ze heeft het potentieel om elke willekeurige vorm aan te nemen.

3. Ik word gevuld met lichtgevendheid, omdat ik erken dat elke willekeurige vorm die door het Ma-terlicht vergroot wordt uitgebeeld, het gevolg is van een denkbeeld dat op het Ma-terlicht wordt geprojecteerd.

4. Ik word gevuld met lichtgevendheid, omdat ik begrijp hoe alle beperkende vormen die op aarde voorkomen, geprojecteerd worden door de gescheiden geest en haar visie van een strijd tussen afzonderlijke objecten.

5. Ik word gevuld met lichtgevendheid, omdat ik besef dat wanneer ik mij niet meer vereenzelvig met het aparte zelf, mijn zuivere gewaarzijn zichzelf niet meer beziet als begrensd of beperkt door deze projecties van de gescheiden geest.

6. Ik word gevuld met lichtgevendheid, omdat ik erken dat ik, door mijn echte identiteit te accepteren als uitdrukking van de Vader, geïndividualiseerd als de Moeder, aan mijn oorspronkelijke ontwerp kan voldoen en over de aarde kan heersen, in plaats van de aarde over mijn zelfgewaarzijn te laten heersen.

7. Ik word gevuld met lichtgevendheid, omdat ik erken dat de sleutel is nooit omstandigheden op aarde als echt te accepteren of dat ze niet kunnen worden veranderd. Ik besef dat noch de Vader, noch de Moeder, noch mijn Zelf objecten zijn die de gescheiden geest kan begrijpen. Die realiteit kun je alleen maar kennen door de ervaring van eenzijn.

8. Ik word gevuld met lichtgevendheid, omdat ik zie dat het Ma-terlicht gemakkelijk een hogere visie vergroot kan uitbeelden dan de huidige omstandigheden. Daardoor voel ik de innerlijke vastbeslotenheid om het beperkte zelf te laten sterven en herboren te worden in een hoger zelfgewaarzijn dat dan weer op het Ma-terlicht geprojecteerd wordt.

 

SECTIE 9
1. Ik word gevuld met verwONEdering, omdat ik de onbegrensde liefde van de Goddelijke Moeder voel door van zichzelf gewaarzijnde wezens met haar lichaam te laten doen wat hen geschikt toe lijkt.

Refrein 9 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Moeder, ik ben vrij
te voelen dat jij
één bent met mij.

Oneindige Moeder ik laat
alle vormen los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Moeder,
ik ben vrij te voelen
hoe jouw verwONEdering mij vult.

2. Ik word gevuld met verwONEdering, omdat ik de onbegrensde liefde voel van de Goddelijke Moeder door alle van zichzelf gewaarzijnde wezens elk willekeurig beeld op het Ma-terlicht te laten projecteren en te beloven altijd die vorm aan te nemen, hoe beperkt die ook mag zijn.

3. Ik word gevuld met verwONEdering, omdat ik de onbegrensde liefde voel van de Goddelijke Moeder door nooit iemand te beoordelen, maar hen gewoon toe te staan het op hun eigen manier te leren door terug te spiegelen wat zij naar buiten toe projecteren.

4. Ik word gevuld met verwONEdering, omdat ik de onbegrensde liefde voel van de Goddelijke Moeder door te zien hoe de Moeder mij nooit tegenstand heeft geboden of mij gestraft heeft, maar mijn experimenteren met de vrije wil door haar onvoorwaardelijke liefde en acceptatie echt ondersteund heeft.

5. Ik wordt gevuld met verwONEdering, omdat ik de onbegrensde liefde voel van de Goddelijke Moeder door te beseffen dat de Goddelijke Moeder mij nooit iets heeft aangedaan. Ik ben degene die mezelf iets aangedaan heeft door beelden op het Ma-terlicht te projecteren die mijn zelfgewaarzijn beperkt hebben.

6. Ik word gevuld met verwONEdering, omdat ik de onbegrensde liefde voel van de Goddelijke Moeder door te herkennen dat de Moeder altijd precies terug zal spiegelen wat ik uitzend. Daardoor zal op het moment dat ik stop beelden door het gescheiden zelf te projecteren, op dat moment zal de Moeder stoppen mij beperkte omstandigheden te geven.

7. Ik word gevuld met verwONEdering, omdat ik de onbegrensde liefde voel van de Goddelijke Moeder door te beseffen dat de Moeder nooit zichzelf, noch mij, gescheiden van de Bron heeft gezien. Daardoor zal op het moment dat ik stop de Moeder en mij door het filter van de gescheiden geest te zien, op dat moment zal de hele wereld van Moeder ogenblikkelijk reageren door mij te ondersteunen.

8. Ik word gevuld met verwONEdering, omdat ik de onbegrensde liefde voel van de Goddelijke Moeder door te zien dat ik moet kiezen of ik mijn macht terugneem, zodat ik kan kiezen mij af te scheiden van de gescheiden geest. Ik voel nu de innerlijke vastbeslotenheid om mijn gescheiden identiteit te laten sterven en ik accepteer dat ik herboren word in EEN-zijn met de IK BEN.

 

God is Alpha en Omega
God is Vader, God is Moeder,
door de Zoon één met elkaar.

Oh gescheidenheid is de leugen,
het ego bindt ons daaraan zonder dat wij het zien.
Voorwaarden zijn de subtiele middelen
om de niets vermoedende dwazen in de val te laten lopen.

Alles wat je bezit, wordt een gevangenismuur
en daarom staan we op om gehoor te geven aan de oproep.
Transcendentie is de hoofdsleutel,
méér worden is vrijheid.

Door overgave ontvang je het overvloedige leven,
de overgave overwint alle strijd.
We duiken in de stroom
en we vervullen de mooiste droom van de hemel.

De Christusvisie houdt ons op koers
en herinnert ons aan onze gezamenlijke Bron.
Als wij in evenwicht zijn, zullen we altijd verder groeien
en blijven we in de Heilige Stroom.

We zien de ENE die buiten alle vormen om bestaat,
omdat het eenzijn de enige norm is.
We verblijven in de Heilige Ruimte,gehuld in Eeuwige Genade.

God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkaar.

OM MANI PADME HUM (9x, 33x of 144x)

Verzegeling
Geliefde Spirituele Vader en geliefde Spirituele Moeder, ik verklaar dat ik bereid ben mezelf te accepteren als de Vader die zich tot uitdrukking brengt als de Moeder. Daardoor omarm ik mezelf als de Goddelijke Moeder en ik accepteer elke omstandigheid in de wereld van vorm als de allergrootste kans om in zelfgewaarzijn te groeien.

Ik beloof dat ik niet langer probeer mij uit het leven terug te trekken dat ik op aarde tegenkom. Ik beloof het leven te omarmen en elke omstandigheid die ik tegenkom te gebruiken als kans om te demonstreren dat IK Geest BEN, en als zodanig word ik niet begrensd door elke willekeurige omstandigheid. Toch beloof ik ook dat ik, in plaats van weg te lopen bij omstandigheden, er volledig in zal gaan en ze te zien als enkel het Ma-terlicht en haar bron als onbegrensde Geest verbergend. Daardoor beloof ik God in alle manifestaties te zien en mij door die visie te bevrijden van de illusie dat elke omstandigheid de Geest kan beperken die IK BEN.

Ik accepteer dat ik verzegeld word in de oneindige liefde van mijn Schepper en de koesterende liefde van de Moeder van God. Geliefde Moeder Maria, ik accepteer volledig dat ik in de Moeder leef en dat niets in de Moeder mij van mijn Vader kan scheiden. Ik ben bereid om één met jullie te worden en in dat eenzijn vrede te vinden na mijn gevoel van strijd. Ik ervaar jullie gevoel van verwONEdering door de wetenschap dat jullie één zijn met al het leven. Daardoor weet ik dat het hele universum zich verenigt om mijn groei naar de oneindig hogere niveaus van zelfgewaarzijn te ondersteunen. Eén met Moeder voel ik mij vrij om de Levende Geest op deze wereld te zijn.