INV10: Invocatie van het Eeuwige NU

Ontsnap aan de illusie van tijd door je geest te bevrijden door het eeuwige NU te omarmen als de enige tijd die er is

Lees leringen over deze invocatie

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van de Oneindige Vrede van het Eeuwige NU… (Beschrijf de persoonlijke of planetaire situaties die je getransformeerd wilt zien).

Ik ben het licht der wereld
Het koninkrijk der hemelen is op komst – en ik aanvaard het NU.
Ik leef niet slechts van brood alleen, maar kan ieder woord, dat voortgebracht wordt door de mond van God.
Ik breng de Heer mijn God niet in verzoeking. Ik aanbid de Heer mijn God en slechts hem dien ik.
Ik ben mijn spirituele trots voorbij en het koninkrijk van God behoort mij toe.
Ik ben zachtmoedig en ik aanvaard de aarde als mijn rechtmatig erfdeel.
Ik honger en dorst voortdurend naar gerechtigheid en ik word inderdaad gevoed en gelaafd.
Ik ben genadig en ik aanvaard Gods Genade.
Ik heb een zuiver hart en ik zie God.
Ik ben een vredestichter en ik behoor tot de kinderen van God.
Ik weet dat als ik vervolgd word voor de zaak van gerechtigheid, het koninkrijk der hemelen mij toebehoort.
Als mensen mij beschimpen en achtervolgen en mij op alle mogelijke manieren vals beschuldigen om Christus’ wil, verheug ik mij en ben ik buitengewoon blij, want groot is mijn beloning in de hemel.
Ik ben het licht der wereld. Een stad die op een heuvel ligt, kan niet verborgen worden.
Ik laat mijn innerlijke licht zo voor de mensen schijnen dat ze mijn goede werken kunnen zien en mijn Vader verheerlijken die in het koninkrijk van God binnenin mij is en in henzelf.

 

Aartsengel Michaël, ik ben vrij in het eeuwige NU
1. Het koninkrijk van God is op komst. Aartsengel Michaël, één met jou word ik doordrenkt met jouw Goddelijke wilskracht. Ik ben vrij van de angst dat er een kracht op deze wereld is die mij buiten het koninkrijk van God in mij kan houden.

Wees gegroet Eeuwig NU (na elk couplet herhalen):

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
mijn sterfelijke leven laat ik nu los.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
elke vroegere strijd houdt op.

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
al mijn gehechtheden laat ik los.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
elke strijd in de toekomst houdt op.

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
mijn gescheiden zelf laat ik nu los.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
elke strijd in het heden laat ik los.

Mijn zege op de dood wordt behaald,
door mijn heelheid blijf ik de Ene.

2. De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen jouw bereik. Aartsengel Michaël, één met jou word ik doordrenkt met jouw Goddelijke wilskracht. Ik ben bevrijd van de verstrooiingen op deze wereld en ik volg het Pad van Eenzijn dat naar het koninkrijk van God leidt.

3. Niettemin Vader, niet mijn wil, maar jouw wil geschiede. Aartsengel Michaël, één met jou word ik doordrenkt met jouw Goddelijke wilskracht. Ik weet dat Gods wil de wil van mijn eigen hogere zelf is en ik ben bevrijd van de weerstand van mijn ego tegen Gods wil.

4. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij zal het behouden. Aartsengel Michaël, één met jou word ik doordrenkt met jouw Goddelijke wilskracht. Ik ben bevrijd van de angst om los te laten wat minder is en ik word herboren in een staat van MEER.

5. De Vader geeft jou met het grootste plezier zijn koninkrijk. Aartsengel Michaël, één met jou word ik doordrenkt met jouw Goddelijke wilskracht. Ik ben bevrijd van de angst van gebrek, want ik weet dat God mij geeft wat ik werkelijk nodig heb.

6. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit. Aartsengel Michaël, één met jou word ik doordrenkt met jouw Goddelijke wilskracht. Ik ben bevrijd van zowel de antiliefde als de menselijke liefde en ik aanvaard en ik ontvang Gods onvoorwaardelijke liefde voor mij volledig.

7. Het is niet jouw zaak, maar jij moet mij volgen. Aartsengel Michaël, één met jou word ik doordrenkt met jouw Goddelijke wilskracht. Ik ben bevrijd van de wens om het verleden te veranderen of te bewijzen dat mijn ego gelijk had. Ik laat het gewoon allemaal los en ga mee met op de stroom van de Rivier van Leven.

8. Want de prins van de wereld zal komen en niets bij mij vinden. Aartsengel Michaël, één met jou word ik doordrenkt met jouw Goddelijke wilskracht. Door jouw Blauw Vlammende Zwaard word ik losgesneden van alle banden met de dualistische krachten op deze wereld.

9. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je ook gegeven worden. Aartsengel Michaël, één met jou word ik doordrenkt met jouw Goddelijke wilskracht. Ik weet dat het mijn eerste prioriteit is om mijn individuele Christusschap te verwerven en ik vertrouw er vol vreugde op dat God mij alles geeft wat ik nodig heb om mijn Goddelijke plan te vervullen.

 

Ik ben méér in het Eeuwige NU
In naam van Aartsengel Michaël, Jezus Christus, Moeder Maria en Gautama Boeddha, ben ik rustig in het eeuwige NU. Ik aanvaard volledig dat de violette vlam alles transformeert wat mij bij de eeuwige, menselijke strijd betrekt. Ik word bevrijd om in het Eeuwige NU te ZIJN, waarin ik constant transcenderend op de stroom van de Rivier van Leven meega.

Zeg het decreet, inclusief de coda, één keer of zo vaak je wilt op.

1. Gods Wil ben ik, ik ben de Ene,
mijn zege op de dood is behaald.
Ik ben in de Eeuwige Stroom,
door de dood van mijn ego groei ik dagelijks.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Violette Vlam, jouw Heilige Licht.
O Violette Vlam, maak alles in orde.
O Violette Vlam, alle leven is bevrijd.
O Violette Vlam, eeuwigheid.

O Violette Vlam, de Heilige Duif.
O Violette Vlam, Eeuwige Liefde.
O Violette Vlam, al het leven is bevrijd.
O Violette Vlam, oneindigheid.

2. Gods Wijsheid helpt mij verder te zien
dan mijn sterfelijke zelf en de band te verbreken.
Ik weet dat ik een Geestvonk ben,
mijn leven is nu een kunstwerk.

3. Gods Perfecte liefde verteert alle angsten,
mijn IK BEN Aanwezigheid altijd dichtbij.
De volmaakte Liefde transformeert mijn ziel,
één ben ik altijd heel.

4. Gods Zuiverheid, mijn innerlijke licht,
ik ben nu Gods aangezicht waard.
Omdat ik niets meer te verbergen heb,
verblijf ik in Gods koninkrijk.

5. Ik ben Gods Waarheid
en ik kijk natuurlijk verder dan elke valse identiteit.
Eén met mijn innerlijke bron
volg ik altijd de Heilige Koers.

6. Gods Vrede is weten
dat ik meer ben dan mijn verleden.
God schenkt mij de Heilige Vrede
die we in het Heilige NU vinden.

7. Gods Vrijheid is een reinigend vuur
dat iedereen bevrijdt om hogerop te komen.
Want zelftranscendentie is de sleutel,
we gaan als meester op de stroom van het leven mee.

8. Door iedere straal te beheersen
vult het Eeuwige NU iedere dag.
Voor altijd bevrijd van tijd en ruimte
leef ik in Gods Eeuwige Genade.

9. Door mijn innerlijke waarde te kennen,
voel ik Gods heilige vrolijkheid altijd.
Ik verheug me met Christus en Boeddha,
want ik kies dagelijks voor het eenzijn.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Geliefde Jezus, ik ben bevrijd van deze wereld
1. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Geliefde Jezus, één met jou word ik doordrenkt met de Christuswaarheid. Ik weet dat ik met liefde op alles wat de wereld mij toewerpt, kan reageren en ik ben tot in eeuwigheid bevrijd van de dualistische strijd.

Wees gegroet Eeuwig NU (na elk couplet herhalen):

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
mijn sterfelijke leven laat ik nu los.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
elke vroegere strijd houdt op.

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
al mijn gehechtheden laat ik los.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
elke strijd in de toekomst houdt op.

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
mijn gescheiden zelf laat ik nu los.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
elke strijd in het heden laat ik los.

Mijn zege op de dood wordt behaald,
door mijn heelheid blijf ik de Ene.

2. Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” Want de hemelse Vader weet dat jij deze dingen nodig hebt. Geliefde Jezus, één met jou word ik doordrenkt met de Christuswaarheid. Ik richt al mijn aandacht op het vervullen van mijn Goddelijke plan en ik vertrouw erop dat God in al mijn ware noden voorziet.

3. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Geliefde Jezus, één met jou word ik doordrenkt met de Christus Waarheid. Ik ben bevrijd van al mijn gehechtheid aan de dingen op deze wereld en ik verblijf in het koninkrijk van God binnenin mij.

4. Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Geliefde Jezus, één met jou word ik doordrenkt met de Christuswaarheid. Ik weet dat de ware sleutel tot verlossing het innerlijke pad is dat leidt naar eenzijn met mijn eigen hogere zelf.

5. God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid. Geliefde Jezus, één met jou word ik doordrenkt met de Christuswaarheid. Ik weet dat ik God nooit zal vinden via een religie of schriftlezing in de buitenwereld, maar enkel door op zoek te gaan naar het eenzijn met de Geest van Waarheid. Ik ben bevrijd van elke angst om de Geest van Waarheid te ervaren.

6. Dus als je oog op één doel gericht is is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Geliefde Jezus, één met jou word ik doordrenkt met de Christuswaarheid. Ik weet dat ik aan de dualistische illusies van de geest van de antichrist voorbij kan zien en de onverdeelde waarheid van de Christus kan vinden.

7. Als jij het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, heb jij geen leven in jou. Geliefde Jezus, één met jou word ik doordrenkt met de Christuswaarheid. Ik absorbeer jouw Christusbewustzijn en geef alle elementen van het doodsbewustzijn op.

8. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Geliefde Jezus, één met jou word ik doordrenkt met de Christuswaarheid. Liefdevol laat ik mijn sterfelijke identiteit sterven en IK BEN (word) herboren in mijn ware geestelijke identiteit als medeschepper met God op aarde.

9. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Geliefde Jezus, één met jou word ik doordrenkt met de Christuswaarheid. IK BEN vermenigvuldigt mijn creatieve vermogens en ik aanvaard Gods oproep het zelf meester te worden en over de aarde te heersen.

 

Ik ben méér in het Eeuwige NU
In naam van Aartsengel Michaël, Jezus Christus, Moeder Maria en Gautama Boeddha, ben ik rustig in het eeuwige NU. Ik aanvaard volledig dat de violette vlam alles transformeert wat mij bij de eeuwige, menselijke strijd betrekt. Ik word bevrijd om in het Eeuwige NU te ZIJN, waarin ik constant transcenderend op de stroom van de Rivier van Leven meega.

Zeg het decreet, inclusief de coda, één keer of zo vaak je wilt op.

1. Gods Wil ben ik, ik ben de Ene,
mijn zege op de dood is behaald.
Ik ben in de Eeuwige Stroom,
door de dood van mijn ego groei ik dagelijks.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Violette Vlam, jouw Heilige Licht.
O Violette Vlam, maak alles in orde.
O Violette Vlam, alle leven is bevrijd.
O Violette Vlam, eeuwigheid.

O Violette Vlam, de Heilige Duif.
O Violette Vlam, Eeuwige Liefde.
O Violette Vlam, al het leven is bevrijd.
O Violette Vlam, oneindigheid.

2. Gods Wijsheid helpt mij verder te zien
dan mijn sterfelijke zelf en de band te verbreken.
Ik weet dat ik een Geestvonk ben,
mijn leven is nu een kunstwerk.

3. Gods Perfecte liefde verteert alle angsten,
mijn IK BEN Aanwezigheid altijd dichtbij.
De volmaakte Liefde transformeert mijn ziel,
één ben ik altijd heel.

4. Gods Zuiverheid, mijn innerlijke licht,
ik ben nu Gods aangezicht waard.
Omdat ik niets meer te verbergen heb,
verblijf ik in Gods koninkrijk.

5. Ik ben Gods Waarheid
en ik kijk natuurlijk verder dan elke valse identiteit.
Eén met mijn innerlijke bron
volg ik altijd de Heilige Koers.

6. Gods Vrede is weten
dat ik meer ben dan mijn verleden.
God schenkt mij de Heilige Vrede
die we in het Heilige NU vinden.

7. Gods Vrijheid is een reinigend vuur
dat iedereen bevrijdt om hogerop te komen.
Want zelftranscendentie is de sleutel,
we gaan als meester op de stroom van het leven mee.

8. Door iedere straal te beheersen
vult het Eeuwige NU iedere dag.
Voor altijd bevrijd van tijd en ruimte
leef ik in Gods Eeuwige Genade.

9. Door mijn innerlijke waarde te kennen,
voel ik Gods heilige vrolijkheid altijd.
Ik verheug me met Christus en Boeddha,
want ik kies dagelijks voor het eenzijn.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Moeder Maria, ik zoek vóór al het andere heelheid op deze wereld
1. Voorafgaand aan waarneming zijn er mentale staten, daarvoor is waarneming van het hoogste belang. Als iemand die met waarneming vervuild is, spreekt of handelt, volgt lijden.* O Moeder Maria, één met jou word ik doordrenkt met de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik kan verder kijken dan de verschijnselen op deze vergankelijke wereld en ik houd het volmaakte concept voor mij, al het leven en de aarde voor ogen.

* De eerste twee delen bevatten quotes uit het Nieuwe Testament. De overblijvende delen bevatten quotes uit de Dhammapada met de woorden van de Boeddha.

Wees gegroet Eeuwig NU (na elk couplet herhalen):

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
mijn sterfelijke leven laat ik nu los.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
elke vroegere strijd houdt op.

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
al mijn gehechtheden laat ik los.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
elke strijd in de toekomst houdt op.

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
mijn gescheiden zelf laat ik nu los.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
elke strijd in het heden laat ik los.

Mijn zege op de dood wordt behaald,
door mijn heelheid blijf ik de Ene.

2. Precies zoals je in een luchtbel naar een luchtspiegeling zou zien, zo moet de wereld worden gezien. Als je de dingen zo bekijkt, dan zal de Koning van de Dood je niet zien. O Moeder Maria, één met jou word ik doordrenkt met de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik kan verder zien dan de tijdelijke illusies op deze wereld en ik word verankerd in de werkelijkheid van het spirituele rijk.

3. Rijkdom ruïneert de dwazen, maar niet hen die op zoek zijn naar het Hiernamaals. Door naar rijkdom te verlangen, ruïneren de onwetenden zichzelf en anderen. O Moeder Maria, één met jou word ik doordrenkt met de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik weet dat ik niets op deze wereld nodig heb om heel te zijn.

4. Overwinning geeft aanleiding tot haat, want zij die verslagen zijn, verblijven in ellende. De kalme persoon verblijft in geluk, omdat hij boven overwinning en verslagen zijn, uitgestegen is. O Moeder Maria, één met jou word ik doordrenkt met de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik ben bevrijd van de voortdurende dualistische strijd op deze wereld.

5. Zoek niet in een ander naar fouten, naar wat gedaan is en wat niet gedaan is, maar onderzoek wat je zelf gedaan hebt en niet gedaan hebt. O Moeder Maria, één met jou word ik doordrenkt met de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik kan de tekortkomingen in mijn lagere zelf zien en ik zie ook dat ik meer ben dan mijn lagere zelf en meer dan mijn verleden. Daarom kan ik het allemaal loslaten en hier beneden alles zijn wat ik Boven ben.

6. Degene in wie niet de “ik” of “van mij” gedachte opkomt met betrekking tot iets in de wereld, degene die niet treurt om wat hij niet heeft, die wordt terecht een discipel genoemd. O Moeder Maria, één met jou word ik doordrenkt met de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik laat elk gevoel dat ik de eigenaar ben van dingen op deze wereld, waaronder mijn sterfelijke identiteit, los.

7. Denk niet aldus lichtjes over het goede: “Dit heeft geen gevolgen voor mij”, want ook door het vallen van waterdruppels wordt een waterkan gevuld. De wijzen vullen zichzelf met het goede; zij verzamelen het beetje bij beetje. O Moeder Maria, één met jou word ik doordrenkt met de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik weet dat wanneer ik mijn talenten vermenigvuldig en het beste maak van elke situatie, ik mijn zege op de dood behaal.

8. Met vriendelijkheid wordt een boos persoon overwonnen; met goedheid wordt een slecht persoon overwonnen; met vrijgevigheid wordt de gierige overwonnen; met waarheid de leugenaar. O Moeder Maria, één met jou word ik doordrenkt met de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik ben een instrument om anderen te laten ontwaken.

9. Laat het verleden los. Laat de toekomst los. Laat het heden los; ga voorbij elke vorm van bestaan, met de geest bevrijd in elk opzicht, zul je niet meer tot geboorte en ouderdom komen. O Moeder Maria, één met jou word ik doordrenkt met de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik ga op de stroom van de Rivier van Leven mee, waarin ik Eén ben met al het leven in het Eeuwige NU.

 

Ik ben méér in het Eeuwige NU
In naam van Aartsengel Michaël, Jezus Christus, Moeder Maria en Gautama Boeddha, ben ik rustig in het eeuwige NU. Ik aanvaard volledig dat de violette vlam alles transformeert wat mij bij de eeuwige, menselijke strijd betrekt. Ik word bevrijd om in het Eeuwige NU te ZIJN, waarin ik constant transcenderend op de stroom van de Rivier van Leven meega.

Zeg het decreet, inclusief de coda, één keer of zo vaak je wilt op.

1. Gods Wil ben ik, ik ben de Ene,
mijn zege op de dood is behaald.
Ik ben in de Eeuwige Stroom,
door de dood van mijn ego groei ik dagelijks.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Violette Vlam, jouw Heilige Licht.
O Violette Vlam, maak alles in orde.
O Violette Vlam, alle leven is bevrijd.
O Violette Vlam, eeuwigheid.

O Violette Vlam, de Heilige Duif.
O Violette Vlam, Eeuwige Liefde.
O Violette Vlam, al het leven is bevrijd.
O Violette Vlam, oneindigheid.

2. Gods Wijsheid helpt mij verder te zien
dan mijn sterfelijke zelf en de band te verbreken.
Ik weet dat ik een Geestvonk ben,
mijn leven is nu een kunstwerk.

3. Gods Perfecte liefde verteert alle angsten,
mijn IK BEN Aanwezigheid altijd dichtbij.
De volmaakte Liefde transformeert mijn ziel,
één ben ik altijd heel.

4. Gods Zuiverheid, mijn innerlijke licht,
ik ben nu Gods aangezicht waard.
Omdat ik niets meer te verbergen heb,
verblijf ik in Gods koninkrijk.

5. Ik ben Gods Waarheid
en ik kijk natuurlijk verder dan elke valse identiteit.
Eén met mijn innerlijke bron
volg ik altijd de Heilige Koers.

6. Gods Vrede is weten
dat ik meer ben dan mijn verleden.
God schenkt mij de Heilige Vrede
die we in het Heilige NU vinden.

7. Gods Vrijheid is een reinigend vuur
dat iedereen bevrijdt om hogerop te komen.
Want zelftranscendentie is de sleutel,
we gaan als meester op de stroom van het leven mee.

8. Door iedere straal te beheersen
vult het Eeuwige NU iedere dag.
Voor altijd bevrijd van tijd en ruimte
leef ik in Gods Eeuwige Genade.

9. Door mijn innerlijke waarde te kennen,
voel ik Gods heilige vrolijkheid altijd.
Ik verheug me met Christus en Boeddha,
want ik kies dagelijks voor het eenzijn.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Gautama Boeddha, Ik geef elke vereenzelviging met mijn afgescheiden zelf op
1. Net zoals een diep meer helder en glad is, zo worden de wijzen buitengewoon vredig als ze de leringen horen. Gautama Boeddha, één met jou ervaar ik alles als de Boeddhanatuur. Ik begrijp, integreer en belichaam nu de leringen van Christus en Boeddha en ik heb ware, innerlijke vrede.

Wees gegroet Eeuwig NU (na elk couplet herhalen):

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
mijn sterfelijke leven laat ik nu los.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
elke vroegere strijd houdt op.

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
al mijn gehechtheden laat ik los.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
elke strijd in de toekomst houdt op.

Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
mijn gescheiden zelf laat ik nu los.
Eeuwig NU, Eeuwige Vrede,
elke strijd in het heden laat ik los.

Mijn zege op de dood wordt behaald,
door mijn heelheid blijf ik de Ene.

2. Oplettendheid is het onsterfelijke pad, onoplettendheid is het pad naar de dood. Zij die oplettend zijn sterven niet, maar de onoplettenden zijn zoals de doden. Gautama Boeddha, één met jou ervaar ik alles als de Boeddhanatuur. Ik weet dat ik boven het dualiteitsbewustzijn sta, het bewustzijn van de spirituele dood. Ik word herboren door mijn vereenzelviging met mijn Boeddhanatuur.

3. De volgelingen van de Christus en Boeddha staan altijd goed op – degenen die dag in dag uit hun ware natuur beschouwen. Gautama Boeddha, één met jou ervaar ik alles als de Boeddhanatuur. Ik let erop dat ik altijd mijn bewuste zelf ben en dat ik een verlengstuk ben van het Wezen van God zelf.

4. Het geschenk van de Waarheid overtreft alle andere geschenken. De smaak van de Waarheid overtreft alle andere smaken. Het genot in de Waarheid overtreft alle andere genoegens. Zij, die alle verlangens hebben vernietigd, overwinnen alle verdriet. Gautama Boeddha, één met jou ervaar ik alles als de Boeddhanatuur. Ik ben bevrijd van alle verlangens naar iéts op deze vergankelijke wereld.

5. Iemand is zijn eigen redder; wie anders kan dat zijn? Door jezelf goed te trainen, verkrijg je een redder die moeilijk te verkrijgen is. Gautama Boeddha, één met jou ervaar ik alles als de Boeddhanatuur. Ik weet dat de enige sleutel naar verlossing het Pad van Eenzijn met de Boeddhanatuur is.

6. Zij die diepgaande kennis hebben, die wijs zijn, die bedreven zijn in het goed en het fout doen, die hun hoogste doel bereikt hebben – die noem ik meesters van het Zelf. Gautama Boeddha, één met jou ervaar ik alles als de Boeddhanatuur. Ik ontstijg het valse pad, de brede weg, die leidt naar vernietiging. Ik ben stevig verankerd op het rechte en smalle pad, de Middenweg van Christus en Boeddha.

7 Zij, die geen verlangens hebben, die door kennis vrij van twijfel zijn, die vaste voet onder de grond hebben in het Doodloze – die noem ik meesters van het Zelf. Gautama Boeddha, één met jou ervaar ik alles als de Boeddhanatuur. Ik bezit de ware kennis dat deze wereld een illusie is, waarin niets blijvend is. Ik leef in het Eeuwige NU en ik weet dat enkel voortdurende zelftranscendentie blijvend is.

8. Voor hen voor wie er noch de herwaartse of derwaartse kust bestaat, noch zowel de herwaartse als de derwaartse kust, degenen die niet gehecht zijn en ongebonden – die noem ik meesters van het Zelf. Gautama Boeddha, één met jou ervaar ik alles als de Boeddhanatuur. Ik ben bevrijd van elk verlangen naar het verleden, heden en toekomst, naar wat er niet is of er zou kunnen zijn. Ik ben in volmaakte vrede om te ervaren hoe de Rivier van Leven stroomt, terwijl deze voortdurend transcendeert in het Eeuwige NU.

9. Degenen die zich niet vastklampen aan verschijnselen die voorbij zijn, in de toekomst liggen of in het heden, die zich niet vastklampen of vastgrijpen – die noem ik meesters van het Zelf. Gautama Boeddha, één met jou ervaar ik alles als de Boeddhanatuur. Ik zie dat achter alle verschijnselen alleen maar het wezen van de Boeddhanatuur bestaat. Zo ben ik vrij om de Christus en de Boeddha te zijn, die dienen om al het leven van de illusies van Mara te bevrijden.

 

Ik ben méér in het Eeuwige NU
In naam van Aartsengel Michaël, Jezus Christus, Moeder Maria en Gautama Boeddha, ben ik rustig in het eeuwige NU. Ik aanvaard volledig dat de violette vlam alles transformeert wat mij in de eeuwige, menselijke strijd trekt. Ik word bevrijd om in het Eeuwige NU te ZIJN, waarin ik constant transcenderend op de stroom van de Rivier van Leven meega.

Zeg het decreet, inclusief de coda, één keer of zo vaak je wilt op.

1. Gods Wil ben ik, ik ben de Ene,
mijn zege op de dood is behaald.
Ik ben in de Eeuwige Stroom,
door de dood van mijn ego groei ik dagelijks.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Violette Vlam, jouw Heilige Licht.
O Violette Vlam, maak alles in orde.
O Violette Vlam, alle leven is bevrijd.
O Violette Vlam, eeuwigheid.

O Violette Vlam, de Heilige Duif.
O Violette Vlam, Eeuwige Liefde.
O Violette Vlam, al het leven is bevrijd.
O Violette Vlam, oneindigheid.

2. Gods Wijsheid helpt mij verder te zien
dan mijn sterfelijke zelf en de band te verbreken.
Ik weet dat ik een Geestvonk ben,
mijn leven is nu een kunstwerk.

3. Gods Perfecte liefde verteert alle angsten,
mijn IK BEN Aanwezigheid altijd dichtbij.
De volmaakte Liefde transformeert mijn ziel,
één ben ik altijd heel.

4. Gods Zuiverheid, mijn innerlijke licht,
ik ben nu Gods aangezicht waard.
Omdat ik niets meer te verbergen heb,
verblijf ik in Gods koninkrijk.

5. Ik ben Gods Waarheid
en ik kijk natuurlijk verder dan elke valse identiteit.
Eén met mijn innerlijke bron
volg ik altijd de Heilige Koers.

6. Gods Vrede is weten
dat ik meer ben dan mijn verleden.
God schenkt mij de Heilige Vrede
die we in het Heilige NU vinden.

7. Gods Vrijheid is een reinigend vuur
dat iedereen bevrijdt om hogerop te komen.
Want zelftranscendentie is de sleutel,
we gaan als meester op de stroom van het leven mee.

8. Door iedere straal te beheersen
vult het Eeuwige NU iedere dag.
Voor altijd bevrijd van tijd en ruimte
leef ik in Gods Eeuwige Genade.

9. Door mijn innerlijke waarde te kennen,
voel ik Gods heilige vrolijkheid altijd.
Ik verheug me met Christus en Boeddha,
want ik kies dagelijks voor het eenzijn.

Coda:
Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn (3x of 9x).

 

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, maak alle mensen bewust van de oneindige vrede van het Eeuwige NU (3x).

OM MANI PADME HUM (9x of 33x)

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van de duistere geesten en de duistere energie die hen bij de eeuwige strijd betrekken. Hierdoor worden alle mensen bevrijd om het Eeuwige NU binnen te gaan.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van de leugens die hen bij de eeuwige strijd betrekken. Hierdoor worden alle mensen bevrijd om het Eeuwige NU binnen te gaan.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van de spirituele slavernij aan de dualistische krachten die hen bij de eeuwige strijd betrekken. Hierdoor worden alle mensen bevrijd om het Eeuwige NU binnen te gaan.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle mensen lossnijden van de materiële slavernij aan de machtselite, die hen bij de eeuwige strijd betrekken. Hierdoor worden alle mensen bevrijd om het Eeuwige NU binnen te gaan.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven alle mensen bevrijd om het Eeuwige NU te omarmen, de aarde te transformeren in het méér van het koninkrijk van God.

De aarde is van de Heer in de volheid van het Eeuwige NU (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat ik verzegeld ben in de oneindige vrede van het Eeuwige NU. Ik heb het Eeuwige NU lief en ik ben hier beneden alles wat IK Boven al BEN – en MEER. Ik verklaar dat ik één ben met mijn IK BEN Aanwezigheid en ik beloof om in het Eeuwige NU te blijven. Ik beloof mijn talenten te vermenigvuldigen, zodat ik voortdurend kan blijven transcenderen met de Rivier van Leven. Ik beloof onvoorwaardelijk liefde te geven, nooit een beloning op aarde te verwachten, maar te geven vanuit de pure vreugde dat ik meega op de stroom van de Rivier van Leven.

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in naam van de Goddelijke Moeder, bevestig ik dat ik verzegeld ben in de oneindige vrede van het Eeuwige NU. Ik bevestig dat alle mensen verzegeld zijn in het Eeuwige NU. Ik bevestig dat de aarde verzegeld is in het Eeuwige NU. Amen.