INV12: Moeder Maria’s Achtvoudige Helende Rozenkrans

Een krachtige rozenkrans om persoonlijke heling tevoorschijn te roepen en de heling van anderen, waaronder groepen mensen die door een specifieke ziekte beïnvloed worden.

 

In naam van de Kosmische Christus roep ik de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder aan en ik draag deze invocatie op aan het herstellen van de heelheid in… (Noem de naam van de persoon of de namen van de personen en beschrijf kort de omstandigheden die geheeld moeten worden.)

God is Alpha en Omega
God is Vader, God is Moeder,
door de Zoon één met elkaar.

Oh gescheidenheid is de leugen,
het ego bindt ons daaraan zonder dat wij het zien.
Voorwaarden zijn de subtiele middelen
om de niets vermoedende dwazen in de val te laten lopen.

Alles wat je bezit, wordt een gevangenismuur
en daarom staan we op om gehoor te geven aan de oproep.
Transcendentie is de hoofdsleutel,
méér worden is vrijheid.

Door overgave ontvang je het overvloedige leven,
de overgave overwint alle strijd.
We duiken in de stroom
en we vervullen de mooiste droom van de hemel.

De Christusvisie houdt ons op koers
en herinnert ons aan onze gezamenlijke Bron.
Als wij in evenwicht zijn, zullen we altijd verder groeien
en blijven we in de Heilige Stroom.

We zien de ENE die buiten alle vormen om bestaat,
omdat het eenzijn de enige norm is.
We verblijven in de Heilige Ruimte,gehuld in Eeuwige Genade.

God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkaar.

 

Eerste Straal – Macht
1. IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het einde. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.

Refrein 1 (na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
Ik sta boven elk identiteitsgevoel op deze wereld.
IK BEN vrij
om alles te ZIJN wat IK BEN en MEER.

Mijn identiteitsgevoel is helder,
IK BEN medeschepper met mijn God.
Ik kies ervoor niet meer apart met mijn ego iets te creëren,
maar in eenzijn mede te scheppen.

2. Ik ben bereid geheeld te worden! Ik ben bereid heel te zijn door alle elementen van verdeeldheid in mijn bewustzijn en wezen te boven te komen.

3. Ik ben bereid te erkennen dat alles in het materiële universum, waaronder mijn fysieke lichaam, geschapen wordt door denkbeelden die op het Ma-terlicht geprojecteerd worden.

4. Ik ben bereid te erkennen dat geen enkele vorm in dit universum permanent is of helemaal echt.

5. Iedere vorm moet gehandhaafd worden door een denkbeeld dat vele malen per seconde op het Ma-terlicht wordt geprojecteerd.

6. Elke ziekte is het resultaat van een onevenwichtig beeld dat op het Ma-terlicht wordt geprojecteerd, dat mijn vier lichamen vorm geeft.

7. Zolang hetzelfde denkbeeld op het Ma-terlicht wordt geprojecteerd, kan een ziekte niet volledig geheeld worden. De ziekte wordt constant opnieuw gecreëerd door dat beeld.

8. Ik erken volledig dat het universum een spiegel is; ik verklaar dat ik bereid ben naar alle denkbeelden te kijken die ziekten in mijn fysieke lichaam manifesteren en ze te transcenderen.

 

Tweede Straal – Wijsheid
1. Zoek bij alles waar je naar zoekt, wijsheid. Ik ben bereid aan de weet te komen welke denkbeelden ziekte en onevenwichtigheid in mijn vier lagere lichamen creëren.

Refrein 2 (na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
IK BEN méér dan mijn gedachten,
MEER dan overtuigingen op deze wereld
en ik weet dat IK vrij BEN om te ZIJN.

IK BEN één met de wijsheid van Christus,
die maar op één punt is gericht,
die alle illusies doordringt en mij in staat stelt
de balk uit mijn eigen oog te verwijderen,
zodat de prins van deze wereld niets bij mij vindt.

2. IK BEN de ENE, die vele vormen wordt die bestemd zijn terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.

3. Ik erken dat veel van de denkbeelden in mijn wezen uit het bewustzijn van mijn familie en culturele groep, en uit het massabewustzijn komen.

4. Ik erken dat deze beelden door mij werden geaccepteerd en gedurende vele levens door mij aangepast en dat heeft mijn persoonlijke versie van een zelf gecreëerd dat wordt gebaseerd op de illusie van gescheidenheid.

5. Ik erken dat deze beelden de ware oorzaak van elke materiële omstandigheid in mijn leven zijn en daardoor kan geen ziekte volledig genezen worden door alleen maar naar het fysieke lichaam te kijken.

6. Ik erken dat ik, door te proberen fysieke symptomen af te dekken, de beelden gewoon dieper in mijn onderbewuste geest wegduw, vanwaar ze in de toekomst, misschien wel in een toekomstige incarnatie, ziekten zullen manifesteren.

7. Ik erken dat veel van deze beelden te goeder trouw geschapen werden en dat mensen geloven dat ze waar en accuraat zijn. Ik weet dat mijn ego ze nooit als illusies zal zien.

8. Dus ben ik bereid om de allesdoordringende wijsheid te zoeken die mij kan helpen de beelden te zien die niet in balans zijn en die daardoor tot onevenwichtigheden in mijn wezen leiden.

 

Derde Straal – Liefde
1. Ik zie dat ik, als ik geen naastenliefde heb, geen onvoorwaardelijke liefde heb, niets ben.

Refrein 3 (na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
IK BEN meer dan mijn emoties.
IK BEN de eeuwig vloeiende stroom
van Gods onvoorwaardelijke liefde.

IK BEN geschapen als uitdrukkingsvorm
van Gods onvoorwaardelijke liefde
en mijn liefde is zo groot
dat ik overstroom van liefde – onvoorwaardelijk.

2. Ik erken dat mijn vier lagere lichamen ontworpen zijn als voertuig voor de onvoorwaardelijke liefde van God om onvoorwaardelijk op deze wereld tot uitdrukking gebracht te worden.

3. IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geschapen Zoon, de Logos van de Christusgeest.

4. Ik zie in dat alle onevenwichtige denkbeelden die ik heb geaccepteerd, ontworpen zijn als ‘rechtvaardiging’ om de stroom van onvoorwaardelijke liefde door mijn wezen heen af te sluiten.

5. Ik erken dat ik diep in mijn hart te veel van God houd, van het leven houd, van mezelf houd om de stroom van Liefde te blijven afsluiten.

6. Ik erken dat Liefde een onvoorwaardelijke kracht is en zolang ik voorwaarden stel over hoe ze uitgedrukt of ingehouden moet worden, kan ze niet door mij heen stromen.

7. Ik ben bereid in te zien dat alle voorwaarden die ik heb geaccepteerd, juist de voorwaarden zijn die de onevenwichtige denkbeelden in mijn wezen vormen.

8. Omdat ik meer van God en mijn Hogere Wezen houd dan iéts op deze wereld, ben ik bereid alle voorwaarden onvoorwaardelijk op te geven aan de stroom van Liefde.

 

Vierde Straal – Zuiverheid
1 Ik zie dat Liefde een alles te boven gaande kracht is, wat betekent dat ze nooit stilstaat, ze nooit iets probeert te bezitten of te krijgen.

Refrein 4 (na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
IK BEN meer dan een materiële vorm.
IK BEN een beeld in de geest van God.
Ik zie de zuiverheid van mijn Goddelijke Blauwdruk.

Ik transcendeer alle denkbeelden
die minder zijn dan het volmaakte concept
en ik voel het voortsnellen van de Rivier van Leven
die mijn wezen zuivert tot het een volmaakt kristal is.

2. Ik zie dat wanneer ik voorwaarden aanvaard die rechtvaardigen dat ik de stroom van constante zelftranscendentie afsluit, ik mij van de Rivier van Leven afgescheiden heb.

3. Hoewel de Wet van Vrije Wil mij het recht geeft mezelf als een apart wezen te beschouwen, zorgt dit er ook voor dat ik word onderworpen aan de tweede wet van de thermodynamica die alle onevenwichtige vormen afbreekt.

4. IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich uitdrukt als de eeuwige stroom om dat te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS, onder de hoede van de Heilige Geest neemt.

5. Door de stroom van Liefde af te sluiten en te weigeren te transcenderen, verander ik mijn vier lagere lichamen in een gesloten systeem.

6. In elk gesloten systeem zullen zich onzuiverheden gaan verzamelen tot ze ervoor zorgen dat het systeem zichzelf afbreekt.

7. Ik zie dat de echte oorzaak van fysieke ziekten de verzameling onvolmaakte energie is – wat betekent dat ik ze probeer te bezitten en te gebruiken voor de noden van het aparte zelf – in al mijn vier lagere lichamen.

8. Enkel door de stroom van onvoorwaardelijke Liefde opnieuw in te stellen, kan ik de onzuivere energie weer omvormen in energie die kan stromen en al het leven zegenen. Dus leg ik mij er weer op toe om weer in de Rivier van Leven te duiken.

 

Vijfde Straal – Waarheid
1.  Naarmate onzuiverheden verdwijnen, wordt mijn visie helder om de basale waarheid te zien dat al het leven één is.

Refrein 5 (na iedere affirmatie herhalen)

IK BEN een Spiritueel Wezen.
Ik word schoongespoeld
in het machtige, stromende water
van de Rivier van Waarheid.

Mijn visie ongedeeld, het licht van de Christuswaarheid
vult mijn vier lagere lichamen
als een oneindige, diepe, smaragdgroene plas,
de echte Fontein der Jeugd.

2. Ik zie nu dat de onzuivere beelden en overtuigingen allen ontstonden uit dezelfde illusie, namelijk de illusie dat ik van mijn Bron gescheiden werd en daardoor gescheiden van andere levensvormen.

3. Ik zie dat uit deze illusie mijn gescheiden identiteitsgevoel geboren werd. Dus is mijn ego de oorzaak die de grondslag vormt voor alle ziekten; elke ziekte is de manifestatie van een specifieke illusie.

4. Ik zie het conflict in mijn wezen, omdat mijn ego me uit de Rivier van Leven wil houden om zijn eigen overleving veilig te stellen – zelfs als dit ziekte en de dood van mijn fysieke lichaam betekent.

5. IK BEN de ENE, die zich uitdrukt als zelf-bewuste wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om er bewust voor te kiezen méér te worden.

6. Ik besluit nu bewust mij toe te leggen op heelheid. En daardoor kies ik ervoor, door mij volledig bewust te zijn van mijn identiteit als van zichzelf gewaar zijnde medeschepper, mij van mijn aparte zelf af te scheiden.

7. Ik zie nu de Christuswaarheid dat de echte oorzaak van ziekte het bewustzijn is om iets op deze wereld te bezitten en te hebben en dat te gebruiken om het aparte zelf op te bouwen. Daarom kan ik nooit ziekte helen als ik dit probeer te doen vanuit dezelfde bewustzijnsstaat die de ziekte in de eerste plaats gecreëerd heeft.

8. Ik ben bereid het hele bewustzijn van gescheidenheid te transcenderen. Ik erken dat ik een spiritueel wezen ben en dat ik helemaal echt ben, terwijl mijn aparte zelf totaal onecht is. Ik zie nu in dat wat onecht is, geen macht heeft over wat echt is.

 

Zesde Straal – Dienstbaarheid
1. Ik zie dat mijn fysieke lichaam enkel een tijdelijk voertuig is dat bedoeld is om mijn Geest haar Goddelijke eigenschappen tot uitdrukking te laten brengen op de materiële wereld. Het is niet de bedoeling dat mijn ego het bezit of heeft.

Refrein 6 (na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
Ik en mijn Goddelijke Vader zijn één.
Ik erken dat ik een uitdrukkingsvorm ben
van de Goddelijke Moeder in actie.

Omdat de Christus in mij geboren wordt,
geef ik me over aan het eenzijn met al het leven
en ik weet dat ik alleen leef
om de Christus in al het leven te dienen.

2. Omdat ik verder zie dan de illusie van gescheidenheid, zie ik dat het lichaam niet bedoeld is als doel op zich. Ik bood niet vrijwillig aan naar de materiële wereld af te dalen om aan de behoeften van mijn lichaam te voldoen of vast te zitten in de zwakheden ervan.

3. Ik geef nu elke gehechtheid aan mijn fysieke lichaam, mijn emoties, mijn overtuigingen en mijn wereldse identiteitsgevoel op. Ik zeg met Jezus dat ik bereid ben mijn leven te geven voor een vriend, ik ben bereid om al het leven te verheffen.

4. Ik zie nu dat het Ma-terlicht dat mijn fysieke lichaam vormt, net zo gemakkelijk volmaakte gezondheid vergroot kan uitbeelden als de huidige omstandigheden. Ik draag daarom mijn vier lagere lichamen op aan de vervulling van mijn Goddelijke plan.

5. Ik zie dat mijn Goddelijke plan uit mijn hartenwens ontstond door te dienen om al het leven op deze planeet te verheffen. Wanneer ik weet dat ‘ik en mijn Vader één zijn’, zie ik ook mijn eenzijn met al het leven.

6. IK BEN de ENE, het zelf dat al het leven omvat en naarmate de zelf-bewuste verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.

7. Ik probeer niet mijn fysieke lichaam te helen om weg te lopen van de pijn. Ik probeer uitsluitend te helen als middel om mij in staat te stellen betere dienstverlening te leveren om al het leven te verheffen.

8. Ik besef dat ik gekruisigd ben in mijn vier lagere lichamen en ik geef nu de geest van het aparte zelf op. Ik geef me over aan de totale vrijheid door bereid te zijn met de Geest mee te gaan, waar ze mij ook mee naar toe neemt.

 

Zevende Straal – Vrijheid
1. Ik erken dat echte vrijheid nooit mogelijk is zolang ik de vrijheid probeer te zoeken voor dit aparte zelf. Ik vind alléén echte vrijheid wanneer ik de illusie van gescheidenheid transcendeer, waardoor ik word bevrijd van de zwaartekracht van de tweede wet van de thermodynamica.

Refrein 7 (na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
IK BEN echt vrij wanneer ik één ben
met mijn Hogere Wezen
en mijn Goddelijke plan.

De onstuimige, machtige wind van de Heilige Geest
vult mijn cellen en atomen met oceanen vol violette vlammen
tot het gescheiden zelf oplost
en ik versmelt met de oceaan van vloeibaar licht.

2. Ik zie nu dat ik er klaar voor ben mezelf als spiritueel wezen te beschouwen dat hier is op een unieke missie waarvan het de bedoeling is een bijdrage te leveren om de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren.

3. Ik zie dat waar ik echt naar op zoek ben, geen vrijheid van ziekte is, maar vrijheid van de identificatie met het lichaam, zodat ik het lichaam kan zien als een tijdelijk voertuig om mijn Goddelijke plan te vervullen.

4. Ik erken de ware rol van het lichaam, ik zie dat ziekte slechts een projectie van de beelden in mijn geest is.

5. Omdat ik alle illusies van gescheidenheid transcendeer, WEET ik met absolute zekerheid dat mijn lichaam ook alle ziekten zal transcenderen.

6. Ik erken dat de cellen en atomen van mijn fysieke lichaam juist zuiver zullen worden en daardoor zullen ze natuurlijk en onvermijdelijk naar een hogere vibratie accelereren waardoor alle onzuiverheden worden afgeworpen.

7. IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het gevoel van het zelf in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die van al het leven houdt.

8.  Er is niets meer dat ik persoonlijk wil bezitten of ervaren op deze planeet. Ik geef onvoorwaardelijk elk gevoel van gescheidenheid op en ik duik in de totale vrijheid door met de Rivier van Leven mee te gaan.

 

Achtste Straal – Integratie
1. Ik besef dat ik nooit echte vrijheid vind wanneer ik probeer te ontsnappen aan iets op deze wereld, maar alleen door mijn identiteit op deze wereld te transcenderen.

Refrein 8 (na iedere affirmatie herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
Door de Ene Geest in mij te integreren
en die Ene Geest in al het leven,
zie ik die Ene Geest in alle verschijnselen.

Ik weet dat die Ene Geest echt is.
Ik verenig me tot één geheel met de Geest van Victorie
en rek mijn geest op naar de uitgestrektheid van de ruimte
en versmelt met de Boeddha van Onvoorwaardelijke Vrede.

2. Echte vrijheid wordt ENKEL gevonden door de Geest van Eenzijn die boven deze wereld staat, in mij te integreren.

3. Ik ben bereid die Ene Geest van elk van de zeven stralen in mij te verenigen, één te worden met de Geest van de achtste straal van integratie.

4. Ik probeer niet weg te lopen van mijn vier lagere lichamen, waaronder pijn en ziekte in mijn fysieke lichaam. In plaats daarvan zie ik verder dan mijn materiële omstandigheden en zie het zuivere Ma-terlicht erin.

5. Ik beschouw het Ma-terlicht nu als een uitdrukkingsvorm van de Ene Geest van de Goddelijke Vader. Ik zie dat ik een uitdrukkingsvorm ben van die Ene Geest.

6. De Ene Geest in mij geeft nu leiding aan de Ene Geest in de cellen en atomen van mijn vier lagere lichamen om het perfecte voertuig te manifesteren voor mijn dienstbaarheid aan het leven.

7. Door volledig te integreren met de Ene Geest in mij en de Ene Geest in al het leven, laat ik mij door de Ene Geest sturen naar waar ik de grootste dienstbaarheid kan betonen om het Al te verhogen – wat waarachtig de Ene is.

8. IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig het MEER.

 

IK BEN de ENE
IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het einde. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.

IK BEN de ENE, die vele vormen wordt die bestemd zijn terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.

IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geschapen Zoon, de Logos van de Christusgeest.

IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich uitdrukt als de eeuwige stroom om dat te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS, onder de hoede van de Heilige Geest neemt.

IK BEN de ENE, die zich uitdrukt als zelf-bewuste wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om er bewust voor te kiezen méér te worden.

IK BEN de ENE, het zelf dat al het leven omvat en naarmate de zelf-bewuste verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.

IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het gevoel van het zelf in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die van al het leven houdt.

IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig het MEER.

OM MANI PADME HUM (9, 33 of 144 keer)

Ik ben geheeld, ik ben verzegeld,
Gods eigen visie is onthuld. (9, 33 of 144 keer)

Verzegeling
In naam van Alpha en Omega aanvaard ik de volmaakte visie van mijn dienstbaarheid aan het leven die mijn Hogere Zelf mij gegeven heeft. Ik geef alle verlangens, behoeften en verwachtingen van het aparte zelf op en duik in de Rivier van Leven. Ik laat mij door de Heilige Geest meevoeren naar waar ik mee kan gaan met de Rivier van Leven en vervul moeiteloos mijn Goddelijke plan.

Ik aanvaard de eenpuntige visie van Christus, die de balken in mijn eigen oog blootlegt, zodat ik alle dualistische illusies in mijn wezen kan zien en bewust opgeven. Ik sta naakt voor Christus, terwijl ik niets tracht te verbergen voor het alziende oog van God. Ik geef bewust de illusie van mijn ego op dat wat voor de mensen verborgen blijft, ook voor God verborgen is. Ik houd me aan niets vast en ik ben bereid elke illusie en alle illusies te zien en op te geven.

Door deze onvoorwaardelijke overgave zie ik niets op deze wereld wat macht heeft over mijn Geest en daardoor accepteer ik geen onvolmaakte condities als permanent of zelfs helemaal echt. Daardoor word ik transparant voor de illusies en de energie op deze wereld. Mijn oog is op één doel gericht en daardoor vindt de prins van deze wereld niets bij mij. Omdat ik alle onzuiverheden in mijn wezen opgeef, weet ik dat het volmaakte concept voor mijn vier lagere lichamen moeiteloos gemanifesteerd wordt en ik aanvaard dat ik verzegeld ben in de volmaakte visie van God. Ik weet dat wat onecht is, niet kan aantasten wat echt is. Ik aanvaard dat IK echt BEN en dat enkel het volmaakte concept voor mijn leven echt is. Ik aanvaard dat God mij geschapen heeft en zag dat ‘het goed was’. Door de zuiverheid van deze visie blijf ik eeuwig verzegeld, omdat IK méér BEN.